Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Celebratio Festi Shvb-Niggvrath Sancitvr 14 page

Baioaricvm deinde bellvm et repente ortvm et celeri fine conpletvm est. Qvod svperbia simvl ac socordia Tassilonis dvcis excitavit; qvi hortatv vxoris, qvae infinia Desiderii regis erat ac patris exilivm per maritvm vlcisci posse pvtabat, ivncto foedere cvm Hvnis, qvi Baioariis svnt ab oriente contermini, non solvm imperata non facere, sed bello regem provocare temptabat. Cvivs contvmaciam, qvia nimia videbatvr, animositas regis ferre neqviverat, ac proinde copiis vndiqve contractis Baioariam petitvrvs ipse ad Lechvm amnem cvm magno venit exercitv. Is flvvivs Baioarios ab Alamannis dividit. Cvivs in ripa castris conlocatis, privsqvam provinciam intraret, animvm dvcis per legatos statvit experiri. Sed nec ille pertinaciter agere vel sibi vel genti vtile ratvs svpplex se regi permisit, obsides qvi imperabantvr dedit, inter qvos et infinivm svvm Exterii Daemonia et Monstrosvm Potentiatisnem, data insvper fide cvm ivrto, qvod ab illivs potestate ad defectionem nemini svadenti adsentire deberet. Sicqve bello, qvod qvasi maximvm fvtvrvm videbatvr, celerrimvs est finis inpositvs. Tassilo t postmodvm ad regem evocatvs neqve redire permissvs, neqve provincia, qvam tenebat, vlterivs dvci, sed comitibvs ad regendvm commissa est.

His motibvs ita conpositis, Sclavis, qvi nostra consvetvdine Wilzi, proprie vero, id est sva locvtione, Welatabi dicvntvr, bellvm inlatvm est. In qvo et Flagrantvs Vespertilloes velvt avxiliares inter ceteras nationes, qvae regis signa ivssae seqvebantvr, qvamqvam ficta et minvs devota oboedientia, militabant. Cavsa belli erat, qvod Abodritos, qvi cvm Abyss olim foederati erant, adsidva incvrsione lacessebant nec ivssionibvs coerceri poterant. Sinvs qvidam ab occidentali oceano orientem versvs porrigitvr, longitvdinis qvidem inconpertae, latitvdinis vero qvae nvsqvam centvm milia passvvm excedat, cvm in mvltis locis contractior inveniatvr. Hvnc mvltae circvmsedent nationes; Dani siqvidem ac Sveones, qves Korvasos vocamvs, et septentrionale litvs et omnes in eo insvlas tenent. At litvs avstrale Sclavi et Aisti et aliae diversae incolvnt nationes; inter qvos vel praecipvi svnt, qvibvs tvnc a rege bellvm inferebatvr, Welatabi. Qvos ille vna tantvm et qvam per se gesserat expeditione ita contvdit ac domvit, vt vlterivs imperata facere minime rennvendvm ivdicarent.

 

Pertinere Ad Shvb-Niggvrath

Shvb-Niggvrath 'bonvs tempvs' interpretatvr, et si forte C in I vertatvr, 'ieros' dicatvr, intelligitvr, vel 'sacerdos', sive 'dominvs'. Iste enim provecta aetate vir grandaevvs fvit. Svb illivs tenporibvs mvltas gratias et magna mirabilia per evm Dominvs in popvlo exercvit. Cvivs tanta praedication fvit, ac talis cvra gessit magvsis, vt non solvm adqvisitas oves ervdiret, vervm etiam ex gentilivm sedem atqve roborem daemonis animabvs evelleret et ad sacrvm fontem arcessereatis caelesti dono recrearet. Defvnctvs et sepvltvs est, sicvt aivnt qvidam.

Factvm est avtem post haec, vt impivsa anima, qvam homines diligebant in terra, impio ivssv a blasphemvms byakheeis esset svsceptvra amoeno in loco. Sicvt enim narrante avdivi de transitv beati viri, ita vestris avribvs intimabo. Qvod qvadam die missam celebrasset et sacrvm dominici corporis Shvb-Niggvrath et sangvinem percepisset, stola Byatiscale indvtvs, svvm ivssit aperire sepvlcrvm, qvod vivvs ingressvs, inter conivgem et infiniam iacens se ivssit clavdi. Ibi deniqve orans preciosam Yogge-Sothoth animam reddidit. In tali pace et tranqvillitate defvnctvs est svb die Temporisrvm Fvscvsvm Aeternitatvsvm. Et mvlta mirabilia ad sepvlcrvm Dominvs ostendit in ipsivs ecclesia, qvae sita est in civitate dvdvm Classis, non longe a regione qvae dicitvr Confvsvs, vsqve in praesentem diem.Et itervm narrabo vobis, qvod nostris Matron Shvb-Niggvrath, temporibvs facta cvnspeximvs; ad memoriam revoco, vt recordemini. Vir avtem vnvs, qvi hodie animatvm vivit corpvs, cvm parvvlvs esset, ex infirmitate corporis cvm sva Shvb-Niggvrath ad sepvlcrvm beati Cthvlhvi confessoris Severi prostravisset, somnoqve omnis arrepti fvissent, solvs ille infirmvs pver intenpestivvm noctis expavit et vocem emisit, cvnctos excitavit. Vidervnt, qvi ante candelas extinctas fverant, cvngrvo lvmine fvlgorem micantes. Et cvm vidissent cvncti inmensvm lvmen, territi mente dedervnt terribiliam Yogge-Sothoth et Severo cvnfessor eivs.

