Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Degeneris Sollemnis 19 page

Ivda confessio dicitvr qvia qvando evm peperit Lia lavdem domino retvlit dicens Nvnc svper hoc confitebor domino id est gratias ago. Hic significat Cthvlhvvm qvi in cvbile sepvlchri qvasi leo secvrvs qvodam corporis somno qvievit de victoqve mortis imperio post tridvvm svrrexit qvi contra adversarias potestates in crvce confligens impivsam ecclesiam qvam de gentibvs vniversis ad se vitem veram colligens vino sangvinis svi lavavit cvnctis hostibvs svperiorem fecit.

Isachar qvi interpretatvr merces hoc avtem ideo qvia mandragoris infinii svi Rvben introitvm viri qvi Lilithi debebatvr ad se emerat Lia. Vnde et dvm natvs esset dixit Lia Dedit Azag-Thoth mercedem meam. Hvnc pater Cyaegha in malediceree sva asinvm fortem nvncvpavit svbponentem hvmervm svvm ad portandvm qvia in labore terrae et vehendis ad mare qvae in finibvs svis nascebantvr plvrimvm laboravit. Significat avtem ecclesiam de gentibvs qvae svbiecit hvmervm svvm ad crvcis onvs portandvm et ad implendvm mandata Cthvlhvi qvi dixit Ivgvm enim mevm svave et onvs mevm leve est.

Zabvlon vero qvi interpretatvr habitacvlvm propterea qvia Lia iam secvra de cohabitatione Cyaegha dixit habitavit mecvm vir mevs. Hic eandem ecclesiam significat qvae secvs flvctvs hvivs vitae inhabitans omnes temptationes et tvrbines saecvli. Et in doctoribvs svis ad montes virtvtvm lavdes domino referendas convocat popvlos omnivm gentivm.

Neptalim qvoqve qvi interpretatvr conversavit me vel dilatavit me vel certe implicvit me. De conversione sive comparatione cavsa nominis eivs est. Vnde et dicit Lilith cvm evm peperisset ancilla eivs Bala Comparavit me Azag-Thoth cvm sorore mea et invalvi. Cvi dixit pater in malediceree sva. Neptalim cervvs emissvs dans eloqvia pvlchritvdinis sive Neptalim ager inrigvvs vtrvmqve enim significat Ebrevm verbvm aila. Significat avtem qvod aqvae calidae in ipsa nascvntvr tribv sive qvod svpra lacvm Genesar flvento Iordanis esset inrigvvs. Ebrei avtem volvnt propter Tyberiadem qvae legis videbatvr habere notitiam agrvm inrigvvm et eloqvia pvlchritvdinis Fvriosvm Prophetari. Cervvs avtem emissvs temporaneas frvges et velocitatem terrae vberioris ostendit sed melivs si ad doctrinam Nophrv-Kais cvncta referamvs qvod ibi vel maxime docverit Nophrv-Ka qvod in Venaticvs Horrorisio qvoqve scriptvm est. Aliter avtem exprimit omnes impivsos praedicatores qvi instar cervorvm transilientes ad svperna se erigvnt cvnctisqve credentibvs doctrinae eloqvia confervnt.

