Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Zdravotnická příprava

1) Jste svědek dopravní nehody, na místě jsou dva zranění, z nichž jeden je v bezvědomí, druhý při vědomí, ale výrazně krvácí. Jaký bude Váš postup?

- neprodleně zastavím masivní krvácení, zjistím stav poraněného v bezvědomí, zavolám ZS a zajistím místo nehody

2) Jak jednoznačně zjistíte, že poraněný dýchá:

- při sklonění se k ústům poraněného slyším jeho dech a cítím ho na své tváři

3) Rychlou zdravotnickou záchranou službu přivoláme na telefonním čísle:

- 155

4) U dopravní nehody s poraněním voláme jako první:

- záchrannou službu (155)

5) Jak budete postupovat u zraněného v bezvědomí, který nedýchá a opakovaně se Vám nedaří uvolnit jeho dýchací cesty:

- Zahájím srdeční masáž.

6) Při poranění motorkáře, který je v bezvědomí a nedýchá:

- je nejlepší vyproštění hlavy ve dvou zachráncích, kdy jeden pevně svírá hlavu poraněného a druhý opatrně sejme přilbu

7) Poraněný je při vědomí a velmi silně krvácí z rány na krku. Co uděláte?

- neprodleně krvácející místo stlačím prsty, dlaní nebo složeným kusem oděvu

8) U poraněného s podezřením na úraz páteře:

- manipuluji s poraněným co nejméně, pouze v souvislosti se zajištěním životních funkcí.

9) Správná frekvence stlačení hrudní kosti při srdeční masáži je u dospělého:

- Přibližně 100 stlačení za minutu.

10) Poraněný je v bezvědomí, leží na zádech a zatím dýchá. Náhle začne zvracet. Jak budete postupovat:

- otočím mu hlavu na stranu a snažím se mu vyčistit dutinu ústní

11) Hrozí trestní postih, pokud neposkytnete první pomoc:

- Ano

12) Hrozí trestní postih, pokud neposkytnete první pomoc?

- Ano, s možností nepodmíněného trestu odnětí svobody.

13) Hrozí trestní postih, pokud budete provádět první pomoc a poraněný zemře nebo bude mít trvalé následky:- Ne

14) Poraněný se po dopravní nehodě se domáhá tekutin, jak se zachováte:

- nedám mu napít ani přes jeho naléhání

15) Po zahájení resuscitace je nejdůležitější:

- resuscitaci nepřerušovat do příjezdu ZS, obnovení dýchání nebo vlastního vyčerpání

16) Poraněný je při vědomí a stěžuje si na silnou bolest v oblasti zad, eventuálně na brnění nebo necitlivost dolních končetin. Jaké by mohl mít poranění?

- poranění páteře, při změně citlivosti také poranění míchy

17) U poraněného v hlubokém bezvědomí a bezdeší nastávají nezvratné změny mozkové tkáně do:

- 5 min

18) Jak budete postupovat, jste-li sami a opakovaně se Vám nedaří zajistit dýchací cesty:

- přeruším snažení po 3-4 pokusech a zahájím zevní srdeční masáž

19) Jak se zachováte při kolapsovém stavu, kdy postižený upadne a ztrácí vědomí?

- zvednu nohy postiženého a zajistím volné dýchací cesty

20) První pomoc je povinen poskytnout:

- Každý, kdo tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného.

21) Pro kvalitně prováděnou srdeční masáž je nejdůležitější

- dostatečná hloubka stlačení hrudní kosti a frekvence.

22) Kdy zahájíte zevní srdeční masáž:

- pokud je poraněný v hlubokém bezvědomí a nedýchá

23) Jak zjistíte stav vědomí pacienta:

- oslovím ho, zkusím bolestivý podnět (štípnutí do ušního lalůčku)

24) Zjistíte, že poraněný má v ráně zabodnuté cizí těleso. Co uděláte?

- těleso ponechám v ráně, ošetřím okolní krvácení, zajistím životní funkce

25) Zraněný si po dopravní nehodě stěžuje na bolesti břicha a pocit žízně:

- Nepodáváme mu žádné nápoje.

26) Správná frekvence stlačení hrudní kosti při srdeční masáži je u dospělého:

- Přibližně 100 stlačení za minutu.

27) Jak budete postupovat u poraněného, který má po pádu z motocyklu zlomenou dolní končetinu a reaguje na oslovení:

- zavolám pomoc, případně stabilizuji zlomeniny a do příjezdu ZS budu u poraněného nadále sledovat stav vědomí a dýchání

28) Při úrazu hlavy nejvíce poraněného ohrožuje:

- Následné bezvědomí.

29) Pokud vidíte, že účastník nehody masivně krvácí:

- neprodleně krvácející místo stlačím prsty, dlaní nebo složeným kusem oděvu

30) Poraněný je v bezvědomí a dýchá. Jakou pomoc mu poskytnete?

- mírně zakloním hlavu a předsunu dolní čelist, uvolním mu tak dýchací cesty a budu ho sledovat do příjezdu ZS, pokud dýchat přestane, ihned zahájím oživování

 

31) Pří zevní srdeční masáži

- zahájím nepřímou srdeční masáž i v nevýhodné poloze (např. v sedu při zaklínění ve voze)

32) Při provádění zevní srdeční masáže je správné stlačení hrudní kosti asi o:

- 4-5 cm u dospělého tj. na šířku dvou palců zachraňovaného

33) Jak zajistíte průchodnost dýchacích cest:

- zakloním mírně hlavu a předsunu dolní čelist směrem vzhůru, event. vyčistím ústa od cizích těles(zvratků, krve..)

34) Při úrazu hlavy s drobnějším viditelným krvácením nejvíce poraněného ohrožuje:

- následné bezvědomí při poranění mozkové tkáně

35) Při umělém dýchání z plic do plic u dospělého:

- dýchám úplně normálně frekvencí 6-8 vdechů/min, bez extrémního nádechu a vdechu do poraněného

36) Správná frekvence stlačení hrudní kosti při srdeční masáži je u dospělého:

- Přibližně 100 stlačení za minutu.

 


Date: 2016-03-03; view: 652


<== previous page | next page ==>
Podmínky provozu vozidel | RESILIATION DU CONTRAT
doclecture.net - lectures - 2014-2018 year. Copyright infringement or personal data (0.002 sec.)