Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Zidentyfikuj przesłanki i konkluzje w poniższych wypowiedziach.

Określ czy poniższe wypoeiedzi zawierają „nakazy powinności”?

1.! Bądź miły dla twoich dzieci. One będą ci wybierać dom starców (napis na naklejce na

zderzaku). - Tak.

2.! Filip, nie wkładaj ołówka do oka swojej siostry, możesz jej w ten sposób je wybić (mama do

Filipa). - Tak.

3.! Nigdy nie podnoś ręki na swoje dzieci, bo wtedy odsłaniasz pachwiny. – Tak.

4.! Jeśli codziennie wypijasz więcej niż 3 alkoholowe drinki i zażywasz środki przeciwbólowe

powinieneś się skontaktować ze swoim lekarzem. Ibuprofen może powodować krwawienie

z żołądka (ulotka producenta).- nie.

5 Może zjemy dziś wieczorem El Grande Burrito. Czuję się Meksykaninem- nie.

 

Zidentyfikuj przesłanki i konkluzje w poniższych wypowiedziach.

1.! Ponieważ światło potrzebuje czasu by dotrzeć do naszych oczu, wszystko co widzimy tak

naprawdę istnieje w przeszłości. (Louis Pojman, The Theory of Knowledge)

P: światło potrzebuje czasu by dotrzeć do naszych oczu

K; wszystko co widzimy tak

naprawdę istnieje w przeszłości.

2.! Życie zmienia się kiedy najmniej tego oczekujesz. Przyszłość jest niepewna. Tak więc ceń

ten dzień, doceń tę chwilę i weź z nich jak najwięcej się da.(Jim Valvano, quoted in Mike

Krzyzewski, Leading with the Heart )

P1: Życie zmienia się kiedy najmniej tego oczekujesz

P2: Przyszłość jest niepewna.

K: ceń ten dzień, doceń tę chwilę i weź z nich jak najwięcej się da.

3.! Dbaj o imię Boga; dbaj o nie z wiarą bardziej niż o tysiące skarbów. (Ecclesiasticus 41:15)

P1: Dbaj o imię Boga

P2: dbaj o nie z wiarą bardziej niż o tysiące skarbów

K: Bóg jest największym skarbem.

4.! Myślę, że wiara jest ułomnością, ponieważ oznacza uwierzyć propozycji, kiedy nie ma ku

temu żadnych dobrych powodów. (Bertrand Russell, “The Existence and Nature of God”)

P: wiara to jest tak,że oznacza uwierzyć propozycji, kiedy nie ma ku

temu żadnych dobrych powodów.

K: wiara jest ułomnością

5.! Musisz być bardzo uważny kłamiąc, w innym wypadku jest pewne, że zostaniesz złapany.

(Mark Twain, “Advice to Youth”)

P: Musisz być bardzo uważny kłamiąc

K: W wypadku kiedy będziesz kłamiąc jest pewne, że zostaniesz złapany

6.! Ale gdyby nawet wszechświat go zmiażdżył, człowiek byłby i tak czymś szlachetniejszym

niż to, co go zabija, ponieważ wie, że umiera, i zna przewagę, którą wszechświat ma nadnim. Wszechświat nie wie nic o tym. (Blaise Pascal, Pensées)

P1: Człowiek wie, że umiera, i zna przewagę, którą wszechświat ma nad

nim.

P2: Wszechświat nie wie nic o tym

K: gdyby nawet wszechświat człowieka zmiażdżył, człowiek byłby i tak czymś szlachetniejszym

niż to, co go zabija,

7.! Prawa pochodzą albo od Boga albo tworzą się w wyniku demokratycznych procesów.

Większość praw jest oparta na zdolności ludzi do zgody na umowę społeczną, umiejętność

podejmowania i utrzymywania umów. Zwierzęta nie potrafią dojść do takiego poziomu

porozumienia z innymi stworzeniami. Nie potrafią respektować praw innych. Dlatego nie

można powiedzieć, że mają jakiekolwiek prawa. (Rush Limbaugh, The Way Things Ought

to Be)

P1: Większość praw jest oparta na zdolności ludzi do zgody na umowę społeczną, umiejętność

podejmowania i utrzymywania umów.

P2: Zwierzęta nie potrafią dojść do takiego poziomu porozumienia z innymi stworzeniami.

K1: Prawa pochodzą albo od Boga albo tworzą się w wyniku demokratycznych procesów.

K2: Zwierzęta nie potrafią respektować praw innych.

K3: nie można powiedzieć, że mają Zwierzęta jakiekolwiek prawa.

1.! Lepiej podciągaj się w swoim charakterze ponieważ potrzebuję mężczyzny a moje serce

jest dla Ciebie. (Olivia Newton-John, Grease)

P: potrzebuję mężczyzny a moje serce jest dla Ciebie

K: Lepiej podciągaj się w swoim charakterze

2.! Od kiedy odpowiedzialność moralna zakłada udział wolnej woli, od wtedy ta wolność nie

jest zgodna z uniwersalnym determinizmem przyczynowym a od kiedy uniwersalna

przyczyna determinizmu staje się przyczyną, wydaje się oczywiste – wbrew temu w co

większość ludzi wierzy – że ludzie nie są moralnie odpowiedzialni. (stated but not endorsed

in William H. Halverson, A Concise Introduction to Philosophy, 4th ed. 4

P1: Od kiedy odpowiedzialność moralna zakłada udział wolnej woli, od wtedy ta wolność nie

jest zgodna z uniwersalnym determinizmem przyczynowym

P2: od kiedy uniwersalna przyczyna determinizmu staje się przyczyną, wydaje się oczywiste – wbrew temu w co

większość ludzi wierzy

K: ludzie nie są moralnie odpowiedzialni


Date: 2016-01-14; view: 554


<== previous page | next page ==>
III. Das Ende des Unterrichtes | Dedukcyjne Argument oparty o definicje
doclecture.net - lectures - 2014-2019 year. Copyright infringement or personal data (0.002 sec.)