Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Deschiderea aplicatiei Word sub Windows

Note teoretice

 

Microsoft WORD

 

Aplicaţia WORD din pachetul Microsoft Office oferă următoarele facilităţi:

 

Ø crearea şi corectarea documentelor;

Ø lucrul cu mai multe documente;

Ø tipărirea documentelor;

Ø operaţii cu blocuri de texte;

Ø operaţii de căutare şi înlocuire;

Ø formatarea documentului la nivel de caracter şi paragraf şi administrarea unor stiluri de formatare predefinite sau definite de utilizator;

Ø formatarea documentului la nivel de pagină (stabilirea marginilor şi a modului de aranjare a textului în pagină, numerotarea paginilor, crearea antetelor şi a subsolurilor de pagină, crearea notelor de subsol şi de sfârşit;

Ø înscrierea tabelelor în document şi administrarea lor (creare, modificare, formatare);

Ø crearea unor liste marcate sau numerotate;

Ø aranjarea textului în coloane;

Ø înserarea obiectelor în document (imagini, sunete, ecuaţii, diagrame);

Ø administrarea corespondenţei (scrisori şi etichete poştale).

 

Meniurile procesorului de texte sunt:

 

Meniul File Meniul Edit  
New Creează un document nou sau un nou şablon. Undo Anulează ultima acţiune.
Open Deschide un document sau şablon existent. Repeat Repetă ultima acţiune.
Close Închide toate ferestrele documentului activ. Cut Elimină din document textul selectat şi-l plasează în clipboard
Save Salvează documentul sau şablonul activ Copy Copiază textul selectat şi-l plasează în clipboard
Save As... Salvează o copie a documentului sau a şablonului activ într-un fişier separat. Paste Inserează conţinutul clipboard-ului la punctul de inserţie
Save All Salvează toate fişierele deschise, macro-uri şi intrări Auto Text Paste Special ... Inserează conţinutul clipboard-ului ca un obiect legat, obiect implantant sau alt format.
Find File Localizează un document. Clear Înlătură textul selectat fără a-l plasa în clipboard.
Summary Info... Afişează informaţii despre documentul activ. Select All Selectarea întregului document.
Templates Schimbă şablonul activ şi opţiunea şablonului. Find ... Caută textul sau formatarea specificată.
Page Setup... Permite modificarea setărilor de pagină. Replace... Caută şi modifică textul sau modificarea specificată.
Print Preview Afişează paginile aşa cum vor fi imprimate.   Go to ... Efectuează un salt în documentul activ la locaţia specificată.
Print... Imprimă documentul activ. Auto Text Creează o intrare Auto Text din textul selectat sau grafice frecvent utilizate sau inserează o intrare Auto Text în document.
Exit Părăseşte Word-ul şi permite salvarea documentelor. Bookmark ... Atribuie un nume semnului de carte.
    Links ... Afişează sau modifică legături într-un document
    Object Deschide aplicaţia în care obiectul selectat este creat, astfel încât acesta să poată fi editat.

