Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


ZMARTWYCHWSTANIE — Czy charakter decyduje o rodzaju zmartwychwstania ?

Pytanie (1910) — Z biblijnego punktu zapatrywania, czy charakter zmarłej osoby wskazuje na rodzaj zmartwych­wstania?

Odpowiedź — Argumentem Apostola (1 Kor. 15:44) względem zmartwych­wstania jest, że Bóg da każdemu nasieniu jego własne ciało. Jest ciało cielesne i jest ciało duchowe. Ludzkość więc powstanie w ciałach cielesnych — co się narodziło z ciała jest ciałem i to co narodziło się z ciała, zamiera, czyli zasypia na pewien czas i zostanie wzbudzone ciałem. To co narodziło się z ciała, a później było spłodzone z ducha świętego, liczy się Nowym Stworzeniem i gdy to Nowe Stworzenie zasypia, ono zasypia jako duchowa istota — ono śpi oczekując przemiany przy zmartwychwstaniu. W takim wypadku przemiana zmartwych­wstania jest tak określona przez Apostoła: Bywa wsiane w niesławie, a będzie wzbudzone w sławie; bywa wsiane w słabości, a będzie wzbudzone w mocy; bywa wsiane ciało cielesne, a będzie wzbudzone ciało duchowne. - 1 Kor. 15:43. Lecz ktoś nie spłodzony z ducha świętego naturalnie, że nie dostąpi przemiany charakteru w grobie. W grobie niema przemiany na lepsze ani na gorsze. Jak drzewo padnie tak pozostanie; wzbudzenie będzie według charakteru danej osoby. Jeżeli ktoś stał się Nowym Stworzeniem w Chry­stusie, ten przy zmartwychwstaniu zostanie podniesiony, czyli udoskonalony jako Nowe Stworzenie. Jeżeli jest dobrym cie­lesnym człowiekiem, to powstanie dobrym człowiekiem; jeżeli zaś jest złym człowiekiem, to takim też powstanie; ci zaś co byli starodawnymi świętymi Ojcami, rozumiemy, że zostaną wzbudzeni i będą doskonałymi ludźmi. — 587

 

ZMARTWYCHWSTANIE — Próbowali usidlić Jezusa.

Pytanie (1910) — Czyją żoną będzie owa niewiasta, którą siedmiu braci miało kolejno za żonę? (Mat. 22:28)

Odpowiedź — Saduceusze, agnostycy chcieli usidlić Wiel­kiego Nauczy­ciela przez zadanie Mu pytania: Siedem braci kolejno ożeniło się z tą samą niewiastą i wszyscy pomarli przed nią; czyją więc żoną ona będzie przy zmartwychwstaniu? Nie pytali oni: Czyją żoną będzie w niebie, w czyśćcu albo w piekle ponieważ ani Jezus, ani Żydzi nie głosili takich nauk. Faryzeusze i Jezus nauczali o zmartwychwstaniu i przeciwko tej nauce Faryzeusze skierowali swoje sarkastyczne pytanie.

Zauważmy powagę Pańskiej odpowiedzi. Błądzicie, nie >797< będąc powiadomieni Pisma, ani mocy Bożej. Mat. 22:29. Nie macie pojęcia o tym, co Pismo święte naucza w tym względzie i pytaniem tym ignorujecie wielką, moc Bożą, która będąc zdolną dokonać zmartwychwstania, będzie również w stanie uregulować jakiekolwiek trudności z tego wynikłe. Następnie Wielki Nauczyciel poinfor­mował ich, że ci co (stopniowo) dojdą do zmartwychwstania, czyli zostaną w zupełności podniesieni ze stanu grzechu i śmierci, nie będą się żenić ani za, mąż wydawać, ale będą bezpłciowi, jak są aniołowie. W ten sposób to rzekomo wielkie i niemożliwe do odpowiedzenia pytanie Saduceuszy okazało się fiaskiem i objawiona została ich ignorancja. — 588 

ZMARTWYCHWSTANIE — Zdemaskowanie ignorancji Saduceuszy.

Pytanie (1912) — Przy zmartwychwstaniu, czyją żoną będzie niewiasta, która miała siedmiu mężów?

Odpowiedź na to pytanie jest dosłownie taka sama jak na pytanie poprzednie więc jej nie powtarzamy. — 594


Date: 2016-01-14; view: 468


<== previous page | next page ==>
ZMARTWYCHWSTANIE — Obrazy na. | ZWYCIĘZCY — Więcej niż zwycięscy.
doclecture.net - lectures - 2014-2018 year. Copyright infringement or personal data (0.001 sec.)