Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Zarządzanie projektami

4 fazy cyklu życia projektu:

·inicjalizacja [podjęcie projektu]

·Cel – ustalenie co mamy zrobić, budowa zespołu, miejsce zespołu w org., zbudowanie struktury sieciowej.

·planowanie działań –rozpisanie celu ogólnego na cele cząstkowe i ogólne, zabezpieczenie zasobów, opacowanie programu, terminowe wydatki, zasady rozliczeń i kontroli wydatków, ustalenie postaci końcowej projektu i sposobu pracy

·realizacja – integracja pionowa i pozioma działań, przekazywanie informacji i przetwarzanie tych informacji

·zamknięcie projektu – raport końcowy, zebranie recenzji, przekazanie całości zleceniodawcy, przekazanie dokumentacji, rozwiązanie zespołu [powrót na normalne stanowisko]

Architektura sys. zarządzania

W czym tkwi sukces przedsiębiorstwa?

- dobry start mają te z wyróżniającymi zdolnościami

a) reputacja - miernikiem jest klient

b) innowacja

c) architektura - sieć relatywnych kontraktów [wewnętrznych, albo zew] Realcje pracowników między sobą i z kierownictwem, atmosfera w firmie. Pracownicy dbają o firmę, a ona tym samym się odwdzięcza. Obopólne zaufanie.

Architektura umożliwia :

·zdobycie wiedzy organizacyjnej i jej przekzywanie

·ustalenie sposobów postępowania - dogadują się jak działać w organizacji

·elastyczne reagowanie w odpowiedzi na zbliżające się okoliczności, muszą znać informacje.

·otwarty i swobodny przepływ informacji.

WEWNĘTRZNE

Zdolność do osiągnięcia efektów synergicznych decyduje o wysokości architektury. [IBM, Mark And Spancer - współpraca z dostawcami, etyka współdziałania] Ludzie cenią stabilność pracy

Architektura budowania zaufania przez firme:

-właściwa forma zatrudnienia

-godziwe wybagridznia , premie

-zrównowazone traktowanie dostawców, odbiorców, klientów, konkurencje, pracowników

-spłaszczona struktura wynagrodzeń ( nie może być dużych róznic między np. kierownik-pracownik)

Źr Architektury:

· pracownik musi się przekonać, że działa, obie strony

· stabilność zatrudnienia - wzmacnia ją spłaszczona struktura

· struktura wynagrodzeń

· odkładanie zarobków na przyszłość [dodatki za staż, zakładowe itp]

Problemy

- W Japonii połączenie życia zawodowego i prywatnego

- dobór pracowników o podobnych kwalifikacjach skutkuje brakiem współzawodnictwa między nimi w podzespółach.

ZEWNĘTRZNA

·dzielenie się wiedzą między firmami – wymiana doświadczeń·realizowanie, zgranie czasu dostaw, kiedy jedna firma produkuje, druga dostarcza jej produktów akurat na czas, muszą na sobie polegać.

·tworzenie więzi z dostawcami i odbiorcami

 

Cechy architektury:

- długotrwałość

- obopulność

- dobrowolność

Sieć - grupa firm zawierające ze sobą kontrakty relatywnie opierają się na wysokiej bazie wiedzy i umiejętności i dzielenia się nimi [i informacjami]

 

Rodzaje:

- taktyczny- dostęp do rynku i technologii

- operacyjny - współpraca w procesie wytwarzania, tworzenia wartości końcowej.

Sieć ciągle wzmacnia więzi organizacyjne. Układ sieciowy jest niezależny od układu przeds.

Charakterystyczne dla sieci są:

-dobrowolność

- rozliczenia między partnerami na zasadach rynkowych.

CECHY SIECI ORG:

·wzajemna koordynacja działań [procesy i technologie]

·decyzje w spr. alokacji zasobów podejmowane są nie tylko indywidualne, ale też we wspólnie wyznaczonym zakresie

·powtarzalny char. wymiany i powtarzalność współdziałania w długim okresie.

·obszerny zakres informacji o wspólnych partnerach, dostępny tylko podmiotom sieci.

-absolutna dobrowolność

-oparcie wymiany między nimi na cenach rynkowych

 

 

Sieć między organizacyjna - forma regulowania zależności między org. Koordynacja działań nad rynkiem.

Gra kooperacyjna z wykorzystaniem komunikacji między partnerami.

 

Organizacje zaliczane do sieci:

·Aliase strategiczne - porozumienia firm o współpracy na rynku, nie mające na celu przejęcia partnera. [idealne dla małych firm]

·Współpraca przeds. badawczo-rozwojowych - np w motoryzacji

·Grona przemysłowe - kooperacyjne, jeden silny skupia małe jednostki.

Typologia org sieciowych. Kto tworzy sieć i warunki zakładania:

A) Firmy tworzą grupy strategiczne - bezpośrednio na tym samym rynku. Ta sama grupa klientów docelowych. [banki komercyjne w PL] Potencjał synergiczny podmiotów sieci = widoczna współpraca w pewnej kategorii. (taki sam lub podobny obszar działania w sensie przedmiotowym)

B) Pokrewne, ale nie identyczne domeny [obszary] działania. Na tych samych rynkach, ten sam produkt, [firmy doradcze] możliwość sformułowania kompleksowej oferty.

C) inne branże, komplementarne pod względem oferty uzupełniające się. [budowlane]

D) różne domeny, łączą te same kompetencje, np techniczne [umiejętności, know-how, powstaje specjalistyczny wyrób, dobrze płatny. Lata doświadczeń

E) zbiór firm składających się z dużych pomiotów [operatorów] i małych firm realizujących jego dążenia. Sieci franchesingowe, biura turystyczna.

Działania strategiczne firm na rynku:

- rozwój zew. - fuzja, zakup/sprzedaż przeds [wzmocnienie pozycji, liwkidacja konkurencji]

- małe firmy wiedzą, że przewaga graczy globalnych na najbardziej atrakcyjnych polach - mają wysoką rentowność. Org. tworzy kompleksową ofertę i tworzą razem sieć.

- branże gdzie indywidualne funkcjonowanie i sobie radzą. Browary, małe budowlane.

 


Date: 2016-01-05; view: 539


<== previous page | next page ==>
Polityka przedsiębiorczości | Atrybuty org sieciowej
doclecture.net - lectures - 2014-2018 year. Copyright infringement or personal data (0.002 sec.)