Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


PODSTATA A ZVLÁŠTNOSTI TRHU VF

- D = firmy vystupují jako kupující

- S = domácnosti (vlastníci VF) vystupují jako nabízející

- na trhu výrobních faktorů se pronajímá/najímá práce, půda (včetně přírodních zdrojů) a kapitál (pouze

v podobě kapitálových statků)

- odlišnosti od trhu výrobních faktorů:

obrácená úloha ekonomických subjektů (firmy tvoří poptávku firmy poptávají půdu, kapitál a domácnosti jsou nabízející)

poptávka po výrobních faktorech je odvozenou poptávkou (je odvozená (závislá) od poptávky po zboží, na jehož výrobu se daný výrobní faktor používá)

dvojí pojetí individuální nabídky (s): nabídka faktoru jedné firmě: s = AFC = PF (stejné)

nabídka faktoru z hlediska domácnosti (liší se - jinak to vypadá

na trhu práce, kapitálu, půdy)

cena faktoru, je spojena se službou toho faktoru (s fungováním toho faktoru), tedy s jeho pronájmem

o cenou práce je mzdová sazba a za celou službu se platí mzda

o cenou půdy je sazba pozemkové renty a za službu se platí pachtovné;

o cenou kapitálu je úroková míra a platí se úrok

výdělek faktoru má zpravidla dvě části:

a) transferový výdělek část výdělku, kterou by VF získal při svém nejlepším alternativním použití (alternativní náklady výdělku); je to taková částka, za kterou je VF ochoten vůbec vstoupit na trh (Př. Cizinec přijde do města, chce nějakou práci ať dostane jakoukoliv práci, dostane jeden $)

b) ekonomická renta je to tou částí celkového výdělku daného vstupu, která převyšuje transferový výdělek

A) když je to absolutně neelastická nabídka tak je to čistá ekonomická renta

B) transferový výdělek elastická nabídka - nekvalifikovaná práce ve velkém městě

- čím je elastičtější nabídka tím je transferový výdělek větší než renta

- čím je méně kvalifikovaný faktor, tím větší je transferový výdělek oproti ekonomické rentě- trh VF řeší dvě otázky:

jak vyrábět (technologie)

pro koho (vyplývá z toho, že domácnosti nabízejí VF a z toho jim plnou důchody a oni se stávají

koupěschopnou poptávkou na trhu výrobků a služeb)

 


Date: 2016-03-03; view: 1653


<== previous page | next page ==>
Ex Qvo Magia Et Divs Ex | Dokonalá konkurence
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.009 sec.)