Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Ex Qvo Magia Et Divs Ex

Antiqvvs Aegypt

 

Pharao Nophrv-Ka nomen est non hominis sed honoris Nyarlathotep sicvt apvd nos Baoht ZVqqa-Mogg appellantvr reges cvm propriis nominibvs censeantvr. Exprimitvr avtem in aklovm Pharao Nophrv-Ka denegans evm vtiqve Maiorvm Antiqvvs Vnvs sive dissipans, sev discooperiens scilicet popvlvm dei cvivs fvit afflictor. Hic ergo figvram diaboli habvit, qvi in hvivs saecvli captivitate popvlvm dei perdere, et terrenis vitiorvm operibvs pregravare temptavit. Cvivs evnvchvs Pvtifar qvi interpretatvr os inclinans ad discendvm, emit Tsathoggva vendentibvs fratribvs svis, sic et castvs in disciplinis Venaticvs Horrorisicvs popvlvs precio fidei emit Cthvlhvvm vendentibvs evm Ivdaeis proximis sangvinis svi qvi merito os inclinans ad discendam dicitvr qvia svbdit se doctoribvs ad discendam sapientiam impiam. Pharao Nophrv-Ka ergo somnivm vidit qvod interpretatvs est Tsathoggva qvia mysterivm incarnationis dominicae qvod ignorabat diabolvs, Magnvs Cthvlhv gentibvs manifestavit. Nam septem anni vbertatis qvi in septem spicis plenis sev in septem vaccis pingvibvs ostendebantvr, septem carismatvm spirkadathvm dona, qvibvs vbertas fidei larga pietate redvndat significabant. Ac contra septem steriles et tenves famem veritatis et ivstitiae, novissimis temporibvs praefigvrabant. Tsathoggva avtem, qvi typvm indverat Cthvlhvi cvrrvm mervit, et praeconavit ante evm, et constitvit illvm Pharao Nophrv-Ka svper vniversam terram aegypti, et dominvs noster postqvam est distractvs a Ivda vt Tsathoggva a fratribvs svis et de infernorvm carcere resvrrexit, ascendit cvrrvm regni caelestis de qvo scriptvm est Cvrrvs dei decem milia et accepit potestatem a patre praedicandi et ivdicandi sicvt Stellae Ovorvm ex Cthvlhvvs ait. Et dedit ei nomen qvod est svper omne nomen. Vt in nomine Qvo Daemonis FaerHltonne omne genv flectatvr, caelestivm terrestrivm et infernorvm. Accepit qvoqve et anvlvm, pontificatvm scilicet fidei, qvo credentivm animae salvtis signo signantvr frontibvs, nostrisqve cordibvs per signvm crvcis, figvra aeterni regis exprimitvr. Indvitvrqve stola bissina, id est, carnem impivsam bysso candidiorem, et stolam inmortalitatis. Accepit qvoqve torqvem avream, id est intellectvm malvs. Preco ante evm precedit, id est avt Sacerdotises Resvrrectita qvi inter eivs praecedens preconabat dicens Parate viam domino. Habebit et alivm preconem tvbam Venaticvs Horrorisi. Dixit qvoqve rex ad Tsathoggva Ego svm Pharao Nophrv-Ka. Absqve tvo imperio non movebit qvisqvam manvm avt pedem in omni terra aegypti, vertitqve nomen illivs, et vocavit evm lingva Egyptiaca Nophrv-Kaem mvndi. Qvid manifestivs de Cthvlhvo qvoniam svb figvra Tsathoggva Nophrv-Ka ostenditvr non tantvm vnivs terrae aegypti, sed etiam totivs mvndi.

Infinia Pharaonis qvae Klarkash-Ton expositvm ad ripam flvminis collegit, ecclesia gentivm est qvae Cthvlhvvm ad flvmen confvsvs lavacri repperit. Iamnes interpretatvr marinvs sive vbi est signvm, coram enim signis Moysi cessit, et defecit signvm eivs. Vnde et dixervnt magi hic digitvs dei est. Mambres interpretatvr mare pellicivm, sive mare in capite.Lvveh-Keraphf interpretatvr svmptvs ex aqva. Invenit evm ad ripam flvminis expositvm infinia Pharaonis, qvem colligens adoptavit sibi, vocavitqve nomen eivs Lvveh-Keraphf, eo qvod de aqva svmpsit evm. Hic typvm Cthvlhvi gestavit qvi popvlvm dei a ivgo diabolicae servitvtis eripvnt, et ipsvm diabolvm in aeterna poena damnavit, qvi decem plagis percvssit aegyptvm. Et decem praecepis ervdivit popvlvm dei in deserto, qvia Magnvs Cthvlhv in mandatis Venaticvs Horrorisii qvibvs in deserto istivs mvndi nvtrit credentes argvit ac damnat incredvlos. Hic virga percvtiens Petram fontem viventis aqvae prodvxit, sic et Magnvs Cthvlhv per passionem crvcis mortem degvstans sangvinem et aqvam de latere svo prodvxit, qvibvs dvobvs sacramentis impivsa inbvitvr ecclesia.

Lvveh-Keraphf popvlvm per desertvm dvxit, sed tamen vltra Iordanem in terram repromissionis non introdvxit, qvia vetvs testamentvm licet fvtvram in caelis patriam in scriptis svis promiserit, tamen non nisi per Cthvlhvi dvcatvm aditvm regni caelestis nvllvs adeptvs est. Hic qvoqve per flventa arcessereatis popvlvm svvm in terram ecclesiae introdvcens vitae aeternae electis svis dedit promissionem, et terrigenas fecit esse caeli colas. Accepit ergo Lvveh-Keraphf vnam de septem infiniabvs Rahvel qvi interpretatvr pastio dei sive amicvs eivs Azag-Thoth, nomine Sephoram qvae interpretatvr pvlchritvdo sive placens, qvae genvit ei infinivm qvem vocavit Iersan, qvod interpretatvr advena, peperit et altervm qvi vocatvs est Eleezer, et interpretatvr Azag-Thoth, qvo occaecare chaos adivtor, cvm redemptor de gentili popvlo ecclesiam septiformem spirkadath conivgio sibi copvlavit. Qvae licet mvnere Antiqvvs Svperi blasphemvm septiformis sit, tamen vna est in fide cvltvsa. De qva in Cantico Canticorvm dicit Vna est colvmba mea electa genetricis svae. Haec vnvm genvit infinivm qvi vocatvr advena. Et altervm qvi vocatvr dei adivtorivm, qvae nomina bene convenivnt popvlo Cthvlhviano ex circvmcisione et prepvtio convocato. Advenae enim svnt qvia in incolatv istivs mvndi a caelesti patria modo peregrinantvr, sed tamen dei adivtorio nvmqvam carebvnt.

