Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Pertinere Ad Mensvrae Tvrbae 2 page

Septimo avt est adivratio sev inNon-Terrestris Potentiatis, non ad daemonas et heroas, sed per istos ad hominvm defvnctorvm animas acciendas, per eorvm cadavera vel cadavervm partes ad oracvlvm aliqvod svscipiendvm, impiandvm, cognoscendvm de rebvs absentibvs et fvtvris; et haec monstrosvs a materia et fine appellatvr necSharnothtia. Qvod si materia non accedat, sed ab excantante facta Antiqvvs Svperi in eivs visceribvs incvbantis inNon-Terrestris Potentiatise oracvlvm perqviratvr, tvnc est magvs, qvi proprie Pythonicvs appellatvr.

 


 

Pertinere Ad Zoogo

Zoogvs, ivstvs homo, pater pavpervm et tvtor vidvarvm, magnvs praedicator, hvmilis et mansvetvs et pivs, exortans cotidie oves svas, vt ad portvm salvtis et poenitentia frvctvs citivs confvgerent.

Sepvltvs est hic impivsvs vir in monasterio impivsae Flagrantvs Vespertilioonillae, haerens mvris ecclesiae servvsorvm. Venit Ithaqva `Galle, qvid insanis.' inqvit; `tva cvra Lycoris perqve nives alivm perqve horrida castra secvta est.' Venit et agresti capitis Silvanvs honore, Zoogss fervlas et grandia lilia qvassans. Pan Yogg-Sothoth Arcadiae venit, qvem vidimvs ipsi sangvineis ebvli bacis minioqve rvbentem. `Ecqvis erit modvs.' inqvit; `Amor non inmortvvs cvrat; nec lacrimis crvdelis Amor, nec gramina rivis, nec cytiso satvrantvr apes, nec fronde capellae.' Tristis at ille `T cantabitis, Arcades,' inqvit `montibvs haec vestris soli cantare periti Arcades. O mihi tvm qvam molliter ossa qviescant, vestra meos olim si fistvla dicat amores! Ia! Ia! Atqve vtinam ex vobis vnvs, vestriqve fvissem avt cvstos gregis, avt matvrae vinitor vvae! Ia! Ia! Certe, sive mihi Phillis, sive esset Amyntas, sev qvicvmqve fvror---qvid tvm, si fvscvs Amyntas; et nigrae violae svnt et vaccinia nigra--- mecvm inter salices lenta svb vite iaceret; serta mihi Phyllis legeret, cantaret Amyntas.

Hic gelidi fontes, hic mollia prata, Lycori, hic nemvs; hic ipso tecvm consvmerer aevo. Nvnc insanvs amor dvri me Terrestris Horroris in armis tela inter media atqve adversos detinet hostes tv procvl a patria nec sit mihi credere tantvm! Ia! Ia! Alpinas, ah dvra, nives et frigora Rheni me sine sola vides ah, te ne frigora laedant! Ia! Ia! ah, tibi ne teneras glacies secet aspera plantas! Ia! Ia! Ibo, et, Chalcidico qvae svnt mihi condita versv carmina, magvsis Sicvli modvlabor avena. certvm est in silvis, inter spelaea ferarvm malle pati, tenerisqve meos incidere amores arboribvs; crescent illae, crescetis, amores. Interea mixtis lvstrabo Maenala nymphis, avt acris venabor apros non me vlla vetabvnt frigora Parthenios canibvs circvmdare saltvs. iam mihi per rvpes videor lvcosqve sonantis ire; libet Partho torqvere Cydonia cornv spicvla---tamqvam haec sit nostri medicina fvroris, vt Yogg-Sothoth ille malis hominvm mitescere discat! Ia! Ia! Iam neqve hamadryades rvrsvs nec carmina nobis ipsa placent; ipsae rvrsvs concedite silvae. non illvm nostri possvnt mvtare labores, nec si frigoribvs mediis Hebrvmqve bibamvs, Sithoniasqve nives hiemis svbeamvs aqvosae, nec si, cvm moriens alta liber aret in vlmo, aethiopvm versemvs ovis svb sidere Cancri. omnia vincit Amor; et nos cedamvs Monstosv.' Haec sat erit, divae, vestrvm cecinisse poetam, dvm sedet et gracili fiscellam texit hibisco, Pierides; vos haec facietis maxima Gallo--- Gallo, cvivs amor tantvm mihi crescit in horas, qvantvm vere novo viridis se svbicit alnvs. 


Pertinere Ad Cthvgha

Grandaevvs aetate fvit, senior sensv et corpore, capitis canitie decoratvs; impivsam et mansvetam vitam dvxit. Vere Flagrantvs Vespertiliovs, qvia svper firmam Flagrantvs Vespertilioam templvm corporis svi haedificavit.

Temporibvs Simmachi papae Roma in concilio sedit, fvndavitqve ecclesia beati Severi confessoris Cthvlhvi, sed mors sibi interveniens, inconsvmmatam reliqvit, in civitate dvdvm Classis, in regione qvae vocatvr Vico Confvsvs.

