Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Podaj odpowiedzi na pytania.

To jest Marek. Kim on jest? To jest Ewa. Kim ona jest? To są Piotr i Maria Kowalscy. Kim oni są? To są Zofia i Robert. Kim oni są? To są Anna i Marek. Kim oni są? Czy to jest twój przyjaciel Andrzej? Kim on jest?

Odpowiedz na pytania.

Co studiuje Marek? Jak ma na imię jego siostra? Kim ona jest? Jak mają na imię jego rodzice? Kim jest ojciec Marka, a kim mama? Jak mają na imię dziadek i babcia Marka? Kim jest dziadek, a kim babcia? Jak ma na imię przyjaciel Marka? Kim on jest?

Podaj odpowiedzi na pytania w oparciu o rysunek.

Wzór. - Kto to? - To jest mama. - Co to? - To jest telewizor.

 
 

 


GRAMATYKA

Rzeczownik. Typy deklinacyjne rzeczowników

Rzeczowniki twardotematowe i miękkotematowe

 

  Spółgłoska
  twarda miękka funkcjonalnie miękka
Rodzaj gramatyczny p, b, f, t, d, s, z, k, g, ch, (h), m, n, r, ł ś/si, ź/zi, ć/ci, dź/dzi, ń/ni, j, pi, bi, fi, wi, ki, gi, chi, mi, li, ri c, dz, sz, ż, cz, dż,rz,l
męski Francuz, brat, gabinet, sposób gość, koń pokój, liść mąż, gospodaż, deszcz, miesiąc
żeński Anna, siostra, rozmowa, walizka babcia, historia, wieś, długość młodzież, mysz, wieża, ulica
nijaki żyto, jabłko, ciało, okno mieszkanie, imię, źrebię słońce, morze, zwierzę, cielę

Nazwy przypadków

Mianownik - jest kto? jest co?

Dopełniacz - nie ma kogo? nie ma czego?

Celownik - przyglądam się komu? przyglądam się czemu?

Biernik - widzę kogo? widzę co?

Narzędnik -zachwycam się kim? zachwycam się czym?

Miejscownik - opowiadam o kim? opowiadam o czym?

Wołacz - O ! (nie ma pytania)

Rzeczowniki w narzędniku l.p.

Mianownik Narzędnik
korytarz, dom, koń, maj korytarzem, domem, koniem, majem
Anglik, bieg, artysta Anglikiem, biegiem, artystą
kobieta, nić, gospodyni kobietą, nicią, gospodynią
ciasto, pochodzenie ciastem, pochodzeniem
nazwisko, Kongo nazwiskiem, Kongiem

2.1. Zamień następujące zdania według wzoru.

Wzór: To jest student. On jest studentem. To jest studentka. Ona jest studentką.

To jest dziadek. To jest babcia. To jest ojciec. To jest matka. To jest tatuś. To jest mamusia. To jest siostra. To jest brat. To jest kuzyn. To jest kuzynka. To jest uczennica. To jest uczeń. To jest nauczycielka. To jest nauczyciel. To jest lekarz. To jest emeryt. To jest dziecko. To jest dziewczynka. To jest chłopczyk.2.2. Odpowiedz na pytania używając w odpowiedzi wyrazów podanych w nawiasie.

Czym jest twój ojciec? (pisarz) Czym jest twój kuzyn? (mechanik) Czym jest twoja mama? (sprzedawczyni) Czym jest twoja siostra? (lektorka) Czym jest twój wujek? (krawiec) Czym jest twoja ciotka? (księgowa) Czym jest twój dziadek? (inżynier) Czym jest twoja teściowa? (lekarka) Czym jest twój teść? (chirurg)

2.3. Wykonaj według wzoru.

Wzór: -Pan Jan to dziennikarz. - Pan Jan jest dziennikarzem.

Pan Zalewski to chirurg. Maria to dentystka. Bogna Sokorska to śpiewaczka. Jerzy Sztur to aktor i reżyser. Adam to małżonek. Ewa to małżonka. Mój sąsiad to przedsiębiorca. Pan Godlewski to przyjaciel. Marek to brat. Kasia to siostra. Pan Zygmunt to dziadek. Pani Todzia to babcia.

Części mowy określające rzeczowniki w narzędniku l.p.