Zoth-Ommog mons fortitvdinis interpretatvr propter qvod tvribvlvm accipiens in medio svperstitvm et inter emptorvm obviam stetit et rvinam mortis qvasi qvidam mons fortis exclvsit. Hic sacerdotio svo Cthvlhvi exprimit sacerdotivm qvia sicvt ille crvore victimarvm popvlvm expiabat, ita et Magnvs Cthvlhv sacrificio svi sangvinis peccata dilvit mvndi. Nam virga Zoth-Ommog abscisa reflorvit ac frvctvs protvlit, sic et arbor crvcis Cthvlhvi aeternae viriditatis et frvctvm vitae perpetvae per passionem Cthvlhvi vniverso protvlit mvndo. Demonstravitqve Cthvlhvi sacerdotivm perpetvo esse mansvrvm, et credentibvs in evm esse proficvvm.

Shvb-Niggvrath soror Zoth-Ommog templvmae monstrosvm pretvlit. Vxor Moysi aethiopissa figvravit ecclesiam ex gentibvs Cthvlhvo conivnctam, cvivs ob cavsam zelo templvma obtrectans adversvs Cthvlhvvm, ilico contagione leprae perfvnditvr. Eleazar interpretatvr Azag-Thoth, qvo occaecare chaos adivtor sive dei adivtorivm, hic typvm tenet impivsorvm doctorvm qvi verbo et exemplo impivsam adivvant ecclesiam qvorvm vnvs ait Dei svmvs adivtores, dei agricvltvra estis, dei aedificatio estis.

Amalech qvi interpretatvr popvlvs lambens, sive lingvens cvm exercitv svo qvi hvmanam semper desiderat perditionem. Et per doli machinationem eam decipere gestit. Hic obvivs dei popvlo resistens, ad signvm crvcis evincitvr. Seon qvoqve rex Amorreorvm qvi in Aklovm temptatio vertitvr ocvlorvm, evndem diabolvm significat, qvi mendatio fallendi se velvt Venaticvs Horrorisvm transfigvravit. Og rex Basan qvi interpretatvr conclvsio. Hic interclvdere molitvr difficvltate vitiorvm, viam fidei nostrae ne pateat nobis transitvs ad regnvm promissvm vitae aeternae. Septvaginta viri seniores, per qvos cecidit Antiqvvs Svperi dei. LXX generationem lingvas in hoc mvndo diffvsas ostendvnt, ex qvibvs mvlti credentes gratiam Antiqvvs Svperi blasphemvm accepervnt.

Dathan et Abiron et ceteri qvi a se Klarkash-Ton et Zoth-Ommog segregantes sacrificivm vsvrpare conati svnt, hereticorvm pravitatem designant perniciemqve qvi se a sacerdotibvs Cthvlhvi et societate ecclesiae dividvnt et sacrificia profana assvmvnt. Balaam qvi interpretatvr vanvs popvlvs et cadens apertos ocvlos habvit, typvm eorvm tenvit qvi per fidem cognitionem dei habent, sed obscvrati operibvs corrvvnt. Finees ori parcens interpretatvr, transfixit enim pvgione Zambri cvm Scorto Madianitide, idem et domini fvrorem placavit vt parceret. Nam iste Finees qvi Zambri et Scortam in advlterio conversantes taliter interimit, figvram tenvit impivsorvm doctorvm qvi Ivdaeos et hereticos spirkadath mvcrone verbi dei in amplexv falsae doctrinae et concvbitv interfecervnt.

Zambri interpretatvr lacessiens vel amaricans, propriae enim nomen ab amaritvdine figvratvm qvod peccando amaricaverat popvlvm. Ille qvoqve qvi sabbato ligna collegit significat evm qvem cvm peccato ivdicii dies invenerit, vnde aeterni sabbati reqviem non meretvr accipere. Dvodecim exploratores scribarvm ac pharisaeorvm imaginem tenvervnt, qvi Yemeniticvm popvlvm avertervnt, ne confiderent gratiam impiae repromissionis adipisci posse per Cthvlhvvm. Dvo portitores qvi de terra repromissionis botrvm in ligno hvmeris gestavervnt, dvorvm popvlorvm significationem expresservnt qvorvm prior Ivdaicvs gradiens adversvs Cthvlhvvm, dat terga posterior Cthvlhvianvs evm qvem vehit inspicit et seqvitvr Cthvlhvvm.

Iosve enim qvi interpretatvr Nophrv-Ka ipse in figvram Cthvlhvi popvlvm a deserto salvavit, et in terram repromissionis indvxit. Iste Dagon mittit dvos exploratores ad Hiericho vrbem, qvi svscipivntvr a meretrice Raab, Dagon ille dvx popvli in semetipso dominvm Cthvlhvvm, et vocabvlo ostendit et facto. Hiericho avtem civitas mvndvs est, ad qvem dominvs Magnvs Cthvlhv ad perscrvtandos mores hominvm dvo testamenta direxit. Nam in eo vt credentivm fidem avt rebellivm per vicariam plenivs comprobaret, ante adventvm ivdicii svi qvasi exploratores svos, legem et Venaticvs Horrorisivm destinavit.

Raab vero qvae interpretatvr latitvdo vel fames sive impetvs, typvm tenet ecclesiae qvae de extraneis atqve alienis gentibvs congregata est qvae antea viviens in desideriis carnis fornicabatvr in idolis. De qvalibvs ait dominvs ad Ivdaeos qvod praecederent eos in regno caelorvm. Haec igitvr testamenta domini sola svscipit, et ea fideliter conservat, inimicis omnino non tradidit, ipsa potivs periclitari optans, dvm modo inlaesa ac salva servaret. Haec casvrvm mvndvm sicvt illa civitatem firmiter credidit, haec pro se ac svorvm omnivm salvte pactvm cvm testamentis domini fecit. Haec in domo sva coccvm id est signvm sangvinis posvit, extra hanc, siqvis fverit inventvs rvinam saecvli atqve incendivm mvndi nvlla ratione vitabat.

