Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Kategorie prasat (4)

- kanci

- kanečci chovní

- prasničky chovné (nezapuštěné, březí)

- prasnice (rodící, kojící)

- selata

- výkrm, předvýkrm

7) Vyjmenuj 3 hlavní komponenty krmných směsí pro výkrm prasat : obiloviny, mlýnská krmiva, sójový extrahovaný šrot

- Selata : ČOS-S, ČOS

- Prasničky: PCH

- Kanečci: OKA-Š

- Kanci plemenní: KA

- Prasnice (březí, jalová, kojící): KP-K, DP-B, DP-K (KPB-březí, KOP-kojící)

- Výkrm prasat: A1, A2, A3 (CDP cereální dieta prasat, aby moc nepřibraly)

8) Co je konverze krmiva a kolik by měli dosahovat chovatele prasat -kolik kg krmiva je potřeba na 1 kg přírůstku à konverze krmiva je 2,5 kg/kg KKS (KKS je kompletní krmná směs-prostě jejich krmiv), ale chovatelé se snaží dosáhnout 3 kg/kg KKS

9) Vady u vepřového masa -PSE, DFD

- DFD = při stresu na porážce se produkuje hodně adrenalinu a glykogenu => kys. mléčná

=> tuhé, tmavé, suché maso, pH nad 6,2 - skot ,

- PSE = vyčerpané zvíře neprodukuje žádný glykogen => nedochází ke zrání masa => bledé, měkké, vodnaté, pH pod 5,8 -prasata, způsobuje to stres před porážkou

10) heteroze jev, kdy má potomek vyšší užitkovost v daném znaku, než průměr rodičů; při křížení je tak možnost očekávat u znaků:

1. s nízkou dědivostí (reprodukce) cca 20% HE

2. se střední dědivostí (výkrmnost) cca o 8% HE

3. s vysokou dědivostí (jatečná hodnota) 0% HE

Hybridizace

záměrné křížení různých plemen s cílem kvalitních jatečných prasat za nízkou cenu

11) Co je prasečí mrva- mohla by vznikat v případě, že prasata by byla odchovávána na podestýlce (Nikde se nevyužívá - neexistuje)

12) Definuj prasečí kejdu a dobu její aplikace - směs zkvašených tekutých a pevných výkalu

(2x rok: 1) březen-duben, 2) říjen-listopad)+ technologické příměsi (sušina 13%), jaro, podzim

13) Jaké je využití u prasečí kejdy (4) -Hospodářské využiti

(hnojivo sušení, kompost)- k výrobě bioplynu, biofermentace

- separát z kejdy na podestýlku

14) Mateřská plemena prasat Bílé ušlechtilé, Yorkshire, Landrace (pozice A, B)

15) Otcovská plemena prasat (4) -duroc, hampshire, pietrain, český výrezně masné,

belgická/švédská landrace (pozice C)

16) Co má vliv na mléčnost prasnice? faktory:

- vnitřní - dědičné, plemeno

- vnější - skutečná plodnost, pořadí laktace, výživa v období reprodukčního cyklu, technika

krmení, životní prostředí, počet selat, úmrtnost selat při a po porodu

17) 3 základní užitkovosti prasete: reprodukce (plodnost)

produkce (výkrmnost a tržby)

jatečná hodnota

18) Aby byl chovatel prasat úspěšný v rámci EU: (počet vrhů, selat, krmivo na kg přírůstku, libové maso)

- % libového masa: 54-58%

- konverze krmiva: 2,5 2,85 kg/den

- přírustek: 0,8 0,85 kg/den

- počet vrhů za rok: min. 6 vrhů

- počet selat na 1 prasnici za rok: 19 selat

- optimální váha prasete při porážce: 110 120 kg

- věk vykrmeného prasete při porážce: 110 120 kg

 

- Minimální počet vrhů u prasnice (6)

- Minimální počet selat na prasnici za rok (cca 20 selat)

- Maximální konverze krmiva (snaží se dosáhnout 3 kg)

- Maximální podíl libové svaloviny v jatečných půlkách (58%)

 

19) Výhody chovu prasat vysoká plodnost, jatečná výtěžnost, sušina masa, rychlá jatečná zralost, vedlejší produkty (krupon.sádlo, štětiny, krev, žlázy)

20) V jakých formách lze podávat kompletní krmnou směs prasatům? - předvýkrm ( granulovaná )

 

DRŮBEŽ

 

1) Kolik vajec a drubéžího masa je na osobu za rok

-vejce : 258 ks/ob./rok

- drůbeží maso: 22,8 kg/ob./rok

--> celkově spotřeba všeho masa v ČR: 80 kg/os/rok

2) Popiš kód na vejci, co obsahuje a popisuje EU (3 CZ 23 25)

- Metoda chovu (1 volný výběh, 2 hala, 3 klec)

- Kód země (CZ)

- Kód farmy (23)

- Kód haly (25)

3) Vyjmenujte části samičí pohlavní soustavy drůběže a uveďte jaká je její morfologická zvláštnost oproti jiným druhům hospodářských zvířat:

- Vaječník, Vejcovod, Nálevka vejcovodu,bílkotvorné kličky, krček, děloha, pochva

- zvláštnost: drůbež má průchodný jenom jeden vejcovod, ten druhý má zaslepený

4) Co posuzujeme z hlediska technologické hodnoty vajec u žloutku hmotnost

- % podíl z celého vejce

- tvar (pomocí indexu tvaru žloutku)

- barva

5) Výkrm brojlerových kuřat -délka: 5-6.týdnů

- úhyn: 4%

- živá hmotnost: 1,8-2,6kg

- konverze krmení: 1,6-1,7kg

5) Vyjmenuj 4 bílkoviny obsažené ve vejci - globulin

- lysozym

- imunoglobulin

- ovomucin

-ovoalbumin, ovotransferin, IgY

6) Inkubace u kuřete/pekingské kachny/husy/krůta/kachna pižmová

21 dní / 28 dní / 30 dní/ 28 dní/ 35 dní

7) Co se tvoří v krčku a co v děloze u drůbeže

-v krčku: podskořápečné blány

- v děloze: skořápka (z uhličitanu vápenatého)

- v pochvě: kutikula

- v nálevce vejcovodu: chalázou vrstva bílkovin, oplodnění vajíčka

- v bílkoviných kličkách: druhá vrstva bílku: vnitřní řídký bílek, vnější tuhý a vnější řidký bílek

8) Jak se zjistí intenzita snášky u drůbeže - (celkový počet vajec/počet dnů období)*100

9) 4 faktory ovlivňující počet snesených vajec krmivo

- roční období, přemisťování

- stáří slepice, stres

- plemeno, nesprávné ošetřování

stav slepice (jestli zrovna pelichá)

10) Jaké části má vejce a které je nejvíce zastoupené v %?