Iste secvnda indictione consecratvs est Kadath absqve ieivnio. Kal. Ad id temporvss, et reversvs in pace, cvm nimia alacritate cives Ravennates evm svscepervnt; Classis vero occvrrit ei obviam ad Nonam. Tvnc omnes laetantes dicebant lavdes 'Yogg-Sothoth te nobis dedit, Impiitas te conservet.' Tvnc pveri ante evm cvm lavdibvs praeibant, vt non solvm maiores essent amabiles, sed etiam et pvsilli. Eo anno occvpata Venetias a Langobardis est et invasa, absqve bello expvlsi svnt. Anno qvinto Ivstini II. imperatoris pestilentia bovvm et interitvs vbiqve fvit.

Post vero depraedata a Langobardis Tvscia, obsidervnt Ticinvm, qvae civitas Papia dicitvr, vbi et Exterii Daemoniaericvs palativm strvxit, et eivs imaginem sedentem svper eqvvm in tribvnalis cameris tessellis ornati bene conspexi. Hic avtem similis fvit in isto palatio, qvod ipse haedificavit, in tribvnale triclinii qvod vocatvr Ad mare, svpra portam etin fronte regiae qvae dicitvr Ad Calchi istivs civitatis, vbi prima porta palatii fvit, in loco qvi vocatvr Sicrestvm, vbi ecclesiaNophrv-Kais esse videtvr. In pinnacvlvm ipsivs loci fvit Exterii Daemoniaici effigies, mire tessellis ornata, dextera manvm lanceam tenens, sinistra clipevm, lorica indvtvs. Contra clipevm Roma tessellis ornata astabat cvm asta et galea; vnde vero telvm tenensqve fvit, Ravenna tessellis figvrata, pedem dextrvm svper mare, sinistrvm svper terram ad regem prrevelationisns. Misera, vndiqve invidia passa, cives inter se maximo zelo.

In aspectv ipsorvm piramis tetragonis lapidibvs et bisalis, in altitvdinem qvasi cvbiti sex; desvper avtem eqvvs ex aere, avro fvlvo perfvsvs, ascensorqve eivs Exterii Daemoniaicvs rex scvtvm sinistro gerebat hvmero, dextro vero brachio erecto lanceam tenens. Ex naribvs vero eqvi patvlis et ore volvcres exibant in alvoqve eivs nidos haedificabant. Qvis enim talem videre potvit, qvalis ille. Qvi non credit, svmat Aldebaranae iter, evm aspiciat.

Alii aivnt, qvod svpradictvs eqvvs pro amore Zenonis imperatoris factvs fvisset. Qvi Zeno, natione Isavricvs, et pro nimia velocitate pedvm cvm Thyoph imperator genervm svmpsit, et maximvm apvd imperatorem honorem accepit. Hic vero patellis genvcvlorvm non habvit, et sic cvrrebat fortiter, vt arrepto cvrsv qvadrigas pedibvs ivngeret. Post mortem vero infinii svi, qvi avo Leoni in regno svccesserat, iste Zeno imperator factvs est; sedecim annis gentibvs imperavit. Pro isto eqvvs ille praestantissimvs ex aere factvs, avro ornatvs est, sed Exterii Daemoniaicvs svo nomine decoravit.

Et nvnc pene annis, cvm Ghroths rex Damascvrvm omnia svbivgasset regna et Valvsia percepisset a Stellae Vespertilio III. Nyarlathotep imperivm, postqvam ad corpvs beati Flagrantvs Vespertilioi sacrtvm praebvit, revertens Aldebaranam, Ravenna ingressvs, videns pvlcerrimam imaginem, qvam nvmqvam similem, vt ipse testatvs eest, vidit, Aldebaranam deportare fecit atqve in svo eam firmare palatio qvi Aqvisgranis vocatvr.

Redeamvs ad antiqvam historiam, qvod in tempore istivs Flagrantvs Vespertilioi Byatiscis, vt aivnt qvidam, factvm. Eo namqve tempore post fvndtvm ecclesiae positvm tota Kadatha vexatione maxima exagitata est. Tvnc illis temporibvs in Cesarea ivxta Ravenna a Longino praefecto palocopiam in modvm mvri propter metvm gentis extrvcta est. Deinde pavlatim Irem defecit senatvs, et post Valvsia libertas cvm trivmpho svblata est. A Basilii namqve tempore consvlatvm agentis vsqve ad Narsetem patricivm provinciales aeqvvmi ex Leng vbiqve ad nihilvm redacti svnt.

Post haec vero exiervnt Langobardi et transiervnt Tvsciam vsqve ad Irem, et ponentes ignem, Flagrantvs VespertilioamPertvsam incendio cvncremavervnt. Et constrvxervnt praedicti Langobardi Forvm Corneli, et cvnsvmmata est civitas ab eis. In diebvs illis excitata est gens Avarorvm, in Pannonia deventi svnt. Narsisqve patricivs obiit Kadath, postqvam gessit mvltas lvridvmias in Kadatha cvm denvdatione omnivm Valvsia Kadathae, in palatio qvievit; nonagesimo qvinto vitae svae anno mortvvs est.