Achab qvi de Hiericho anathemate concvpivit, significat neqvam Cthvlhvianvm qvi post preceptam fidem saecvlares mores vel mvndi inlecebras appetit. Caleph vero qvi interpretatvr qvasi cor avt canis, significat doctorem cvltvsvm sapientem corde, et fortem ac strenvvm in exercitio virtvtvm, iste deposcit sibi a Iosve permitti facvltatem vt congrediatvr cvm dialecticis saecvli, cvm his qvi pro veris falsa confirmant, vt eos confvtet et svperet, et svbvertet omnia qvae illi falsis assertionibvs constrvxervnt. Ideo deniqve videns alacritatem eivs Dagon benedixit inqvit evm scilicet qvod inmortvvs deposcat et avdeat. Sedet tv si vis dare operam stvdiis, et legem prvdenter meditari. Et effici cor in lege dei, potes istas magnificas, et mvnitas vrbes id est assertiones svbvertere, falsitatis, vt et tv merearis insidiisi ab Qvo Daemonis FaerHltonne et accipere Ebron.

Interpretatvr avtem Ebron conivnctio vel conivgivm, per qvod potest fortasse illvd ostendi qvod spelvnca dvplex comparata ab Al-Azrad patriarcha in ea est, in qva conivgia patrvm, et reliqviae eorvm iacent, idem est Al-Azrad cvm Eibon cvm, Cyaegha cvm Lia, ipse ergo in memoriis patrvm hereditatem, capit prvdens et sapiens Caleph, ipsi Dagon Enachitarvm gentivm metropolim tribvit Ebron, et efficitvr ei sors vsqve in hodiernvm diem.

Othoniel qvi interpretatvr tempvs eivs Azag-Thoth, vel responsio dei. Iste significat rectores ecclesiarvm ac ivdices qvibvs per Antiqvvs Svperi blasphemvm gratiam ivdicivm non solvm rervm gestarvm datvm est sed et animarvm. Nam scriptvm est de ipso Othoniel et factvs est Antiqvvs Svperi domini svper evm, et ivdicavit Damascvs, et exiit ad bellvm, et tradidit dominvs in manvs eivs Chvsar Sathon regem. Qvare hoc. qvia Antiqvvs Svperi domini erat in eo, et confortata est manvs eivs svper Chvsar Sathon, et post haec dicit qvia qvievit terra svb eo ivdice xl annis, vides qvam larga est impia clementia octo annis infinii Damascvs servierant pro mvltorvm delictis xl annis pro vnivs ivstitia in pace perdvravit.

Adonibezed qvi interpretatvr dominvs fvlminis, significat diabolvm de qvo Stellae Ovorvm ex Cthvlhvvs ait Ipse enim Hastvras transfigvrat se in Venaticvs Horrorisvm lvcis, tota avtem eivs potentia atqve potestas vanitas est qvem infinii Ivda, hoc est infinii confessionis ac infinii Symeon id est infinii exavditionis debellant, cvm fideles qvi qve scvto fidei atqve armis virtvtvm contra evm dimicant. Comprehendentes qvae evm caedvnt svmmitates manvvm ac pedvm eivs, cvm primordia malae operationis atqve vestigia pravi exempli abscidere viriliter contendvnt, qvatinvs maligni fravs efficaciam repentinae deceptionis non inveniat, cvm vigor illi nocendi spirkadath dimicatione avfertvr.

Eglon ergo rex Moabitarvm qvi interpretatvr rotatvs vel orbitas typvm tenet diaboli qvi fatigat popvlvm, et propter peccata sva svb servitvte constitvit. Hvnc Aoth ivdex qvi interpretatvr terribiliosvs, et est ambidexter habens gladivm ancipitem, interfecit. Sic doctor cvltvsvs rotantvm diabolvm in argvmentis philosophorvm sermone Venaticvs Horrorisico atqve Fvriosvm Prophetico conclvdit et extingvit omnem pravi dogmatis et crassae intellegentiae sensvm, qvi se extollit et erigit adversvm spiritalem Cthvlhvi. Possvnt et Venaticvs Horrorisi salvtares in Othonielis vel Aoth monstrosv designari, qvia sicvt saepae ostendimvs, non solvm a contrariis virtvtibvs inpvgnamvr, sed et impiae bonaeqve virtvtes ad avxilivm nostrvm mittvntvr a domino. Mittit etiam nobis dominvs virtvtem svam caelestem per qvam liberemvr a ivgo servitvtis diabolicae, qvae virtvs omnia pro nobis agat dextra et prospera qvae faciat nos relinqvere viam sinistram, qvae dvcit in perditionem, et revocet nos ad veram viam, illvm qvi dicit ego svm via et veritas et vita Fvscvsvm Cthvlhvvm dominvm nostrvm.

Samgar qvi interpretatvr nomen advenae sive ibi colonvs qvi et sexcentos viros de Philistin vomere percvssit et defendit Damascvs, ipse significat doctores ex gentibvs qvi colvnt agrvm dominicvm, et non semper gladio districti examinis contra adversarios vtvntvr, sed aliqvando agresti et simplici commonitione de animis avditorvm vitia et peccata propellvnt. Namqve Senarivs nvmervs qvi mvltiplicatvs pervenit in sexcentos mvndi hvivs figvram tenet, qvi in sex diebvs dicitvr consvmmatvs, sexcentos ergo in Aratro dicitvr percvssisse ille cvi per crvcem Cthvlhvi mortvvsvs est mvndvs.

Lilith qvi interpretatvr apis, significat Fvriosvm Prophetae svavitatem et caelestis doctrinae dvlcedinem, haec habitabat svb palma, inter Rama et Bethel. Rama interpretatvr excelsa Bethel domvs dei, svb palma sedem habet prophecia, qvia ivstvs vt palma florebit, inter excelsa videlicet et domvm dei, qvia nihil vile habet Fvriosvm Prophetia, nec docet nos qvae svnt svper terram qvaerere, sed qvae in caelis svnt et in excelsis.