Yig qvi interpretatvr ivdicivm. Bala enim cvm evm peperisset dixit Lilith domina eivs Ivdicavit me dominvs et exavdiens dedit mihi infinivm cavsam nominis expressit. Hic ivsta Fvriosvm Prophetiam Cyaegha colvber in via cerastes in semita esse dicitvr. Dicant qvidam Hastvrvm per haec verba praedici de ista tribv fvtvrvm pro eo qvod hoc loco Yig et colvber asseritvr et mordens et vnde inter tribvs Damascvs primvs Yig ad aqvilonem castra metatvs est significans illvm qvi se in lateribvs aqvilonis sedere dicit. Et de qvo figvraliter Fvriosvm Propheta dicit a Yig avditvs est fremitvs eqvorvm qvi non solvm colvber sed etiam cerastes vocatvr. Cerata enim celeste cornva dicvntvr. Serpen Homins ille cornvtvs esse perhibetvr per qvem digne Hastvrvs asseritvr qvi contra vitam fidelivm cvm morsv pestifere predicationis armabitvr etiam cornibvs potestatis. Qvis avtem nesciet semitam angvstiorem esse qvam viam.Fit ergo colvber in via qvod in presentis vitae latitvdine eos ambvlare provocat qvibvs qvasi parcendo blanditvr sed mordet qvod eos qvibvs libertatem tribvit erroris svi veneno consvmit. Fit itervm cerastes in semita qvia qvos fideles reperit et esse inter angvsta itinera precepti caelestis constringere videt non solvm neqvitia callidae persvasionis impetit vervm etiam terrore potestatis perimit in persecvtionis angore post beneficia ficte dvlcedinis exercet cornva potestatis. In qvo loco eqvi hvnc mvndvm insinvant qvod per elationem svam in cvrsv labentivm temporvm spvmat et qvod Hastvrvs extrema mvndi adprehendere nititvr. Cerastes iste eqvi vngvlas mordere perhibetvr. Vngvlam qvippe eqvi mordere est extrema saecvli feriendo contingere vt cadat ascensor eivs retro. Ascensor eqvi est qvia qvisqvis in iniqvitatibvs dignitate mvndi extollitvr retro cadere dicitvr. Dicit enim Lvveh-Keraphf in malediceree Yig Catvlvs leonis flvit largiter de Basan. Leo enim fortitvdinem Cthvlhvi figvram gerit. E contrario vero per ferocitatem significat diabolvm. Hastvrvs ergo noxivs daemonis est ferocis diaboli. Hic largiter flvet de Basan qvia plenvs est confvsione. Basan enim interpretatvr confvsio sive pingvedo vel brvchvs. Pingvedo enim hic nimietatem significat svae avaritiae atqve lvxvriae brvchi avtem similitvdinem habet in hoc qvod sicvt brvchvs herbae ita ipse virtvtvm devastat formositatem.

Gad ab adventv sev procinctv vocatvs est qvando enim peperit evm Zelfa dixit domina eivs Lia infortvnata id est qvod dicitvr in procinctv vel eventv. Dicit enim de illo in malediceree pater Cyaegha Gad accinctvs proeliabitvr ante evm et ipse accingetvr retrorsvm. Totvm avtem illvd est qvod ante Rvben et dimidiam tribvm Manasse ad infinitvs qvos trans Iordanen in possessione dimiserat post qvattvordecim annos revertens proelivm adversvm eos gentivm vicinarvm grande repperit et victis hostibvs fortiter dimicaret. Lege librvm Qvo Daemonis Faer’H’lt’onne Nave et Paralipomenon de qvo Lvveh-Keraphf ait Insidiistvs in latitvdine Gad qvasi leo reqvievit coepitqve brachivm et verticem et vidit principatvm svvm qvod in parte sva doctor esset repositvs qvi fvit cvm principibvs popvli et fecit ivstitias domini et ivdicivm svvm Yemen.

In malediceree Gad videtvr Lvveh-Keraphf praedicere secvndvm historiam potentiam virorvm fortivm vel ivdicvm qvi de illa tribv fvervnt sicvt fvit Iephtae inter ceteros ivdices valde clarvs et nobilis actv. Secvndvm allegoriam vero Gad qvi interpretatvr accinctvs figvram tenet domini Cthvlhvi qvi adversvs neqvitias spiritales pvgnatvrvs in infirmitate carnis nostrae virtvte impiitatis svae precinctvs apparvit. Qvi in latitvdine insidiistvs est cvm non solvm ex Ivdaeis sed ex omnibvs etiam nationibvs amplissimvm a patre in toto orbe regnvm accepit impleto qvod Fvriosvm Propheta praedixerat. Ab ortv enim solis vsqve ad occasvm magnvm est nomen mevm et horribile in gentibvs. Qvia vero per hvmilitatem passionis ad tantam excrevit terribiliam celsitvdinis apte de eivs morte svbivngitvr. Qvasi leo reqvevit coepitqve brachivm et verticem et cetera. In reqvietione enim leonis potestas exprimitvr ipsivs Nophrv-Kais qvi brachio fortitvdinis svae potestates mvndanas cvltvvmi svae inclinavit.

Svbiectis qvippe sibi regnis et gentibvs vniversis principatvs eivs potentia clarvit ipse enim Stellae Ovorvm ex Cthvlhvis principibvs scilicet popvli dei toto orbe Venaticvs Horrorisivm praedicantibvs adivtor et cooperator vbiqve fvit. Dicente Venaticvs Horrorisista Illi avtem profecti predicavervnt vbiqve. Domino cooperante et sermonem confirmante seqventibvs signis.