 Meniul View Meniul Insert
Normal Comută modul de vizualizare normală a documentului. Break? Introduce un marcator de sfârşit de pagină sau secţiune la poziţia curentă a cursorului.
Outline Comută modul de vizualizare a începuturilor de paragrafe. Page Numbers... Atribuie un număr fiecărei pagini în zona antetului sau a subsolului.
Page Layout Afişează pagina aşa cum va fi imprimată şi permite editarea documentului. Annotation Inserează un comentariu sau deschide tabelul de adnotări.
Master Document Comută la vizualizare documentul principal. Date and Time Inserează data curentă şi (sau) ora în documentul curent.
Full Screen Comută modul de vizualizare a întregului ecran on sau off (activare sau dezactivare). Field ... Inserează un câmp în documentul activ.
Toolbars... Afişează sau ascunde barele utilitare Symbol ... Inserează un caracter special.
Ruler Afişează sau ascunde rigla de măsură. Form Field ... Inserează o nouă formă câmp.
Header and Footer Afişează antetele în modul de vizualizare Page Layout. Foot note... Inserează o referinţă pentru o notă de subsol sau o notă finală la poziţia punctului de inserţie.
Footnotes Deschide un tabel de note sau mută punctul de inserţie în zona documentului unde vizualizaţi sau editaţi notele de subsol sau notele finale. Caption... Inserează un titlu la fotogramă deasupra sau dedesubtul obiectului selectat.
Annotation... Deschide tabelul de adnotări pentru citirea acestora. Cross-reference ... Inserează o referinţă încrucişată.
Zoom ... Selectează afişarea textului în cadrul documentului. Index and Tables... Inserează un index sau un cuprins, liste de figuri, tabele, ecuaţii, autorităţi.
    File ... Inserează textul unui fişier în documentul activ.
    Frame Inserează o ramă vidă sau încadrează elementul selectat într-o ramă.
    Picture ... Inserează o imagine într-un fişier grafic.
    Object ... Inserează o ecuaţie, diagramă sau alt obiect.
    Database ... Inserează informaţiile dintr-o bază de date externă în documentul activ.

 

 

Meniul Tools Meniul Tools
Font ... Schimbă modul de afişare a caracterelor selectate. Spelling ... Verifică ortografia documentului activ.  
Paragraph... Schimbă modul de afişare şi numerotarea a liniilor paragrafelor selectate. Grammar ... Verificarea gramaticală a documentului activ.  
Tabs... Stabileşte şi şterge poziţiile fixe de scriere în cadrul unui rând. Thesaurus ... Găseşte un sinonim pentru cuvântul selectat.  
Borders and Shading... Schimbă încadrarea şi umbrirea paragrafelor selectate, celule de tabele şi desen. Hyphenation... Schimbă setările privind modul de despărţire în silabe pentru documentul activ.
Columns... Schimbă formatul coloanei din secţiunile selectate. Auto Correct ... Adaugă sau şterge intrări Auto Correct.
Change Case... Schimbă tipul literelor din textul selectat. Mail Merge... Pregăteşte un document principal pentru combinare.
Drop Cap... Formează primul caracter al paragrafului curent ca o majusculă "căzută" (supradimensionarea primului caracter). Envelops and Labels... Creează sau imprimă un plic, o etichetă sau secvenţă de etichete.  
Bullets and Num bering... Creează o listă numerotată sau care are la marginea stângă un caracter selectat de utilizator. Protect Document ... Setează protecţia documentului.  
Heading Numbering Schimbă opţiunea de numerotare pentru stilurile nivelelor de antet. Revision... Setează marcările privind modificările pentru documentul activ.
AutoFormat ... Formatează automat un document. Macro ... Rulează, creează, şterge sau modifică un macro.
Style Gallery ... Afişează caseta de dialog cu acelaşi nume. Customize... Permite adaptarea interfeţei Word (meniuri, tastatură, bare utilitare).
Style ... Aplică, creează sau modifică stilurile. Options ... Permite setarea diverselor categorii de opţiuni.
Frame... Controlează mărimea şi poziţia orizontală şi verticală a cadrului selectat şi controlează modul în care textul este plasat în jurul cadrului.    
Picture... Modifică proporţiile de scalare şi dimensi onează controalele pentru graficele importate.    
Drawing Object... Modifică stilul de umplere, linia, dimensiunea şi atributele de poziţie a obiectelor de desenare selectate.    

