Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Testowanie produktu

Promocja i reklama

 

Aby potencjalni klienci mogli dokonać zakupu naszego produktu, muszą o nim usłyszeć. Akcje reklamowe i promocyjne mają za zadanie przyciągnąć uwagę, informować, przekonywać i wzbudzać zaufanie. Strategia komunikacyjna ma na celu wyjaśnienie klientom, czy jest nasz produkt lub usługa oraz przekonać, że spełnia ich potrzeby lepiej niż rozwiązania konkurencyjne oferowane na rynku. Istnieją różne sposoby promocji i reklamy:

- klasyczna reklama - ogłoszenia w prasie, radiu, telewizji, kinie, Internecie;
- marketing bezpośredni - bezpośrednie przesyłanie (mailing) ulotek wybranym klientom,
telemarketing, Internet (e-mail), rozdawanie ulotek na ulicy;
- public relations - artykuły prasowe na temat produktu/usługi, firmy lub
właścicieli firmy, napisane przez pracowników firmy lub wynajętego dziennikarza;
- wystawy, targi;
- wizyty u klientów.

Reklama i promocja są drogie trzeba, więc wykorzystywać je umiejętnie i jak najbardziej efektywnie. Należy starannie skalkulować, na jakie wydatki na reklamę i promocję firma może sobie pozwolić i odpowiednio dobrać sposób przekazu. Najlepsze efekty przynosi przekaz skierowany bezpośrednio do docelowego klienta.

 

9. zaproponować formy promocji przedsiębiorstwa

Premia od zakupu

Istota premii od zakupu polega na tym, że zakupienie określonego towaru upoważnia jego nabywcę do otrzymania bezpłatnego upominku rzeczowego.

  • premia natychmiastowa. Konsument otrzymuje w momencie zakupu danego produktu inny artykuł w formie prezentu,

Obniżanie ceny

Jest silnym bodźcem aktywizującym sprzedaż w krótkim okresie czasu. Najważniejsze rodzaje tej formy promocji to:

bony lub kupony rozdawane klientom przy dokonywaniu zakupu. Upoważniają one do nabywania produktu po obniżonej cenie,

oferta kuponowa. Obniżka cen dla klientów, którzy zgromadzili określoną liczbę kuponów, które towarzyszą sprzedawanym produktom,

oferta specjalna - klienci mogą dokonać zakupu produktu po atrakcyjnej cenie we wskazanym okresie,

Konkursy, loterie, gry

konkursy oferują nabywcy możliwość otrzymania określonych nagród. Warunkiem uzyskania nagrody są pewne twórcze działania realizowane przez konsumentów np. wymyślenie hasła reklamowego,

loterie - konsument ma możliwość uzyskania nagród w wyniku losowania,

Testowanie produktu

próbki produktu. Klientom są oferowane miniaturowe próbki produktu przesyłane pocztą lub roznoszone do domów,możliwość darmowego przetestowania produktu bez obowiązku jego późniejszego zakupu,

prezentacja produktu i jego cech na specjalnie zorganizowanym pokazie.

Public relations

kontakty z prasą, radiem, telewizją zwykle przez rzecznika prasowego,

obsługiwanie klientów, którzy odwiedzają przedsiębiorstwo również w czasie trwania targów i wystaw,

przedstawianie referencji innych odbiorców, które dotyczą produktów oferowanych do sprzedaży przez przedsiębiorstwo,

utrzymywanie kontaktów z najbliższym otoczeniem przedsiębiorstwa, które polegają na organizowaniu różnorakich imprez mających na celu integracje przedsiębiorstwa ze środowiskiem (dni otwarte itp.),

uczestnictwo w akcjach, które są organizowane przez organizacje społeczne,

utrzymywanie kontaktów z innymi instytucjami, zwłaszcza uczelniami wyższymi i szkołami,

10. Strategie cenowe to sposoby myślenia i działania, które podkreślają strategiczny i kluczowy cel ceny na rynku. Strategie cenowe przedsiębiorstwa określają odpowiedzi na dwa pytania: w jaki sposób przedsiębiorstwo chce umiejscowić swój markowy produkt na rynku i realizacja jakiego celu zapewni optymalizację wartości dla udziałowców.

Rodzaje strategii cenowych:
Strategia zbierania śmietanki
Strategia cen prestiżowych
Strategia penetracji
Strategia ekspansywnego kształtowania cen
Strategia prewencyjnego kształtowania cen
Strategia cen eliminujących konkurentów

11. PODZIAŁ USŁUG

 

a. rynkowe

Dostarczane do odbiorcy za pośrednictwem rynku, są przedmiotem aktu kupna sprzedaży, są odpłatne, nie mogą być przedmiotem handlu międzynarodowego

 

b. nierynkowe

Nie są dostarczane do odbiorcy za pośrednictwem rynku i nie stanowią przedmiotu aktu kupna sprzedaży (personel domowy), usługi odpłatne w sposób nierynkowy służba zdrowia, szkolnictwo publiczne, służby porządkowe, policja, aparat władzy, wymiar sprawiedliwości.

 

Kryterium potrzeba, odbiorca podział

 

1. produkcyjne współdziałanie w procesie produkcji, ale nie może w jego wyniku powstać nowy produkt; świadczenie na rzecz podmiotów gospodarczych (naprawy, nacjonalizacja, obróbki, przetworzenie)

2. konsumpcyjne usługi konsumowane indywidualnie przez jednostki , bądź zbiorowo przez społeczeństwo, takie jak: edukacja, oświata, ochrona zdrowia, rekreacja, nauka

3. ogólnospołeczne zaspokajają potrzeby społeczeństwa w zakresie porządku i bezpieczeństwa (obronność, aparat władzy, samorządy terytorialne, służby bezpieczeństwa)

EKD Europejska Klasyfikacja Działalności; obowiązuje od 1993 r., weszła w zycie w Polsce w związku ze stowarzyszeniem z Unią Europejską; EKD stosują też kraje CEFTA stowarzyszone z UE.

PKWiU Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług od 1995 r., zharmonizowana z EKD, ma przestać obowiązywać od 2001 r.

EKD i PKWiU potrzeby wewnętrzne

CECHY USŁUG

1) nie ma postaci materialnej

2) nie można ich magazynować

3) nie można ich wypożyczać ani transportować

4) akt kupna sprzedaży wyprzedza wykonanie usług

5) zawsze jest kupowana tylko raz

6) przed zakupem nie można ocenić jej jakości

7) nie można nabyć prawa własności do usługi

8) nie można oderwać usługi od usługodawcy

9) nie podlegają standaryzacji (standaryzuje się kwalifikacje usługodawcy)

10) są bardziej pracochłonne niż materiałochłonne

13.


Date: 2016-01-14; view: 856


<== previous page | next page ==>
Le nouvel appartement de Martine | Dział LODÓW
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.007 sec.)