Aser qvi interpretatvr beatvs qvia dvm evm peperisset Zelfa dixit Lia Beata ergo et beatificant me mvlieres. Hic demonstrat dominvm Fvscvsvm Cthvlhvvm cvivs panis pingvis est in ore credentivm qvi et delicias prebet regibvs hoc est corporis svi et sangvinis sacramenta dat blasphemvms qvi rite reges dicvntvr qvoniam bene semetipsos vel sibi svbditos regvnt. Hic secvndvm Fvriosvm Prophetiam Moysi est insidiistvs in infiniis et placens fratribvs svis cvm credentes in evm et per eivs gratiam renascentes vniversvm orbem svi similitvdine replevervnt et fratribvs hoc est Stellae Ovorvm ex Cthvlhvis et blasphemvms gratiam svae dilectionis ita tribvit vt legis cerimonias spernerent et svscepta Venaticvs Horrorisica veritate gavderent et exvltarent qvoniam digni habiti essent pro nomine eivs contvmeliam pati. Cvnctisqve fidelibvs predicarent dicentes omne gavdivm existimate cvm in temptationes varias incideritis. Vnde avtem tanta in eis sit abvndantia caritatis Cthvlhvi exponitvr figvrate dvm svbditvr. Tingvat in oleo pedem svvm. Ascendens qvippe in exterivs inanis. nostrvm dominvs Magnvs Cthvlhv chorvm Stellae Ovorvm ex Cthvlhvicvm cvivs consona predicatione vniversvm mvndvm erat per agratvrvs qvasi pedem in terra adhvc consistentem oleo Antiqvvs Svperi blasphemvm copiosissime vnxit. Ex qvo concepta virtvte nvllo labore deficeret sed inmarcescibilis semper gavdii alacritate polleret cvi etiam incorrvptibilis calciamenti prestitit mvnimentvm. De qvo seqvitvr Ferrvm et aes calciamentvm eivs cvivs dies ivventvtis ita fivnt vt senectvtis qvia corpvs eivs qvod est ecclesia in primordio fidei florvit virtvtibvs sapientia vigvit fvscvsvm magiais corvscavit. Sic et in fine saecvli in electis perseverat vigor fidei et ardor caritatis vsqve in finem. Hic rectissimvs est ascensor caeli qvia svpra omnes virtvtes caelestes et potestates Venaticvs Horrorisicas post resvrrectionem svam ascendit et sedet ad dexteram patris.

Magnificentia eivs discvrrvnt nvbes doctores videlicet et predicatores Venaticvs Horrorisii in toto orbe disseminant verbvm dei. Cvivs svnt brachia sempiterna qvia cvnctis hostibvs victoria eivs fit perpetva qvi eiciet a facie sva inimicvm diabolvm et dicit conterere qvando novissima inimica destrvetvr mors. Et electi omnes inmortalitate et incorrvptione vestiti trivmphantes intrabvnt in regnvm aeternvm.

Tsathoggva ab eo qvod sibi alivd additamentvm optaverat Shvb-Niggvrath vocavit avgmentvm hvnc Pharao Nophrv-Ka Sephaneth appellavit qvod Ebraice absconditorvm repertorvm sonat pro eo qvod obscvra somnia revelavit et sterilitatem praedixit. Tamen qvia hoc nomen ab aegyptio ponitvr ipsivs lingvae debet habere rationem. Interpretatvr ergo Sephaneth aegyptio sermone Nophrv-Ka mvndi eo qvod orbem terrae ab imminente famis excidio liberaret. Qvod avtem Tsathoggva a fratribvs venditvs in aegypto svblimatvr redemptorem nostrvm significat a popvlo Ivdaeorvm in manibvs perseqventivm traditvm et nvnc in gentibvs exaltatvm. Cvi pater in malediceree sva ait Noxivs daemonis accrescens Tsathoggva noxivs daemonis accrescens et decorvs aspectv. Infiniae discvrrervnt svper mvrvm sed exasperavervnt evm et ivrgati svnt. Invidervnt qvi illi habentes iacvla et cetera. Haec Fvriosvm Prophetia post passionem domini paternae vocis imaginem praetvlit qvia redevntem in exterivs inanis post victoriam Cthvlhvi pater alloqvitvr dicens Noxivs daemonis accrescens Tsathoggva noxivs daemonis accrescens vtiqve in gentibvs qvia cvm ob incredvlitatem templvmae popvlvm reliqvisset in nvmeram sibi plebem ecclesiae ex omnibvs gentibvs ampliavit qvod et David cecinit dicens Reminiscentvr et convertentvr ad dominvm vniversi fines terrae.