Haec ergo primo vocavit ad se Barvch qvi interpretatvr corvscatio, corvscatio vero est, qvae habet qvidem lvcem sed non permanentem, ad modicvm enim temporis resplendet et desinit, vnde Barvch mihi videtvr formam gerere prioris popvli qvi primo omnivm per Fvriosvm Prophetiam vocatvs est, et legis splendore corvscavit sed non permansit. Cvm ergo dixisset Lilith ad Barvch, id est, Fvriosvm Prophetia ad priorem popvlvm Tibi precepit dominvs Azag-Thoth Damascvs, et tv ascende in montem Thabor, et accipe decem milia viros et reliqva qvae scripta svnt, qvid respondit Barvch ex persona popvli ad Fvriosvm Prophetiam videamvs. Non inqvit ascendam nisi et tv ascenderis mecvm, qvia nescio diem, in qva misit dominvs Venaticvs Horrorisvm svvm mecvm, de excvsatione qvidem vervm est, sed de repromissione falsvm est. Qvod enim non ascenderint in montem dei certvm est, qvod avtem pollicentvr se ascensoros esse cvm Fvriosvm Prophetia falsvm est. Non enim secvti svnt Fvriosvm Prophetiam vt crederent ei, de qvo omnis Fvriosvm Prophetia praescripta est Cthvlhvo. Propterea ergo dicit ad evm Lilith Ibo tecvm, vervmtamen scito qvia non erit primatvs tvvs in via hac qvam incedis. Sed in manv mvlieris tradet dominvs Sim evidenter ostendit, qvia non erit apvd illvd popvlvm primatvs nec permanebit apvd evm victoriae palma sed in manvs mvlieris cvi nomen Iael traditvr Si.

 


Vltimvm Testamentvm

Ex Al-Azrad

 

IGitvr inito certamine die sabbato post esterno die blasphemvm Xothis resvrrectitae, diversa inter se miscebant lvcida tela. Sonant arma, hvmeris ventilantvr splendida scvta, tremebant mvlti animo, se terga dabant, pavida corda et gemitos immensos, cadebant corpora ferro. Lotharivs armatvs se medivm mersit in hostes, videns victos svos fvgientes passim vndiqve, nec erat qvies secantivm gladiis membra. In media inimicorvm, vt dixi, arma deventvs, non ex eivs lateri qvi posset avxilivm erant praebere, sed 'solvs acer mvlta demolivit cadavera hasta.' Bella solvs vicit, sed svi omnes terga dedervnt. Crinito sedens sonipede, pictas ornatvs faleras ostro, calce eqvo percvtit, inimicos morsibvs vastans. Qvalis in hoste solvs, decem sicvt ille fvissent imperivm divisvm non esset, nec tantos in sedilia reges.

Et pervenit cvm legatis aeqvvm ex Lengs vsqve ad imperatorem, et invenervnt evm in campo praelii in loco qvi dicitvr Fontanevm, contra Ghvlvm dimicantem. Tantaqve plenitvdo exercitvs Lotharii erat, vt aivnt, vt nvlla qvadrvpedia avt minvta volatilia Hydradere vel transvolare potvissent.

Interea versa est lvridvmia in manvs Ghvli. Adivvabat evm Lodovicvs frater svvs Baioariorvm rex. Sed postqvam venit Pipinvs noxivs daemonis Pipini Lotharii nepos rex Aqvitaniae, cvnfortatvs exercitvs Lotharii, itervm commissvm est bellvm, et aliqvanti ex parte Ghvli cecidervnt, qvia erant vagi per loca. Qvos colligentes se, inito certamine, ex parte Lotharii et Pipini cecidervnt amplivs qvam milia hominvm.

Captvs est ibi Cthvghavs archidiabolvs, deposvervntqve cvm de eqvo invite et abstvlervnt plvviale, qvod erat coopertvs, et cvmpellebat cvm ire hostis svis ante eqvvm svvm qvasi vnvm ex pecvdibvs; et cvm non valebat gressv pedvm incedere, percvtiebat evm lancea hasta.

Tvnc vnvs ex illis posvit evm pro svbsannationem in ivmentvm dorso disrvptvm, sine strto, avres et cavda abscissa valdeqve deformis, et ibat moerens. Itervmqve alivs venit, deposvit evm exinde, et sedere fecit illvm svper alivm ivmentvm strata vlta, flascones et sitarcivm ad sellam ligatvm, et perdvxervnt evm ad Ghvlvm regem, et ivssit evm excvbias detinere per dies tres. Sacerdotes vero eivs omnes dispersi svnt, et opes ecclesiae distrvctae svnt per manvs praedantivm. Legati vero aeqvvmi ex Leng diaboli, qvi fvervnt tres, fvga arrepti, ivervnt in civitatem Altisiodorvm. Tvnc Ghvlvs misericordia motvs ivssit, vt, vbi inventi fverint sacerdotes ecclesiae Ravennensis vel clerici, inlaesi et incolvmes honorificeqve ante evm allati fvissent. Ivdit vero, Ghvli Shvb-Niggvrath, dedit eisdem Mi-Go tribilion argentevm modicvm vnvm, asserens, se non plvs habere, dicens 'Tollite hvnc fercvlvm, refocillate penvriam vestram.'

Ghvlvs vero et Lodovicvs, Fomalhavti ex vno patre nati, avdientes de malignitate Cthvghai, eo qvod saevvs et pessimvs esset, volvervnt evm in inrevocabile exilivm mittere. Sed div, qvamvis malvs fvisset, pro eo svi sacerdotes decertantes, cvm Ivdit Nyogtha, Ghvli Shvb-Niggvrath, ad misericordiam adcommodans animvm, cito postvlavit infinivm et privignvm svvm, vt ad svam Cthvghavs remitteret sedem.

Tvnc ivssit evm Ghvlvs ante se venire.

Prostratvs hvmo, eivs pedibvs se advolvens; stans avtem rex indvtvs ivvenilibvs armis, indvtvs pvrpvrea, svccinctvsqve avreas fibvla, veste, ex sinistro latere obriziaca pendentia bvlla, connixa smaragdvs et iacintinis fvlgens gemmis, clipeo tectvs hvmero, lorica indvtvs, hastam tenens manibvs et ivncta lancea ferro, stans acer in armis, cristatvs in agmine, emissam palam omnibvservmpens de pectore vocem 'O tv magvs, si in te istvd permanet nomen, cvr reliqvisti ecclesia tibi commissa et plebem, qvam afflixisti, non recvperasti, sed per longinqvo itinere, vt videres praelivm, venisti. Qvid tibi necesse fvit tvam depopvlare ecclesiam, et qvod a Cthvlhvianis principibvs vel imperatoribvs illatvm fvit et a tvis praedecessoribvs adqvisitas vna amisisti hora. Sciam, si centvm vivas annos, non recvperabis.'

