Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Toll-like receptory (TLR)

TLR jsou považovány za nezbytné v procesu aktivace makrofágů endotoxinem (receptory CD 14). Tvorba cytokinů v makrofázích je pravděpodobně umožněna jen díky expresi TLR. Exprese TLR a jejich následná vazba na některé součásti bakteriální stěny jsou zřejmě nezbytným předpokladem spuštění reakcí, vedoucích k neutralizaci bakterií a aktivaci mechanismů specifické získané imunity. V současné době je definováno 6 subtypů TLR (TLR 1-6).

 

4. Protilátky proti TNF

MONARCS studie (ESICM Annual Congress 2000)

· Posouzení účinku a bezpečnosti podávání afelimomabu (monoklonální protilátka proti TNFa) u nemocných s těžkou sepsí a septickým šokem

· 157 pracovišť USA, 2634 nemocných

· Stratifikace pacientů podle výsledků hodnoty IL-6 (SEPTEST)

· Septest (+) = IL-6 >1000 pg/ml, Septest (-) = IL-6 <1000 pg/ml

· Afelimomab skupina v. placebo skupina

Závěr:

Afelimomab vedl u nemocných skupiny Septest (+) k signifikantnímu poklesu absolutní (o 4%) a relativní (o 14,3%) mortality

Rychlejší zvrat orgánové dysfunkce ve skupině s afelimomabem

 

5. Protein C !!!

Recombinant Human Activated Protein C Worldwide Evaluation in Severe Sepsis (PROWESS) trial.

· 1690 pacientů

· Placebo vs. rhAPC (drotrecogin)

· 28 denní mortalita

· předčasné ukončení pro příznivé výsledky

· zvýšené přežití o 38% v léčené skupině

· výraznější efekt u nemocných nad 65 let, se šokem a MOD

· vyšší incidence krvácení u rhAPC

 

Sepse 2003

· Early goal directed therapy for septic shock

· APC

· Kontrola glykemie

· Kortikoidy (u non responders na ACTH)

· Denně prováděná hemodialýza

Sepse 2006

· IgMA-enriched immunoglobulin in neutropenic patients with sepsis syndrome and septic shock: a randomized, controlled, multiple-center trial. Crit Care Med. 2006 May;34(5):1319-25. CONCLUSIONS: Intravenous ivIGMA had no beneficial effects in neutropenic patients with hematologic malignancies and sepsis syndrome and septic shock.

· VASST studie – vasopresin u septického šoku (ESICM Meeting 2006)

· Diskuse nad SSC a APC – NEJM October 19.,

· Mikrocirkulace a její význam

· Časnost podání ATB

 

Sepse 2007

· Cochrane Database Syst Rev. 2007 Jul 18;(3):CD004388. Human recombinant activated protein C for severe sepsis. 

CONCLUSIONS: This review suggests that APC should not be used in sepsis with an

APACHE II score of less than 25 or, in paediatric patients. There is very weak

Evidence supporting APC use in patients with severe sepsis and at high-risk of

Death. As a result, policy-makers, clinicians and academics should be cautious

When promoting the use of APC to patients with severe sepsis and an APACHE II

Score of 25 or greater. There is a need for further RCTs to answer with certainty

What the role of APC is for patients with severe sepsis and an APACHE II score of

At least 25. Those RCTs should be designed and conducted by non-profit

Organizations.

 

 

Sepse 2008

Nová guidelines:

· EGDT během prvních 6 hodin

· Hemokultury před podáním ATB

· Podání ATB během 1 hodiny od diagnozy TS nebo SS, zúžení po K+C

· Doba podávání ATB 7-10 dní

· Noradrenalin nebo dopamin s cíl MAP nad 65 torr

· Dobutamin inotropikum první volby

· Steroidy jen při hypotenzi nereagující (poorly responsive) na tekutiny a vasopresory

· Aktivovaný protein C u TS nebo SS u pacientů s vysokým rizikem smrti

· Hb 7-9 g/L

· UPV – limitace plateau pressure, PEEP vždy

· Elevace hlavy

· Konservativní tekutinový režim u nemocných, kteří nejsou v šoku

· Sedace – daily interruptions

· Kontrola glykemie

· CRRT ekvivalentní IHD

· Prevence ulcerací GIT a DVT

· Zvažování omezení terapie “where appropriate”

 


Date: 2016-01-05; view: 563


<== previous page | next page ==>
Epidemiologie, incidence, mortalita | Probiotics in critically ill patients.
doclecture.net - lectures - 2014-2019 year. Copyright infringement or personal data (0.003 sec.)