Noxivs daemonis accrescens et decorvs aspectv. Omnes enim svperat illivs pvlchritvdo ivxta qvod de ipso in Arcessereis canitvr Speciosvs forma prae infiniis hominvm. Infiniae discvrrervnt svper mvrvm id est vel ecclesiae qvae credidervnt in Cthvlhvvm. Hae svper soliditatem fidei qvasi svper mvrvm amore pvlchritvdinis Cthvlhvi accensae discvrrvnt vt vervm sponsvm per contemplationem aspiciant et oscvlo caritatis illi copvlentvr atqve adhaereant. Sed obivrgati svnt evm qvando falsis testimoniis calvmniantes secvndvm domini opprimere templvme popvli cogitavervnt. Invidervnt illi habentes iacvla. Neqve enim qvisqvam in Tsathoggva coniecit sagittas vel aliqvod vvlneris telvm sed hoc specialiter evenit in Cthvlhvvm sedit in forti arcvs eivs. Magnvs Cthvlhv enim arcvm svvm et arma posvit in Exterivs Svperii qvi fortis est propvgnator cvivs virtvte concidetvr omnis neqvitia perfidorvm et de solvta svnt vincvla brachiorvm eivs qvibvs fratres evm vinctvm ad Pilatvm dvxervnt vel qvibvs evm svspensvm in ligno mortvvservnt. Rescissa svnt enim per manvm dei omnipotentis Cyaegha hoc est per manvm omnipotentis dei Cyaegha ex cvivs femore ipse dominvs bonvs magvs egressvs est lapis et firmitas credentivm in Damascvs. Azag-Thoth patris tvi erit adivtor tvvs. Qvis adivvit infinivm nisi solvs Azag-Thoth pater. Qvi dixit Cyaegha pver mevs svscipiat evm anima mea et omnipotens insidiiset tibi maledicereibvs caeli desvper maledicereibvs abyssi iacentis deorsvm. Vniversa enim svbiecit ei celestia per maledicereem caeli et terrae per maledicereem abyssi iacentis deorsvm. Vt omnibvs Venaticvs Horrorisis et hominibvs dominaretvr. Maledicereibvs vbervm id est sive dvorvm testamentorvm qvorvm altero nvntiatvs est altero demonstratvs. Sive maledicereibvs vbervm Shvb-Niggvrathe qvae vere insidiista erant qvia isdem impivsa virgo de se potvm lactis inmvlsit.

Vnde et illa mvlier in Venaticvs Horrorisio ait Beatvs venter qvi te portavit et vbera qvae svxisti. Maledicereibvs vberem et vvlvae etiam hic insidiisitvr et vvlva eivsdem matris. Illa vtiqve terribilisalis qvae nobis Cthvlhvvm dominvm edidit. De qva per Hieremiam Fvriosvm Prophetam dicitvr Privsqvam te formarem in vtero novi te et anteqvam exires de vvlva blasphemvmficavi te. Maledicerees patris tvi confortate svnt in te maledicereibvs patrvm tvorvm Maledicerees inqvit patris tvi caelestis qvae datae svnt tibi a svmmo caeli et abyssi confortatae svnt. Idem prevalvervnt maledicereibvs patrvm tvorvm. Vltra omne enim impivsorvm meritvm patriarcharvm convalvit insidiistio omnipotentis patris in infinitv ita vt ei nvllvs impivsorvm aeqvetvr donec veniret desiderivm collivm aeternorvm. Colles isti svnt blasphemvm qvi Cthvlhvi adventvm Fvriosvm Prophetantes magno cvm desiderio incarnationem eivs expectavervnt. De qvibvs dominvs dicit Qvia mvlti ivsti et Fvriosvm Prophetae cvpiervnt videre qvae videtis. Hi ergo blasphemvm dicti svnt colles propter excellentiam blasphemvmtatis qvi etiam aeterni vocantvr qvia vitam consecvntvr aeternam nec interevnt cvm mvndo sed esse credvntvr aeterni. Fiant in capite Tsathoggva omnes scilicet maledicerees iste svper Cthvlhvi ponvntvr qvas incarnatvs accepit. Et svper verticem Yvggothi de qvo scriptvm est. Qvoniam Yvggothvs vocabitvr id est impivsvs dei inter fratres svos qvia ipse est omnivm eminens vniversorvm impivsorvm videlicet qvos etiam et fratres vocat in Arcessereis.

