Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Aşağıdaki kelimelerden hangileri cümleye gelecek zaman anlamı katar? Gelecek zaman anlamı katan kelimelereü işareti koyunuz.

Örnek:( ü ) Yarın okula gidecek.

( ) Ertesi gün

( ) Gelecek hafta

( ) Gelecek ay

( ) Gelecek yıl

( ) Önümüzdeki gün

( ) Dün

( ) Geçen ay

( ) Geçen yıl

( ) Geçen hafta

( ) Şimdi

( ) Her zaman

( ) Genellikle

( ) Daima

( ) Sürekli

( ) Bazen

( ) Asla

( ) Hiçbir zaman

 

Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde Gelecek zaman anlamı vardır.ü işareti koyunuz.

1. ( ) Baban bu mektubu okuyunca çok sevinir.

2. ( ) Gelecek ay ailesini ziyaret için köyüne gidiyor.

3. ( ) Kitabı yarın bitirir, sonra da arkadaşına teslim ederim.

4. ( ) Bu olanları asla unutmayacağım.

5. ( ) Bu okulda kurallara uyacaksın.

Aşağıdakilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

1. Bu adam galiba sana bir şeyler diyecek

2. Bu akşam, yemeği lokantada yeyeceğiz.

3. Bütün yemeklerden tatacaksınız.

4. Yarın nereye giteceğiz.

5. Birbirinize yardım eteceksiniz.

6. Bütün öğrenciler erken yadacak.

7. Çöplerinizi buraya atacaksınız.

Aşağıdaki cümleleri gelecek zaman ekleriyle tamamlayınız.

1. Sen buraya tekrar gel...........................?

2.Yarın imtihan ol.........................?

3.Bana yardım et...........................?

4.A:Bu yaz tatile gidecek misin?

B:Evet, .........................................................

5.A:Hafta sonu dedeni ziyaret edecek misin?

B:Hayır, .....................................................

6.A:Yarın akşam dışarı çıkacak mısın?

B:Evet, ...................................................

7.A:Tarkan’ın yeni kasetini alacak mısın?

B:Hayır,......................................................

8.A:Bu akşam sinemaya gidecek misin?

B:Evet,..............................................................

Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız.

 

1.“Gelecek hafta pikniğe gid…………… .”

Yukarıdaki cümleye göre hangi ek doğru olmaz?

A) -iyorum B) -eceğim

C) -ebilirim D) -meliyim

 

Aşağıdakicümlelerin hangisi gelecek zaman anlamında kullanılmamıştır?

A) Dağ suları yazın soğuk olur.

B) Ne dersin bu akşam gider miyiz?

C) Bizim takım gelecek yıl şampiyon olur.

D) Parayı bugün aldı, borcunu yarın verir

 

3.“ Yarın ............ gidip saçlarını ............”cümlesini doldurunuz.A) terziye - kestireceğim

B) berbere - kestir

C) berbere - kestirmedim

D) manava - kestireceğim

 

Biz yarın okula git…………….

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) -ecek B) -acağız

C) -ecekim D) -eceğiz

 

4.A: Hocam gelecek hafta sınav .............?

B: Evet yapacağım.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) yapmayacak mısınız? B) yapacak mısınız?

C) yaptınız mı? D) yapar mısınız?

 

5.Ben bak….

Sen gör….

Siz sev....

Yukarıdaki boşluklara sırayla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) -acak / -ecek -ecek

B) -ecekiz / -acaksın / -ocak

C) -acağım / -eceksin / -eceksiniz

D) -eceksiniz / -ecekler / -acaksın

 

6.Biz yarın okula git…………….

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) -ecek

B) -acağız

C) -ecekim

D) -eceğiz

 

7.O, bugün Ankara'dan gel............

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) -eceğ

B) -acağım

C) -ecek

D) -eceğim

 

8.................... bugün bu kitabı okuyacağım.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Biz

B) Siz

C) Sen

D) Ben

 

9.Siz yarın sınav ...........

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) olacağız

B) oluyorsunuz

C) olursunuz

D) olacaksınız

 

10.Ben bak….

Sen gör….

Siz sev....

Yukarıdaki boşluklara sırayla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) -acak / -ecek -ecek

B) -ecekiz / -acaksın / -ocak

C) -acağım / -eceksin / -eceksiniz

D) -eceksiniz / -ecekler / -acaksın

 

11.A: Tamirci televizyonu ne zaman getirecek?

B: ..................hafta getirecek.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Gelecek

B) Geçen

C) Bir sonraki

D) Önümüzdeki

 

12.A: Ne zaman tamirci çağıracaksın?

B:..................................................

A:Lütfen çabuk ol!


Date: 2016-01-05; view: 637


<== previous page | next page ==>
AIRLINE SAFETY AND SECURITY | Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
doclecture.net - lectures - 2014-2018 year. Copyright infringement or personal data (0.002 sec.)