Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Yukarıdaki boşluklara sırayla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) -miyor / -muyor / -miyor / -muyor

B) -miyor / -mayor / -miyor /-muyor

C) -miyor / -muyor / -meyor / -muyor

D) -meyor /-muyor / -miyor / -muyor

 

12.[ 50 -- A --]

Sen beni tanı…………….......................?

Sen bizim ile gel………….......................?

Sen çok ders çalış…………..................…?

Sen Türkçe bil...........……….................?

Yukarıdaki boşluklara sırayla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) -yor musun / -iyor musun/-ıyor musun/-iyor musun

B) -iyor musun/-yor musun/-ıyor musun/-uyor musun

C) -ıyor musun/-yor musun/-iyor musun/-uyor musun

D) -iyor musun/-yor musun/-üyor musun/-ıyor musun

 

13.[ 50 -- C --]

Ben alışveriş yapıyor………..

Biz kitap okuyor………..

Sen cevabı biliyor…………

Yukarıdaki boşluklara sırayla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) -sun / -um / -uz

B) -um / -sunuz / -sun

C) -um / -uz / -sun

D) -um / -uz / -sunuz

 

14.[ 50 -- A --]

A: Sen sınava hazırlanıyor musun?

B: Evet, hazırlanıyor………….

A: Siz hazırlanıyor musunuz?

B: Evet, hazırlanıyor..........

Yukarıdaki boşluklara sırayla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) -um / -uz

B) -sunuz / -lar

C) -uz / -um

D) -uz / -sun

 

15.[ 50 -- A --]

Biz akşam saat 10.00’da uyuyor.......

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) -lar

B) -sunuz

C) -sun

D) -uz

 

16.[ 50 -- A --]

A: Şimdi ne yapıyorsun?

B: ……………….............

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Kitap okuyorum

B) Ders çalışıyor musun?

C) Ders dinliyorsun.

D) Tahtayı siliyor.

 

17.[ 50 -- A --]

Sen Türkçe bil……………………?

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) -iyor musun?

B) -iyorsun mu?

C) -miyorsun mu?

D) -iyorsun?

 

18.[ 50 -- D --]

Ahmet çok kitap okuyor mu?

A) Evet, okumuyor. -Hayır, okuyor.

B) Evet, okumuyor mu? -Hayır, okumuyor

C) Evet, okuyor. -Hayır, okuyor mu?

D) Evet, okuyor. -Hayır, okumuyor

 

 

19.[ 50 -- C --]

Aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

A) Ben alıyorum.

B) Biz alıyoruz.

C) Siz alıyorsın.

D) Onlar alıyor.

 

20.[ 50 -- B --]

A: Siz yarın bize geliyor musunuz?

B: Evet, ..................................................

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) geliyor

B) geliyoruz

C) geliyorsunuz

D) geliyorlar

 

21.[ 50 -- C --]

Sen yemek yapıyor ................?Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) müsün

B) mısın

C) musun

D) misin

 

 

22.[ 50 -- C --]

O radyo.............................

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) okuyor

B) yanıyor

C) dinliyor

D) anlatıyor.

 

23.[ 50 -- B --]

Pikniğe git............ istiyorum.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) mak

B) mek

C) mayı

D) mez

 

24.[ 50 -- D --]

Ali gidiyor mu?

Hayır..............................

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) gelmiyor

B) gidiyor

C) gidmiyor

D) gitmiyor

 

25.[ 50 -- A --]

Doktor olmak istiyor musunuz?

Evet ...................................

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) istiyoruz

B) isteyoruz

C) istemiyorum

D) istiyorlar

 

26.[ 50 -- C --]

Aşağıdaki kelimelerden hangisi doğrudur?

A) söyliyor

B) çalışyor

C) kalkıyor

D) hazırlayor

27.[ 50 -- C --]

Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinin yazımı doğrudur?

A) Ali bahçede top oynayor.

B) Öğretmen ders anlatyor.

C) Merve evi temizliyor.

D) Öğrenciler dersi çok iyi anlayorlar.

 

28.[ 50 -- C --]

..........................................?

Siz yazı yazıyorsunuz.

Yukarıdaki kısımda nokta olan yere aşağıdaki hangi cümle gelmelidir?

A) Onlar ne yapıyor

B) Sen ne yapıyorsun

C) Biz ne yapıyoruz

D) Biz gidiyor muyuz

 

29.[ 50 -- D --]

Ahmet lokantada yemek .......................

Cümlesinde boş yere hangi kelime gelmelidir?

A) yıkıyor

B) siliyor

C) satıyor

D) yiyor

 

30.[ 50 -- C --]

Aşağıdaki cevaplardan hangisi‘’Ne yapıyorsun?’’ sorusuna cevap değildir?

A) Sinemaya gidiyorum.

B) Televizyon seyrediyorum.

C) Bahçede oturuyordum.

D) Hiç bir şey yapmıyorum.

 

31.[ 50 -- C --]


Date: 2016-01-05; view: 698


<== previous page | next page ==>
Yukarıdaki boşluklara sırayla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? | Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
doclecture.net - lectures - 2014-2018 year. Copyright infringement or personal data (0.002 sec.)