Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Includerea elementelor grafice în documente

O imagine grafica este un desen stocat pe disc intr-un fişier grafic. Word poate folosi fişierele grafice create de o multitudine de aplicaţii, inclusiv PC Paintbrush, programul Paint din Windows, Lotus 1-2-3, Micrografx Designer şi AutoCAD. în plus la instalarea programului Word este inclusa şi o biblioteca de imagini Clip Art care le putem folosi în documente.

Pentru a integra o imagine grafica, care nu este o imagine Clip Art din Word intr-un document creat în Word se vor efectua următorii paşi:

- se plasează punctul de inserare în poziţia dorita pentru imaginea grafica

- se selectează Insert, Picture, From File iar pe ecran va apărea caseta de dialog Inset Picture

- daca este cazul se va apasă pe săgeata de derulare Look în pentru a selecta dosarul în care se afla fişierul grafic

- caseta mare din centrul casetei de dialog afişează de regula toate graficele din directorul specificat; pentru ca în lista sa nu fie incluse decît anumite tipuri de fişiere grafice se face clic pe săgeata de derulare Files of Type şi se selectează tipul de fişier dorit din lista

- se selectează în caseta de text File Name denumirea fişierului care trebuie inserat sau se selectează denumirea sa din listă

- pentru a vedea imaginea din caseta Preview, se face clic pe butonul Preview

- se aleg în continuare una dintre opţiunile:

o se selectează Link to File daca dorim ca imaginea grafica din document sa fie actualizata în cazul modificării fişierului grafic de pe disc

o daca am selectat Link to File putem selecta Save with Document pentru a salva o copie a imaginii împreuna cu documentul; deşi în acest fel se măreşte dimensiunea fişierului cu documentul respectiv, devine posibila afişarea imaginii chiar în cazul dispariţiei de pe disc a fişierului original

o se selectează Float over Text pentru a permite afişarea imaginii ?în spatele? sau ?peste? text sau alte obiecte

o se face clic pe Ok iar Word va insera imaginea în document

Afişarea pe ecran a imaginilor grafice poate conduce la micşorarea vitezei de derulare a documentului. Daca utilizatorul lucrează la textul documentului în modul de afişare Page Layout sau în modul Online Layout şi nu trebuie sa vedem imaginile putem mari viteza de derulare pe ecran prin folosirea unor casete goale care poarta denumirea de marcaje de substituţie, în modul imaginilor propriu zise, imaginile sunt ascunse în modurile Normal şi Outline. În plus dacă utilizatorul a selectat opţiunea Link to File cînd am inserat fişierul grafic, Word inserează un cod de cîmp în document. Pe ecran va fi afişat acest cod în locul imaginii propriu zise atunci cînd sunt afişate codurile de cîmp.În continuare voi prezenta cum putem controla afişarea elementelor grafice:

- se selectează Tools, Options pentru a deschide fereastra de dialog Options

- dacă este cazul se face clic pe eticheta View pentru a vedea opţiunile View

- în secţiunea Show se selectează sau se deselectează casetele de validare Picture Placeholders şi Field Codes după caz

- se face clic pe Ok

Afişarea pe ecran a marcajelor de substituţie sau a codurilor de cîmp nu afectează modul în care va fi tipărit documentul ? imaginile grafice propriu zise vor fi cele care vor apărea la tipărire.

Pentru a putea lucra cu un obiect grafic din document, mai întîi trebuie sa îl selectam. în continuare voi prezenta doua moduri în care putem face acest lucru:

- se face clic pe obiectul grafic

- daca se foloseşte tastatura se plasează punctul de inserare imediat în stînga obiectului grafic şi apoi se apasă Shift+?

