Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Augstspiediena sekcijsūkņa darbības princips

 

 

Augstspiediena sekcijsūkņa korpusā (1) iemontētas atsevišķas sekcijas, kuru skaits vienāds ar motoru cilindru skaitu. Katra sekcija padod degvielu uz savu cilindru atbilstoši motora cilindru darbības secībai. Sūkņa korpusā nostiprināta katrai sekcijai atsevišķa čaula. Čaulas augšgalā izveidots sūkņa sekcijas ieplūdes un pārplūdes urbums. Tie savienoti ar visām sekcijām kopīgu U veida kanālu (4) sūkņa korpusā. Čaulā ievietots plunžeris (virzulis) (5). Tā augšgalā izveidota rieva, kā arī aksiāls urbums un sānisks urbums, kas rievu savieno ar čaulas virsplunžera telpu. Čaula un plunžeris ir ļoti precīzi apstrādāti individuāli pielāgoti viens otram. Tāpēc šīs abas detaļas kopā sauc par plunžerpāri. Virs plunžerpāra sūkņa korpusā iemontēts izplūdes vārsts (3) ar ligzdu un atsperi. Un augstspiediena degvielas vada pievienošanas uzgali. Uz plunžera kāta nostiprināta atspere (7), kas plunžeri piespiež rullīštipa bīdītājam bīdītājam (8). Bīdītājs ievietots sūkņa korpusa horizontālās šķērssienas urbumos un atbalstās pret izciļņvārpstas (9) izcilni (10). izciļņvārpstas izciļņu skaits un novietojums atbilst sūkņa sekciju skaitam un darbības secībai. Izciļņvārpsta iegultņota divos lodīšu gultņos, to piedzen no motora kloķvārpstas ar sadales zobratu starpniecību, un tā griežas divas reizes lēnāk nekā motora kloķvārpsta.

Izciļņvārpstai griežoties, attiecīgās sekcijas izcilnis paceļ uz augšu bīdītāju un plunžeri un saspiež plunžera atsperi. Kad izcilnis pagriežas aiz bīdītāja, atspere pārvieto plunžeri atkal uz leju.

Kad izciļņvārpstas izcilnis pārvieto bīdītāju un reizē ar to plunžeri čaulā uz augšu, plunžeris aizver ieplūdes urbumu un sākas degvielas padeve caur izplūdes vārstu (3) uz sprauslu. Tiklīdz degvielas spiediens pārvar atsperes pretestību notiek degvielas izsmidzināšana degkamerā. Plunžeram turpinot kustību uz augšu tajā izveidotā vītņ veida rieva atver čaulas pārplūdes urbumu, rievu un pārplūdes urbumu plūst atpakaļ uz sūkņa korpusa kanālu, degvielas padeve uz sprauslu beidzas, un izplūdes vārsts atkal aizveras, neļaujot degvielai izplūst no augstspiediena vada. 
Pagriežot plunžeri pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam (skatoties no augšas), rieva atver čaulas pārplūdes urbumu agrāk un degvielas padeve samazinās, bet pagriežot to pulksteņa rādītāju kustības virzienā, pārplūdes vārsts urbums atveras vēlāk un degvielas padeve palielinās. Motoru apturot, virzulīti nostāda tā, lai pārplūdes urbums visu laiku paliktu atvērts. Un degvielas padeve uz sprauslu nebūtu. Uz sprauslām nepadotā degviela caur U veida kanāla galā iemontēto pārplūdes vārstu un pārplūdes vadu aizplūst atpakaļ uz zemspiediena sūkni.

 

Sadalītājsūknīir iemontēts virzulis sadalītājs, kas sadala degvielu pa cilindriem atbilstoši motora darba kārtībai caur radiāli izvietotiem augstspiediena izplūdes kanāliem.

 
 

 

       
   
Sadalītājsūkņa uzbūve
 
 

 Date: 2016-01-05; view: 4372


<== previous page | next page ==>
Dīzeļdegvielas un to izmantošana | Slēgtās sprauslas
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.006 sec.)