Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Možnost tyranie většiny a tyranie menšiny

Pluralitní (poměrné) rozhodování

- v praxi také časté (volby do Poslanecké sněmovny PČR)

Vítězí návrh (kandidát), který získal nejvíce hlasů za všechny voliče
(i když to nemusí být polovina !!)

Podle počtu získaných bodů

- v praxi málo používané

Volič má určitý počet bodů, ten rozdělí podle svých preferencí. Zvítězí návrh s největším počtem bodů.

Model voliče – mediána (středového voliče) se zabývá kolektivní volbou v demokratické společnosti:

● popisuje, jak politické strany prosazují názory těch voličů, kteří stojí ve středu politického spektra,

● při systému dvou stran a většinovém hlasování nemá potom volič příliš na výběr, protože obě strany jsou si názorově velmi podobné.

 

Volič – medián (středový volič) – volič se stejným počtem voličů názorově napravo i nalevo od něj, tj. která strana ho získá, vyhraje volby.

volič – medián je nazýván jako „poziční diktátor“,

● významné pro politiky, z jaké sociální vrstvy volič – medián pochází

→ cílené nasměrování volební kampaně

● ve vyspělých zemích – volič – medián ve střední třídě (střední vrstvě)

Střední třída – „nejvýhodnější“ (ideální) cílová skupina pro politiky – spotřebovává veřejné statky a zároveň platí daně, „slyší“ na politické programy z levého i pravého politického spectra

Voliči s levicovými politickými názory – obvykle méně kvalifikovaní, nižší příjmové skupiny – podpora stran s politickým programem řešení nezaměstnanosti a sociálních dávek

Voliči s pravicovými politickými názory – zpravidla střední a vyšší příjmové skupiny – podpora stran s politickým programem boje proti inflaci, podporou hospodářského růstu, podpory podnikání

Politici dobývající hlasy – lákavý růst transferů (zvyšování veřejných výdajů) ► vede k rozpočtovému deficitu nebo ke zvyšování daňové zátěže
Date: 2015-12-24; view: 483


<== previous page | next page ==>
Přínos teorie veřejné volby | Politicko ekonomický cyklus.
doclecture.net - lectures - 2014-2020 year. Copyright infringement or personal data (0.002 sec.)