Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Slēgtās sprauslas

Dīzeļmotoros lieto slēgtās sprauslas, kuru iekšējie kanāli ar degka-meru savienojas tikai degvielas izsmidzināšanas laikā. Tas novērš atgāzu izplūdi un piededžu rašanos sprauslā un nodrošina krasu izsmidzināšanas iesākumu un nobeigumu. Pēc smidzinātāja izveidojuma izšķir galeņa un bezgaleņa sprauslas.

Galeņa sprauslas. Galeņa sprauslām pie sprauslas korpusa ar uzmavuzgriezni piestiprināts smidzinātājs. No augšas korpusā ieskrūvēta ietvere , kurā atrodas izsmidzināšanas spiediena regulēšanas ierīce. Ietvari nosedz tai uzskrūvēts vāciņš.

 
 

Bezgaleņa sprauslas. Pēc darbības principa un konstruktīvā izveidojuma līdzīgas galeņu sprauslām. Galvenā atšķirība ir smidzinātāja izveidojumā, jo tā adatai nav izsmidzināšanas konusa un nepieciešamo izsmidzināšanas kvalitāti panāk, izmantojot vairākus sīkus urbumus. Bezgaleņa sprauslas korpusa uzgalī ievietots sieta filtrs, kas novērš urbumu aizsērēšanu ar nejauši iekļuvušiem mehāniskiem piejaukumiem .

Izsmidzināšanas spiedienu sprauslām regulē,ar regulēšanas skrūvi mainot atsperes spriegojumu. Galeņa sprauslām izsmidzināšanas spiedienam jābūt 125. . .130 kgf/cm2 , bezgaleņa sprauslām 170. . .175 kgf/cm2 . Pazemināts spiediens pasliktina degmaisījuma veidošanos, samazina motora jaudu un tā darbības ekonomiskumu, kā arī pastiprina piededžu rašanos.

 

Visas iepriekš uzskaitītās sprauslas tiek darbinātas mehāniski ar augstspiediena sūkņa palīdzību. Augstspiediena sūkņa lielā spiediena ietekmē tiek pacelta sprauslas adata, pārvarot atsperes pretestību un tiek izsmidzināta degviela degkamerā.

Savukārt mūsdienu jaunajiem dīzeļmotoriem sprauslas tiek darbinātas elektroniski. Kur degvielas izsmidzināšanu veic magnētiskās sprauslas, ko vada (EVB). Degviela degkamerā tiek izsmidzināta (EVB) dodot impulsu uz sprauslas magnētisko vārstu.

 
 

Degvielas iesūkšanas taktī izcilņripai 1 pagriežoties, atspere 3 pārvieto virzuli 2 un telpā 4 ieplūst degviela 7. Magnētiskā vārsta spolē 9 strāva neplūst un vārsts 5 ir atvērts. Degvielas priekšsaspiešanas taktī, virzulis 2 virzās uz leju un lieko degvielu padod uz atplūdi 8. Sprausla 11 degvielu neizsmidzina.
 

Magnētiskā vārsta spolei pievada spriegumu, tajā plūst strāva un vārsts aizveras. Zemplunžera telpā paaugstinās spiediens un sprausla izsmidzina degvielu. Magnētiskā vārsta spolei pārtraucot, pievadīt spriegumu vārsts atveras, un liekā degviela izplūst pa atplūdes urbumu.

 

 

 

 

 

 


Date: 2016-01-05; view: 2079


<== previous page | next page ==>
Augstspiediena sekcijsūkņa darbības princips | FUNDAMENTOS ELECTRICOS DEL CORAZON
doclecture.net - lectures - 2014-2021 year. Copyright infringement or personal data (0.001 sec.)