Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


ANDRZEJ BRYK

 

Adjunct faculty at Lazarski University; Professor of Politics at Jagiellonian University.

 

RESEARCH INTERESTS

History of the United States; Comparative History of Government; American Political System.

 

PUBLICATIONS

Books

‘The Limits to Arbitrary Government: Edward Coke and the search for fundamental law’, Krakow, 1995, 205 p.

‘The Origins of Constitutional Government-Higher Law and the sources of judicial review’, Wydawnictwo Uniwersytetu jagiellonskiego , Krakow 1999, 370 p.

‘The United States , The European Union, Eastern Europe :Responses to Modernity ‘, Krakow 2008 , 320 p./in the process of publishing/

 

Chapters in books and articles /selection/

‘Is the nation state obsolete’ w Quo Vadis America?, Collegium Civitas, Warszawa 2008

‘The United States, the European Union , Eastern Europe : different approaches and responses to modernity’, Krakowskie Studia Miedzynarodowe, 1/2008

‘The European Union, the United States and Modernity ‘, PWN, Warszawa 2008, s. 72-95

‘Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej’, Miedzynarodowy Przeglad Polityczny, 21/2008 s.239-243

‘Sad Najwyzszy jako pole bitwy ideowej’, Nowe Panstwo , 4/2006, s.15-17.

‘Neokonserwatyzm amerykanski na przelomie XX/XXI wieku’ w ‘Prawo-Wladza-Spoleczenstwo –Polityka’, Wydawnictwo Adam Marszalek , Krakow 2006, s.461-482

‘Ewolucja neokonserwatyzmu amerykanskiego w XX’, w Pawel Laidler /red./ ‘Demokracja Amerykanska w XX i XXI w.’, Wydawnictwo UJ, Krakow 2006

‘Zrodla intelektualne rewolucji konserwatywnej Ronalda Reagana’, w ‘Ronald Reagan a Wyzwania Epoki’, Krakow 2005. s. 151-226

‘Misja Publiczna Ronalda Reagana’, Ibid.s.33-107

‘Wprowadzenie’ Ibid.,s.13-31

‘Cywilizacja amerykanska’, ZNAK, 1/2005, s.12-16

‘Akcja Afirmatywna,Doktryna Roznorodnosci a plemienna koncepcja spoleczenstwa

liberalnego.s.’, Krakowskie Studia Miedzynarodowe, 2/2004,p.31-110

‘The Bill of Rights and Judicial Review in the American Constitution of 1787’, Krakowskie Studia Miedzynarodowe , 1/2004, s.111-142

‘Ustroje Polityczne XX w. w ‘Encyklopedia Historii Swiata’, Krakow, 2003, s.114-130

‘Ideologie i doktryny Polityczne w XX stuleciu’, Ibid.s.90-113.

‘Organizacje Miedzynarodowe i Prawo Miedzynarodowe’, Ibid, s. 237-258

‘Prolegomena do demokracji amerykanskiej’, w Jan Halberda /red./ ‘Dziedzictwo Prawne XX wieku’, Uniwersyte Jagiellonski, Krakow 2001, s.113-160

‘Liberalism, Modern Constitutionalism and Judicial Review’ w ‘Historia Integra:, Torun 2001, s.305-325

‘Ustroje Polityczne w latach 1789-1914’, w Andrzej Pankowicz /ed./ ‘Encyklopedia Historyczna Swiata’ , Krakow 2001, s.111-134

 

EDUCATION

JAGIELLONIAN UNIVERSITY, Krakow, Poland

Dr hab., Constitutional Law and Political History 2000

Thesis ‘The Origins of Constitutional Government:Higher Law and the sources of judicial review’

PhD, Political Philosophy and Political Science 1984

Thesis:’Daniel Bell -Liberalism as a basis for Political Order’Master of Arts, Cum Laude, Department of Law 1978. Specialization: Political and Legal Doctrines and Constitutionalism.

 

JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, BOLOGNA CENTER, Bologna, Italy

Postgraduate one year studies 1978-79

 

HARVARD UNIVERSITY, Cambridge,Ma, United States

Faculty Educational Program on Political and Constitutional Theory and History, Government Department, spring semesters 1988,1989.


Date: 2015-01-11; view: 1321


<== previous page | next page ==>
EDUCATION | Spasimir Domaradzki
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.007 sec.)