- žloutek 30%, bílek 60% a skořápka 10% (0,5% - podskořápkové blány)

- Chemické složení vejce: - voda 74%

- bílkoviny 12,8%

- tuky + mastné kyseliny 11,8 %

- sacharidy, minerální látky,vitamíny 1,4%

11) Uveďte rozdělení systémů ustájení slepic nosného typ

- voliery

- alternativní chovy

- klecové systémy

- volný výběh

12) Jak dlouho je březí drůbež (chyták není) -neexistuje

13) Charakter výkrmu u nesexovaných (neroztříděný podle pohlaví) kuřat

-výkrm: 5-6 týdnů

- úhyn 4 %

- 1,8-2,6 kg živé hmotnosti

- 1,6-1,7 kg konverze krmiva

14) Definuj pojem růst a čím je u drůbeže dokončen - růst je ukončen pohlavní dospělostí

- RŮST- komplex současně probíhajících procesů kvantitativního zvyšování hmotnosti, objemu, povrchu a jednotlivých rozměrů zvířete (ukončen pohlavní dospělostí)

15) Podmínky pro ustájení nosnic v obohacených klecích

-Na 1 slepici 750 cm2

- Klec minim. 2000 cm2

- Výška minim. 45 cm

- Sklon podlahy nepřesáhnout 14%

- 12 cm krmítka (přístupné dvě kapátkové napáječky)

- V kleci zařízení pro obrus drápů

- hřady 15 cm/slepici, snáškové hnízdo

16) Technologie: - GMO plodiny

- zkracování mléčnosti u krav (pro rychlejší zabřeznutí

- rychlý výkrm bojlerů

17) Vady vajec - skvrny krevní a masové, abnormality vajec

(malá, velká, vejce ve vejci, vejce bez skořápky, dvou a více žloutková, bez žloutku)

18) Průměrná snáška slepic masného typu 150 vajec

19) Spotřeba masa u nás 2003 - všeho masa 80kg/os, z toho 24 kg/os drůbeží maso

20) Druhy peří obrysové (letky 1. a 2. řádu, krycí, rýdovací)prachové, prachovité, štětcovité, štětinové, nitkovité

1. 18.06.13 - bilkoviny ve vejci 12%

eviserace - vyvření vnitřních organu

zasobni latka v obilninach bilek

metani,sloupkovani metaní-fáze růstu obilnin, které vede k objevení se klasu v terminální časti rostliny.Sloupkování = faze růstu obilnin, ve které se formuje internodia.

nesexovana kurata obdobi výkrmu:5-6 tydnů, žíva hmotnost-1,8-2,6kg, potřeba krmiva na 1kg přirustku 1,6-1,7kg, úhyn-4o/o

odbodi telat mlezivné obdobi, mlečné, rostlinné, přistřešek, zateplené stáje

rozdil mezi 1 nulovou a 2nulovou repkou-ve 2nulové řepce snižen procent mastné kyseliny

co vznika ze lnu v tirnach

2. Kolik ks cukrovek na ha? 60-100,
Co je první po sklizni obilí? Podmítka,
Dva alkaloidy? Thebain, morfin,
CO je konverze a kolik to je?, konverze krmiva kolik nutné krmiva na 1kg přirustků, konverze živin=je schopnost zviřete využivat živin pro tvorbu vlastního tela.
Kolik kg sýra ze 10 l mléka? 1-1,5
Průměrná spotřeba vody pro koně za den? 20-30 l
Které 3 plodiny se hnojí do 30kgN/ha? hrách, jetel, vojtěška
Základní skupiny užitkových znaků u prasat a průměrná dědičnost

3. Eviscerace vyvření vnitřních organu
Rozdil mezi jedno a dvounulovou repkou dvounulova řepka obsahuje nížší procent mastná kyseliny než jednonulova
Metani, sloupkovani metaní-fáze růstu obilnin, které vede k objevení se klasu v terminální časti rostliny.Sloupkování = faze růstu obilnin, ve které se formuje internodia.
Zasobni latka v obil. bilek
Co se ziska po zpracovani lenu v tirnach vlakno, pazdeří
Bilkoviny ve vejci bilek v vejce -60%, bilkoviny v žloutků-16%
Rozdeleni odchovu telat na obdobi mlezivné obdobi, mlečné, rostlinné, přistřešek, zateplené stáje
Parametr vykrmu u nesex.br.kurat obdobi výkrmu:5-6 tydnů, žíva hmotnost-1,8-2,6kg, potřeba krmiva na 1kg přirustku 1,6-1,7kg, úhyn-4%

4. Jaké jsou potřebné parametry pro užitkovost prasat pro konkurenceschopnost EU? Minimální počet vrhů u prasnice, minimálni počet sela u prasnice za rok, maximální konverze krmíva, maximální podíl libovolné svaloviny v jatečných jednotkách
Délka březosti u ovcí. Kolik?150dnů
Uveďte alespoň 4 faktory ovlivňující vejce.hmotnost, procentuální podíl celého vejce, tvar, barva.???
Nejčastější vady masa u skotu. DFD a PSE
Název 1 složkového fosforečného hnojiva. superfosfat
Výsevek řepky činí? 600tis semen/ha, 3-4kg/ha
Která plodina se nejdříve vysévá? Řepka ozima(koncem srpna)
Cena pšenice je? 4500-5000 Kč/t

 

5. typy chovů na jednotlivých stupních hybridizačního programu u prasat
kolik váží jehně při narození 3,5-5kg
působením kterých hormonů dochází ke snesení vajec
průměrné složení mléka 87,5 voda, 12,5-sušina, 3,5-7-tuk, 4,7-5-laktoza, 3,2-4 bilkoviny, 0,65-0,78-popeloviny
insekticid proti hmyzu

herbicid proti nepožadovaných rostlin
apikální dominance znamená rychlý růst: např. vrchní vyhonek roste rychlejší než boční
cena pšenice 4500-5000 Kč/t
meziřádková vzdálenost spon