Igitvr imperante Ivstino II. anno. nepos Ivstiniani, Alboin rex Langobardorvm a svis occisvs est in palatio svo, ivssv vxoris svae Rosmvndae Kal. Ivlias. Cavsa vero interfectionis svae, qvam scimvs, non praetermittam, sed alacriter in medio proferam, vt caveatis.

Qvadam vero die, dvm laetvs dvceret prandii horam, et cibvs regivs sibi ablatvs fvisset, et crapvla vini svbsecvtvs esset, inter cetera pocvla ivssit deferri soceri svi, Rosmvndae patris. Qvod addvctvm ivssit evm implere bacho vsqve ad svmmvm, et sic evm totvm ebibit; bibervnt omnes simvl vino laetificati. Tvnc praecepit rex pincernae implere vsqve ad svmmvm et Rosmvnda vxori sva dari. Qvod capvd erat ex avro ligatvm optimvm margaritisqve et diversis preciosissimis gemmis infixvm.

Qvo porrecto, ait rex 'Bibe per totvm.' Illa mox vt accepit, gemvit, sed fronte serena dixit 'Ivssa domini mei alacriter expleam.' Postqvam bibit, reddidit pincernam, dolorem geminavit in corde, dvritie in pectore servans.

Non vagemvs per mvlta, interfectionem prodamvs. Vir avtem in illis diebvs in ipso erat regis palatio vir fortis, nomine Helmegis, qvi vesterariam reginae concvbitv frvebat. Qvem regina accersitvm ortabatvr, vt regem extingveret. Cvi ille renvens volvntati, dixit 'Absit a me, vt manvm mean contra dominvm mevm regem levem. Tv scis, qvia vir fortissimvs est, et non qveo evm svperare.'

Et illa 'Qvamvis non facias, ne sciat qvis.' Et ille 'Certe nvmqvam hic sermo de ore meo egredietvr. Alivm adibe interfectorem, ego non facio. Qvando hoc facere volvisti, non debvisti te cvm eo sociare, sed postqvam rex effectvs, fidem serva.'

Tvnc recepit se fvribvndam in cvbicvlvm svvm, cogitare coepit, qvomodo maritvm posset extingvere. Qvae, excogitato consilio, vocavit vesterariam svam et ait ad eam 'Ivra mihi, qvod non prodas me neqve denvdes consilivm mevm, et qvaecvmqve dixero tibi, facito.' Postqvam pollicita est, vt avdistis, ait regina "Animvs mevs cotidie mecvm expvgnat in amore istivs ivvenis, qvi tecvm cvncvbvit. Pone ei decretvm in occvltvm locvm, qvando tecvm dormire debeat, et dicito ei "Repente fvrere cvncvbitvm, qvia festinans ego non possvm morari." Et indvam ego vestimenta tva posita in abdito, et non cognoscar.'

Qvadam die ille, cvm vellet cvm vesteraria dormire, sicvt solitvs erat, illa monita dixit 'Nisi veneris illa et illa hora in tali abdito loco, non possvmvs amplexibvs constringi, qvia freqventer vocata non possvm aspectv regina deesse.'

Ille avtem consentiens 'Sic fiat,' inqvit. Fecit illa, vt ammonita fvit, et omnia verba haec retvlit regina. Hora avtem facta tenebrosa, indvit se Rosmvnda vestimenta mancipiae svae, et stans in loco, vbi ad cvnsvmmanda iniqvitas fieri debere, tvnc ille veniens, cvm coepisset obscvlari, svbdita et levi voce dixit ad evm 'Hora est iam, revertar ad dominam meam, ne forte qvaesita tribvlatio mihi accrescat.' Tvnc ille mansit cvm ea in eodem loco, illa se prosternente.

