Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Odpowiedz na podane pytania.

Z kim utrzymujesz kontaktu? (moje pierwsze przyjaciółki) Z kim nie dyskutujesz? (moi rodzice) Z kim idziesz do parku? (moje siostry) Z kim jesteś w kinie? (nasze dziewczyny) Z czym zawsze wychodzi dyrektor? (nowe inicjatywy) Z kim korespondujesz? (moi dwaj koledzy) Z kim pracujesz? (miłe trzy panie) Z czym nie możesz się pogodzić? (życiowe niesprawiedliwości) Z czym nie możesz sobie poradzić? (przedmioty ścisłe) Z czym zwykle idziesz na imieniny? (piękne kwiaty)

CZASOWNIKI

Typ koniugacyjny -ę, -esz: potrzebować, móc

Osoba Liczba pojedyncza Osoba Liczba mnoga
potrzebuję,mogę potrzebujemy,możemy
potrzebujesz,możesz potrzebujecie,możecie
potrzebuje,może potrzebują,mogą

3.5. Odmień podane związki wyrazowe.

Malować ściany, szykować się do wycieczki, dać jabłko, żyć w spokoju, analizować wnioski, oczekiwać na wyjście, ofiarować na potrzeby, zyskiwać na zwrocie, brać prysznic.

3.6. Wykonaj według wzoru.

Wzór: Zawsze (kąpać się) dwa razy dziennie. Zawsze kąpię się (kąpiesz się itp) dwa razy dzienne.

Nigdy nie (kupować) tylko mleko. Nie tylko (denerwować się) przed egzaminem. Chętnie (dyskutować) z bratem. Codziennie (telefonować) do rodziców.

3.7. Użyj czasowniki w odpowiednej formie.

Nasze biuro (projektować) nowe zakłady kolejowe. (Zajmować - ja) ten pokój. Dlaczego (pracować - ty) dziś tak długo. Zawsze (regulować) rachunek w końcu miesiąca. (Nocować - ja) tu bardzo chętnie. Mama (pielęgnować) dziecko. (Dziękować - my) za fajną imprezę.

3.8. Wykonaj według wzoru.

Wzór: Czytać książkę. Mogę (możesz, itp) czytać książkę, a mogę (możesz itp) i nie czytać.

Oglądać film. Śpiewać piosęnkę. Rysować dom. Śpieszyć na spotkanie. Przechodzić przez ulicę. Kupować telewizor. Dyskutować z profesorem. Kontaktować się z Markiem. Polemizować z wykładowcami.

3.9. Wstaw poprawne formy rzeczowników i czasowników.

Czy (móc - ja) rozmawiać z (pan Jan Kowal)? (ty - móc) porozmawiać z (pani Bożena)? Oni (móc) rozmawiać z (pan profesor Bik)? Przepraszamy, czy (móc) zobaczyć (nowy lektor)? Przepraszam, czy (móc) przekazać książkę pani Irenie? Przepraszam, czy (móc) obejrzeć ten album?

3.10. Wybierz odpowiedni czasownik i podaj go we właściwej formie gramatycznej.

Anna regularnie (pisać, czytać, rysować) listy do rodziców. Adam (jechać, wiedzieć, pracować) do domu. Moi dziadkowie chętnie (chcieć, jeść, jechać) kolacje w restauracji. Kuzyn już drugi rok nigdzie nie (pracować, potrzebować, brakować). Jesteś zdenerwowany, więc ja niechętnie z tobą (obserwować, telefonować, żartować).SKŁADNIA. Użycie konstrukcji nie ma.

tak nie
(ja) jestem nie ma mnie
(ty) jesteś nie ma cię
(on,ono) jest nie ma go
(ona) jest nie ma jej
pan Nowak jest nie ma pana Nowaka, pana Kowalskiego
pani Nowakowa jest nie ma pani Nowakowej, pani Kowalskiej
(my) jesteśmy nie ma nas
(wy) jesteście nie ma was
(oni,one) są nie ma ich

3.11. Przekształć zdania według wzoru.

Wzór:On jest w domu? Nie ma go w domu.

Ty jesteś przy oknie? Ona jest za biurkiem? Ono jest w kolebce? Pan profesor jest w pracowni? Pani nauczycielka jest w szkole? Jesteśmy z tobą. Jesteście w bibliotece? Oni są w samochodzie? One są na sali? Oni są na zdjęciu.

 

TEKST UZUPEŁNIAJĄCY

 


Date: 2015-12-11; view: 848


<== previous page | next page ==>
Podaj odpowiedzi na pytania. | Rzeczowniki w miejscowniku liczby pojedynczej
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.007 sec.)