6. Jaká mateřská plemena prasat jsou celosvětově užívaná v hybridizaci Bílé ušlechtilé, Yorkshire, Landrace
Uveďte délku vývojové řady koní
Uveďte délku inkubace pekingských kachen a hus
Co je to eviserace vyvření vnítřních organu
Název jednoho herbicidu a jednoho regulátoru růstu Puma, Horizon
Co je to praporcovitý list
Cena řepky jednotky 8000-12000 kč/t
Kolik se sází brambor 50 tis hlizny/ha, 2500kg/ha

7. Jaká otcovská plemena prasat se v Evropě nejvíce užívají k hybridizaci? duroc, hampshire, pietrain, český výrezně masné
Jaká je průměrná plodnost na obahněnou ovci v ČR? 140-160%
Jaká je jatečná výtěžnost u drůbeže?
Požadavky na kvalitu u mléka v kategorii Q.
Výsevek hráchu. 250kg/ha
Co je to kyselina eruková? Mastná kyselina olejnin
Cena ječmene. 5000-6000kč/ha
Z čeho se dělá pivo? Chmel,slad,voda

8. Který hormon zajišťuje ejekci mléka u dojnic? oxytocin
Délka březosti u skotu? 280dnů
Definuj pojem kejda a kdy jsou hlavní termíny její aplikace. Kejda-směs tekuté a tuhé výkalů hospodařských zviřat a zustatků krmiva s podilem technologické vody. Lze aplikovát 2x ročně na jaři a na podzim.
Uveď minimální frekvenci krmení koní. 3x denně(4x-6x optimálně)
Název jednosložkového dusíkatého hnojiva. Dusičnan amonný
Výsevek ozimé pšenice (jednotky).6000semen/ha, 3-4kg/ha
Která obilovina se nejpozději sklízí a jaký dá asi výnos (jednotky)? Kukuřice a 23t/ha
Které části Vietnamu se nejvíce daří dlouhodenním rostlinám (J, S, Z, V, Stř.)? severní

9. 3 základní složky krmiva prasat (ječmen, pšenice, sójový extrahovaný šrot)
cena řepky ozimý (8000-12000 Kč/t)
která plodina se sklízí nejdříve ječmen ozimý)
výsevek hrachu + jednotky (250 kg/ha)
kolik je v ČR ovcí (cca 220 000)
jak dlouho trvá březost klisny (cca 330dní)
chov slepic (klecové a alternativní chovy(volný výběh, haly))
název draselného jednosložkového hnojiva draselná sůl

10. moznosti ustajeni prasat

realizacni cena JUT 35-40 kč s hlavou ale bez mozku, včetně kupon a sadlo, bez vnítřních organu a bez ziskaneho tuku.

co to je lanolin zviřecí vosk, který dostaváme při vývržení srsti ovec

podminky ustajeni nosnych slepic v obohacenych klecich . na 1slepice 750cm2, klec minimálně 2000cm2, výška kleci 45cm, sklon podlahy max 14o/o, 12cm krmitko, zařizení pro obrus drapů, snaškové hnizdo.

vysev psenice(jednotky) 3-5 mil. Zm/ha, 150-200kg/ha

3 hlavni plodiny sveta jak jdou za sebou kukuřice, ryže, pšenice, soja

nejvetsi dovozce v evrope usa, holandsko, francie

postup mezi psenici a vysevem repky

11. 20.05.13. 11:00 - Jaká je průměrná užitkovost dojnic v ČR?

Vyjmenuj extenzivní plemena skotu

Uveď věk, kdy dosáhne dospělosti: kachna, krůta, husa

Uveď optimální pastevní plochu pro 1 koně?

Co je: SOLANIN-alkaloid, MORFIN-alkaloid, PLEVA-obalek rostlin, PAZDEŘÍ, KYSELINA ERUKOVÁ-mastná kyselina

Výsevek řepky a pšenice pšenica-150-200kg/ha, řepka-6000semen/ha(3-4kg/ha)

Dávka dusíku pro ozimou pšenici, jednotky? 80-200kg*N/ha

Co to znamená proorávka naslepo? - vláčení síťovými branami plečkování nahrnování hrůbků (hloubka 15cm)

12. vyjmenuj 3 krmné komponenty nejčastěji používané pro prasata pšenica, ječmen, sojový hnojový šrop

uveď možnosti využití kejdy pro rostliny, pro pudu, hospodařské využiti

uveď celoroční náklad na jednu prasnici a náklad na 1 den krmiva za den: 45 Kč, za rok: 16-17 tis Kč

který hormon spouští ejekci mléka u dojnic? oxytocin

kdy se vysévá kukuřice? asi kolem září

výnos brambor a ječmene jarního v ČR (jednotky) brambory-50tis.hliz/ha, 2500kg/ha

napište název jednoho insekticidu a jednoho fungicidu karate, Atlas

žně začínají sklizní které plodiny? obiloviny

13. V jakém věku dosahuje skot dospělosti? 10-11 měsice

Vyjmenuj mléčná plemena skotu chovaná v ČR Holštýn, Jersey, ayshire, montbeliarde, brown swiss

Délka březosti ovcí (gravidity) 147-153 dní

Definuj pojem: konstituce koně geneticky podmíněná schopnost organismu reagovat na vlivy vnějšího prostředí, zejména škodlivé

Název hnojiva vhodného při růstu vegetace? Dam390 - Dusík

Čím se orá, čím se vláčí? Plůhy, brany

Z čeho se dělá pivo? Voda, hmel, slad, někdy kořeny, kvasnice

Kolik rév se obvykle zavádí z 1 babky? 4 réve

14. 20.05.13. 13:00 -

jaká výše dosahuje jatečná hodnota u drůbeže? 65-85%

v jakém věku končí odchov telet dojením? od 6 mesicu do oteleni

co se hodnotí v rámci kontroly užitkovosti u masných plemen skotu? Vykrm do 500kg, jatečná výtěžnost 60%, přírůstek 1-1,2kg

kolik váží jehně při narození? 3,5-5 kg

2 hlavní příčiny devastace půdního fondu? Sucho a zasolene

alespon 2 odrůdy + plodinu Portugal modry vinna reva,

co je Lupulin a Thebain? Thebain alkaloid morfinové skupiny. Lupulin prášek na chmelu určující hořkost piva

kolik sladu se dává do piva (jednotky) asi 20kg na 100l

Zemědělské systémy- zkouška

Varianta 1.