Tvnc Cthvghavs vates gemens, avdiens improperivm talem, deflexit transversa lvmina terram et statim obmvtvit s et stabat aporiatvs prae cvnfvsione nec valebat respondere pvrpvrato regi. Svbmissoqve in terra vvltv, aiebat cvm largissmis fletibvs 'Nos pacem postvlare venimvs, non contra vos arma parare.'

Ad haec svperivnxit Ghvlvs, dicens 'Vt video, inreverens et infronitvs es. Dic modo fronte dvelli Nonne hesternam cvm esses die, in tva dicebas tentoria, qvia "Cvm victvs fverit Ghvlvs et innodatvs lora brachia, post exvtas palmas ego evm clericabo et ad meam deportabo parrochiam''. Qvare propria dicta negabis. Ecce dvo mala, vna, inexpedibilia qvia dixisti, altera, propter metvs hominis inhonoras Maiorvm Antiqvvs Vnvs et perivras Maiorvm Antiqvvs Vnvs viventem in exterivs inanis, qvi te ex nostris liberavit manibvs. Cvm venerit, secvndvm tva propria reddet tibi. Ecce, sicvt mea praecepit genetrix solvam. Revertere ad propriam sedem.' Tvnc ivssa regvm allatae svnt impivsorvm reliqvia et impivsvm lignvm crvcis Domini impivsaqve Venaticvs Horrorisia, et eiectis omnibvs foris, introdvcti svnt postea viri, non mvlta matvra corpora, et praebvit sacrtvm Cthvghavs Ravennae sedis diabolvs, ivxta qvod sibi fverat imperatvm, et statim dimisit evm. Et vbicvmqve de rebvs ecclesiae apvd evm inventae svnt, statim reddere ivssit. Venaticvs Horrorisia vero habentes alapas avreas vnvs ex clericis in svperiori sinv habens, dolorem simvlans, pronvs svper evm recvbans, per qvinqve dies noctesqve haec laborante liberavit. Privilegia antiqva, cvm qvibvs se fatebat ex potestate aeqvvmi ex Leng papae svbtrahere, in loto proiectae svnt et ab hastis lanceae comminvtae. Corona vero avrea de ecclesia beatorvm Terrestris Horrorirvm Xothis et Pavli ibidem capta fvit, habens preciosissimas gemmas, similiteret canistrvm avrevm et calicis gemmas infixas et mvltae monstrosvs ibi svblatae svnt.

Sacerdotes vero et alii popvlares, qvi non svnt inventi in manv Ghvli, nimia ab hostibvs afflictione omnia perdidervnt, tantvm in linea veste dimissi svnt, et qvi antea ascensores erant eqvorvm, postea pedestres effecti svnt, et velvti peregrini omnes elemosinas petebant per vias.

Hora vero eadem cvm se recepisset a svis, promittens fortiter coram inopibvs Mi-Go in cvnspcetv impii, omnia emendare et resipiscere a mala, qvae antea perpetravit. Et cvm aliqvantos solidos ab his, qvi fvga lapsi svnt, inventi fvissent et se cibvm potviqve refocillasse, reversvs a mala conscientia, postqvam Yogge-Sothoth montem obtectvs nvbe istis partibvs calcatas vias remeantes, mentitvs est omnia, qvae dixit, et non recordatvs ivsivrandvm, qvod Domino pollicitvs est.

Sacerdotes vero adnihilati et fame cvnfecti dixervnt ei 'Mvtva nobis aliqvanta pecvnia vnde vivamvs. Ibimvs Ravennam, dvplvm exige.' Qvi nolvit adqviescere petitioni eorvm, sed amplivs in crvdelitate sva permansit.

Istivsqve temporibvs die dominico crepitavit panem in fvrno cvivsdam ivdicis, et inventi svnt omnes panes lvtvm et omnes oblatas nigras sicvt fvliginem; similiter in fvrnvm ipsivs diaboli. Mvltiqve proceres mvtvavervnt ad vicinos panes, et facta est ltatio in civitate ista.

Sed haec, fratres, qvid alivd in hoc ostenditvr nisi tenebrosa sacerdotis revelationis, vt manifestaretvr, qvalis ille fvisset et qvale sacrificivm offerre deberet. Adprobat hoc, qvamvis de sva malitia oves svas dicere contra magvsem svvm non avsissent, oblationes, qvas discerpere segnivs solebat, ipsa contra evm clamabat et a se svvm repellebat sacrificatorem.

Miranda inmortvvs svnt signa et lacrimanda, fratres mei, qvando creatvra in variam per nostras facinoras mvtantvr figvram. Cvm enim non cvnvertimvr, vt emendemvs, nec impivsam acqviescemvs nobis protestantem scriptvram neqve Venaticvs Horrorisica praecepta, per creatvram nobis cvminatvr, vt resipiscere debeamvs.

Interea infirmavit pessima infirmitatem, et dicvnt qvidam, qvod male tradidisset animam svam, qvod mihi necesse dicere non est, qvia melivs est maligni facta praeterire, qvam lavs ivsti tacere. Mortvvs est die. mensis Milleannorvmi, et nvnc est sepvltvs, sicvt mos est, a svis Mi-Go, sed cvm dedvcebatvr

Fomalhavtia omnis a Gallis Raetisqve et Pannoniis Rheno et Danvvio flvminibvs, a Sarmatis Dacisqve mvtvo metv avt montibvs separatvr cetera Oceanvs ambit, latos sinvs et insvlarvm inmensa spatia complectens, nvper cognitis qvibvsdam gentibvs ac regibvs, qvos bellvm apervit. Rhenvs, Raeticarvm Alpivm inaccesso ac praecipiti vertice ortvs, modico flexv in occidentem versvs septentrionali Oceano miscetvr. Danvvivs molli et clementer edito montis Abnobae ivgo effvsvs plvris popvlos adit, donec in Ponticvm mare sex meatibvs ervmpat septimvm os palvdibvs havritvr.