 

Meniul Table Meniul Window
Insert Table Inserează un tabel. New Window Deschide altă fereastră pentru documentul activ.
Delete Cells... Şterge celulele selectate dintr-un tabel sau celula care conţine punctul de inserţie. Arrange All Aranjează ferestrele existente pe ecran astfel încât acestea nu se suprapun.
Merge Cells Combină conţinutul unor celule adiacente într-o singură celulă. Split Împarte orizontal fereastra activă.  
Split Cells... Împarte o celulă în mai multe celule orizontale. Meniul Help  
Select Row Selectează rândul care conţine punctul de inserţie. Contents Afişează conţinutul sistemului de asistenţă soft.
Select Column Selectează coloana în care se conţine punctul de inserţie. Search for Help on... Caută un element al sistemului de asistenţă soft.
Select Table Selectează întregul tabel care conţine punctul de inserţie. Index Afişează un index al sistemului de asistenţă soft.
Table AutoFormat... Aplică în mod automat formate, incluzând margini predefinite şi umbriri, unui tabel. Dimensionează un tabel. Quick Preview Permite accesarea câtorva lecţii care prezintă procesorul de texte Word.
Cells Height and Width... Ajustează formatarea rândurilor şi coloanelor într-un tabel. Example and Demos Afişează un meniu din care se poate alege efectuarea unei anumite demonstraţii.
Headings Permite repararea antetelor unui tabel pe fiecare pagină pe care apare. Tip of the Day afişează trucul zilei.
Convert Text to Table... Converteşte automat textul în tabel şi converteşte un tabel sau rândurile unui tabel în text, separând conţinutul fiecărei celule cu caracterul celulei specificat. WordPerfect Help... Afişează echivalentul unei comenzi WordPerfect.
Sort Text... Rearanjează un text selectat într-o ordine anumită. Technical Support Afişează informaţii despre suportul tehnic disponibil.
Formula... Inserează un câmp formulă într-o celulă a unui tabel. About Micro soft Word... Afişează informaţii despre program, numărul versiunii Word şi notiţa de Copyright.
Split Table Împarte un tabel în două părţi şi inserează un marker de paragraf deasupra rândului care conţine punctul de inserţie.    
Gridlines Activează sau dezactivează afişarea liniilor unui tabel.    

 

Selectarea unei comenzi se face din bara de meniu sau din bara de instrumente (pictogramelor). La apelarea meniului, o comandă poate fi scrisă îngroşat ceea ce înseamnă că în acel moment ea este accesibilă utilizatorului sau poate fi scrisă într-o nuanţă de gri deschis ceea ce înseamnă că, pentru a avea acces le ea, utilizatorul trebuia să efectueze anterior alte operaţii. Urmarea numelui comenzii de trei puncte (...) presupune că apelarea ei va conduce la apariţia unei casete de dialog prin care să se furnizeze informaţii suplimentare necesare execuţiei sale.

Deschiderea aplicatiei Word sub Windows

Programul Word poate fi deschis prin efectuarea unor paşi care pot fi uşor puşi în aplicare din meniul Start, din Windows: Start>Programs>Microsoft Word. Acelaşi lucru se face prin mai multe posibilităţi prin deschiderea meniului Start şi executarea de clic pe New Office Document; în cazul în care la marginea din dreapta a ecranului de lucru este afişată o bară de comenzi rapide pentru Office care poarta denumirea generica de Office Shortcut Bar, executam clic pe New Office Document. În cazul în care una dintre aceste metode a fost aplicată pe ecran va apărea caseta de dialog New Office Document. Aici va trebui să efectuăm clic pe eticheta General, iar apoi dublu clic pe pictograma Blank Document.

După ce am intrat în aplicaţia Word putem observa un document gol care este pregătit pentru introducerea textului. Ecranul din Word este alcătuit:

- bara de titlu unde sunt afişate denumirea programului, numele utilizatorului, şi denumirea documentului curent. La capătul din dreapta al acestei bare exista butoanele pentru minimizare, restaurare precum şi cel de închidere a programului

- butonul de minimizare, cu ajutorul acestuia putem ascunde temporar documentul pentru a-l transforma intr-o pictograma pe bara de sarcini. Pentru a reveni în Word se executa clic pe butonul Microsoft Word de pe bara din partea inferioara a ecranului.