1. Vyjmenuj tři hlavní komponenty krmných směsí pro výkrm prasat.- Krmnou dávku tvoří především

obiloviny, mlýnská mrva a nejrůznější bílkovinné komponenty rostlinného i živočišného původu, pšenice, ječmenu

(oves), sójový extrahovaný šrot

2. Co je bahnění a délka březosti ovcí.

- bahnění=rodění , 147-153 dní záleží na plemenu, věku a pohlaví jehněte

3. Uveď minimální frekvenci krmení koní.

- minimálně 3x denně v menšich dávkách, aby nedocházelo ke kolikám

4. Nejčastější vada masa u skotu.

- DFD (dark, firm, dry) maso tmavé,tuhé,suché, vysoké pH

- PSE (pale, soft, exudative) maso bledé, měkké, vodnaté, nízké pH

5. Kolik se seje máku a hrachu (uvést s jednotkami).

- mák 3mil semen/ha (1,5kg/ha), hrách-1mil semen (250kg/ha)

6. Hnojivo (název a obsah prvku) vhodné k přihnojování rostlin během vegetace.

- DAM (dusík)

7. Dvě nejvýznamnější látky v mouce jsou.- Sacharidy a bílkoviny

8. Proč se půda zasolí.- V důsledku nadměrného zavlažování, které se děje na základě nadměrného vypařování

vody v teplejších oblastech. Zavlažování - voda se vypaří a sůl zůstává a kumuluje se v půdě.

Varianta 2.

1. Jaký je asi podíl vepřového masa Čr z domácí produkce a kolik z importu?

- 52% domácí produkce, 48% import

2. co je konverze krmiva a kolik by měli dosahovat chovatele prasat

- kolik kg krmiva je potřeba na jeden kg přírůstku

- konverze krmiva je 2,5 kg/kg KKS (KKS je kompletní krmná směs-prostě jejich krmiv),ale chovatelé se snaží

dosáhnout 3 kg/kg KKS

3. charakter výkrmu u nesexovaných kuřat- délka výkrmu: 5-6 týdnů

- živá hmotnost: 1,8 - 2,6 kg

- spotřeba krmiva na 1kg: 1,6-1,7 kg

- úhyn: 4%

4. Průměrné složení kravského mléka.

- voda 87,5% , sušina 12,5% = bílkoviny 3,2 - 4%, tuk 3,5 - 7% , laktoza 4,7 - 5% , popeloviny 0,65 - 0,78%

5. Podíl orné pudy v ČR v procentech

- 38,3%

6. Obsah tuku v řepce a v sóje

- řepka: 42-46%- sója: 20-25%

7. kdy a kolik se vyséva ozimé řepky

- 3-4kg/ha v srpnu(30.8.), 600tis. semen/ha

8. Dávka a jednotky + dvě plodiny které se jsou hnojené hnojem.

- brambory20-40 t/h, kukuřice 20-40t/h, cukrovka 20t/h

Varianta 3.

1. Uved´ min 3 možnosti využiti kejdy

- Hospodářské využiti

- Pro rostliny

- Pro půdu, organické látky

2. Současná realizační cena JUT (jatečně upraveného trupu) činí asi (jednotky):

- 35 - 40 Kč, maso JUT - hmotnost půlek s hlavou bez mozku, včetně kruponu a sádla, bez orgánů dutiny hrudní,

břišní a pánevní a bez přirostlého tuku

3. Vysvětli kód na vejcích v rámci EU (3CZ2325)

- 3(kód pro metodu chovu) CZ (stát) 23 (kód farmy) 25 (kód pro číslo haly)

4. Vyjmenuj 3 období výživy telat

- v mlezivovém období vždy individuálně (nemoci); např. venkovní individuální boxy

- v mléčném období - vzdušný odchov ve venkovních individuálních boxech (VIB); dřevěné x plastové

boudičky v teletnících (individuálně x skupinově)

- v rostlinném období - venkovní skupinové boxy (VSB)

5. Která plodina se na podzim nejdříve vysévá a kdy to je

- Řepka ozimá, 30.8.

6. Proč se rostlina ohýbá za sluncem

- Hormon růstu auxin

7. Co to je:

- Pleva (obal u rostliny)

- Portugal modry (odrůda vinné révy)

- Kieserit (hořečnaté hnojivo vhodné do půd středních až těžších s vyšším pH a s nízkou zásobou hořčíku a

dobrou zásobou draslíku)

- Thebain (alkaloid morfinové řady)

- Kyselina eruková (složka u olejných rostlin)

8. Uved´ jakoukoliv plodinu a u ní správně meziřádkovou vzdálenost (jednotky)

- Brambory, 70 cm

Varianta 4. (14.5. v 8:00)

1. Jaké jsou potřebné parametry užitkovosti u prasat pro konkurenceschopnost EU

- Minimální počet vrhů u prasnice (6)

- Minimalní počet selat na prasnici za rok (25 selat)

- Maximální konverze krmiva (snaží se dosáhnout 3 kg)

- Maximální podíl libové svaloviny v jatečných půlkách (58%)

2. Délka březosti ovcí je:

- 150 dnů

3. 4 faktory ovlivňující počet snesených vajec

- krmivo, roční období, stáří slepic, plemeno, stav slepice (jestli zrovna pelichá)

4. Nejčastější vady masa u skotu

- DFD - maso tuhé, suché, tmavé, vysoké pH

5. Název jednosložkového fosforečného hnojiva

- superfosfát

6. Výsev řepky činí

- 600 tis. semen/ha, 3-4 kg/ha

7. Která plodina se na podzim nejdříve vysévá?

- řepka (koncem srpna)

8. Cena pšenice

- 4500-5000 Kč/t

Varianta 5. (14.5. v 10:00)

1. Tři hlavní komponenty pro výkrm prasat-2. Kolik se chová ovcí v ČR?- 210 000

3. Jak dlouhá je březost klisny?- 333 dní (tj.11 měsíců)

4. Rozdělení systému ustájení nosných slepic-- klecové chovy - neobohacené klecové systémy (konvenční klece), obohacené klecové systémy

- alternativní chovy - voliéry (aviary), na podestýlce, výběhové chovy, ekologické chovy