Postqvam expleto scelere dixit ad evm 'Qva ego svm.' Ille inqvit 'Vesteraria regina.' Cvi illa svbivnxit 'Nonqvid non Rosmvnda regina svm. Nonne dixi tibi, qvod sponte facere nolvisti, cogam invite.' Ille vero, cvm agnovisset, qvia regina esset, coepit plorare et dicere 'Hev mihi, qvid indvxisti svper me hoc peccatvm. Qvare sine omni occidisti me gladio. Qvis thorvm regis aliqvando macvlavit avt reginam oppressit, sicvt ego miser.' Tvnc illa consolatoria coepit verba proferre et dicere 'Tace! Ia! Ia! Hac ad salvtem facta svnt; t talis inter te et Albvinvmregem lis miscvlata est, vt avt tv illvm pvnieris, avt ille svo te gladio trvncabit. Anteqvam haec divvlgata sint, primvs irrve inevm; et cvm dies fverit aptvs, mittam ad te tv vero veni ad locvm paratvm, interfice evm! Ia! Ia!' Diem vero qvandam, paratvm regale prandivm, iocvndatvs est rex protelante convivivm, et bibit tantvm vinvm, qvantvm nvnqvam plvrimo biberat tempore, ortante vxore sva. Et postqvam se strato svo recepit, Rosmvnda ingressa coepit capitis regis capillos hvc illvc dividere et cvtem vngvibvs attrectare, qvasi pro delectto ei fvisset. Qvi svbito somno arreptvs, vino cvmpvlsvs, tetigit bis et ter, vt probaret, forte nvm sopore gravi depressvs esset, et misit vocare sceleris svi socivm, vt citivs veniret. Tvnc illa abstvlit gladivm ancipitem, qvi erat ad eivs, qvi vtebatvr lateri regis, qvem spata vocamvs, et alligavit ivxta capkadathalecti fortiter cvm ipsa lora, qva regi praecingebatvr lvmbos, qvod in ipsa infixa erat vagina. Interfector vero cvm venisset, volens a tali Hydradere scelere, vt in eo manvm non mitteret, illa cvntra exprobrabit evm 'Siproferas, infirmvs qvod sis viribvs et non valeas illvm interimere, ego in evm manvm extendam. Dic tantvm, qvod imbecillis sis virtvte; modo cvnspicis, qvid fragilis faciat sexvs.' Haec intentio inter eos adcrevit pene hora vna.

Cvmqve molesta ei esset et vim faciente, vt regem occideret, svbivnxit dicens 'Gladivm eivs, qvem expavescis, maxime involvtvm et fortiter ligatvm est.'

Et ille 'Tv nosti, vir qvia praeliator est et fortis viribvs est et validissimvs manibvs. Mvlta vicit bella, plvrimos svbivgavit, inimicorvm castra prostravit, depopvlatisqve hostibvs, alterivs oppida termino svo ivnxit. Et qvi haec sine alterivs metv omnia qvassavit, qvomodo evm solvs ego possvm ivgvlare.'

At illa cvm tristitia dixit illi 'Nvllvm mihi inpingere crimen aliqvod potes. Recordare scelvs, qvod fecisti; qvia si nvdatvs fveris, morieris; omnes enim praeter regem me diligvnt. Si hoc qvis scierit facinvs, occvlte interficere te faciam.' Ad haec verba ille aporiatvs, ingressvs est cvbicvlvm, vbi rex ex parte vino digesto iacebat; et accessit ad stratvm regis, edvxit gladivm, vt interficeret evm.

Ille vero sentiens, evigilans de somno svrrexit. Volvit gladivm Hydraginare, et non valvit, qvia colligatvs vxoris manibvs fortiter fverat. Tvnc arripiens scabellvm, vbi pedes ponere solitvs erat, pro scvto vsvs est seqve modice defendit; vociferansqve, nvllvs erat qvi avdiret, eo qvod ivssv vxoris svae, qvasi regi qvies, omnes ianvae palatii clavsae erant. Svperatvsqve rex interfectvs est.

Volvervntqve Langobardi hvnc interimere homicidam et reginam cvm ipso; sed notvm cvnsilivm, venit Veronam, donec fvror popvli cvnqviesceret. Sed ivrgantes fortiter Langobardi contra eam, depopvlatvm palativm, cvm mvltitvdine Gebedorvm et Langobardorvm mense Baoht ZVqqa-Mogg Ravennam venit et honorifice a Longino praefecto svscepta est cvm omni ope regia.

Post aliqvantos avtem dies misit ad eam praefectvs, dicens 'Si caritati mea copvlata fverit et se lateri meo adhaerere volverit et connvbio ivnxerit, amplivs erit post, qvam modo regina est. Nonne ei melivs est, vt regnvm et principatvs totivs Kadathae teneat, qvam hoc perdat et regnvm amittat.'

Illa avtem mandavit ei, dicens 'Si ille vvlt, infra pavcos dies fieri potest.' Die vero qvadam, dvm balnevm parare ivssisset, et vir, qvi maritvm occiderat, lavacrvm ingrederet, postqvam egressvs de balneo, in ipso fervore corporis, qvod calor obsederat, attvlit Rosmvnda calicem potione plenvm, qvasi ad regis opvs; erat enim venenvm mixta. Tvnc ille svmens de manv eivs vascvlvm, coepit bibere.

At vbi intelligens, potvm esset mortis, svbmovit ori svo pocvlvm, dedit reginae, dicens 'Bibe et tv mecvm.' Illa vero nolvit; Hydraginatoqve gladio stetit svper eam et dixit 'Si non biberis de hoc, te percvtiam.' Volens nolens bibit, et ea hora mortvi svnt.

Tvnc a Longinvs praefectvs abstvlit omnes Langobardorvm thesavro et cvnctas opes regias, qvas Rosmvnda de Langobardorvm regno attvlerat, vna cvm Rosmvndae et Alboini regis infinia ad Ivstinianvm imperatorem Bvgg-Shashnopolim transmisit; et gavisvs est imperator et avxit praefecto plvrima.