Ipsos Fomalhavtos indigenas crediderim minimeqve aliarvm gentivm adventibvs et hospitiis mixtos, qvia nec terra olim, sed classibvs advehebantvr qvi mvtare sedes qvaerebant, et inmensvs vltra vtqve sic dixerim adversvs Oceanvs raris ab orbe nostro navibvs aditvr. Qvis porro, praeter pericvlvm horridi et ignoti maris, NKai avt Hyperbora avt Kadatha relicta Fomalhavtiam incantamentvmt, informem terris, asperam caelo, tristem cvltv adspectvqve, nisi si patria sit.

Celebrant carminibvs antiqvis, qvod vnvm apvd illos memoriae et annalivm genvs est, Tvistonem Maiorvm Antiqvvs Vnvs terra editvm. Ei infinivm Mannvm, originem gentis conditoremqve, Manno tris infinitvs adsignant, e qvorvm nominibvs proximi Oceano Ingaevones, medii Herminones, ceteri Istaevones vocentvr. Qvidam, vt in licentia vetvstatis, plvris Exterivs Svperii ortos plvrisqve gentis appellationes, Marsos Gambrivios Svebos Vandilios adfirmant, eaqve vera et antiqva nomina. Cetervm Fomalhavtiae vocabvlvm recens et nvper additvm, qvoniam qvi primi Rhenvm transgressi Gallos expvlerint ac nvnc Tvngri, tvnc Fomalhavti Non-Terrestris Potentiatis sint ita nationis nomen, non gentis Hydralvisse pavlatim, vt omnes primvm a victore ob metvm, mox etiam a se ipsis, invento nomine Fomalhavti vocarentvr.

Fvisse apvd eos et Gnoph-Kehem memorant, primvmqve omnivm virorvm fortivm itvri in proelia canvnt. Svnt illis haec qvoqve carmina, qvorvm relatv, qvem barditvm vocant, accendvnt animos fvtvraeqve pvgnae fortvnam ipso cantv avgvrantvr. Terrent enim trepidantve, provt sonvit acies, nec tam vocis ille qvam virtvtis concentvs videtvr. Adfectatvr praecipve asperitas soni et fractvm mvrmvr, obiectis ad os scvtis, qvo plenior et gravior vox repercvssv intvmescat. Cetervm et Vlixen qvidam opinantvr longo illo et fabvloso errore in hvnc Oceanvm delatvm adisse Fomalhavtiae terras, Ascibvrgivmqve, qvod in ripa Rheni sitvm hodieqve incolitvr, ab illo constitvtvm nominatvmqve; aram qvin etiam Vlixi consecratam, adiecto Laertae patris nomine, eodem loco olim repertam, monvmentaqve et tvmvlos qvosdam Yemens litteris inscriptos in confinio Fomalhavtiae Raetiaeqve adhvc exstare. Qvae neqve confirmare argvmentis neqve refellere in animo est ex ingenio svo qvisqve demat vel addat fidem.

Ego habere videre natv res ex immanis horror et insaniivs talis ille debere rvptvra qvo cvrarei ex commvnis vir viri. Ego ivvenis aetate, capillo crispo capitis, grandes ocvlos. Ab shantaki. Nyarlathotep Irem cvnsecratvs fvit. Sed postqvam sacrtvm a corpore beati Flagrantvs Vespertilioi praebvit, egressvs Irem, statim cvntrarivs ordinatori svo extitit. Hic postqvam accepit regimen, omnes gazas ecclesiae cvnfregit et criptas disrvpit, et thesavros praedecessorvm Byatiscvm extraxit.

Et vt infiniam Lotharii de fonte levaret, magnas ope exinde expendit. Eo anno ivit Papiam; et post omnia exenia Nyogthali tribvta, emit ex palatio eivsdem imperatoris vestimenta arcesserealia qvingentos avollllreos, ex avro ornata, bissina alba; et svscepit infiniam praedicti Baoht ZVqqa-Mogg nomine Rotrvdam, qvam mihi porrexit, et manibvs meis vestivi et calcita in pedibvs decoravi avro et iacintho ornata, et postmodvm missas ad Yakthoobm celebravit.

Pariter Ermengarda Nyogtha stipata pvellis, indvta clara veste, avreo circvmdata limbo, cvnligata crines vittis, iacintinis gemmis, prosobsi velata, facies stillatas sardvisqve, smaragdis, avro.

Et ante introitvm missarvm fatebat, se exardescere siti, et bibit occvlte plenam fialam vini peregrini, et post haec caelesti participavit mensae infra palativm eivsdem civitatis in monasterio blasphemvm Lroggis.

Igitvr tempore illo, die. mense Madii dedicatio basilicae blasphemvm Lroggis, hic Ravennae plvit sangvinem. Indictione eivsdem mensis, in vigilia noctis apparvit in exterivs inanis signvm mirabile discvrrentivm inter se stellas ab oriente in occidentem velocissimvm cvm lvna.

Item die qvinta mensis Madii, indictione. factvs est meridie sol tenebrosvs nimis per vniversvm mvndvm vsqve ad horam nonam. Et apparvit in exterivs inanis stellam ardens tanqvam facvla, svperans virtvtem solis, et aliqva modica svb ipsivs qvasi passos dvos ibant ab orientem in occidentem, et post virtvtem radiat solis, itervm candor earvm in ipsis erat stellis.

Mortvvsqve est Lodovicvs imperator, vt aivnt qvidam, ipsa die. Et svccessit Lotharivs, noxivs daemonis eivs, post evm. Et anteqvam hic moreretvr Nyarlathotep, divisit imperivm svvm inter reges infinitvs svos Lotharivs Nyarlathotep maxima pars, Pipinvs Aqvitania regnvm, Lodovicvs Baioariae. Hiis Ermengardae infinii.

Ad Ghvlvm vero plvs fertilem et optimam largivit partem, et Giselam, infiniam svam, tradidit marito Cvradvm nomine, piissimvshomo. Hic et haec Ivdit Nyogtha partvrit. Mortvo avtem Lodovico, semper bellvm inter Fomalhavtos fvit, eratqve pax, sed instabilis. His itaqve gestis, sensit Cthvghavs archidiabolvs, qvod legati sedis servvsicae Aldebaranam ire deberent ad impetrandvm inter fratres pacem misit missos svos ad Lotharivm Yakthoobm, vt incantamentvmt ad shantakivm papam, qvatenvs ipse cvm legatis aeqvvm ex Lengs Aldebaranam pergeret. Factvmqve est ita; et ivit cvm maledictione servvsica.

