Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Kjønnet formering og ukjønnet formering

Mitose og meiose

For at en kropp skal vokse, eller for å erstatte celler som er blitt ødelagt må foregå mitose. Det er en vanlig celledeling (vekstdeling). I mitosen blir det rett og slett kopiert opp celler laget flere av samme slaget. Det foregår sånn at:

 

For at mann og kvinne skal kunne lage barn må de ha kjønnsceller - sædceller i mannen eller eggcelle i kvinnen. Når en vanlig celle deler seg og gir fire kjønnsceller heter det reduksjonsdeling eller meiose. Det foregår sånn at:

Kjønnet formering og ukjønnet formering

Ved ukjønnet formering produserer en forelder genetisk identisk avkom ved vekstdeling. Vi kan kalle dem kloner, fordi avkommet har samme arvestoffer som moren. For eksempel bakterier.

Ved kjønnet formering danner foreldre hunnlige eller hannlige kjønnsceller. Avkommet er et resultat av en befruktning mellom kjønnsceller. De er dannet ved reduksjonsdeling, arveanleggene blir stokket om under denne celledelingen og det dannes nye genetiske varianter.

Mendels teori

  1. Gregor Johann Mendel. Munk. 1850

2. Mendel brukte omhu i sine krysningsforsøk en fra mor og en fra far. Stor bokstav er dominerende, liten er recessiv. F= fiolett, f = hvit

3. Blomsten har hvitt farge med arvefaktorene ff. Blomsten har fiolett farge med arvefaktorene FF.

4. Mendel fikk ingen hvite blomster i trinn 2, fordi fiolett er en dominant farge.

5. Noen av blomstene i trinn 3 kunne bli hvite når begge foreldreplantene i trinn 2 var fiolette, fordi de har arvet hvitt farge fra trinn 1(fra besteforeldreplantene)


Date: 2015-01-11; view: 11434


<== previous page | next page ==>
Generation Y | Arve sykdom
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.008 sec.)