- butonul de restaurare sau de maximizare foloseşte pentru mărirea ferestrei programului Word pe întregul ecran sau pentru a o readuce la dimensiunile iniţiale

- butonul close foloseşte pentru a părăsi programul Word

- bara de derulare verticala este acea bara cu ajutorul căreia ne putem deplasa în cadrul documentului pe verticala

- bara de stare unde Word afişează informaţii despre document şi starea tastelor de blocare de pe tastatura

- bara de derulare orizontala este acea bara cu ajutorul căreia ne putem deplasa în cadrul documentului pe orizontala

- spaţiul de lucru unde este afişat documentul propriu zis unde putem introduce şi prelucra textul

- bara de formatare

- bara standard

- bara de meniuri unde sunt prezentate titlurile meniurilor care

- permit accesul la comenzile meniurilor din Word

In Word pentru a comunica programului acţiunile ce dorim sa fie executate trebuiesc date comenzi. Majoritatea comenzilor din Word pot fi emise fie folosind meniurile, fie barele de instrumente.

Pentru a selecta o comanda din meniuri:

- trebuie deschis un meniu executînd clic pe titlul lui de pe bara cu meniuri. Putem deschide un nou meniu şi apăsînd simultan tastele ALT şi tasta corespunzătoare literei subliniate din titlul meniului. Un exemplu simplu ar fi ALT+F care deschide meniul File

- după deschiderea meniului, executam clic pe comanda dorita, sau apăsăm litera subliniată din numele comenzii

În cazul în care ne razgîndim în executarea unei comenzi din meniu se apasă tasta ESC de doua ori sau se execută clic undeva în afara meniului pentru a-l închide, fară sa facem nici un fel de selecţie.

Părţile componente ale unui meniu sunt:

- butonul, în cazul în care comanda din meniu are un buton care este corespondent pe bara cu instrumente, acesta este afişat în dreptul comenzii respective din meniu - elipsa arata că respectiva comanda duce la o caseta de dialog iar săgeata de subdomeniu arată ca respectiva comanda duce la un alt

- meniu care poarta denumirea de submeniu tasta de comanda rapida indica tastele pe care le putem folosi pentru a selecta comanda din meniu cu ajutorul tastaturii.

 

În acelaşi timp se pot folosi tastele de comenzi rapide pentru a selecta anumite comenzi fără sa folosim meniurile. Tastele de comenzi rapide sunt afişate în meniu în dreptul comenzii corespunzătoare. Un exemplu ar fi CTRL+O care este comanda prescurtata a Open, un alt exemplu ar mai fi CTRL+C care este echivalentul tastei Copy sau CTRL+V care este cel pentru Paste. Astfel se obţin aceleaşi comenzi fără apăsarea butonului Open, Copy, Paste etc.

În cazul în care dorim sa folosim barele cu instrumente, executam clic cu mouse-ul pe butonul dorit. Acestea au simboluri care ajuta utilizatorul la o identificare mai uşoara a funcţiei fiecăruia. În cazul în care utilizatorul uita ce reprezintă un buton trebuie doar sa plaseze mouse-ul pe unul dintre simboluri şi sa-l menţină deasupra acestuia timp de cîteva secunde fără a executa clic. Word va afişa o caseta de tipul Screen Tip în dreptul butonului indicînd funcţia acestuia.

Multe dintre comenzile programului Word au ca rezultat deschiderea unei casete de dialog. Word foloseşte casetele de dialog pentru a obţine informaţii suplimentare necesare pentru executarea unei comenzi. Fiecare caseta de dialog este diferita, dar ele folosesc aceleaşi elemente de baza.

Intr-o caseta de dialog prin apăsarea tastei TAB ne putem deplasa de la un element la altul, iar pentru a ne muta înapoi apăsam tasta Shift+Tab. Pentru a-l selecta, executam clic pe un element, sau putem apasă tasta ALT plus litera subliniata. În cazul în care nu dorim sa executam nimic din caseta de dialog apăsam tasta Enter sau executam clic pe butonul Ok pentru a accepta datele introduse şi a executa comanda. Prin executarea de clic pe butonul Cancel sau prin apăsarea tastei Esc se părăseşte caseta de dialog fără a executa nici o comanda.