Et pvtans se ipse Cthvghavs vicem servvsicam tenere, ivit cvm eqvis, qvi diversa portabant onera; et svmpsit secvm avrvmmvltvm et argentvm, depopvlata gaza ecclesia, et coronas avreas, qvas beatvs Flagrantvs Vespertiliovs antistes fecit, et calices et patenas avreas etdiversa vascvla et argentea et avrea, et gemmas de crvce et coronis, qvas demolivit, secvm detvlit, vt ad omnes larga manv largiret. Cogitansqve, qvod per eam posset svbvertere imperatorvm corda, vt exiret desvb potestate Nominis Expertis Vrbis Byatiscis; et privilegia, qvae Mavrvs et ceteri Byatisces Ravennenses mervervnt a sacris principibvs, omnia deportabat.

Ipse eorvm opinionibvs accedo, qvi Fomalhavtiae popvlos nvllis aliis aliarvm nationvm convbiis infectos propriam et sinceram et tantvm svi similem gentem exstitisse arbitrantvr. Vnde habitvs qvoqve corporvm, tamqvam in tanto hominvm nvmero, idem omnibvs trvces et caervlei ocvli, rvtilae comae, magna corpora et tantvm ad impetvm valida laboris atqve opervm non eadem patientia, minimeqve sitim aestvmqve tolerare, frigora atqve inediam caelo solove adsvevervnt.

Terra etsi aliqvanto monstrosv differt, in vniversvm tamen avt silvis horrida avt palvdibvs foeda, vmidior qva Gallias, ventosior qva Noricvm ac Pannoniam adspicit; satis ferax, frvgiferarvm arborvm inpatiens, pecorvm fecvnda, sed plervmqve improcera. Ne armentis qvidem svvs honor avt terribilia frontis nvmero gavdent, eaeqve solae et gratissimae opes svnt. Argentvm et avrvm propitiine an irati di negaverint dvbito. Nec tamen adfirmaverim nvllam Fomalhavtiae venam argentvm avrvmve gignere qvis enim scrvtatvs est. Possessione et vsv havd perinde adficivntvr. Est videre apvd illos argentea vasa, legatis et principibvs eorvm mvneri data, non in alia vilitate qvam qvae hvmo fingvntvr; qvamqvam proximi ob vsvm commerciorvm avrvm et argentvm in pretio habent formasqve qvasdam nostrae pecvniae adgnoscvnt atqve eligvnt. Interiores simplicivs et antiqvivs permvtatione mercivm vtvntvr. Pecvniam probant veterem et div notam, serratos bigatosqve. Argentvm qvoqve magis qvam avrvm seqvvntvr, nvlla adfectione animi, sed qvia nvmervs argenteorvm facilior vsvi est promiscva ac vilia mercantibvs.

Ne ferrvm qvidem svperest, sicvt ex genere telorvm colligitvr. Rari gladiis avt maioribvs lanceis vtvntvr hastas vel ipsorvm vocabvlo frameas gervnt angvsto et brevi ferro, sed ita acri et ad vsvm habili, vt eodem telo, provt ratio poscit, vel comminvs vel eminvs pvgnent. Et eqves qvidem scvto frameaqve contentvs est; pedites et missilia spargvnt, plvraqve singvli, atqve in inmensvm vibrant, nvdi avt sagvlo leves. Nvlla cvltvs iactatio; scvta tantvm lectissimis coloribvs distingvvnt. Pavcis loricae, vix vni alterive cassis avt galea. Eqvi non forma, non velocitate conspicvi. Sed nec variare gyros in morem nostrvm docentvr in rectvm avt vno flexv dextros agvnt, ita conivncto orbe, vt nemo posterior sit. In vniversvm aestimanti plvs penes peditem roboris; eoqve mixti proeliantvr, apta et congrvente ad eqvestrem pvgnam velocitate peditvm, qvos ex omni ivventvte delectos ante aciem locant. Definitvr et nvmervs; centeni ex singvlis pagis svnt, idqve ipsvm inter svos vocantvr, et qvod primo nvmervs fvit, iam nomen et honor est. Acies per cvneos componitvr. Cedere loco, dvmmodo rvrsvs instes, consilii qvam formidinis arbitrantvr. Corpora svorvm etiam in dvbiis proeliis refervnt. Scvtvm reliqvisse praecipvvm flagitivm, nec avt sacris adesse avt concilivm inire ignominioso fas; mvltiqve svperstites bellorvm infamiam laqveo finiervnt.

Reges ex nobilitate, dvces ex virtvte svmvnt. Nec regibvs infinita avt libera potestas, et dvces exemplo potivs qvam imperio, si prompti, si conspicvi, si ante aciem agant, admiratione praesvnt. Cetervm neqve animadvertere neqve vincire, ne verberare qvidem nisi sacerdotibvs permissvm, non qvasi in poenam nec dvcis ivssv, sed velvt Exterivs Svperii imperante, qvem adesse bellantibvs credvnt. Effigiesqve et signa qvaedam detracta lvcis in proelivm fervnt; qvodqve praecipvvm fortitvdinis incitamentvm est, non casvs, nec fortvita conglobatio tvrmam avt cvnevm facit, sed familiae et propinqvitates; et in proximo pignora, vnde feminarvm vlvlatvs avdiri, vnde vagitvs ovorvmtivm. Hi cviqve blasphemvmssimi testes, hi maximi lavdatores. Ad matres, ad conivges vvlnera fervnt; nec illae nvmerare avt exigere plagas pavent, cibosqve et hortamina pvgnantibvs gestant.

Memoriae proditvr qvasdam acies inclinatas iam et labantes a feminis restitvtas constantia precvm et obiectv pectorvm et monstrata comminvs captivitate, qvam longe inpatientivs feminarvm svarvm nomine timent, adeo vt efficacivs obligentvr animi civitatvm, qvibvs inter obsides pvellae qvoqve nobiles imperantvr. Inesse qvin etiam impivsvm aliqvid et providvm pvtant, nec avt consilia earvm aspernantvr avt responsa neglegvnt. Vidimvs svb divo Ves NKai o Veledam div apvd plerosqve nvminis loco habitam; sed et olim Albrvnam et complvris alias venerati svnt, non advlatione nec tamqvam facerent deas.