5. Název jednosložkového draselného hnojiva

- Draselná sůl

6. Výsev hráchu činí:

1 mil semínek/ha (250kg/ha)

7. Obilovina nejdříve sklizená-ječmen ozimý

8. Cena řepky činí

7.500 Kč/t

Varianta 6. (14.5. ve 12:00)

1. Který hormon zajišťuje ejekci mléka u dojnic?OXY tocin

2. Délka březosti u skotu.280 dní

3. Definice kejdy a hlavní termíny její aplikace.směs tuhých a kapalných výkalů s obsahem sušiny (asi

13%); použití na jaře a na podzim, kdy jsou prázdná pole (teď nevim jak to přesně bylo, ale myslim, že nějak

takhle)

4. Min. frekvence krmení koní.3x denně

5. Název jednosložkového dusíkatého hnojiva.DAM 390

6. Výsev ozimé pšenice činí? (jednotky)450-600 zrn na m2

7. Která obilovina se nejpozději sklízí a jaký je výnos.myslim, že kukuřice; výnos 8t/ha

8. V které čási Vietnamu se daří dlouhodenním rostlinám? (jižní, severní, západní, východní,

střední)severní

Varianta 7. (z fotky)

1. Uveď průměrnou spotřebu vajec a drůbežího masa v ČR. vejce - 258 ks/ob./rok; maso - 22,8

kg/ob./rok

2. Jak je dlouhé období odchovu jalovic?- od šesti měsíců do otelení

3. Co patří mezi prvá ošetření ???telete??? po narození? vyčištění tlamy a nozder od hlenů, vytření do

sucha (slámou, senem, případně olízání matkou), zkrácení pupečního pahýlu a jeho dezinfekce, napití mleziva (do

2 hodin)

4. V jakých formách lze podávat kompletní krmnou směs prasatům? - tekutá, granulovaná a

kombinovaná

5. Název hořečnatého hnojiva. hořká sůl

6. Kolik se vysazuje brambor (jednotky). 50 tis. hlíz/ha, 2500 kg/ha

7. Co se získává z cukrovky po zpracování v cukrovarech.- Cukr, Melasa, (cukrové řízky, lihovarské

výpalky)

8. Uveď 2 větrosnubné (:)) rostliny.

- kukuřice , laskavec, oves,..

Varianta 8. z 21.5.2012

uvěd hlavní vady vepřového masa?

DFD a PSE

Vyjmenuj masná plemena ovcí v čr?

Texel, Charollais, Suffolk, Oxford down

Nejpočetnější plemenou knihou koní je?

český plnokrevník

Co je u dojnic servis perioda?

- od porodu do zabřeznutí

Nástroj kterým orame se jmenuje jak a vlačíme čím?

brány - vláčení, orba - pluh

Optimální počet klasu pšenice a jednotky?

450-600 klasů na m2

Uved jakoukoli plodinu a meziřádkovou vzdálenost?

brambory 75 cm, kukuřice 75-80cm

Vyjmenuj 2 plodiny s náklady do 10 tis. kč/ha

olejniny, jetel, vojtěška

Varianta 9. z 21.5.2012

1.Co je to konverze živin-kolik kg krmiva zvíře spotřebuje na 1 kg přírůstku živé váhy

2.K čemu se používá beran prubíř

-beran zkoušeč - beran vyhledávající v době připouštění ovce, které jsou v říji, ale sám je neoplodňuje

3.Definuj pojem růst a čím je u drůbeže dokončen

- růst je ukončen pohlavní dospělostí- je to komplex současně probíhajících procesů kvantitativního zvyšování

hmotnosti, objemu, povrchu a jednotlivých rozměrů zvířete

4.Podmínky pro ustájení nosnic v obohac.klesích

 Na 1 slepici 750 cm2, klec minimálně 2000 cm2

 Výška klece minimálně 45 cm

 Sklon podlahy nepřesáhnout 14%

 12 cm krmítka, přístupné dvě kapátkové napáječky

 V kleci zařízení pro obrus drápů, hřady 15 cm/slepici, snáškové hnízdo

5.Optimální počet klasu u jar.ječmene-800-1000 klasů na m2

6.Meziřádková vzdáleností činí u kukuřice- 75-80cm

7.Kolik se sází brambor na ha - 50 tis. hlíz/ha, 2500 kg/ha

8.Cena pšenice a řepky činí-pšenda - 5000,-/tunu, řepka 7500,-/tunu)

Tady pár otázek co padlo u PaE na ZSII:

Kolik dusíku se přidává do pšenice, uveď množství a jednotku - 80-200 kgN/ha (používá se na to DAM

390)

Jaká je hlavní jarní plodina pěstováno na zrno a jaká je její výměra - ječmen jarní - výměra 400 000 ha,

výnos 3,5 t/ha

Pojmy:

auxin - významný rostlinný fytohormon, který podporuje prodlužování buněk

thebain - alkaloid morfinové řady (narkotická látka v makovině, kodein, papaverin)

metání - růstová fáze obilnin, ve které dochází k objevení se klasu v terminální části rostliny

spon - spon výsadby rostlin = vzdálenost a směr jednotlivých rostlin mezi sebou ve výsadbě v ploše

pluška - dva vnější okvětní lístky srostlé v šupinu u květů trav

otruby odpad vzniklý při mletí obilek(obalové vrstvy obilky)

odnožování jedna z nejdůležitějších růstových fází obilnin, ve které se formuje výnos

sloupkování rychlá růstová fáze obilnin, ve které se prodlužují internodia

internodium část stébla obilní rostliny

mezikolenčí je duté (ječmen, pšenice) či vyplněné dření (kukuřice)

pazochy postraní větévky u chmele, vyrůstají párovitě z nódů (30-100 cm)

Jaká barva světelného spektra je pro rostliny nejméně žádána - zelená (ze světelného spektra asimulují

hlavně fialovou, modrou, oranžovou, červenou část spektra. Nepřijímají zelenou - proto zelená zůstane a my jí tak

vidíme = proto jsou rostliny také zelené)

Servis perioda - období od otelení do zabřeznutí (60-110 dnů)

Vyjmenuj 3. hlavní komponenty krmných směsí pro výkrm prasat

a) Selata : ČOS, ČOS-S

b) Výkrm prasat: A1, A2, A3 (CDP)

c) Prasnice: KPB (březí), KOP(kojící)

d) Kanci: KA

e) (dusíkaté látky- minerální látky- vitaminy)