Aplicaţia Word afişează o liniuţă care clipeşte în spaţiul de lucru, acesta reprezintă cursorul sau mai bine spus punctul de inserare care indică locul în care va fi introdus textul în document şi în locul în care vor fi executate anumite operaţiuni de editare. Pentru a putea introduce un text se foloseşte tastatura. La sfîrşitul rîndului nu trebuie apăsata tasta Enter - Word va împărţi în mod automat textul pe rînduri, atunci cînd acesta ajunge la marginea din dreapta. Nu vom apăsa pe tasta Enter decît în cazul în care dorim începerea unui nou paragraf.

În cazul în care facem greşeli de scriere acestea pot fi corectate prin apăsarea tastei Backspace pentru caracterele care se afla în stingă cursorului şi prin apăsarea tastei Del pentru caracterele care se afla în dreapta cursorului. De asemenea putem mişca cursorul pentru a adăuga şi edita texte în diferite locuri din document. În acest mod pentru a deplasa cursorul în orice loc vizibil executam un clic în locul respectiv; pentru a deplasa cursorul un caracter la dreapta sau la stingă apăsam tasta corespunzătoare cu săgeata spre dreapta sau spre stînga; pentru a deplasa un rînd în sus sau în jos apăsam cu săgeata în sus sau în jos; pentru a-l mişca la începutul sau la sfîrşitul unui rînd se apasă tastele Home sau End; iar pentru a-l deplasa la sfîrşitul documentului se apasă tastele Ctrl şi Home sau End.

Pentru a ieşi din programul Word avem mai multe posibilităţi de închidere a acestuia, chiar daca toate acestea au acelaşi rezultat:

- se executa clic pe File şi Exit

- se apasa tastele Alt+F4

- se executa clic pe butonul Close( x-ul din dreapta sus a programului) chiar pe bara de titlu.

În cazul în care salvam pentru prima data un document Word ne va cere sa îl salvam înainte de a ieşi din program.

În majoritatea cazurilor, vom folosi tastatura în modul următor: pentru a deplasa un caracter la stînga sau la dreapta se folosesc săgeţile stînga sau dreapta, pentru a deplasa un cuvînt la stînga sau la dreapta se apăsa Ctrl+săgeată stînga sau Ctrl+săgeată dreapta, pentru a deplasa un rînd în sus sau în jos se apăsa săgeţile sus sau jos; pentru a deplasa un paragraf în sus sau în jos se apăsa Ctrl+săgeată sus sau Ctrl+săgeată jos; pentru a ne deplasa la începutul sau la sfîrşitul unui rînd se apăsa tastele Home sau End; pentru a ne deplasa înapoi sau înainte cu un ecran se folosesc tastele Page Up sau Page Down; pentru a ne deplasa în extrema de sus sau cea de jos a ecranului se folosesc tastele Ctrl+Page Up sau Ctrl+Page Down iar pentru a ne deplasa la începutul sau la sfîrşitul documentului se folosesc tastele Ctrl+Home sau Ctrl+End.

De asemenea pentru a derula cu ajutorul mouse-ului un rînd în sus sau în jos executam clic pe săgeata în sus sau în jos de pe bara de derulare verticala. Pentru a deplasa un ecran în sus sau în jos se executa clic pe bara de derulare verticala între caseta de derulare şi săgeata în sus sau în jos.

Pentru a deplasa un număr arbitrar de rînduri în sus sau în jos tragem caseta de derulare cu ajutorul mouse-ului în sus sau în jos; iar pentru a derula o pagina în sus sau în jos se executa clic pe butonul preview page sau next page de pe bara de derulare verticala.

