Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Rolul si componenta Comisiei UE

Comisia Europeană acționează drept putere executivă a Uniunii Europene și are responsabilitatea inițieirii de proiecte legislative și conducerea permanentă a UE. Comsiai este de asemenea motorul integrării europene. Este organizată ca un cabinet de guvern, cu 27 de comisari pentru diferite domenii de activitate, unul pentru fiecare stat membru, ei având obligația de a reprezenta interesele UE ca un întreg și nu interesele naționale.Unul dintre cei 27 este Președintele Comisiei care este numit de Consiliul European. După președinte, cel mai important și proeminent comisar este Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politică de securitate care este de drept și Vice-Președinte al Comisiei și este numit de asemenea de Consiliul European. Ceilalți 25 de comisari sunt numiti de Consiliul Uniunii Europene în acord cu președintele nominalizat. După acea, cei 27 de comisari ca un singur grup sunt primesc votul de învestitură din partea Parlamentului European.COMPONENŢAPrima Comisie, numită în conformitate cu Tratatul de la Lisabona, în 2009, este alcătuită dintr-un comisar pentru fiecare stat membru. Totuşi, începând din 2014, Tratatul de la Lisabona prevede faptul că, pe viitor, Comisia va fi alcătuită dintr-un număr de comisari mai mic decât numărul statelor membre. Membrii Comisiei vor fi aleşi pe baza unui sistem de rotaţie fondat pe principiul egalităţii, ale cărui reguli de aplicare vor fi adoptate de către Consiliul European, care va hotărî în unanimitate.Tratatul de la Lisabona creează totodată o nouă funcţie în cadrul Comisiei: Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate. Acesta din urmă înlocuieşte atât comisarul însărcinat cu relaţiile externe, cât şi înaltul responsabil de politica externă şi de securitate comună. Rolul său este acela de a conduce politica externă a Uniunii. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate prezidează Consiliul Afaceri Externe, însă este totodată unul dintre vicepreşedinţii Comisiei. Acesta este numit de către Consiliul European, care hotărăşte cu majoritate calificată, cu acordul preşedintelui Comisiei. În paralel, împreună cu preşedintele şi ceilalţi membri ai Comisiei, numirea acestuia este supusă votului de aprobare al Parlamentului European.ROLUL PREŞEDINTELUITratatele de la Amsterdam şi de la Nisa au extins în mare măsură prerogativele preşedintelui Comisiei. Prin urmare, acesta trebuie să definească orientările politice ale colegiului şi totodată să hotărască organizarea internă a Comisiei. 

15. Parlamentul UE: organizare şi funcţionare

OrganizareAcestea cuprind Biroul (preşedintele şi 14 vicepreşedinţi); Conferinţa preşedinţilor (preşedintele şi preşedinţi ai grupurilor politice); cei şase (după iulie 2009, cinci) chestori responsabili de chestiunile administrative şi financiare ale membrilor; Conferinţa preşedinţilor de comisii; şi Conferinţa preşedinţilor de delegaţii. Durata mandatului pentru preşedinte, vicepreşedinţi şi chestori este de doi ani şi jumătate.

FunctiuonareÎn temeiul tratatului, Parlamentul îşi organizează activitatea în mod independent. Acesta îşi adoptă Regulamentul de procedură, acţionând prin majoritatea membrilor săi (articolul 191 CE). Dacă tratatele nu prevăd altfel, Parlamentul acţionează printr-o majoritate absolută a voturilor exercitate (articolul 198). Acesta decide ordinea de zi pentru sesiunile sale plenare, care iniţial cuprinde adoptarea de rapoarte de către comisiile sale, întrebări către Comisie şi Consiliu, dezbateri şi declaraţii punctuale şi urgente adresate de către Preşedinţie. Sesiunile plenare sunt publice.

 

 


Date: 2015-12-11; view: 506


<== previous page | next page ==>
Extinderea din 2004. Cauze si urmari politice | Originile si evolutia PEV
doclecture.net - lectures - 2014-2020 year. Copyright infringement or personal data (0.001 sec.)