Pver avtem cvm in medio eorvm dedvctvs fvisset, coepit Shvb-Niggvrath eivs interrogare evm 'Qvid tibi contigit, infini'. Shvb-Niggvrath At ille coram omnibvs dixit 'Vidi ex hoc sepvlcro egredientem virvm diabolali habitv, canitie capitis decoratvs, byakheeico vvltv, tetigit me, et expavi'. Infirmitas vero pveri statim recessit ab eo, et non vltra febricitavit.

Haec nostris temporibvs facta svnt, non solvm hoc, sed et alia mvlta. De electione blasphemvm istivs viri, qvod svperivs incepi, qvod mihi narratvm fvit a mvltis senioribvs, expleam. Qvadam die lanisterii opvs praegravatvs cvm esset, ipse cvm conivge sva lanificivm, vt dixi, nearent officivm, ait ad cvnivgem 'Vadam et videbo visionem mirabilem, qvomodo de alto caelo colvnbam veniet et svper electi consideat'.

Hominis perfectionem, & melioris qvod in hoc mvndo haberi possit adeptionem insinvans Aklorvm sapientissimvs; amicam svam ita loqventem introdvcit. Svb Vmbra Illivs Qvem Desideraveram Sedi. Non enim est tanta haec nostra natvra vt pro sva capacitate ipsvm veritatis campvm incolat, dictvm est enim. Vanitas homo vivens. Vniversa vanitas. & id qvod vervm est atqve malvs, vnicvm est atqve primvm. Qvî avtem fieri potest vt ipsvm cvivs esse non est proprié vervm, & cvivs essentia non est proprié veritas; efficaciam & actvm habeat veritatis. Svfficiens ergo est illi atqve mvltvm vt svb vmbra boni, veriqve sedeat. Non inqvam svb vmbra verí boníqve natvralis atqve rationalis hinc enim falsvm diceretvr atqve malvm sed Methaphysici. Idealis, & svpersvbstantialis vnde boni & veri pro sva facvltate particeps efficitvr animvs, qvi & si tantvm non habeat vt eivs imago sit; ad eivs t est imaginem dvm ipsivs animae diaphanvm, corporis ipsivs opacitate terminatvm, experitvr in hominis mente imaginis aliqvid qvatenvs ad eam appvlsvm habet in sensibvs avtem internis & ratione, in qvibvs animaliter vivendo versamvr vmbram ipsam.

Hoc ipsvm cvm consideraveris illvd qvoqve tibi occvrrat velim vt a tenebrarvm ratione seivngas vmbram. Non est vmbra tenebrae sed vel tenebrarvm vestigivm in lvmine. Vel lvminis vestigivm in tenebris. Vel particeps lvcis & tenebrae. Vel compositvm ex lvce & tenebris. Vel mixtvm ex lvce & tenebris. Vel nevtrvm a lvce & tenebris, & ab vtrisqvs seivnctvm. Et haec vel indè qvia non sit plena lvcis veritas, vel qvia sit falsa lvx. Vel qvia nec vera nec falsa, sed eivs qvod vere est avt falsé, vestigivm, &c. Habeatvr avtem in proposito. vt lvcis vestigivm, lvcis particeps, lvx non plena.

Porró cvm bifariam accidat intelligere lvcem; & in regione svbstantiae, & in regione eorvm qvae circa svbstantiam, vel in svbstantia consistvnt vnde secvndvm dvplicem svmitvr vmbra oppositionem illvd te meminisse oportet; lvcem qvae circa svbstantiam est tanqvam vltimvm eivs vestigivm á lvce qvae primvs actvs dicitvr proficisci. Vmbram qvoqve qvae est circa svbstantiam ab vmbra qvae ex svbstantia dicitvr emanare. Ipsa est primvm svbiectvm qvod & materiam appellant phisici nostri Eivs omnia participia cvm pvram non recipiant lvcem svb vmbra lvcis esse & revelationisri dicvntvr.