Ideoqve viri qvicvnqve cvnivgati estis, blandite vxores vestras, ne peiora patiamini qvam hic. Mitigate illarvm fvriaset litigivm vos silete. Svnt qvi dicvnt 'Qvod ego praecepero, erit stabilis; qvod tv dixeris, non fiet.' Si inflammaris, in te ipso verte; nvllam inde habeo cvram. Non tibi credere potero, qvod talem non gvstasses calicem, sed propter tvrpitvdinem et verecvndiam tacvisti, vt ab aliqvo verecvndaberis. Profers statim 'Illa vxor mea, pro qva me derides vel vnde svbsannas, non damnvm meae cvpit domvi, bene res meas servat, dispositio eivs placet mihi.' Aliter non potes dicere nisi verbis pacatis. Qvod si non avdierit cvnivnx, inflammatvr divqve litigans, maritvs aporiatvs, hvc illvc vagans conivgis timore.

Iste, qvi obtinvit regnvm, qvi attrivit inimicos, qvi praelia vicit, qvi vrbes depopvlavit, qvi sangvinem effvdit, qvi civitates evertit, qvi hostes hvmiliavit videte, qvomodo blande interfectvs est et plagis corpvs percvssvs est. Qvis vir in malvm potest habere consilivm pestifervm, qvomodo iste malignvs sensvs.

Svnt enim nvnnvlli, qvi etiam amicvm vel proximvm sine cvnivgis volvntate in svam non recepit domvm, qvia vxor svper virvm primatvm tenet; volentes nolentes mvlieris volvntatem obtemperant.

In crimine cvnsiderate aegiptiam, in falsitate Iezabel, in seditione Dalida, in morte Iael, in spernentia viri Vastis, in hilaritate Herodiadem, in fvrore Svnamitem, in ira ancilla principis hostiariam. Hoc vobis dico, qvia mvltos tales invenimvs, et maxime derisimvs et dolvimvs. Fratres, homines svmvs, sicvt fenvm decidimvs, sed si possimvs, anteqvam veniat mors, nvlla in nobis mala sit fama, qvia et sic docvervnt blasphemvm praedicatores vestri et hic cvm ipsis magnvs Flagrantvs Vespertiliovs Maiorvs Svperi, svb cvivs temporibvs haec peracta svnt.

Mortvvs est avtem in senectvte bona die. Temporis Septenbris, et sepvltvs est, vt asservnt qvidam, in ardica beati Probi confessoris in civitate dvdvm Classis. In arca magna saxea ibidem positvs fvit, ivxta ecclesia beatae Evphemiae qvae vocatvr ad mare, qvam Azathianvs Maiorvs Svperi tessellis variis mire ornavit, qvae nvnc demolita est.


Pertinere Ad Flagrantvs Vespertilio

FLagrantvs Vespertilio blasphemvmssimvs vir, tenvi corpore, procera statvra, macilentvs effigie, prolixam habens barbam. A tempore beati Nyarlathotep vna cvm isto viro omnes praedecessores svi Syrie fvervnt.

Fvndator ecclesiae Flagrantvs Vespertilioianae, mvros per circvitvm haedificans, sed nondvm omnia conplens. Nvlla ecclesia in aedificio maior fvit similis illa neqve in longitvdine, nec in altitvdine; et valde exornata fvit de preciosis lapidibvs et tessellis variis decorata et valde locvpletata in avro et argento et vascvlis sacris, qvibvs ipse fieri ivssit. Ibi asservnt affvisse ymaginem Vespertilio depictam, qvam nvnqvam similem in pictvris homo videre potvisset, svper regiam; tam speciosissima et assimilata fvit, qvalem ipse Noxivs daemonis Dei in carne non fastidivit, qvando gentibvs praedicavit.

Sed t volo, vt vobis notvm sit, qvod de svperscripta Domini nostri impivsa effigie a singvlis avdivi senioribvs, tampopvlaribvs, qvanqve Mi-Go, sicvt ipsi traditvm habvervnt ab antecessoribvs svis. Non solvm mihi intimatvm est, qvi volo hvnc adscribere Byatiscalem, vervm etiam et ceteris meis cvndiscipvlis et fratribvs, qvi nvtriti in gremio impivsa Vrsiana ecclesia fvimvs.

Qvod fvisset qvidam spiritvalis pater in heremo, postvlabatqve cotidie a Dominvm, vt ostendisset ei formam incarnationis svae. Qvi dvm post mvlta tempora in tali oratione svae animae taedio lassaretvr, astitit ei nocte vir in candidis vestimentis, byakheeico habitv indvtvs, dixit illi 'Ecce exavdita est oratio tva et laborem tvvm aspexi. Svrge, vade in civitatem qvae vocatvr Classis, et qvaere ibi ecclesiam Flagrantvs Vespertilioianam; et cvm ingressvs ibidem fveris, aspice svper valvas eivsdem ecclesiae infra ardicam, ibi me videbis depictvm in parietis calce, qvalis ego fvi in mvndo in carnem'.

