Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Mkt strategie v etape zralosti

- Modifikace trhu – neuživatelé, zisk konkurentova zákazníka, častější užívání, větší spotřeba

- Modifikace produktu – kvalita, vlastnosti, styl

- Modifikace Mkt mixu – poskytnutí slev, lze proniknout jinam, zvýšit reklamu

Mkt strategie v etape poklesu

- Zvyšování investic, stávající investice, výběrové snižování investic, sklízení, rychlé zbavení se obchodu

 

Typologie marketingu z hlediska poptávky

Konverzní – není poptávka, zákazník neví o produktu, snaha co nejrychleji informovat s cílem vyvolat poptávku

Stimulující –poptávka pouze někde, potřeba vyvézt i do jiných koutů světa

rozvojový – není vhodný produkt, který chce zákazník, proto se honem vydá na trh

remarketing – snaha o udržení a prodloužení životní křivky produktu

Synchromarketing – vyplnění mezi hlavím cílem produktu – mezi obědem a večeří se nabízí brzká večeře – pro ty, co chtěj večer ještě někam vyrazit

Udržující marketing – je potřeba trhu připomínat

Demarketing – když potřebují snížit prodeje v nějakém regionu, kde je to pro ně nevýhodné, tak například zvýší ceny, změní reklamu etc.

Protipůsobící – respektuje požadavky státu a společnosti(varování na cigaretách)

 

 

Cena

Cena jako prvek marketingového mixu

- Výše uhrazená na produkt či službu, nejpružnější marketingový prvek, jako jediný je zdrojem zisku

-

Zkušenostní křivka

- Pokles jednotkových nákladů v závislosti na akumulovaných výrobních zkušenostech

- Čím více toho vyrábím, tím více mi to jde a tím levněji

Faktory ovlivňující citlivost na cenu

- Povědomí o existenci substitutů – když to mám čím nahradit, přemýšlím o ceně více

- Vliv mimořádné hodnoty – znamená to pro mě něco extra, cenu neřeším tolik

- Vliv obtížné srovnatelnosti – nemám s čím porovnat

- Vliv poměru ceny k celkovým výdajům – pro někoho koupě auta je celoživotní událostí, někdo ho kupuje co dva roky- Vliv závislosti ceny a kvality

- Vliv skladovatelnosti – když to nemám možnost skladovat, tak to budu spíš chtít prodat, bude to cenově elastické

Postup stanovení ceny

1) Stanovení cenové politiky – maximalizace zisku, maximalizace tržeb, zvýšení podílu na trhu, likvidace konkurence, přežití v době krize

2) Určení poptávky – firma může zvyšovat ceny podle poptávky, nutno brát v potaz vysokou citlivost na cenu

3) Určení nákladů – firma určí nejnižší možnou cenu, za kterou je ochotná nabízet – dumpingová cena- cena nižší než náklady, krátkodobě, k eliminaci konkurence

4) Analýza konkurenčních cen – potřebné k adekvátní konkurenci

5) Výběr metody tvorby ceny

a. Nákladově orientovaná tvorba cen – náklady + zisk

b. Konkurzní a smluvní ceny-nelze využít vždy

c. Poptávková tvorba ceny – zákazníkem vnímaná hodnota – značkové zboží dražší, i když má mnohdy stejnou kvalitu, stejně tak auta

i. Cenová diskriminace – tvorba ceny podle lokace, denní doby(výprodej v pekárně na konci dne, v centru dražší než na okraji)

d. Konkurenčně orientovaná cena – stanovuje se na základě podobného produktu konkurence

6) Výběr konečné ceny – firma zohlední i například psychologický efekt (501 vs 499)

 

Pohledy přizpůsobování ceny

Tvorba ceny z geografického hlediska

Tvorba ceny FOB –Fee on board – od té doby co si to zákazník, nebo distributor naloží, je to jeho věc

Tvorba jednotných cen(dodání včetně) – poplatky na dopravu se rozmělní mezi všechny

Zónová tvorba cen – vymezeních zón – třeba tarifní pásma

Tvorba cen podle základního bodu – určí se bod a od toho se dodává – jedno jestli zboží jelo z vedlejší ulice nebo přes půlku světa, pro všechny je to stejné

 

Diskriminační tvorba cen

Ceny pro různé segmenty

– náklady na segmentaci nesmí překročit zisk z této metody

- Například rozdílná cena v muzeu pro studenta a pracujícího

Ceny pro různé formy výrobku

- Topmodel žehličky má jako jediný indikaci požadované teploty, stojí o 400kč více než druhý nejdražší(náklady na indikaci byly ale jen 100Kč – zisk 300Kč)


Date: 2016-01-14; view: 926


<== previous page | next page ==>
Customer relationship managment | Tvorba ceny podle image
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.009 sec.)