Diferite metode prin care se poate face o selectie de text:

- pentru a selecta mai multe cuvinte plasam indicatorul mouse-ului la început de text, ţinem apăsat butonul din stînga şi tragem banda de slelectare peste text

- pentru a selecta un cuvînt executam dublu clic pe cuvînt

- pentru a selecta o propoziţie se apăsa tasta Ctrl şi se executa clic pe propoziţie

- pentru a selecta un rînd executam clic pe bara de selectare din dreptul rîndului

- pentru a selecta mai multe rînduri tragem bara de selectare prin dreptul rîndurilor

- pentru a selecta un paragraf executam dublu clic pe bara de selectare în dreptul paragrafului

- pentru a selecta întregul document ţinem apăsată tasta Ctrl şi executam clic pe în orice loc de pe bara de selectare sau apăsăm Ctrl+A

- pentru a selecta oricîte pagini se plasează punctul de inserare la începutul textului, ţinem apăsată tasta Shift şi deplasam punctul de inserare la sfîrşitul textului de selectat

Pentru a anula o selecţie se executa clic undeva pe ecran, sau folosim tastatura pentru a deplasa punctul de inserare. De asemenea putem selecta un cuvînt prin executarea unui dublu clic pe acesta. Ţinînd apăsată tasta Ctrl şi executarea unui dublu clic pentru a selecta o propoziţie.

Cînd selectăm un text prin deplasarea mouse-ului, programul selectează automat cuvinte întregi. În cazul în care dorim sa selectam anumite părţi dintr-un cuvînt putem dezactiva sau reactiva aceasta opţiune astfel:

- se executa clic pe Tools, Options pentru a deschide caseta de dialog

- se executa clic pe Edit

- clic pe caseta de validare pentru When Selecting, Automatically Select Entire Word

- clic pe Ok

De asemenea putem şterge zone mai mari de text şi muta sau copia text dintr-un loc în altul, în cadrul unui document. Pentru a şterge un bloc de text, întîi se va selecta acesta apoi se apăsă tasta Backspace sau tasta Delete. Pentru a-l şterge şi a-l înlocui cu alt text se introduce direct noul text.

Pentru a muta sau copia un text, se selectează acesta apoi se efectuează mai mulţi paşi: se executa clic pe Edit, Copy sau pe butonul Copy de pe bara cu instrumente sau prin apăsarea butoanelor Ctrl+C; în cazul în care dorim mutarea textului se executa clic pe Edit, Cut sau pe butonul Cut de pe bara cu instrumente sau prin apasarea tastelor Ctrl+X; se muta cursorul în zona în care trebuie mutat sau copiat textul; se executa clic pe Edit, Paste sau se apasă pe butonul din bara de instrumente sau pe combinaţia de taste Ctrl+V.

De asemenea se poate folosi şi mouse-ul pentru a muta sau copia un text. Aceasta metoda se numeste trage şi plaseaza este una dintre cele mai comode în cazul unui text de dimensiuni reduse şi atunci cind pozitia de la şi pozitia în sunt vizibile pe ecran. în primul rînd se selectează textul, se plasează indicatorul mouse-ului pe text care se va transforma din bara în săgeata. Pentru a copia textul se tine apăsată tasta Ctrl. Pentru a muta textul nu se mai apasă pe nici o tasta. Aceasta se trage efectiv în noua poziţie, pe măsură ce tragem va apare o linie verticala punctata care indica noua poziţie a textului. Eliberarea butonului mouse-ului se face imediat după aceasta iar daca se efectuează o copiere se apasă tasta Ctrl.

In cazul în care s-a efectuat vreo greşeala în timpul folosirii editării sau modificării textului aceasta se poate repara prin folosirea butonului Undo sau combinaţia de taste Ctrl+Z.


Date: 2016-06-12; view: 1049


<== previous page | next page ==>
Wielki Piątek Męki Pańskiej | Utilizarea stilurilor
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.012 sec.)