Popiš kód kterým se označují vejce, co obsahuje a popisuje - kod země, kod farmy, kod haly, 0 - bio/eko

, 1 - volný výběh, 2 - hala, 3 - klec

Kolik váží jehně při narození - 3,5 - 5 kg

Co je bahnění a délka přezosti ovcí - porod ovcí, 149dnů

Uveď minimální frekvenci krmení koní - min. 3x denně (průměrně 4-6x)

Nejčastější vada masa u skotu - DFD -tmavé, tuhé, suché, vysoké pH

Kolik se seje máku a hrachu (uvést s jednotkami) - mák 1,5kg/ha, hrách 220-280kg/ha

Hnojivo (název a obsah prvku) vhodné k přihnojování rostlin během vegetace - DAM - dusík

Dvě nejvýznamnější látky v mouce - sacharidy (škrob), bílkoviny (lepek)

Proč se půda zasolí - zasolené půdy vznikají v důsledku nadměrného zavlažování (zde obsaženy slabé roztoky

minerálních solí), které se děje na základě nadměrného vypařování vody v teplejších oblastech --> zavlažování --> voda se vypaří a sůl zůstává a kumuluje v půdě

Jaký je asi podíl vepřévého masa v Čr z domácí produkce - a kolik z importu?- 52% z domácí produkce

48% z importu

Co je konverze krmiva a kolik by měli dosahovat chovatele prasat - konverze krmiva je pomer mnozství

produktu, vytvorene zviretem ke spotrebe krmiva1kg přírůstku 3,0- 3,3 kg KS ;

Charakter výkrmu u nesexovaných kuřatv- délka výkrmu: 5 - 6 týdnů- živá hmotnost: 1,8 - 2,6 kg- spotřeba

krmiva na 1 kg: 1,6 - 1,7 kg- úhyn: 4 %

Průměrné složení kravského mléka - voda 87,5% , sušina 12,5% , bílkoviny 3,2 - 4%, tuk 3,5 - 7% , laktoza

4,7 - 5% , popeloviny 0,65 - 0,78%

Podíl orné půdy v čr v procentech - 3 mil. ha orné půdy (osévá se 2,6 mil. ha půdy) - 38,3 %

Obsah tuku v řepce a v sóje - řepka 42-46%, sója 18%

Kdy a kolik se vyséva ozimé řepky - 3kg/ha v srpnu

Dávka a jednotky + dvě plodiny které jsou hnojené hnojem - brambory 40t/ha, řepa cukrová

Jaké jsou parametry u prasat, aby byl chovatel konkurenceschopný v rámci EU?- min. roční odchov

selat na prasnici (20 selat při dosažení 2,2 až 2,4 vrhu na 1 prasnici)- min. počet vrhů u prasnic (6)- min.

průměrný denní přírůstek ve výkrmu prasat (700g)- max. spotřeba krmiva (do 3 kg krmiva na 1 kg přírůstku)-max. porážková hmotnost jatečných selat (max 105-108 kg)- min. podíl libové svaloviny v jatečných půlkách

prasat (53%)- hodnota pH

Co posuzujeme z hlediska technologické hodnoty vajec u žloutku?- hmotnost- procentuální podíl z

celého vejce- tvar (pomocí indexu tvaru žloutku)- barva

Kolik dusíku se přidává do hrachu a pšenice ozimé? - hrách dusíkem nehnojíme (0-30kg/ha), pšenice 90-200kg/h

eviscerace jatečního skotu - vyvržení vnitřních orgánů

Syntéza ulrafialového nebo fialového světla? - syntéza sacharidů z oxidu uhličitého

kyselina eruková - mastná kyselina v řepce a hořčici

portugal modrý - odrůda vinné révy

lithin -březost klisny - 333 až 335 dní

jaké části má vejce a které je nejvíce zastoupené v % - žloutek 30%, bílek 60% a skořápka 10%, voda

70% bílkoviny, tuky 11,5 %, minerální látky a vitamíny

extenzivní masná plemena skotu (chovaná venku) - Salers, Galloway, Highland

co je to hmyzosnubnost - opylování hmyzem

co je kiserit - heřečnaté hnojivo

jednosložkové fosforečné hnojivo - superfosfát možná...???

co je deoxynivalenol - nejběžnější, a v dováženém obilí nejčastěji se vyskytujícím mykotoxinem.??

Definujte prasečí kejdu a dobu její aplikace

Co je prasečí mrva -Fosforečné jednosložkové hnojivo

Draselné jednosložkové hnojivo

Mykotoxiny nelze zničit ani smažícími teplotami 160-180 C, silně karcinogenní, v organismu se kumulují

(mohou být obsaženy v bio potravinách)

Deoxinivalenol hlavní kvalitativní vada u všech plodin obsah produktu z hub tzv. mykotoxiny (DON =

vomytoxin čili deoxinivalenol) = způsobuje zaplísnění rostlin

Nejpěstovanější světová:

Plodina rýže (světa) jinak je to pšenice a kukuřice (mimo Asii)

Olejnina palma olejná

Obilovina asi pšenice? (ČR)

Krmivo kukuřice

Bílkovina/luskovina sója

Luštěnina fazol

Okopanina brambory, maniok

Cukrodárná plodina - třtina

Obchodní plodina sója + její extrahovaný šrot

Co je to eviscerace jatečného těla skotu tzv. vykolení následuje při porážce zvířete po vykrvení, zbavení

kůe a končetin. Je to proces kdy se z jatečného těla vyjmou všechny, poživatelné i nepoživatelné orgány. (Těla

velkých jatečných zvířat se dělí na menší celky)

Exsanguinace vykrvení zvířete při porážce (nožem proříznuta krkavice)

Vyjmenuj ukazatele, které posuzujeme z hlediska technologické hodnoty vajec žloutku

Vnější (technologická) hodnota konzumních vajec je určována hmotností (velikostí), tvarem, podílem

jednotlivých částí vejce a kvalitou vaječné skořápky. Podíl jednotlivých částí vejce (žloutek, bílek a skořápka) j e

ovlivňován druhem a plemenem drůbeže, velikostí vejce, počtem snesených vajec a individuálními vlastnostmi

nosnic.

- Vnitřní (nutriční) hodnota konzumních vajec jako potraviny je dána obsahem živin, jejich stravitelností, chutí a

vůní.