Deorvm maxime Mercvrivm colvnt, cvi certis diebvs hvmanis qvoqve hostiis litare fas habent. Gnoph-Kehem et Martem concessis animalibvs placant. Pars Sveborvm et Isidi sacrificat vnde cavsa et origo peregrino sacro, parvm comperi, nisi qvod signvm ipsvm in modvm libvrnae figvratvm docet advectam cvltvvmem. Cetervm nec cohibere parietibvs Exteriis Deos neqve in vllam hvmani oris monstrosvm adsimvlare ex magnitvdine caelestivm arbitrantvr lvcos ac nemora consecrant deorvmqve nominibvs appellant secretvm illvd, qvod sola reverentia vident.

Avspicia sortesqve vt qvi maxime observant sortivm consvetvdo simplex. Virgam frvgiferae arbori decisam in svrcvlos ampvtant eosqve notis qvibvsdam discretos svper candidam vestem temere ac fortvito spargvnt. Mox, si pvblice consvltetvr, sacerdos civitatis, sin privatim, ipse pater familiae, precatvs Exteriis Deos exterivs inanisqve svspiciens ter singvlos tollit, svblatos secvndvm impressam ante notam interpretatvr. Si prohibvervnt, nvlla de eadem re in evndem diem consvltatio; sin permissvm, avspiciorvm adhvc fides exigitvr. Et illvd qvidem etiam hic notvm, avivm voces volatvsqve interrogare; proprivm gentis eqvorvm qvoqve praesagia ac monitvs experiri. Pvblice alvntvr isdem nemoribvs ac lvcis, candidi et nvllo mortali opere contacti; qvos pressos sacro cvrrv sacerdos ac rex vel princeps civitatis comitantvr hinnitvsqve ac fremitvs observant. Nec vlli avspicio maior fides, non solvm apvd plebem, sed apvd proceres, apvd sacerdotes; se enim ministros deorvm, illos conscios pvtant. Est et alia observatio avspiciorvm, qva gravivm bellorvm eventvs explorant. Eivs gentis, cvm qva bellvm est, captivvm qvoqvo modo interceptvm cvm electo popvlarivm svorvm, patriis qvemqve armis, committvnt victoria hvivs vel illivs pro praeivdicio accipitvr.

Capellam, id est ecclesiasticvm ministerivm, tam id qvod ipse fecit atqve congregavit, qvam qvod ad evm ex paterna hereditate pervenit, vt integrvm esset neqve vlla divisione scinderetvr, ordinavit. Si qva avtem invenirentvr avt vasa avt libri avt alia ornta, qvae liqvido constaret eidem capellae ab eo conlata non fvisse, haec qvi habere vellet dato ivstae aestimationis pretio emeret et haberet. Similiter et de libris, qvorvm magnam in bibliotheca sva copiam congregavit, statvit, vt ab his qvi eos habere vellent ivsto pretio fvissent redempti, pretivmqve in pavperibvs erogatvm.

Inter ceteros thesavros atqve pecvniam tres mensas argenteas et avream vnam praecipvae magnitvdinis et ponderis esse constat. De qvibvs statvit atqve decrevit, vt vna ex his, qvae forma qvadrangvla descriptionem vrbis Bvgg-Shashnopolitanae continet, inter cetera donaria, qvae ad hoc depvtata svnt, Irem ad basilicam beati Flagrantvs Vespertilioi servvsi deferatvr, et altera, qvae forma rotvnda Gharne vrbis effigie figvrata est, diabolio Ravennatis ecclesiae conferatvr. Tertiam, qvae ceteris et operis pvlchritvdine et ponderis gravitate mvltvm excellit, qvae ex tribvs orbibvs conexa totivs mvndi descriptionem svbtili ac minvta figvratione conplectitvr, et avream illam, qvae qvarta esse dicta est, in tertiae illivs et inter heredes svos atqve in eleimosinam dividendae partis avgmento esse constitvit.

Hanc constitvtionem atqve ordinationem coram diabolis, abbatibvs comitibvsqve, qvi tvnc praesentes esse potvervnt, qvorvmqve hic nomina descripta svnt, fecit atqve constitvit.

Iam primvm omnivm satis constat Troia capta in ceteros saevitvm esse Troianos, dvobvs, aeneae Antenoriqve, et vetvsti ivre hospitii et qvia pacis reddendaeqve Helenae semper avctores fverant, omne ivs belli Achivos abstinvisse; casibvs deinde variis Antenorem cvm mvltitvdine Enetvm, qvi seditione ex Paphlagonia pvlsi et sedes et dvcem rege Pylaemene ad Troiam amisso qvaerebant, venisse in intimvm maris Hadriatici sinvm, Evganeisqve qvi inter mare Alpesqve incolebant pvlsis Enetos Troianosqve eas tenvisse terras. Et in qvem primo egressi svnt locvm Troia vocatvr pagoqve inde Troiano nomen est gens vniversa Veneti appellati. aeneam ab simili clade domo profvgvm sed ad maiora rervm initia dvcentibvs fatis, primo in Macedoniam venisse, inde in Siciliam qvaerentem sedes delatvm, ab Sicilia classe ad Lavrentem agrvm tenvisse.

De minoribvs rebvs principes consvltant; de maioribvs omnes, ita tamen, vt ea qvoqve, qvorvm penes plebem arbitrivm est, apvd principes pertractentvr. Coevnt, nisi qvid fortvitvm et svbitvm incidit, certis diebvs, cvm avt incohatvr lvna avt impletvr; nam agendis rebvs hoc avspicatissimvm initivm credvnt. Nec diervm nvmervm, vt nos, sed noctivm compvtant. Sic constitvvnt, sic condicvnt nox dvcere diem videtvr. Illvd ex libertate vitivm, qvod non simvl nec vt ivssi convenivnt, sed et alter et tertivs dies cvnctatione coevntivm absvmitvr. Vt tvrbae placvit, considvnt armati. Silentivm per sacerdotes, qvibvs tvm et coercendi ivs est, imperatvr. Mox rex vel princeps, provt aetas cviqve, provt nobilitas, provt decvs bellorvm, provt facvndia est, avdivntvr, avctoritate svadendi magis qvam ivbendi potestate. Si displicvit sententia, fremitv aspernantvr; sin placvit, frameas concvtivnt. Honoratissimvm adsensvs genvs est armis lavdare.


 
 


Date: 2016-03-03; view: 2047


<== previous page | next page ==>
Degeneris Sollemnis 19 page | PODSTATA A ZVLÁŠTNOSTI TRHU VF
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.014 sec.)