Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Tvorba ceny podle image

- Dva stejné parfémy mohou být v rozlišných flakónech a s rozlišným názvem a cenou

Tvorba ceny podle místa

- Cena sedadel v divadle jsou různá podle umístění

Tvorba ceny podle doby

- Například elektrika má jinou sazbu za odběr ve dne a v noci

Propagační tvorba cen

Tvorba cen na úkor vedoucíchc firem

- Extrémní zlevnění značkového zboží a zavedených firem– výrobci s tím nesohlasí, nevrhá to dobrou pověst

Tvorba ceny pro zvláštní příležitosti

- Zlevnění zboží v lednu- povánoční slevy, snaha přilákat zákazníky unavené vánočním nakupováním

Rabaty = zpětné slevy

- Při koupi 3 kusů vám zpětně zašleme část peněz – spoléhají se na to, že jim to ne všichni pošlou

Financování s nízkým úrokem

- Většinou požadována vysoká vstupní splátka a krátká dobá splácení

Psychologická sleva

- Výrobek se uvede na trh s něpřiměřeně vysokou cenou a potom se zlevní

Cenová zvýhodnění a slevy

- Hotovostní slevy – zaplatí li kupující dříve než má určeno ve smlouvě, může si odečíst část – hodně se používá v účetnictví

- Množstevní slevy

- Sezónní slevy

- Funkční slevy - pro obchodníky, kteří třeba zajišťují vlastní skladování

- Odpočty

 

Tvorba cen výrobkového mixu

- Výrobkové řady – odlišné ceny výrobků v jedné řadě

- Zvláštní doplňky – ceny za „doplnění“ vlastností k výrobkům

- Dvoudílné ceny – pevně stanovená sazba + poplatek za využívání

- Ceny vedlejších produktů a tvorba cen balíku výrobků – souborná cena za nějaký komplet výrobků

 

Distribuce

- Pohyb s komoditami od výrobce až ke spotřebiteli

- Jedná se o nakládání se zbožím a službami

- Smysl distribuce - poskytnout zákazníkům výrobky ve správný čas,kvantitě a na správném místě a v té kvalitě jakou požadují- Veškeré činnosti zpřístupňující výrobky a služby zákazníkům pomocí distribuční cesty

Distribuční cesta

- Soubor podnikových orgánů a externích relativně nezávislých organizací zúčastňujících se procesu, který umožńuje užití nebo spotřebu výrobku či služby zákazníkem

Funkce v distribučních cestách

- Logistická – činnosti spojené s dopravou, skladováním, dohotovením výrobku

- Obchodní – zprostředkovatel nakoupí od výrobce a přebírá riziko

- Informační

- Propagační

- Vyjednávací

- Finanční

- Přebírání rizika

- Platební

- Riziková

Zprostředkovatelé

Obchodníci – stávají se vlastníky zboží(VO,MO)

Obchodní jednatelé – nenabývají vlastnických práv(makléři, zástupci etc.)

Obstaravatelé – zabezpečují další chod (přepravci, banky)

- Vytváří se distribuční marketingová cesta-> jedná se o veškeré mezičlánky v prodejním řetězci

Význam zprostředkovatelů

+Delegování části obchodní činnosti

+Snížení množství peněz vázané ve formě zásob

+Eliminace nákladů na udržování vlastní prodejní sítě a školených pracovníků prodeje

+Bohatší sortiment uspořádaný s ohledem na potřeby a nákupní zvysklosti zákazníků

-Firma se s mezičlánky dělí o část zisku

-Ztráta části kontroly nad způsobem a podmínkami prodeje zboží zákazníkům

 

 

Distribuční cesty spotřebního zboží

 

Přímé cesty – přímo se prodává spotřebiteli -> málokdy, například stavební firmy, velké zakázky(na tom založil svůj úspěch Dell)

Nepřímé – účast dalších mezičlánků


Date: 2016-01-14; view: 1427


<== previous page | next page ==>
Mkt strategie v etape zralosti | Distribuce dle intenzity
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.007 sec.)