Uveď rozsah v % orné půdy c ČR 38%

Jaká syntéza podporuje zásobní látky, ultrafialová nebo fialová barva? -ústní:

heteroznost - jsou to geny předávané z rodičů na potomstvo (dědičnost) jsou to dobré i špatné vlastnosti z otce a

matky. Příklad mam 10 selat od jednoho a 20 selat od druhého a průměr je 15 ale oni maj 17 selat takže

heteroznost je 2. A heteroznost se používá u rozdílných plemen tam je nejvyšší když mam dva stejné rodiče tak je

to potom čistokrevá plemenitba a tam se moc nevyskytuje a nejvyšší heteroznost je u reprodukce naopak u

jatečné hodnoty je nejnižší

křížení - hybridizace, nějak se to proplétá; když to neni čistokrevná plemenitba tak je to pravděpodobně to

křížení, tam je ten heterozní efekt nejvyšší

heterogonie - je druh rozmnožování (resp. životního cyklu), při kterém se střídá partenogeneze a pohlavní

rozmnožování. Probíhá například u perlooček

hybridizace Slovo hybridizace nebo hybrid se používá v několika významech:

hybrid kříženec, výsledek šlechtitelského postupu křížení

hybridizace (biochemie) navázání jednovláknové molekuly RNA či DNA na jinou jednovláknovou molekulu DNA

či RNA

fluorescenční in situ hybridizace laboratorní technika

hybridizace orbitalů křížení orbitalů v chemii

hybridní pohon motorových vozidel kombinace více druhů pohonu

Varianta 1.
1. Vyjmenuj tři hlavní komponenty krmných směsí pro výkrm prasat.
- Krmnou dávku tvoří především obiloviny, mlýnská mrva a nejrůznější bílkovinné komponenty rostlinného i živočišného původu, pšenice, ječmenu (oves), sójový extrahovaný šrot
-kompletní krmná směs, doplňková krmná směs, kombinované krmení
2. Co je bahnění a délka březosti ovcí.
- bahnění=rodění , 150 dní
3. Uveď minimální frekvenci krmení koní.
- minimálně 3x denně v menšich dávkách, aby nedocházelo ke kolikám
4. Nejčastější vada masa u skotu.- DFD (dark, firm, dry) maso tmavé,tuhé,suché, vysoké pH;
5. Kolik se seje máku a hrachu (uvést s jednotkami).- mák 3mil semen/ha (1,5kg/ha), hrách-1mil semen (250kg/ha)
6. Hnojivo (název a obsah prvku) vhodné k přihnojování rostlin během vegetace.
- DAM (dusík)
7. Dvě nejvýznamnější látky v mouce jsou.- Sacharidy a bílkoviny
8. Proč se půda zasolí.- V důsledku nadměrného zavlažování, které se děje na základě nadměrného vypařování vody v teplejších oblastech. Zavlažování - voda se vypaří a sůl zůstává a kumuluje se v půdě.

Varianta 2.
1. Jaký je asi podíl vepřového masa Čr z domácí produkce a kolik z importu?
- 52% domácí produkce, 48% import
2. co je konverze krmiva a kolik by měli dosahovat chovatele prasat
- kolik kg krmiva je potřeba na jeden kg přírůstku, - konverze krmiva je 2,5 kg/kg KKS (KKS je kompletní krmná směs-prostě jejich krmiv),ale chovatelé se snaží dosáhnout 3 kg/kg KKS
3. charakter výkrmu u nesexovaných kuřat
-délka výkrmu: 5-6 týdnů
- živá hmotnost: 1,8 - 2,6 kg
- spotřeba krmiva na 1kg: 1,6-1,7 kg
- úhyn: 4%
4. Průměrné složení kravského mléka.- voda 87,5% , sušina 12,5% = bílkoviny 3,2 - 4%, tuk 3,5 - 7% , laktoza 4,7 - 5% , popeloviny 0,65 - 0,78%
5. Podíl orné pudy v ČR v procentech -
- 38,3%
6. Obsah tuku v řepce a v sóje -- řepka: 42-46%- sója: 20-25%
7. kdy a kolik se vyséva ozimé řepky -- 3kg/ha v srpnu
8. Dávka a jednotky + dvě plodiny které se jsou hnojené hnojem.
- brambory20-40 t/h, kukuřice 20-40t/h, cukrovka 20t/h, ozimá pšenice

Varianta 3.
1. Uved´ min 3 možnosti využiti kejdy
- Hospodářské využiti
- Pro rostliny
- Pro půdu, organické látky
2. Současná realizační cena JUT(jatečně upraveného trupu)činí asi (jednotky): - 35 - 40 Kč, maso JUT - hmotnost půlek s hlavou bez mozku, včetně kruponu a sádla, bez orgánů dutiny hrudní, břišní a pánevní a bez přirostlého tuku
3. Vysvětli kód na vejcích v rámci EU (3CZ2325)- 3(kód pro metodu chovu) CZ (stát) 23 (kód farmy) 25 (kód pro číslo haly)
4. Vyjmenuj 3 období výživy telat
- v mlezivovém období vždy individuálně (nemoci); např. venkovní individuální boxy
- v mléčném období - vzdušný odchov ve venkovních individuálních boxech (VIB); dřevěné x plastové boudičky v teletnících (individuálně x skupinově)
- v rostlinném období - venkovní skupinové boxy (VSB)
5. Která plodina se na podzim nejdříve vysévá a kdy to je- Řepka ozimá,30.8.
6. Proč se rostlina ohýbá za sluncem- Hormon růstu auxin
7. Co to je:
- Pleva (obal u rostliny)
- Portugal modry (odrůda vinné révy)
- Kieserit (hořečnaté hnojivo vhodné do půd středních až těžších s vyšším pH a s nízkou zásobou hořčíku a dobrou zásobou draslíku)
- Thebain (alkaloid morfinové řady)
- Kyselina eruková (složka u olejných rostlin)
8. Uved´ jakoukoliv plodinu a u ní správně meziřádkovou vzdálenost (jednotky) -
Brambory, 70 cm