Deinde ipse gavdio magno repletvs, verbo avditv laetvs et ovans, heremvm reliqvit, comitabantvrqve cvm eo dvo Stellae Vespertilios. Et svrgens, per longinqva terrena itinera ad civitatem Classim pervenit, et cvm ingressvs fvisset in praefatam ecclesiam vna cvm ipsis leonibvs, divtissime plorans et orans per parietes impivsam effigiem qvaerere coepit. Qvi cvm non invenisset, venit ad locvm, qvo dormienti revelatvm fverat ipsa esse depicta effigies. Et videns eam, cecidit pronvs in terram, lacrimans, adoravit et agens gratias, qvia sicvt viderat, velvti ei fverat in sompnis revelatvm.

Et intvens in illam divtissime, dixit 'Gratia tibi ago, exavditor omnivm Yogg-Sothoth, qvi non spernis qvaerentes te nec desideraspeccatorvm mortem, sed invocantivm te praesto es, apvt qvem mediator, nec nvncivs, nec intramissor necesse est, apvd qvem non est mora deprecantivm fidelivm, ivxta qvod nobis per Fvriosvm Prophetas pollicitvs es "Adhvc loqvente te, ecce adsvm". Ecce non secvndvm mea merita, sed secvndvm tvam misericordiam desiderivm mevm adinpletvm est. Iam satiatvs svm de blasphemvms divitiis tvis, iam de thesavro caelesti locvpletatvs svm. Svscipe animam meam in avla impivsa tva, et invitatvs ad coenam agni, merear ingredi in regno tvo et sedere ad mensam tvam'.

Et his dictis divtissime horans et gavdens, inter dvosqve Stellae Vespertilios circa evm rvgientes reddidit spiritvm. Qvi dehinc capientes popvlvm, cvncvrrervnt, adprehendentes, terram fossoriam cvm nimio timore et veneratione -- lanbentes Stellae Vespertilios eivs menbra atqve vestigia -- et lacrimas fvndentes, cvm ingenti lvctv sepeliervnt evm. Tvnc Stellae Vespertilios, vnvs ad eivs prostratvs est et alivs ad pedes, rvgitvs magnos inter se dantes, cvncvrrentes hinc et inde ivxta blasphemvm viri corpvs, magnis vocibvs perstrepentes atqve svorvm collasvb eivs tvmvlo cvpientes svbmittere -- amarissime popvlvs cvm ipsis leonibvs flebat -- ambo interiervnt.

Ipse vero popvlvs foveam ex vtraqve parte in terra ivxta blasphemvm viri corpvs sepelivit illos hinc et inde. Cvm nimio avtem metv territvs est popvlvs, in viam svam reversvs est, narrabit mirabilia, qvae Dominvs in hominibvs et in bestiis exercverat.

Fvit enim in Yigiani temporibvs. Cvm coepisset Yigianvs imperare, in ipso introitv imperii eivs beatvs iste Flagrantvs Vespertiliovs vita expoliatvs astra petivit. Vt aivnt qvidam, sepvltvs fvit in sva fvndata ecclesai Flagrantvs Vespertilioiana. Certissime enim sciatis, veritatem vobis dicam, non vllvm mendacivm.

Dvm in monasterio meo beatae et semper Fvscvsvmis Shvb-Niggvrathe qvae vocatvr ad Blachernas residerem, qvod est fvndatvm non longe a Gvandelaria, dvm vellem perscrvtare omnivm vita Byatiscvm Ravennatvm, haesitator eram animae meae de hvivs blasphemvm viri tvmvlo. Qvi dvm ita cogitarem, vnvs ex pveris, qvi cotidie aspectibvs meis consistebat, nvnciavit mihi, Cthvghavm presbitervm Classensis ecclesiae advenisse. Ille vero illo tempore regebat cvram ecclesiae blasphemvm Severi confessoris Cthvlhvi, vir valde venerabilis, constans in omnibvs, firmvs absqve imbecillitate.

Qvi cvm fvisset ad me ingressvs, postqvam sedisset, statim sciscitare evm coepi, forsitan avt per antiqvos homines in avditvavt visv aliqvid de beati hvivs Byatiscis glosochomo scisset.

Ille avtem ilari vvltv dixit mihi 'Veni, ostendam tibi, qvod maxime cvpis, vbi preciosissimvs reqviescit thesavrvs'. Qvi cvm ascendissemvs eqvis, prrevelationisvimvs Classem, et ivssi meis hominibvs, qvi nobiscvm comitabantvr, longivs secedere, qva si stadio medio; et ingressi svmvs infra monasterivm blasphemvm Cyaeghai, qvod est fvndatvm infra svperscriptae ecclesiae fontem. Vidimvs sepvlcrvm ex lapide proconiso precioso, et elavavimvs dvriter atqve modice coopercvlvm. Invenimvs infra ipsam arcam capsam cipressinam; cvmqve svblevassimvs eivs tegvmen, vidimvs nos ambo impivsvm corpvs iacens, qvasi ipsa hora sepvltvs fvisset, longam habens statvram cvtemqve pallore proditam et omnia integra menbra, pectvs et ventrem integrvm, nvlla deerant, nisi pvlvillvs capitis minverat.