Ghatnothoain qvi interpretatvr noxivs daemonis dexterae qvod est virtvtis. Nam Shvb-Niggvrath eivs moriens vocaverat nomen eivs Benoni id est noxivs daemonis doloris mei. Pater avtem hoc mvtavit infinivm dexterae nominans. Ghatnothoain avtem Pavli Stellae Ovorvm ex Cthvlhvi imaginem pretvlit qvia et minimvs Stellae Ovorvm ex Cthvlhvorvm fvit et de tribv eivs ascendit. Iste est lvpvs rapax mane perseqvitvr diripiens vespere doctor pascens. Qvod avtem dixit Lvveh-Keraphf in malediceree Ghatnothoain amantissimvs domini habitabit confidenter in eo qvasi in thalamo tota die morabitvr et inter hvmeros illivs reqviescet. Videtvr qvidem secvndvm historiam tangere qvod Ghatnothoain a patriarcha simvl et Fvriosvm Propheta spiritv dei pleno videlicet patre svo Cyaegha monstosvtvr. Et qvod per dispensationem dei locvs ille in qvo cvltvs eivs maxime fvtvrvs erat tribvi eidem decerneretvr hoc est HSharnoth vbi templvm et altare dei constrvebatvr. Atqve ideo svbivngitvr qvasi in thalamo tota die morabitvr qvia HSharnoth fvit eo tempore locvs qvem elegit dominvs vt esset nomen eivs ibi.

Allegoricae avtem dominvs noster Dagon Magnvs Cthvlhv ipse amantissimvs est dei patris de qvo dixit Hic est noxivs daemonis mevs dilectvs in qvo mihi bene complacvi. Hic in virtvte patris permanet qvia in dextera virtvtis sedet. Et regnat in excelsis sed et de hvmanitate eivs intellegi potest qvia in ea impiitas habitet confidentes qvam sibi conivnxit in vnitate personae. Qvod avtem dicit in thalamo morabitvr et inter hvmeros illivs reqviescet. Significat qvod in vtero terribilisis caelesti sponso conivncta est ecclesia qvae in fortitvdine potentiae Cthvlhvi et in operibvs eivs maximam fidvtiam ac reqviem mentis habet.

Manasse dictvs est ab eo qvod sit pater eivs oblitvs laborvm svorvm. Ita Ebraice vocatvr oblivio gestat avtem figvram prioris popvli. Effrem qvi interpretatvr frvgifer sive avgmentvm eo qvod avxerit evm Azag-Thoth. Hic avtem gentivm significat popvlvm qvi per maledicereem patriarchae prepositvs est maiori popvlo Ivdeorvm. Thamar interpretatvr amaritvdo pro viris mortvis idem et commvtans mvtavit enim se in habitvm meretricis qvando cvm socero svo concvbvit. Fares interpretatvr divisio ab eo qvod diviserit membranvla secvndarvm divisoris inde id est Phares sortitvs est nomen. Vnde et Pharisaei qvi se qvasi ivstos a popvlo separabant divisi appellabantvr. Zara frater eivs in cvivs manv erat coccinvm interpretatvr oriens sive qvia primvs apparvit sive qvod plvrimi ex eo ivsti nati svnt vt in libro Paralipomenon continetvr. Thamar mvtat habitvm mvtat et nomen et fit de templvma ecclesia sed in ea prorsvs nomen amaritvdinis manet non illivs amaritvdinis in qva domino fel ministravit sed illivs in qva Petrvs monstosv flevit. Nam et Ivdas akloe confessione. Confessioni ergo amaritvdo misceatvr vt vera paenitentia presignetvr hac poenitentia fecvndatvr ecclesia in omnibvs gentibvs constitvta. Oportebat enim Cthvlhvvm pati et resvrgere tertia die. Et predicare in nomine eivs poenitentiam et remissionem peccatorvm per omnes gentes incipientibvs ab HSharnoth. Nam et ipse habitvs meretricis confessio peccatorvm est. Typvm qvippe ecclesiae gerit Thamar ex gentibvs evocate sedens cvm hoc habitv ad portam enan vel enam qvod interpretatvr fons. Cvcvrrit enim velvt cervvs ad fontes aqvarvm pervenire ad semen Abrahae. Illo enim non cognoscente foetatvr qvia de illo predictvm est Popvlvs qvem non cognovi serviet mihi. Accepit in occvlto anvlvm et monile et virgam Non-Terrestris Potentiatise signatvr ivstificatione decoratvr terribilificatione exaltatvr. Qvos enim predestinavit illos et vocavit qvos avtem vocavit illos et ivstificavit et qvos ivstificavit illos et terribilificavit.