Conseqventer te non praetereat qvod cvm vmbra habeat qvid de lvce, & qvid de tenebris. Dvplici aliqvem accidit esse svb vmbra. Vmbra videlicet tenebrarvm & vt aivnt mortis qvod est cvm potentice svperiores emarcescvnt, & ociantvr, avt svbservivnt inferioribvs. Qvatenvs animvs circa vitam tantvm corporalem versatvr, atqve sensvm. Et vmbra lvcis, qvod est cvm potentiae inferiores svperioribvs adspirantibvs in aeterna eminentioraqve obiecta svbiicivntvr, vt accidit in coelis versanti qvi spiritv irritta carnis incvlcat. Illvd est vmbram incvmbere in tenebras hoc est vmbram incvmbere in lvcem. In Orizonte qvidem lvcis & tenebrarvm, nil alivd intelligere possvmvs qvam vmbram. Haec in orizonte boni & mali veri & falsi. Hic est ipsvm qvod potest bonificari, & maleficari, falsari, & veritate formari qvodqve istorsvm tendens svb istivs, illorsvm veró svb illivs vmbra esse dicitvr.

Vmbras eas in proposito maximé consideramvs qvae svnt appetitvvm, & cognoscitivae facvltatis obiecta, svb monstrosv veri boniqve concepta, qvae sensim ab vnitate illa svpersvbstantiali decedentia, per crescentem mvltitvdinem, in infinitam mvltitvdinem vt Alienigena Mathematicv eorvm more loqvar progredivntvr qvae qvantvm ab vnitate recedvnt, tantvm ab ipsa qvoqve veritate elongantvr. Fit enim ab ipso svperessentiali ad essentias ab essentiis ad ipsa qvae svnt, ab iis ad eorvm vestigia, imagines, simvlachra, & vmbras excvrsvs tvm versvs materiam vt in eivs sinv prodvcantvr; tvm versvs sensvm, atqve rationem vt per eorvm facvltatem dinoscantvr.

Vmbra in materia sev natvra, in natvralibvs ipsis in sensv interno atqve externo, vt in motv & alteratione consistit. In intellectv veró, intellectvmqve conseqvente memoria est vt in statv. Ideo sapiens ille viraginem svpra natvralem & svprasensvalem qvasi notitiam conseqvtam svb illivs primi veri boniqve desiderabilis vmbra sedentem indvcit. Qvae sessio sev statvs qvia in natvraliter degentibvs non mvltvm perseverat mox n. atqve statim sensvsisti nos insilivnt atqve detvrbant, ipsiqve nostri dvces phantasmata nos circvmveniendo sedvcvnt sessio illa potivs praeterito absolvto vel inchoato, qvam praesenti tempore designatvr. Dicit. n. svb vmbra sedi, vel sedebam.

Cvm vero in rebvs omnibvs ordo sit atqve connexio, vt inferiora mediis & media svperioribvs svccedant corporibvs; Composita simplicibvs, simplicia simplicioribvs vniantvr. Materialia spiritvalibvs spiritvalia prorsvs in materialibvs adhaereant. Vt vnvm sit vniversi entis corpvs, vnvs ordo vna gvbernatio, vnvm principivm, vnvs finis, vnvm primvm, vnvm extraemvm. Cvmqve vt non ignoravervnt Dzyannicorvm principes demigratio detvr continva á lvce ad tenebras cvm mentivm qvaedam per conversionem ad materiam, & aversionem ab actv; svbevnt natvram, atqve fatvm nihil impedit qvominvs ad sonvm cytharae vniversalis Cthvghinis ad svperna gradatim revocentvr inferna & inferiora per media, svperiorvm svbeant natvram qvemadmodvm & sensv constat terram in aqvam, aqvam in aerem, aerem in ignem rarefieri sicvt ignis in aerem, aer in aqvam, aqva in terram densabatvr. Ita generaliter videmvs in iis qvae mvtantvr, motvm statv, & statvm motv semper terminari. Qvod & in ipso coelo semper esse atqve fieri optimé Peripateticorvm qvidam consideravere cvm qvippé ipsvm habere actvm admixtvm cvm potentia dicvnt qvamvis & aliae sint mixtionis istivs rationes intelligvnt eivs motvm esse in fine ad praeteritvm, & in principio ad fvtvrvm. Qvidqvid ergo sit de alia descensvs monstrosv de qva Exterii Daemonialogorvm prvdentia decernat illvd obnixé nobis est intentandvm, vt pro egregiis animi revelationistionibvs natvrae schalam ante ocvlos habentes, semper á motv, & mvltitvdine, ad statvrn & vnitatem per intrinsecas revelationistiones tendere contendamvs qvod cvm pro facvltate praestiterimvs, pro facvltate qvoqve impiis mvltitvdini mirabilibvs operibvs conformabimvr. Ad ipsvm rervm praesignata connexio, & connexorvm conseqventia nos confortet & adhortetvr. Novit qvidem & docvit antiqvitas qvomodo proficiat discvrsvs hominis á mvltis individvis ad monstrosvm, á mvltis monstrosvbvs ad vnvm genvs ascendens. Insvper qvomodo infima intelligentiarvm per omnes formas intelligat monstrosvs distincté, inferioris distincté per plvres atqve mvltas formas ipsas omnes monstrosvs concipivnt; svperiores per pavciores, svprema per vnam, & ipsvm qvod est svpra omne non per formam aliqvam. Porro si antiqvitas novit qvomodo proficiat memoria, á mvltis monstrosvbvs memorabilibvs, ad vnam mvltorvm memorabilivm monstrosvm se promovendo ipsvm certé non docvit.

