Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Dün

B) Gelecek ay

C) Hemen

D) Yarın

D) geldim mi

 

13.Çamaşırlarımı ne zaman .......................

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) yıkamayacaksın

B) yıkandı

C) yıkayacaksın

D) yıkacaksın

Aşağıdakicümlelerin hangisi yanlıştır?

A) Ben okula gittim.

B) Dün ders çalışacağım.

C) Çiçek açmış.

D) Ellerimi yıkayacağım.

15.“Gelecek hafta pikniğe gid…………… .”

Yukarıdaki cümleye göre hangi ek doğru olmaz?

A) -iyorum

B) -eceğim

C) -ebilirim

D) -meliyim

 

16.Aşağıdaki cümlelerin hangisi gelecek zaman anlamında kullanılmamıştır?

A) Dağ suları yazın soğuk olur.

B) Ne dersin bu akşam gider miyiz?

C) Bizim takım gelecek yıl şampiyon olur.

D) Parayı bugün aldı, borcunu yarın verir

 

17.A: Mustafa futbol oynayacak mı?

B: Hayır, .......................

Boşluğa hangisi gelmeli?

A) oynadı

B) oynamacak

C) oynayamayacak

D) oynamayacak

 

18.Bursa’ya ne zaman ........................?

Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmez?

A) ulaşacağız B) gideceğiz

C) varacağız D) kalacağız

 

19.“ Yarın ............ gidip saçlarını ............”cümlesini doldurunuz.

A) terziye – kestireceğim

B) berbere – kestir

C) berbere – kestirmedim

D) manava – kestireceğim

 

20.Yarın berbere gidecekler mi?

Hayır ............................ .”

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) gidecekler

B) gitmiyorlar

C) gitmeyecekler

D) gittiler

 

21.“Ben geçen yıl Antalya’ya gideceğim.”

Bu cümledeki hatayı düzeltmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?

A) hazır

B) geçmiş

C) gelecek

D) şimdi

 

22.Yarın okula ....................?

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) gidecek misin

B) geleceğim

C) gelmişim

 

Aliyarınne yapacak?

A) Arabasını tamir edecek.

B) Futbol oynadı.

C) Müzik dinlemiş.

D) Çamaşır yıkıyor.

 

Ağlıyorlar” fiilinin gelecek zamanda çekilmişi nasıldır?

A) ağlayacak

B) ağlacak

C) ağlayacaklar

D) ağlacaklar

 

25.A: Hocam gelecek hafta sınav .............?B: Evet yapacağım.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) yapmayacak mısınız?

B) yapacak mısınız?

C) yaptınız mı?

D) yapar mısınız?

 

26.Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız.

Biz yarın okula git

A) -ecek

B) -acağız

C) -ecekim

D) -eceğiz

 

27.O, bugün Ankara'dan gel............

A) -eceğ

B) -acağım

C) -ecek

D) –eceğim

 

28.................... çok kitap okuyacağım.

A) Biz

B)Siz

C) Sen

D) Ben

 

29...................... eceğiz.

A) Bak.

B) Anla

C) Bil

D) Bekle

 

30.Siz yarın sınav ...........

A) olacağız

B) oluyorsunuz

C) olursunuz

D) olacaksınız

 

31.Ben bak / Sen gör.. / Siz sev....

A) –acak -ecek -ecek

B) -ecekiz -acaksın -ocak

C) -acağım -eceksin -eceksiniz

D) -eceksiniz -ecekler -acaksın

 

32.A: Tamirci televizyonu ne zaman getirecek?

B: .................. hafta getirecek.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelemez?

A) Gelecek

B) Geçen

C) Bir sonraki

D) Önümüzdeki

 

33.“Ali Bey erkenden uyandı.” sözünün gelecek zamanın soru şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ali Bey erkenden uyanıyor mu?

B) Ali Bey erkenden uyanır mı?

C) Ali Bey erkenden uyandı mı?

D) Ali Bey erkenden uyanacak mı?

 

34.A: Ne zaman tamirci çağıracaksın?

B: ..................................................

A: Lütfen çabuk ol!

Diyalogda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelebilir?

A)Dün

B)Gelecek ay

C)Hemen

D)Yarın

 

35.Aşağıdakilerden hangisinde gelecek zaman anlamı vardır?

A) Mehmet bugün çok mutlu.

B) Annem akşam bize pasta yapıyor.

C) Biz ev ödevi yapıyoruz

D) Onlar hergün spor yapar.

 


Date: 2016-01-05; view: 804


<== previous page | next page ==>
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? | KASUTATUD KIRJANDUS
doclecture.net - lectures - 2014-2019 year. Copyright infringement or personal data (0.002 sec.)