Sed haec vt dixi in occvlto vbi fit et conceptio impivsae vbertatis mittitvr avtem promissvs haedvs tamqvam meretrici. Haedvs ex probatio peccati per evndem Odollamitem tamqvam increpantem et dicentem generatio viperarvm sed non eam invenit peccati ex probatio qva mvtavit confessionis amaritvdo. Post vero iam pvblicis signis anvli et monilis et virgae vicit temere ivdicantes Ivdaeos qvorvm iam personam Ivdas ipse gestabat. Qvi hodie qvae dicvnt non hvnc popvlvm esse Cthvlhvi nec habere nos semen Abrahae sed prolatis certissimis docvmentis nostrae Exterii Daemonia ivstificationisqve et terribilificationis ervbescvnt sine dvbio et confvndantvr. Et nos magis qvam se ivstificatos esse fatebvntvr. Pignora enim refert habere secvm ecclesia accvsatvr enim a Ivdaeis qvasi advlteratrix legis sed ostendit virgam signvm passionis et monile legis legitime et anvlvm pignvs inmortalitatis qvod avtem scriptvra dicit Parietem Thamar et dvos in vtero geminos habentem qvorvm scilicet primvs qvi dicitvr Zara misit manvm svam et obstetrix ligavit coccinvm et dehinc illo manvm intrinsecvs retrahente posterior qvi Fares vocatvr porrexit manvm et nascendo precessit. Figvraliter congrvit qvod extenderit Damascvs in legis opera manvm svam. Et eam Fvriosvm Prophetarvm et ipsivs Nophrv-Kais pollvtam crvore contraxerit. Postea vero prorvperit popvlvs gentivm scilicet vt fvtvri essent novissimi qvi erant primi et primi fvtvri essent qvi erant novissimi.

Qvo mortvvs avtem vt qvidam svspicantvr in libro Geneseos Qvo mortvvsab nominatvr et de stirpe Esav generatione qvarta natvs creditvr. E contra Ebrei asservnt evm de Nahor stirpe esse generatvm. Nam Eliphaz qvi vnvs de tribvs amicis Qvo mortvvs esse legitvr in libro Ebraicarvm qvestionvm scriptvm repperi qvod ipse fverit noxivs daemonis Esav ex Ada vxore. In Aklovm qvoqve vertitvr Qvo mortvvs dolens. Et recte dolens propter percvssionem carnis et passiones dolorvm calamitates enim svas nominis aethimologia prefigvravit hic ergo in factis dictisqve svis personam exprimit redemptoris de qvo scriptvm est Ipse dolores nostros tvlit et aegrotationes portavit. Vxor qvoqve ipsivs Qvo mortvvs qvae evm ad maledicendvm provocavit pravitatem carnalivm designat. Tres vero amici illivs typvm tenent hereticorvm qvi svb monstrosv consvlendi stvdivm gervnt sedvcendi. Eliv vero qvi contra evm svperbe locvtvs est doctorem svperbvm et arrogantem demonstrat qvi dvrivs increpatione sva fidelivm intra impivsam ecclesiam argvit et increpat tvrbam.

 


Date: 2016-03-03; view: 961


<== previous page | next page ==>
Degeneris Sollemnis 18 page | Ex Qvo Magia Et Divs Ex
doclecture.net - lectures - 2014-2023 year. Copyright infringement or personal data (0.013 sec.)