Un obiect grafic selectat va fi înconjurat de opt mici pătrate albe care se mai numesc şi marcaje de dimensionare. Putem redimensiona un obiect grafic dintr-un document astfel incit întreaga imagine sa fie afişata în alte dimensiuni. Utilizatorul poate tăia un obiect grafic pentru a ascunde porţiuni care nu vrem sa fie afişate. Pentru a redimensiona sau a tăia un obiect grafic, se vor efectua următorii paşi:

- se selectează obiectul grafic

- se plasează indicatorul mouse-ului pe unul dintre marcajele de dimensionare; indicatorul mouse-ului va lua forma unei săgeţi cu doua vîrfuri

- în funcţie de modificare pe care utilizatorul doreşte sa o facă, acesta va efectua una dintre următoarele operaţii sau pe amîndouă:

o pentru redimensionarea obiectului grafic, se apasă butonul din stînga al mouse-ului şi se trage marcajul de dimensionare pina cind conturul lui atinge dimensiunile dorite; utilizatorul poate fie sa mărească fie să micşoreze obiectul grafic

o pentru a tăia obiectul grafic se tine apăsată tasta Shift, apoi se apasă cu butonul din stînga al mouse-ului şi se trage marcajul de dimensionare înspre centrul imaginii

- Pentru a şterge un obiect grafic se selectează acesta şi se apasă tasta Delete.

În afara de posibilitatea includerii în document a unor imagini grafice existente, Word permite utilizatorului sa creeze propriile sale desene. Instrumentele de desen puse la dispoziţie îi permit oricui sa deseneze cu uşurinţă. Pentru a desena utilizatorul trebuie să aducă pe ecran bara cu instrumente de desen. Se selectează View, Toolbars, Drawing.

Desenul consta în următoarele operaţii cu caracter special:

- introducerea de obiecte deja desenate în document; obiectele pe care utilizatorul le are deja la dispoziţie sunt linii, săgeţi, diverse forme geometrice şi text; majoritatea obiectelor desenate din Word sunt denumite AutoShapes

- mutarea obiectelor desenate în alte locuri şi schimbarea dimensiunilor a proporţiilor lor

- modificarea obiectelor desenate; de exemplu se poate modifica grosimea liniei, culoarea textului sau tipul de vîrf de săgeata al unei săgeţi

Pe bara cu instrumente de desen există butoane pentru cele mai frecvent folosite obiecte de desen: linii, săgeţi, forme tridimensionale; în continuare voi prezenta metodele de desen cele mai frecvent folosite:

- pentru a desena un obiect, se face clic pe butonul corespunzător de pe bara cu instrumente de desen; sau se selectează AutoShapes şi se selectează forma dorită de pe listă; apoi se desenează în document obiectul care dorim sa-l inseram; se tine apăsata tasta Shift în timp ce desenam pentru ca obiectul desenat sa fie afişată la scara 1:1

- pentru a selecta un obiect deja desenat se face clic pe acesta, obiectul selectat va fi înconjurat de mici dreptunghiuri numite puncte de redimensionare; pentru a selecta mai multe obiecte, se tine apăsată tasta Shift şi se face clic pe acestea; se apasă tasta Delete pentru a şterge obiectul sau obiectele selectate

- pentru a muta obiectul selectat, se plasează indicatorul mouse-ului pe el şi se trage în noua locaţie

- pentru a modifica forma sau dimensiunea unui obiect selectat se plasează indicatorul mouse-ului pe unul dintre marcajele de redimensionare şi se trage cu mouse-ul pînă se obţine dimensiunea sau forma dorita

- pentru a schimba culoarea liniei de contur a unui obiect se face clic pe butonul Line Color de pe bara cu instrumente de desen şi se selectează culoarea dorita

- pentru a schimba culoarea de umplere a unui desen compact se face clic pe butonul Fill Color şi se selectează culoarea dorita

- pentru a schimba grosimea sau tipul liniilor folosite la desenarea unui obiect, se selectează obiectul şi se face clic pe Line Style sau pe Dash Style

- pentru a adaugă o eticheta cu text, se face clic pe butonul Text Box se trage în document pentru a include o caseta de text, apoi se introduce textul; cînd se termina se face clic în afara casetei de text.


Date: 2016-06-12; view: 855


<== previous page | next page ==>
Utilizarea stilurilor | Modificarea combinaţiilor de taste
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.029 sec.)