Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Tržní rovnováha na trhu jednoho statku

Nabídka statku a její determinanty

1. Která z následujících situací vyvolá v grafickém znázornění funkce nabídku statku A posun po dané funkci?

a. zvýšení tržní ceny statku A

b. růst počtu výrobců statku A

c. inflační očekávání výrobců statku A

d. snížení nabízeného množství statku A

2. Zakreslete a rozhodněte, kdy se zvýší parametr m u funkce tržní nabídky benzínu, která je obecně dána jako , pokud:

a. zdraží ropa

b. klesnou mzdové náklady zaměstnanců ropných firem

c. zlevní ropa

d. vzroste důchod spotřebitelů

3. Jak dostaneme tržní nabídku?

a. vodorovným sečtením křivek individuálních nabídek

4. Jaké znaménko má cenová elasticita nabídky?

a. Kladné

5. Který z faktorů nepůsobí na cenovou elasticitu nabídky?

a. Náklady a možnost skladování

b. Délka období

c. Technologie výrobního procesu

d. nezbytné a luxusní statky

6. Jsou dány tyto kombinace ceny a nabízeného množství:

P
Q

Rozhodněte, zda nabídka je v intervalech vymezených uvedenými kombinacemi:

a. Elastická, ve všech intervalech

b. Neelastická, ve všech intervalech

c. různě elastická v jednotlivých intervalech

d. absolutně neelastická ve všech intervalech

Tržní rovnováha na trhu jednoho statku

1. Jak se změní křivka nabídky textilních strojů zrušením cla na jejich dovoz ( za jinak vše stejné)?

a. posune se doprava dolů

2. Uvažujeme rovnováhu na trhu které z následujících tvrzení je správné?

a. jestliže se nabídka posune vlevo a poptávané množství zůstává konstantní, pak rovnovážná cena se sníží

b. jestliže se nabídka posune vpravo a poptávané množství zůstává konstantní, pak rovnovážná cena se zvýší

c. jestliže se poptávka posune vlevo a nabídka vpravo, pak rovnovážná cena se zvýší

d. jestliže se nabídka posune vlevo a poptávané množství zůstává konstantní, pak rovnovážná cena se zvýší3. Zatrhněte správnou variantu(varianty). Je li tržní cena nižší než rovnovážná, bude:

a. konkurence mezi spotřebiteli zvyšovat cenu

b. konkurence mezi spotřebiteli snižovat cenu

c. se vlivem přizpůsobovacích procesů poptávané množství snižovat

d. konkurence mezi výrobci sníží cenu

4. Mějme graf nabídky a poptávky, bod rovnováhy, rovnovážnou cenu a rovnovážné množství. Které z následujících tvrzení je správné?

a. Jestliže se nabídka posune vlevo a poptávka zůstává konstantní, pak rovnovážná cena klesne

b. Jestliže se nabídka posune vpravo a poptávka zůstává konstantní, pak rovnovážná cena vzroste

c. Jestliže se poptávka posune vlevo a poptávka zůstává konstantní, pak rovnovážná cena vzroste

d. neplatí žádné z uvedených tvrzení

5. Pokud je poptávka určena rovnicí P = 100 4Q a nabídka P = 40 + 2Q, pak rovnovážné množství a rovnovážná cena budou:

a. P*=60, Q* =10 ( 60=100-4Q 4Q=40 Q=10 , 60=40-2Q 2Q=20 Q=10)

 


Date: 2016-01-03; view: 1167


<== previous page | next page ==>
Ekonomi Biliminin Genel Nitelikleri | Volba spotřebitele v ordinalistické teorii
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.008 sec.)