Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Utilizarea stilurilor

Stilurile care sunt oferite de Word au o mare putere de flexibilitate din punct de vedere al formatării unui document. Un stil este o colecţie de atribute de formatare, care a fost salvata sub o anumita denumire. De exemplu un stil poate conţine specificaţiile de formatare: font Arial de 16 puncte, indentare de 2 inci, centrarea textului în pagina.

Aplicarea unui stil realizează o formatare mult mai rapida decît selectarea manuala a fiecărui atribut de formatare, avînd în plus avantajul asigurării unei continuităţi. Dacă se schimba ulterior un atribut de stil, întregul text căruia i-a fost atribuit textul respectiv se va modifica automat în mod corespunzător, pentru a reflecta formatarea inclusa în noul stil. Word are multe stiluri predefinite dar se pot crea de asemenea şi stiluri proprii.

Pentru a atribui un stil de paragraf mai multor paragrafe, mai întîi acestea trebuie selectate. Pentru a atribui un stil de paragraf unui singur paragraf se plasează cursorul în interiorul acestuia. Pentru a atribui un stil de caracter, se selectează textul căruia trebuie să i se aplice stilul.

În caseta cu lista Style sunt afişate denumirile stilurilor atribuite textului în care se afla punctul de inserare. Dacă există un text selectat, sau dacă punctul de inserare se află într-un text căruia i s-a aplicat un stil de caractere, în caseta Style este afişata denumirea stilului de caractere. În caz contrar este afişata denumirea stilului de paragraf aplicat paragrafului curent.

Word poate afişa şi denumirile stilurilor de paragraf şi de caractere atribuite unui text din cadrul documentului. Aceasta se realizează astfel:

- se apasă Shift+F1sau se face clic pe Help, What?s This pentru a activa funcţia What?s This? Indicatorul mouse-ului va lua forma unui semn de întrebare

- se face clic pe textul de care suntem interesaţi, iar Word va afişa intr-o caseta informaţii despre stilul atribuit textului respectiv

- se apasă tasta Esc cînd terminăm

În cazul în care utilizatorul doreste sa foloseasca alte stiluri decit cele care i le ofera programul Word aceasta poate sa creeze practic alte stiluri proprii. în acest mod se pot obtine multe alte stiluri în modul următor:

- se plasează punctul de inserare pe un paragraf căruia utilizatorul doreşte sa îi aplice noul stil

- se formatează paragraful respectiv aşa cum dorim. Cu alte cuvinte se aplică atributele de formatare care dorim să fie incluse în noul stil

- avînd punctul de inserare undeva în cadrul paragrafului, se face clic pe caseta cu lista Style, sau se apasă combinaţia de taste: Ctrl+Shift+S

- se introduce o noua denumire noului stil şi se apasă tasta EnterSe poate crea un nou stil prin introducerea de atribuite de formatare în casetele de dialog. Va trebui sa folosim aceasta metoda pentru crearea de stiluri pentru caractere, în cazul stilurilor de paragrafe, metoda este cea dorita de către utilizator. De asemenea se poate crea un nou stil pornind de la zero, sau se poate crea pornind de la un stil deja creat. Daca utilizatorul doreşte să folosească ultima metoda, adică sa modifice un stil deja creat atunci acesta va avea toate atributele stilului de baza plus cele introduse sau modificate de către utilizator. Voi prezenta în continuare modul în care se poate face acest lucru:

- se face clic pe Format, Style pentru a deschide fereastra de dialog Style

- se face clic pe butonul New iar pe ecran va apărea caseta de dialog New Style

- se face clic pe săgeata de derulare Style Type şi se selectează din lista Character sau Paragraph pentru a indica tipul de stil pe care dorim sa-l cream

- se face clic pe caseta cu text Name şi se introduce o denumire pentru noul stil

- daca dorim sa cream un stil pornind de la un stil existent se face clic pe săgeata de derulare Based on se selectează din lista stilul dorit

- daca dorim ca noul stil sa facă parte din şablonul de baza căruia i-au fost creat noul stil, se selectează caseta de validare Add to Template. Dacă nu selectam aceasta caseta de validare, noul stil va fi disponibil doar în documentul curent

- se face clic pe butonul Format şi se selectează Font sau Border pentru a specifica fontul şi/sau chenarul pentru noul stil. Atunci cînd se fac modificări în caseta Preview este afişată o imagine care reda rezultatul stilului, iar în secţiunea Description este prezentata o descriere a elementelor stilului

- numai în cazul stilurilor de paragraf se face clic pe butonul Format şi se selectează Paragraph pentru a stabili indentările şi spaţierea rîndurilor în stilul respectiv. Apoi se selectează Tabs pentru a configura dimensiunea tabulatorului în noul stil

- se face clic pe Ok pentru a reveni în caseta de dialog Style

- se face clic pe Apply pentru a atribui noul stil textului sau paragrafului curent. Se face clic pe Close pentru a salva noul stil fără a-l atribui vreunui text.


Date: 2016-06-12; view: 770


<== previous page | next page ==>
Deschiderea aplicatiei Word sub Windows | Includerea elementelor grafice în documente
doclecture.net - lectures - 2014-2023 year. Copyright infringement or personal data (0.006 sec.)