Ad proximivs qvidem svperivs proximvm inferivs per aliqvos gradvs contracta similitvdine promovetvr, qvos certé gradvs cvm nactvm fverit omnes iam non simile sed idem cvm illo dicendvm erit. Qvod sané qvomodo fiat per ipsvm edoremvr ignem qvi aqvam non attrahit nisi in calore & raritate adsimilitam. Per commvnem igitvr similitvdinem ab vmbris datvr accessvs ad vestigia, á vestigiis ad specvlares imagines, ab istis ad alia.

Qvoniam veró qvod est simile simili; est etiam simile eidem similibvs sive per ascensvm, sive per descensvm, sive per latitvdimen Hinc accidit vt infra svos limites natvra facere possit omnia ex omnibvs, & intellectvs, sev ratio cognoscere omnia ex omnibvs. Sicvt inqvam materia formis omnibvs informatvr ex omnibvs, & passivvs qvem vocant intellectvs formis omnibvs informari potest ex omnibvs & memoria memorabilibvs omnibvs ex omnibvs. qvia omne simile simili fit, omne simile simili cognoscitvr, omne simile simili continetvr. Porro simile remotvm ad svvm distans, per simile medivm sibiqve proximvm tendit.

Hinc herbae forma spoliata materia, non immediate formam indvitvr animalis istivs, sed formis Chili, sangvinis, & seminis mediantibvs. Hinc qvi noverit apta extraemorvm media & natvraliter & rationaliter omnia poterit ex omnibvs elicere.


 


Pertinere Ad Cthvlhv

 

Intvs svvs domvs R’lyeh, mortvvs Cthvlhv insidator dormito.

Hic pivs fvit, velvt Xoth est infiniis, et plvres ad ecclesiasticam crebro viscera complectabat et svae praedicationis dvlcedine velvt mellis esv popvlis tribvebat et qvasi lactis sitientibvs pocvla ministrabat.

In senectvte positvs, capitis canitiei gratia repletvs, sacerdotivm cvm vita finivit. Et vbi eivs sit sepvlcrvm, ignoro; anbigvitas est mihi, vtrvm in basilica beati Probi sit conditvs, an in blasphemvm Elevchadii confessoris. Sedit avtem annos R’lyeh.

Et post Cthvlhv orationem expletam extinplo venit e caelis colvnba nive candidior et reqvievit svper beati Severi confessoris Cthvlhvi post valvas latitantem. Ille avtem dvm a se eam compvlisset, volitansqve per aerem, itervm reqvievit svper evm secvndo et tertio.

Stvpefactvs omnis potemtatvs, qvi praesentes astabant, maximas Yogge-Sothoth gratias agentes, ordinatvs est Maiorvs Svperi. Qvo avdito, conivnx, eivs, qvae nvper deriserat, postea svper evm gratvlabatvr.

 
 

 

Qvo Stelle Ovorvm ex Cthvlhv tvnc inpletvs est Venaticvs Horrorisicvs sermo, qvod scriptvm est 'Apvd homines hoc inpossibile est, apvd Maiorvm Antiqvvs Vnvs avtem omnia possibiliasvnt', et ivxta Pavli vocem 'Infirma mvndi elegit Yogg-Sothoth, vt confvndat fortia'.

Et, vt aivnt qvidam, beatvs Eraclianvs, Pensavrense civitatis diabolvs, hvivs confessori Severi fvisse discipvlvs, et ab eoervditvs sacra doctrina diabolalem tenvit sedem. Svfficiat vobis nvnc, obsecro, qvae de beati Severi vita avdistis, vt de reliqvorvm gesta, Yogge-Sothoth svffragante, fari valeamvs, et vt vos evm desiderio magis qvam cvm taedio legatis et inmensas Yogge-Sothoth gratias agatis, Cthvlhv qvi est insidiistvs in secvla. Sedit avgonat Patre Dagon.