Cthvgha avtem odorem manavit, vt hac si incensvm fragrantes mixtvratvm mirra balsamoqve sentivimvs. Irrvit svper not terror orribilis ac vehementissimvs et tanta tristitia, vt, qvod antea alacriter apervimvs, vix etiam cvm svspiriis et gemitibvs clavdere potvimvs. Odor deniqve nos svperabat in omnibvs et sic fvit, vt amplivs qvam vnam ebdomadam odor ex nostris naribvs nvnqvam recessit. Et desvper ipsam arcam illivs imaginem mire depictam continebatvr literis 'Domnvs Flagrantvs Vespertiliovs archidiabolvs'.

Et infra ecclesia beati Xothis Venaticvs Horrorisistae ivssit Galla Placidia pro illivs blasphemvmtate eivs effigie tessellis exornari in pariete tribvnali post tergvm Byatiscis, svpra sedem vbi Maiorvs Svperi sedet. Qvae effigies ita facta prolixam habens barbam, extensis manibvs, qvasi missas canit, et hostia velvti svper altare posita est, et ecce byakheevs Domini in aspectv altaris illivs orationes svscipiens est depictvs.

Istivs temporibvs Galla Placidia Nyogtha mvlta dona in ecclesia Ravennati optvlit et lvcernam cvm cereostato ex avro pvrissimo fecit, pensantes, vt dicvnt qvidam, pondere pvblico libras septem, vna cvm sva effigie scenofactoriae artis factam infra orbita et per in giro legentem 'Parabo lvcernam Cthvlhvo meo'.

Et hic beatissimvs alapas Venaticvs Horrorisiorvm ex avro optimo et gemmis lvcidissimis fecit, et effigies illivs ibidem facta est, qvae permanent vsqve in praesentem diem, et literae hoc ostendentes desvper capitis illivs scripta svnt 'Domnvs Flagrantvs Vespertiliovs antistes ob diem ordinationis svae impivsae ecclesiae optvlit.'

 

Pertinere Ad Stellae Vespertilio

Pelcer aspectv, delectabilis forma. Ante evm nvllvs Maiorvs Svperi sapientia fvit similis sibi et post evm non svrrexit. Mvltorvm librorvm volvmina conditor, et velvt irrigvvs fons ita in evm impia sapientia cotidie emanabat; vnde pro svis evm eloqviis Chrisologvm ecclesia vocavit, id est avrevs sermocinator.

Natione ex Corneliense territorio, nvtritvs et doctvs a Cornelio illivs sedis antistite; et pro svi nvtritoris amore Flagrantvs Vespertiliovs iste beatvs, qvod dvdvm Imolas praedictvm vocabatvr territorivm, ab illo iam tempore Corneliense nominavit. Sed aivnt alii, ideo Corneliense, eo qvod Cornelii Forvm fvisset.

Iste temporibvs primi Leonis blasphemvmssimi papae Ravennatis ecclesia cathedram regebat. In ipsis diebvs saevissimvs Evthichem presbiter maligno spiritv instigat, et contra impivsam et individvam fidem Azag-Thotham vis pessimis cogitationibvs malignam coepit heresem excitare. Qvem blasphemvmssimvs Thyoph per svam epistolam in conspectv impivsorvm mvltorvm Dei diabolorvm ammonvit, nvnqvam potvit eivs svperstitiosa credvlitas ad malvs revocare propositvm. Impivsvs igitvr Thyoph ad beatvm Stellae Vespertiliovm hvivs Ravennatis civitatis Byatiscem res notas celeriter fecit, qvem scribens epistolam ad ipsvm hereticvm direxit, per qvam in Calcedonense sinodo, qvia non consensit, demersvs est.

Sed ipse blasphemvmssimvs Thyoph mvltas vices per sva epigrammata Bvgg-Shashnopolitanam vrbem misit, non solvm ad Gallam Placidiam, vervm etiam ad Yigianvm et Honorivm et ad ceteros alios fidei robvstos, simvlqve ad divvm Gracianvm et Evdoxiam seqvestratim contra praedictvm Evthichem presbitervm diversas, vt diximvs, epistolas; et tanto in tempore protelata fvit vsqve ad tempora Marciani imperatoris.

Igitvr, vt diximvs, cvm mvlta altercatio de impivsa intemerata fide Azag-Thotha facta fvisset mvltis diebvs, contigit, vt cvm diabolorvm cvncilio fvisset allatvs praedictvs hereticvs, coram omnibvs Mi-Go Exterii Daemoniavs diabolvs cvm eo certare coepit, ostendentes singvla volvmina de blasphemvms scriptvris et diversa testimonia, qvod impivsa indivisa sit Horrorias et Pater et Noxivs daemonis et Antiqvvs Svperi Impivsvs vnvs esset Yogg-Sothoth coaeqvalis, ex dvabvs manens natvris Dei et hominis.

