Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Zakwaterowanie - akademiki

- studentom cudzoziemcom, na ich wniosek przesłany drogą mailową na adres rekrutacja@ignatianum.edu.pl , mogą zostać przyznane miejsca w akademikach (domach studenckich),

 

- Akademia Ignatianum w Krakowie oferuję 40 miejsc w pokojach dwuosobowych w Domach Studenckich Akademii Wychowania Fizycznego (AWF) w Krakowie, znajdujących się pod adresem:

 

DS I - Al. Jana Pawła II 80, 31-571 Kraków

DS II - Al. Jana Pawła II 82, 31-571 Kraków

DS III - Al. Jana Pawła II 84, 31-571 Kraków

 

- o przyznaniu miejsca w akademiku decyduje kolejność zgłoszeń,

 

- miesięczne opłaty za akademiki wynoszą:

 

DS I oraz DS. II cena 396 zł za miesiąc,

DS III cena 424 zł za miesiąc

 

 

- podczas kwaterowania się student zobowiązany jest wpłacić w kasie Domu Studenckiego opłatę za 1 miesiąc wynajmu + 400 zł kaucji,

- regulamin domów studenckich można znaleźć pod adresem:

 

http://urss.awf.krakow.pl/index.php/akademiki/pisma

 

- galeria:

 

http://urss.awf.krakow.pl/index.php?Itemid=111

 

 

Opieka zdrowotna

- każdy cudzoziemiec przebywający na terytorium RP ma obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia od kosztów opieki medycznej w Polsce.

- studenci polskiego pochodzenia spoza krajów Unii Europejskiej, oraz posiadacze Karty Polaka mogą zostać ubezpieczeni od kosztów opieki medycznej przez uczelnię, na zasadach obowiązujących studentów polskich, pod warunkiem doręczenia odpowiednich dokumentów (potwierdzenie polskiego pochodzenia wydane przez Konsulat RP). Należy podpisać indywidualną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) w Krakowie (ul. Batorego 24). Po podpisaniu umowy z w/w dokumentami należy zgłosić się do właściwego Dziekanatu.

- osoby z krajów Unii Europejskiej powinny mieć Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego ważną na terenie Polski.

- osoby nie mające polskiego pochodzenia powinny wykupić ubezpieczenie od kosztów opieki medycznej/zdrowotnej u siebie w kraju (ważne przez okres pobytu w Polsce), lub też posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub też podpisać indywidualnie umowę o ubezpieczeniu od kosztów opieki medycznej bezpośrednio z ubezpieczycielem (np. Narodowy Fundusz Zdrowia, ul. Batorego 24, infolinia: (12) 19488; Falck, infolinia 19675; PZU Życie S.A., infolinia 0801 111 811). Koszt indywidualnego ubezpieczenia to ok. 60 zł miesięcznie

- studenci w przypadku choroby mogą udać się do ośrodka zdrowia SCANMED, al. Armii Krajowej 5, tel. +48(12) 629 88 00. W przychodni przyjmują lekarze ogólni oraz specjaliści. Przy rejestracji na wizytę u lekarza należy okazać numer PESEL. Okazanie tego numeru jest konieczne podczas korzystania ze świadczeń zdrowotnych (wizyta u lekarza)., 

-każdy cudzoziemiec zameldowany na okres powyżej 3 miesięcy na terytorium RP otrzymuje numer ewidencyjny PESEL. Numer PESEL należy odebrać po okresie trzech tygodni od zameldowania w wydziale

meldunkowym Referatu Ewidencji Ludności, al. Powstania Warszawskiego 10.

KANDYDACI NA STUDIA MOGĄ BYĆ PRZYJMOWANI :

b) na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie, na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, na podstawie:

  • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
  • umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
  • decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2.

Cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich mogą podejmować i odbywać kształcenie:

  • jako stypendyści strony polskiej;
  • na zasadach odpłatności;
  • bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;
  • jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę;
  • jako stypendyści uczelni.

 


Date: 2016-01-05; view: 1367


<== previous page | next page ==>
Wyniki rekrutacji i wpis na studia | 
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.006 sec.)