Varianta 4. (14.5. v 8:00)
1. Jaké jsou potřebné parametry užitkovosti u prasat pro konkurenceschopnost EU
- Minimální počet vrhů u prasnice (6)
- Minimalní počet selat na prasnici za rok (25 selat)
- Maximální konverze krmiva (snaží se dosáhnout 3 kg)
- Maximální podíl libové svaloviny v jatečných půlkách (58%)
2. Délka březosti ovcí je:- 150 dnů
3. 4 faktory ovlivňující počet snesených vajec- krmivo, roční období, stáří slepic, plemeno, stav slepice (jestli zrovna pelichá
4. Nejčastější vady masa u skotu- DFD - maso tuhé, suché, tmavé, vysoké pH
5. Název jednosložkového fosforečného hnojiva superfosfát
6. Výsev řepky činí- 600 tis. semen/ha, 3-4 kg/ha
7. Která plodina se na podzim nejdříve vysévá?- řepka (koncem srpna)
8. Cena pšenice -- 4500-5000 Kč/t

Varianta 5. (14.5. v 10:00)
1. Tři hlavní komponenty pro výkrm prasat
- kompletní krmná směs, doplňková krmná směs, kombinované krmení
2. Kolik se chová ovcí v ČR?- 210 000
3. Jak dlouhá je březost klisny?- 333 dní (tj.11 měsíců)
4. Rozdělení systému ustájení nosných slepic- - klecové chovy - neobohacené klecové systémy (konvenční klece), obohacené klecové systémy
- alternativní chovy - voliéry (aviary), na podestýlce, výběhové chovy, ekologické chovy
5. Název jednosložkového draselného hnojiva- Draselná sůl
6. Výsev hráchu činí:- 1 mil semínek/ha (250kg/ha)
7. Obilovina nejdříve sklizená- ječmen ozimý
8. Cena řepky činí -8.000-12.000 Kč/t

Varianta 6. (14.5. ve 12:00)
1. Který hormon zajišťuje ejekci mléka u dojnic?
OXY tocin
2. Délka březosti u skotu.
285 dní
3. Definice kejdy a hlavní termíny její aplikace.směs tuhých a kapalných výkalů s obsahem sušiny (asi 13%); použití na jaře a na podzim, kdy jsou prázdná pole, 3-4 měsíce
4. Min. frekvence krmení koní.3x denně
5. Název jednosložkového dusíkatého hnojiva.
DAM 390
6. Výsev ozimé pšenice činí? (jednotky)
- 350-500 zrn na m2
7. Která obilovina se nejpozději sklízí a jaký je výnos.myslim, že kukuřice; výnos 8t/ha
8. V které čási Vietnamu se daří dlouhodenním rostlinám? (jižní, severní, západní, východní, střední)severní

Varianta 7.
1. Uveď průměrnou spotřebu vajec a drůbežího masa v ČR.
vejce - 258 ks/ob./rok; maso - 22,8 kg/ob./rok
2. Jak je dlouhé období odchovu jalovic? - od šesti měsíců do otelení
3. Co patří mezi prvá ošetření ???telete??? po narození?
vyčištění tlamy a nozder od hlenů, vytření do sucha (slámou, senem, případně olízání matkou), zkrácení pupečního pahýlu a jeho dezinfekce, napití mleziva (do 2 hodin)
4. V jakých formách lze podávat kompletní krmnou směs prasatům? - předvýkrm - granulovaná
5. Název hořečnatého hnojiva.
hořká sůl
6. Kolik se vysazuje brambor (jednotky).50 tis. hlíz/ha, 2500 kg/ha
7. Co se získává z cukrovky po zpracování v cukrovarech.-Cukr, Melasa, (cukrové řízky, lihovarské výpalky)
8. Uveď 2 větrosnubné (:)) rostliny. kukuřice, laskavec, žito

Varianta 8.
1) Kolik rostlinek kukuřice se seje na 1 ha
? 60 000 semínek / ha

2) Co to je extrahovaný šrot?je v soje nebo v řepce

Co to je

a) pseudocereálie jsou dvouděložné, ale připravují a konzumují se obdobným způsobem jako obilniny pohanka amarant

b) thebain - (alkaloid morfinové řady)

c) pluška - dva vnější okvětní lístky srostlé v šupinu u květů trav

d) spon - spon výsadby rostlin = vzdálenost a směr jednotlivých rostlin mezi sebou
4) Kdy se sklízí první obilnina a jaká ?ječmen ozimý, 10.7
5) Vyjmenuj 4 mléčné krávy?
Ayshire, Jersey?
6) Vysvětli pojem porodnost s hysterézními znaky?
7) Kolik vajec a drubéžího masa je na osobu za rok?
vejce - 258 ks/ob./rok; maso - 22,8 kg/ob./rok
8) Druhy chůze u koně?
krok,cval, klus, trysk, tolt, pas

Varianta 1.

1. Vyjmenuj tři hlavní komponenty krmných směsí pro výkrm prasat.- Krmnou dávku tvoří především obiloviny, mlýnská mrva a nejrůznější bílkovinné komponenty rostlinného i živočišného původu, pšenice, ječmenu (oves), sójový extrahovaný šrot

2. Co je bahnění a délka březosti ovcí.

- bahnění=rodění , 150 dní

3. Uveď minimální frekvenci krmení koní.

- minimálně 3x denně v menšich dávkách, aby nedocházelo ke kolikám

4. Nejčastější vada masa u skotu.

- DFD (dark, firm, dry) maso tmavé,tuhé,suché, vysoké pH

- PSE (pale, soft, exudative) maso bledé, měkké, vodnaté, nízké pH

5. Kolik se seje máku a hrachu (uvést s jednotkami).

- mák 3mil semen/ha (1,5kg/ha), hrách-1mil semen (250kg/ha)

6. Hnojivo (název a obsah prvku) vhodné k přihnojování rostlin během vegetace.

- DAM (dusík)

7. Dvě nejvýznamnější látky v mouce jsou.- Sacharidy a bílkoviny

8. Proč se půda zasolí.- V důsledku nadměrného zavlažování, které se děje na základě nadměrného vypařování vody v teplejších oblastech. Zavlažování - voda se vypaří a sůl zůstává a kumuluje se v půdě.

Varianta 2.

1. Jaký je asi podíl vepřového masa Čr z domácí produkce a kolik z im


Date: 2016-01-03; view: 1286


<== previous page | next page ==>
Jmenovat dva mykotoxiny a dva alkaloidy | Unit I THE NEED FOR LAW
doclecture.net - lectures - 2014-2022 year. Copyright infringement or personal data (0.089 sec.)