Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism






Yukarıdaki boşluklara sırayla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Televizyon seyrediyor musun?

Evet, ……………………………….

2. Türkçe biliyorlar mı?

Hayır,………………………………………

3. Öğrenciler ders çalışıyorlar mı?

Hayır,………………………………………

4. Ben de geliyor muyum?

Evet, ……………………………….

5 Akşam sinemaya gidiyor muyuz?

Hayır,………………………………………

 

Aşağıdaki cümleleri olumlu yapınız.

1. Araba sürmek istemiyorsunuz.

…………………………………………………..

2. Eve gitmek istemiyorum.

…………………………………………………..

3. İyi not almak istemiyor musunuz?

…………………………………………………..

4. Kitap okumak istemiyorlar.

…………………………………………………..

5. Akrabanı görmek istemiyorsun.

…………………………………………………..

Aşağıdaki cümleleri verilen fiillerle ve eklerle tamamlayınız.

Ccedil;alışmak / oturmak / çekmek / oynamak / dinlemek

1. Her gün etütte ders ..............…….

2. Futbolu iyi .......................

3. Dedem koltukta .........................

4. Türkçe dersinde kopya ....................

5. Abim pop müziği .....................

 

Aşağıdaki cümleleri şimdiki zaman soru ekleriyle tamamlayınız.

1. Sen Türkçe bil...........………..................…?

2. Onlar sinemaya git …....……...............…..?

3. Siz futbol oyna…………........................…?

4. Biz de gel…………....................................?

5. Siz sınıfta müzik dinle……….............….....?

Aşağıdaki şimdiki zamanlı cümlelerin hangi anlamda (zamanda) kullanıldığını eşleştiriniz.

1. Ayşe her sabah kedisine süt içiriyor.

A) Şimdiki Zaman

2. Gelecek hafta tatile gidiyoruz.

B) Geniş Zaman

3. Odasında şu anda uyumakta.

C) Şimdiki Zaman

4. Küçük çocuğun hastalığı gün be gün artmakta.

D) Gelecek Zaman

5. Babam her zamanki gibi yine şehre gidiyor.

E) Geniş Zaman

 

Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız.

1.Ayşe televizyon seyred……....

Ben kitap oku..............

Sen ders çalış..........

O sırada otur.............

Yukarıdaki boşluklara sırayla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?



A) -uyor / -iyor / -yorum / -ıyorsun

B) -ıyorsun / -iyor / -yorum / -uyor

C) -yorum / -iyor/ -ıyorsun / -uyor

D) -iyor / -yorum / -ıyorsun / -uyor

 

2.O, müzik dinle………………

O, kitap oku………………….

O, hiç sigara i煅………….

Öğrenciler, derste hiç konuş…………….

Yukarıdaki boşluklara sırayla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?



A) -miyor / -muyor / -miyor / -muyor

B) -miyor / -mayor / -miyor /-muyor

C) -miyor / -muyor / -meyor / -muyor

D) -meyor /-muyor / -miyor / -muyor

 

3.Sen beni tanı…………….......................?

Sen bizim ile gel………….......................?

Sen çok ders çalış…………..................…?

Sen Türkçe bil...........……….................?

Yukarıdaki boşluklara sırayla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?



A) -yor musun / -iyor musun/-ıyor musun/-iyor musun

B) -iyor musun/-yor musun/-ıyor musun/-uyor musun

C) -ıyor musun/-yor musun/-iyor musun/-uyor musun

D) -iyor musun/-yor musun/-üyor musun/-ıyor musun

 

4.A: Sen sınava hazırlanıyor musun?

B: Evet, hazırlanıyor………….

A: Siz hazırlanıyor musunuz?

B: Evet, hazırlanıyor..........

Yukarıdaki boşluklara sırayla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?



A) -um / -uz

B) -sunuz / -lar

C) -uz / -um

D) -uz / -sun

 

5.Ben alışveriş yapıyor………..

Biz kitap okuyor………..

Sen cevabı biliyor…………

Yukarıdaki boşluklara sırayla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?



A) -sun / -um / -uz

B) -um / -sunuz / -sun

C) -um / -uz / -sun

D) -um / -uz / -sunuz

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bildirilen iş yapılırken söylenmiştir?

A) Yemeklerde çok su içiyorum.

B) Sabahları saat yedide kalkıyorum.

C) Gazete almaya gidiyorum.

D) Önce gazetenin başlıklarına bakıyorum.

 

Aşağıdakilerin hangisinde yapılmakta olan bir iş anlatılmaktadır?

A) Yarın erkenden yola çıkıyoruz.

B) Ders çalışıyorum.

C) Halam yarın bize geliyor.

D) Öğrenciler her hafta sonu eve gidiyorlar.

 

8.[ 50 -- A --]

Sen evde annene yardım ed..............

Evet, yardım ediyorum.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) -iyor musun?

B) -iyorsun mu?

C) -iyor mu?

D) -iyorsun?

 

9.[ 50 -- D --]

Ayşe televizyon seyred……....

Ben kitap oku..............

Sen ders çalış..........

O sırada otur.............

Yukarıdaki boşluklara sırayla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) -uyor / -iyor / -yorum / -ıyorsun

B) -ıyorsun / -iyor / -yorum / -uyor

C) -yorum / -iyor/ -ıyorsun / -uyor

D) -iyor / -yorum / -ıyorsun / -uyor

 

10.[ 50 -- D --]

Aşağıdakilerdenhangisi doğrudur?

A) Öğrenciler şarkı söyleyor.

B) O Türkçe öğrenmek isteyor.

C) Ahmet Türkçe bilyor.

D) Öğrenciler otobüs bekliyor

 

11.[ 50 -- A --]

O, müzik dinle………………

O, kitap oku………………….

O, hiç sigara i煅………….

Öğrenciler, derste hiç konuş…………….


Date: 2016-01-05; view: 757


<== previous page | next page ==>
BRICK LOADBEARING WALLS | Yukarıdaki boşluklara sırayla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
doclecture.net - lectures - 2014-2018 year. Copyright infringement or personal data (0.003 sec.)