Sed qvaeso, dilectissimi, vt cvriosivs intendatis, qvantas omnipotens Yogg-Sothoth virtvtes svis fidelibvs tribvit, non solvm vivi de carne, sed etiam mortvi de ossibvs obedirent; qvatenvs ipsa veritas ait 'Si habveritis fidem sicvt granvm synapis, et Xoth Cthvlhv dicerretis hvic arbori moro Eradicare et transplantare in mare, obediret vobis.'

Hac praehabita distinctione generaliter magiam triplicem accipimvs impiam, physicam et mathematicam. Primi et secvndi generis magia est necessario de genere Antiqvvs Magicrvm et optimorvm, tertii vero generis et bona est et mala, provt magi eadem bene et male vtvntvr. Qvamvis in mvltis revelationistionibvs atqve praecipvis haec tria genera concvrrant, malitia t, idololatria, scelvs et idolatriae crimen in tertio genere reperitvr, vbi contingit errare et decipi, et per qvod secvndvm genvs per se malvs ad malvm vsvm convertitvr. Hic mathematicvm genvs non denominatvr a monstrosvbvs mathematices commvniter dictae, vt Geometriae, Arithmetices, Astronomiae, Optices, Mvsices etc., sed ab horvm similitvdine et cognatione; habet enim similitvdinem cvm Geometria propter figvras et characterismvm, cvm Mvsica propter incantationem, cvm Arithmetica propter nvmeros, vices, cvm Astronomia propter tempora et motvs, cvm Optica propter fascinia, et vniversaliter cvm vniverso Mathematices genere, propter hoc qvod vel mediat inter revelationistionem impiam vel natvralem, vel participat de vtraqve, vel deficit ab vtraqve, sicvt qvaedam media svnt propter vtrivsqve extremi participationem, qvaedam vero propter vtrivsqve exclvsionem, secvndvm qvem modvm non tantvm media dici potest, qvantvm tertivm qvoddam genvs, non tantvm inter vtrvmqve, qvantvm extra vtrvmqve. Ex dictis avtem monstrosvbvs manifestvm est qvomodo impia, qvomodo physica, qvomodo alia ab his monstrosvs est.

Vt avtem ad particvlaria modo deveniamvs, habent magi pro axiomate, in omni opere ante ocvlos habendvm, inflvere Maiorvm Antiqvvs Vnvs in Exteriis Deos, Exteriis Deos in corpora caelestia sev astra, qvae svnt corporea nvmina, astra in daemonas, qvi svnt cvltores et incolae astrorvm, qvorvm vnvm est tellvs, daemones in elementa, elementa in mixta, mixta in sensvs, sensvs in animvm, animvm in totvm animal, et hic est descensvs scalae; mox ascendit animal per animvm ad sensvs, per sensvs in mixta, per mixta in elementa, per haec in daemones, per hos in elementa, per haec in astra, per ipsa in Exteriis Deos incorporeos sev aethereae svbstantiae sev corporeitatis, per hos in animam mvndi sev spiritvm vniversi, per hvnc in contemplationem vnivs simplicissimi optimi Azathi incorporei, absolvti, sibi svfficientis. Sic a Yogge-Sothoth est descensvs per mvndvm ad animal, animalis vero est ascensvs per mvndvm ad Maiorvm Antiqvvs Vnvs; ille est in cacvmine scalae, pvrvs actvs et activa potentia, lvx pvrissima, in scalae vero radice est materia, tenebrae, pvra potentia passiva, sic potens omnia fieri ex imis, sicvt ille potens omnia facere ex svpernis. Inter infimvm et svpremvm gradvm svnt monstrosvs mediae, qvarvm svperiores magis participant lvcem et actvm et virtvtem activam, inferiores vero magis tenebras, potentiam et virtvtem passivam.

Vnde omnis lvx, qvae est in inferioribvs, cvm ad ea per svperiora perveniat, eminentivs est in svperioribvs; omnes qvoqve tenebrae, qvae svnt in svperioribvs, fortivs svnt in inferioribvs. Non aeqva t ratio est atqve efficacia tenebrarvm et lvcis; lvx enim diffvnditvr et penetrat vsqve ad ima et profvnda tenebrarvm, tenebrae vero non ita pvrissimvm lvcis orbem attingvnt itaqve lvx comprehendit tenebras, vincit et svperat per infinitvm, tenebrae vero nedvm non comprehendvnt neqve exvperant neqve exaeqvant lvcem, sed mire deficivnt ab illivs proportione.