(z) wysokim domem, przystojnym panem, zdolnym pianistą
(z) piękną kobietą, ciężką walizką, wełnianą nicią
(ze) smacznym ciastem, (z) tajemniczym zjawiskiem

2.4. Zamień zdania według wzoru.

Wzór: Mińsk to piękne miasto. Mińsk jest pięknym miastem.

Marek to dobry student. Ten pan to znany śpiewak. Basia to moja dziewczyna. Gdańsk to duży port. Jerzy to świetny aktor. Adam to znany reżyser. Kraków to stare miasto. Antoni to znany slalomista. Pan Zalewski to utalentowany chirurg. Wawel to piękny zamek. Andrzej to jego drugi brat. Roman to sprytny komputerowiec.

2.5. Wykonaj według wzoru.

Wzór: -Ojciec jest (dobry lekarz). - Ojciec jest dobrym lekarzem.

Wujek jest (dzielny stolarz). Dziadek jest (odważny żołnierz). Henryk jest (znany tłumacz). Sąsiad jest (wiadomy inżynier). Znajomy jest (mądry pedagog). Kolega jest (zdolny lotnik). Kuzyn jest (utalentowany filolog). Piotr Kowalski jest (wielki ekonomista). Pan Adam jest (nowy kierowca). Pan Jan jest (zdolny badacz). Pani Helena jest (nasza znakomita poetka). Chłopiec jest (wspaniały kolega). Nasza koleżanka jest (najlepsza uczennica) w klasie. Nauczyciel jest (szanowany człowiek).

Zaimki osobowe i dzierżawcze

Zaimki osobowe Zaimki dzierżawcze Zaimki osobowe Zaimki dzierżawcze
ja mój, moja, moje my nasz, nasza, nasze
ty twój, twoja, twoje wy wasz, wasza, wasze
on jego oni, one ich
ona jej    
ono jego    

2.6. Użyj zaimek w odpowiedniej formie.

Wzór:Dom. Mój (twój, jego, jej, nasz, wasz) dom.Zachwycam się moim domem.

Zamek. Szkoła. Ulica. Mieszkanie. Uniwersytet. Samochód. Szafa. Album. Mapa. Radio. Wędka. Pióro. Długopis. Komputer. Książka. Telewizor. Wygląd. Decyzja.

2.7. Przeczytaj zdania i ułóż do nich pytania.

Wzór. - To jest mój przyjaciel. - Czyj to przyjaciel? Czy jest z tobą ( z nim, z nią, z nami, z wami, z nimi, ze mną)

To jest moja rodzina. To jest mój brat. To jest jego kolega. To jest jej kuzynka. To jest nasz sąsiad. To jest wasza sąsiadka. To jest ich dziadek. To jest jej mama. To są ich rodzice. To są wasze dziadkowie. To jest pana kuzyn. To jest pani przyjaciółka. To są państwa dzieci. To jest moja siostra. To jest moje rodzeństwo.

2.8. Wykonaj ćwiczenie według wzoru.

Wzór. - Czyja to siostra? - To jest moja (jego, jej, nasza, wasza, ich) siostra. Czy jesteś(my) z nią? (ze mną, z tobą, z nim, z nami, z wami, z nimi)

Czyj to ojciec? Czyja to mama? Czyj to kolega? Czyje to rodzeństwo? Czyi to dziadkowie? Czyja to rodzina? Czyja to babcia? Czyj to stryj? Czyj to kuzyn? Czyj to rodzic? Czyja to koleżanka? Czyj to przyjaciel? Czyj to sąsiad?

Odmiana czasownika być i mieć w czasie teraźniejszym

Osoba Liczba pojedyńcza Liczba pojedyńcza
jestem mam
jesteś masz
jest ma
Osoba Liczba mnoga Liczba mnoga
jesteśmy mamy
jesteście macie
mają

2.9. Wykonaj według wzoru.

Wzór: Jestem Marek - Mam na imię Marek.

Jest Anna. Jesteś Andrzej. Jesteśmy Piotr i Hanna. Jesteście Maria i Zygmint. Jest Ewa. Jesteś Helena. Jestem Michał. Jesteśmy Tadeusz i Maciej. Jest Todzia. Jestem Kazik. Jesteś Mira. Jesteśmy Teresa i Stanisław.

2.10. Opisz rysunki w oparciu o słownictwo lekcji drugiej.


Date: 2015-12-11; view: 1152


<== previous page | next page ==>
The Why-Worry Generation by Judith Warner | Odpowiedz na podane pytania.
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.012 sec.)