Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Wielki Piątek Męki Pańskiej

Przed rozpoczęciem celebracji
Dzisiejszy dzień jest dla wszystkich wierzących dniem szczególnej zadumy i refleksji. Obchodzimy bowiem pamiątkę dnia w którym nasz Pan oddał za nas swoje życie. Kościół nie sprawuje dzisiaj Eucharystii koncentrując się na rozważaniu męki i śmierci Chrystusa i przypominając nam cenę jaka została zapłacona za nasze zbawienie.

Cała Liturgia skoncentrowana jest dziś na Krzyżu i jego zwycięstwie. Na początku kapłani wraz z asystą w milczeniu udają się do ołtarza i oddają cześć Bogu upadając przed nim na twarz. My klęcząc modlimy się w skupieniu. Następuje pierwsza cześć dzisiejszej celebracji ? Liturgia słowa, w której rozważać będziemy mękę Jezusa. Po tym rozważaniu zaniesiemy do Pana nasze błagania. Po modlitwie wiernych nastąpi kulminacyjny moment dzisiejszych obrzędów ? adoracja Krzyża i Komunia święta. Po niej Najświętszy sakrament w monstrancji przykrytej welonem zostanie przeniesiony do grobu, jak Jezus owinięty płótna został złożony w grobie przez Józefa z Arymatei.

Przed Liturgią słowa
Dzisiejsza Liturgia ukazuje nam Chrystusa jako tego, który jest wypełnieniem proroctw o Cierpiącym Słudze Jahwe, o którym słyszymy w pierwszym czytaniu. Ukazuje nam również w słowach św. Pawła Chrystusa ? Arcykapłana, który złożył doskonałą ofiarę swojego życia przez co stał się dla nas Odkupieniem i Zbawcą i wyniósł nas do swojej chwały. Jezus doświadczył cierpienia i poniżenia, jednak nie ugiął się pod jego ciężarem. Zmiażdżony cierpieniem nie ugiął się, ale przyjął wszystko co było dla Niego przygotowane. Wypełnił do końca wolę Ojca i dlatego zwyciężył śmierć. W nim my także możemy odnosić zwycięstwo nad wszelkimi przeciwnościami

Albo
Przed pierwszym czytaniem

Cierpiący sługa Jahwe o którym mówi pierwsze czytanie jest zapowiedzią Chrystusa. Męka opisana przez proroka Izajasza, jest męką, przez którą przeszedł Chrystus, męką która jest ceną naszego odkupienia.

Przed drugim czytaniem

Jezus jest jednocześnie ofiarą przebłagalną i Arcykapłanem. On sam oddaje swoje życie, pozwala wywyższyć się na Krzyżu i na nas chce wylać łaski płynące z tej ofiary.

Przed Ewangelią
Opis męki Pańskiej sporządzony przez Jana ? jedynego z apostołów który nie opuścił Chrystusa w tych ostatnich godzinach ? niech uświadomi nam cenę naszej wolności. Oto Bóg króluje z drzewa... Tryskają zdroje miłosierdzia aby odkupić cały świat.Przed Modlitwą wiernych
W dniu dzisiejszym modlitwa wiernych ma wymiar szczególny. Obejmujemy naszą troską cały świat i wszystkie jego sprawy, ponieważ Chrystus gdy został wywyższony na Krzyżu wszystkich przyciągnął do siebie. Modlitwa ta swoimi korzeniami sięga pierwszych wieków Chrześcijaństwa. Po zapowiedzi intencji przez diakona wszyscy modlimy się w chwili ciszy. Następnie kapłan wypowiada kolektę, która jest zebraniem wszystkich naszych modlitw. Po niej wspólnie odpowiadamy Amen potwierdzając i świadomie włączając się w modlitwy zanoszone przez celebransa.

Przed adoracją Krzyża
Wysłuchaliśmy słowa Bożego jednocząc się z Jezusem w Jego cierpieniu. Teraz przyszedł czas aby oddać Mu hołd poprzez ucałowanie znaku Jego męki. Krzyż jest bramą do życia. Jest podporą w chwilach gdy nic już nam nie zostaje. Na nim możemy się oprzeć gdy przygniecie nas słabość, grzech, choroba, śmierć...

Najpierw nastąpi odsłonięcie Krzyża. Kapłan trzykrotnie będzie intonował wezwanie po którym będziemy odpowiadać ?Pójdźmy z pokłonem? i w chwili ciszy przyklękać. Następnie każdy z nas przy wtórze pieśni będzie mógł ucałować Krzyż oddając w ten sposób cześć naszemu zbawcy.

Podchodzić będziemy w następującym porządku: najpierw kapłani, następnie służba liturgiczna, siostry zakonne i wszyscy zgromadzeni ? najpierw znajdujący się po prawej stronie Kościoła czyli od ołtarza Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a potem będący po jego prawej stronie. Chciejmy zachować porządek i modlitewną atmosferę włączając się w śpiew uwielbienia i rozważając wszystko co dziś się dokonuje.

Przed Komunią Świętą
Mimo, że dziś nie sprawuje się Eucharystii możemy spożyć Ciało Pana. Komunia święta jest dla nas umocnieniem, pokarmem bez którego nasza dusza umiera.

Przed przeniesieniem do grobu
Odszedł nasz Pasterz. Jezus umarł a Jego Ciało złożono do grobu i przywalono głazem. Teraz nastąpi przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu w którym do godziny.............. będzie trwała adoracja. Nie zaniedbajmy tego szczególnego czasu łaski, abyśmy nie usłyszeli ?nawet godziny nie mogłeś czuwać ze mną?.

Jutro Wielka Sobota, drugi dzień Triduum Paschalnego. W ciągu dnia adoracja Pana Jezusa w grobie. Poświęcenie pokarmów w godz. .................................................................................. Obowiązuje post od pokarmów mięsnych.

Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. ............... Przynosimy ze sobą świece.

 


Date: 2016-06-12; view: 447


<== previous page | next page ==>
Komentarze na Triduum Sacrum Wielki Czwartek wieczerzy Pańskiej. | Deschiderea aplicatiei Word sub Windows
doclecture.net - lectures - 2014-2022 year. Copyright infringement or personal data (0.009 sec.)