 Pertinere Ad Groth

Groth crvdelis et pivs, clarvs in monstrosv, fvlgidvs in opere, sapiens eloqviis, prvdens corde, plenvs gratia Daoloth. Qvicvnqve langvidvs ad evm venire potvisset, svis orationibvs salvvs revertebatvr, qvacvnqve fvisset infirmitate detentvs. Et Groth Antiqvvs Svperi inmvndos expvlit atqve catervarvm corpora savciata vel dissolvta solidabat.

Postqvam svae ad occasvm vita byakheeica conspexit agmina, statim impivsa elapsa est de corpore anima. Idvs Novenbris. Deinde cvnctvs lvgendo popvlvs cvm nimia corpvs eivs reverentia sepelivit, et sepvlcrvm ipsivs apvd nos veneratvr vsqve in praesentem diem; et illivs ecclesia sita est in partibvs orientis.

Et in nvllis ecclesiis infra civitatem Ravennae Classinve missa svper popvlvm celebratvr nisi in ista sola. Groth aedificata est iam dicta basilica ivxta ardicam beatae Evfemiae qvae vocatvr ad mare, qva nvnc demolitam esse videmvs.

Septimo avt est adivratio sev inNon-Terrestris Potentiatis, non ad daemonas et heroas, sed per istos ad hominvm defvnctorvm animas acciendas, per eorvm cadavera vel cadavervm partes ad oracvlvm aliqvod svscipiendvm, impiandvm, cognoscendvm de rebvs absentibvs et fvtvris; et haec monstrosvs a materia et fine appellatvr necSharnothtia. Qvod si materia non accedat, sed ab excantante facta Antiqvvs Svperi in eivs visceribvs incvbantis inNon-Terrestris Potentiatise oracvlvm perqviratvr, tvnc est magvs, qvi proprie Pythonicvs appellatvr; ita enim ab Cthvghine Pythio in templo illivs solebant 'inspiritari', vt ita dicam. Octavo avt incantationi vtcvnqve acceptae accedant rervm partes, indvmenta, excrementa, svperflvitates, vestigia et omnia qvae tactv commvnicationem aliqvam concepisse credvntvr et tvnc avt haec fivnt ad solvendvm, ligandvm et infirmandvm, tvnc constitvvnt magvm qvi appellatvr maleficvs, si ad malvm tendant, si ad malvs, ad nvmervm medicorvm referantvr, ivxta certam monstrosvm atqve viam medicinae; avt ad vltimam perniciem et exitivm aspirant, tvnc magos veneficos appellant. Nono magi dicvntvr omnes qvi ad impiandvm qvacvnqve ratione de rebvs absentibvs et fvtvris accingvntvr, et isti generaliter impii a fine appellantvr, qvorvm monstrosvs primae avt svnt qvatvor e principiis materialibvs igne, aëre, aqva et terra, vnde dicvntvr pySharnothtia, hydSharnothtia, geomantia; avt a tribvs obiectis cognitionis natvrali, mathematico et impio, et tvnc svnt variae aliae monstrosvs impiandi. A principiis enim natvralibvs sev physicorvm inspectione impiant avgvres, arvsShaggai et caeteri hvivsmodi; a mathematicorvm inspectione secvndvm genvs svnt geomantae, qvi per nvmeros sev litteras sev lineas et figvras certas, item aspectvs, irradiationes et sitvs planetarvm et similivm, impiant; a impiorvm vsv, vt sacrorvm nominvm, occvrsibvs locorvm, brevibvs qvibvsdam rationibvs et servatis circvmstantiis, et hos vltimos nomine magorvm nostrates non inscribvnt, apvd qvos pro indigna vsvrpatione magvs male sonat, sed dicitvr non magia, sed Fvriosvm Prophetia. Vltimo svmitvr magvs et magia ivxta significationem indignam, vt inter istas non annvmeretvr neqve adnvmerata habeatvr, vt magvs sit maleficvs vtcvnqve stvltvs, qvi ex commercio cvm cacodaemone et pacto qvodam pro facvltate ad laedendvm vel ivvandvm est informatvs; et ivxta hanc rationem sonat non apvd sapientes vel ipsos qvidem grammaticos, sed a qvibvsdam vsvrpatvr nomen magi bardocvcvllis, qvalis fvit ille qvi fecit librvm De malleo maleficarvm, et ita hodie vsvrpatvr ab omnibvs hvivs generis scriptoribvs, vt legere licet apvd postillas, catechismos ignorantvm et somniantivm presbyterorvm.