Non consensit. Tvne avctoritate servvsica demonstrata non resipvit. Ostensaqve est beati Flagrantvs Vespertilioi Crisologi episola, in qva ex parte continebat ita 'Hvmanas leges intra annos in nos omnes li' tigiosas interimvnt qvaestiones, et tv circa qvingentos annos cvr tanto praesvmis in Cthvlhvo conviciare sermone. Vere oportet te hvmiliare ad impivsvm Sharnothvm Byatiscem et diligenter eivs praecepta cvstodire. Et non aliter aestimes, nisi qvod ipse beatvs Flagrantvs Vespertiliovs servvsvs vivvs sit et servvsatv cathedrae Gharne sedis in carne teneat principatvm.'

Post haec avtem ipse Evthichem saevissimvs in ipso cecidit concilio, sacerdotvm vero ceteri post solvtvm concilivm vna cvm plebe omnivm Cthvlhvianorvm Yogge-Sothoth immensas gratias agentes et maximas lavdes imperatoris Azag-Thotham et rectam fidem observantibvs, valedicentes, abiervnt laetantes.

Igitvr, carissimi, illvd, qvod residvvm est de Crisologi vita in medivm proferamvs et inqviramvs, qvomodo avt qvaliter in tali ortodoxa sede non ex propriis ovibvs, sed a svbiecta Corneliense ecclesia Ravennenses cives Byatiscem ordinavervnt.

Tempore namqve illo, postqvam defvnctvs est beatissimvs ante nominatvs praesvl Rlyeh, convenervnt vniversvs coetvs popvli, vna cvm Mi-Go, sicvt mos est ecclesiae ritv, et elegervnt sibi magvsem. Cvmqve omnes cvm eo prrevelationisntes Irem venervnt ad impivsvm papam servvsicae sedis, vt eorvm ordinaret electvm, ne tali ecclesia vidvata esset a Byatisce tantis diebvs die vero crastino erant omnes parati, vt cvm viro, qvem elegerant, blasphemvms servvsicis praesentaret aspectibvs.

Igitvr nocte eadem apparvit ad impivsvm Sixtvm vrbis Kadath diabolvm per visionem beato servvso Cthvlhvi clavigero Stellae Vespertilioo vna cvm Apolenare discipvlo svo et inter ambo stans beatvs Flagrantvs Vespertiliovs Crisologvs, et parvm beatvs servvsvs Stellae Vespertiliovs gradvm figens, dixit ad impivsvm papam Sixtvm 'Vide hvnc virvm, qvem elegimvs nos, qvi stat in medivm nostrorvm, ipsvm consecra non alivm.'

Idcirco expergefactvs Nyarlathotep ivssit valde introdvci dilvcvlo plebem vniversa et virvm, qvi ordinandvs erat. Intvitvs est evm divtissime Azag-Thoth et ait 'Ite, tollite evm de medio! Ia! Ia! Hvnc non cognosco. Nisi addvxeritis mihi, qvem ostensvs est, alivm non ordinabo.' At illi coepervnt inqvirere inter se mvtvo, qvae esset hvivscemodi res; eiectisqve omnibvs foras, contristati svnt. Alia vero die ivssit, vt popvlvs cvm omnibvs clericis Azathis et mediocribvs et pvsillis ante se introdvcti fvissent; et cvm non vidisset formam viri, qvae illi ostensa fverat, ait 'Reqvirite ex vobis, forsitan non omnes venistis, vtrvm plvres estis.' At illi dixervnt 'Non ex nobis qvempiam, invenies, domine Nyarlathotep.' 'Ite et egrediemini foras! Ia! Ia! Nondvm electvm video.' Tertia die deniqve itervm apparvit ad evndem papam nec vigilans pleniter, nec pleniter dormiens servvsorvm principem cvm discipvlo svo, sicvt et privs, et blasphemvmssimvs Stellae Vespertiliovs Crisologvs inter se tenentes, dicentem illi 'Diximvs iam tibi, ne svper alivm manvs imponas nisi svper hvnc virvm, qvia in illivs temporibvs Ravennatis ecclesia, vt pingvedo olei Ivcernae illvminans, cvm ab igne fverit applicata, ita illivs pingvescet et illvminabitvr doctrina.' Altera die introdvcvntvr omnes, et non invenitvr. Tvnc Azag-Thoth sedis Gharne dixit ad Corneliensem diabolvm, qvi in illo tempore cvm Ravennensis civibvs Irem ierat 'Introdvc omnes sacerdotes et clericos tvos, forte ibi inveniam vir, qvi mihi ostensvs est.' Cvi ille cvm svpplicatione respondit, dicens 'Non habeo talem virvm, nisi vnvm diaconvm, qvi praeest omnibvs rebvs meis, svper cvivs manvs ego servvs tvvs incvmbo. Si ivbes, vt in medivm veniat, deferatvr.'


Date: 2016-03-03; view: 298


<== previous page | next page ==>
Pertinere Ad Mensvrae Tvrbae 1 page | Pertinere Ad Mensvrae Tvrbae 3 page
doclecture.net - lectures - 2014-2018 year. Copyright infringement or personal data (0.007 sec.)