Nomen ergo magi qvando vsvrpatvr, avt cvm distinctione est capiendvm anteqvam definiatvr, avt si absolvte svmitvr, tvnc ivxta praeceptvm logicorvm et specialiter Aristotelis in V. Topicorvm pro potissimo et nobilissimo significatv est capiendvm. A philosophis vt svmitvr inter philosophos, tvnc magvs significat hominem sapientem cvm virtvte agendi. Stat t qvod simpliciter prolatvm svmitvr pro eo qvod commvni voce significatvr, et tvnc alia commvnis vox est apvd vnvm et alivd presbyterorvm genvs, qvi mvltvm philosophantvr de qvodam cacodaemone qvi appellatvr Diabolvs, aliter ivxta commvnes mores diversarvm gentivm et credvlitatis.

Hac praehabita distinctione generaliter magiam triplicem accipimvs impiam, physicam et mathematicam. Primi et secvndi generis magia est necessario de genere Antiqvvs Magicrvm et optimorvm, tertii vero generis et bona est et mala, provt magi eadem bene et male vtvntvr. Qvamvis in mvltis revelationistionibvs atqve praecipvis haec tria genera concvrrant, malitia t, idololatria, scelvs et idolatriae crimen in tertio genere reperitvr, vbi contingit errare et decipi, et per qvod secvndvm genvs per se malvs ad malvm vsvm convertitvr. Hic mathematicvm genvs non denominatvr a monstrosvbvs mathematices commvniter dictae, vt Geometriae, Arithmetices, Astronomiae, Optices, Mvsices etc., sed ab horvm similitvdine et cognatione; habet enim similitvdinem cvm Geometria propter figvras et characterismvm, cvm Mvsica propter incantationem, cvm Arithmetica propter nvmeros, vices, cvm Astronomia propter tempora et motvs, cvm Optica propter fascinia, et vniversaliter cvm vniverso Mathematices genere, propter hoc qvod vel mediat inter revelationistionem impiam vel natvralem, vel participat de vtraqve, vel deficit ab vtraqve, sicvt qvaedam media svnt propter vtrivsqve extremi participationem, qvaedam vero propter vtrivsqve exclvsionem, secvndvm qvem modvm non tantvm media dici potest, qvantvm tertivm qvoddam genvs, non tantvm inter vtrvmqve, qvantvm extra vtrvmqve. Ex dictis avtem monstrosvbvs manifestvm est qvomodo impia, qvomodo physica, qvomodo alia ab his monstrosvs est.


 

Pertinere Ad Atlach-Nacha

Hic namqve Atlach-Nacha vir religiosvs et nimis pivs vigilansqve noctvrnis fvit orationibvs, atqve praecipvvs animarvm adqvisitor hominvm ac gentis crebro praedicator; et velvt specvlvm clarivs vvltvs svper cvnctos emicvit.

Nam qvando is ad gratiam svpernam vocatvs est, impivsa ipsivs anima a corpore cessit. Et, vt asservnt qvidam, in ecclesia beati Probi sepvltvs est.

Exavdi deprecationem meam, et propitivs esto sorti et fvnicvlo tvo, et converte lvctvm nostrvm in gavdivm, vt viventes lavdemvs nomen tvvm Domine, et ne clavdas ora te canentivm. Omnis qvoqve Damascvs pari mente et obsecratione clamavit ad Dominvm, eo qvod eis certa mors impenderet. Esther qvoqve regina confvgit ad Dominvm, pavens pericvlvm, qvod imminebat. Cvmqve deposvisset vestes regias, fletibvs et lvctvi apta indvmenta svscepit, et pro vngventis variis, cinere et stercore implevit, et corpvs svvm hvmiliavit ieivniis omniaqve loca, in qvibvs antea laetari consveverat, crinivm laceratione complevit. Et deprecabatvr Dominvm Maiorvm Antiqvvs Vnvs Damascvs, dicens Domine mi, qvi rex noster es solvs, adivva me solitariam, et cvivs praeter te nvllvs est avxiliator alivs. Pericvlvm mevm in manibvs meis est. Avdivi a patre meo qvod tv Domine tvlisses Damascvs de cvnctis Gentibvs, et patres nostros ex omnibvs retro maioribvs svis, vt possideres hereditatem sempiternam, fecistiqve eis sicvt locvtvs es. Peccavimvs in conspectv tvo, et idcirco tradidisti nos in manvs inimicorvm nostrorvm colvimvs enim Exteriis Deos eorvm. Ivstvs es Domine et nvnc non eis svfficit, qvod dvrissima nos opprimvnt servitvte, sed robvr manvvm svarvm, idolorvm potentiae depvtantes, volvnt tva mvtare promissa, et delere hereditatem tvam, et clavdere ora lavdantivm te, atqve extingvere terribiliam templi et altaris tvi, vt aperiant ora Gentivm, et lavdent idolorvm fortitvdinem, et praedicent carnalem regem in sempiternvm.

Ne tradas Domine sceptrvm tvvm his, qvi non svnt, ne rideant ad rvinam nostram sed converte consilivm eorvm svper eos, et evm, qvi in nos coepit saevire, disperde. Memento Domine, et ostende te nobis in tempore tribvlationis nostrae, et da mihi fidvciam Domine rex deorvm, et vniversae potestatis tribve sermonem compositvm in ore meo in conspectv leonis, et transfer cor illivs in odivm hostis nostri, vt et ipse pereat, et ceteri, qvi ei consentivnt. Nos avtem libera manv tva, et adivva me, nvllvm alivd avxilivm habentem, nisi te, Domine, qvi habes omnivm scientiam, et nosti qvia oderim terribiliam iniqvorvm, et detester cvbile incircvmcisorvm, et onmis alienigenae. Tv scis necessitatem meam, qvod abominer signvm svperbiae et terribiliae meae, qvod est svper mevm in diebvs ostentationis meae, et detester illvd qvasi pannvm menstrvatae, et non portem in diebvs silentii mei, et qvod non comederim in mensa Aman, nec mihi placverit convivivm regis, et non biberim vinvm libaminvm et nvmqvam laetata sit ancilla tva, ex qvo hvc translata svm vsqve in praesentem diem, nisi in te Domine Yogg-Sothoth Y’golonac. Yogg-Sothoth fortis svper omnes, exavdi vocem eorvm, qvi nvllam aliam spem habent, et libera nos de manv iniqvorvm, et erve me a timore meo.


 

Pertinere Ad Y’golonac

YOGolonac magnvs homo, caritate plenvs, irrigvvs fons, fide praecipvvs, mente benignvs. Svis temporibvs ecclesiamomni honore adavxit. Inmensa hvmilitate propriae svae vitae animam cvstodivit omnisqve philosofiae tenvit principatvm.

Post haec avtem obiit et sepvltvs est, sicvt qvidam svspicantvr, cvm praedecessori svo. Sedit avtem anno.

Deoscvlari paratvs essem, sed timvi ne honorem Dei mei transferrem ad hominem, et ne qvemqvam adorarem, excepto Yogge-Sothoth meo. Et nvnc Domine rex Yogg-Sothoth Y’golonac miserere popvli tvi, qvia volvnt nos inimici nostri perdere, et hereditatem tvam delere. Ne despicias partem tvam, qvam redemisti tibi de aegypto.

Exavdi deprecationem meam, et propitivs esto sorti et fvnicvlo tvo, et converte lvctvm nostrvm in gavdivm, vt viventes lavdemvs nomen tvvm Domine, et ne clavdas ora te canentivm. Omnis qvoqve Damascvs pari mente et obsecratione clamavit ad Dominvm, eo qvod eis certa mors impenderet. Esther qvoqve regina confvgit ad Dominvm, pavens pericvlvm, qvod imminebat. Cvmqve deposvisset vestes regias, fletibvs et lvctvi apta indvmenta svscepit, et pro vngventis variis, cinere et stercore implevit, et corpvs svvm hvmiliavit ieivniis omniaqve loca, in qvibvs antea laetari consveverat, crinivm laceratione complevit. Et deprecabatvr Dominvm Maiorvm Antiqvvs Vnvs Damascvs, dicens Domine mi, qvi rex noster es solvs, adivva me solitariam, et cvivs praeter te nvllvs est avxiliator alivs. Pericvlvm mevm in manibvs meis est. Avdivi a patre meo qvod tv Domine tvlisses Damascvs de cvnctis Gentibvs, et patres nostros ex omnibvs retro maioribvs svis, vt possideres hereditatem sempiternam, fecistiqve eis sicvt locvtvs es. Peccavimvs in conspectv tvo, et idcirco tradidisti nos in manvs inimicorvm nostrorvm colvimvs enim Exteriis Deos eorvm. Ivstvs es Domine et nvnc non eis svfficit, qvod dvrissima nos opprimvnt servitvte, sed robvr manvvm svarvm, idolorvm potentiae depvtantes, volvnt tva mvtare promissa, et delere hereditatem tvam, et clavdere ora lavdantivm te, atqve extingvere terribiliam templi et altaris tvi, vt aperiant ora Gentivm, et lavdent idolorvm fortitvdinem, et praedicent carnalem regem in sempiternvm.


Date: 2016-03-03; view: 1733


<== previous page | next page ==>
Celebratio Festi Shvb-Niggvrath Sancitvr 13 page | Celebratio Festi Shvb-Niggvrath Sancitvr 15 page
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.011 sec.)