Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


November - 20 November

October - 6 November

Tahkekütusteks nimetatakse

 • puitu
 • kivisütt
 • turvast
 • põlevkivi

Utmine tähendab

 • õhu juurdepääsuta kuumutamist

Tahkekütuste põletamisel tekib mineraalsest osast

 • tuhk

Tahkekütuste põletamisel tekib vääveldioksiid. See põhjustab

 • happesademeid

Kaevandatavad kütused on

 • turvas
 • põlevkivi
 • kivisüsi

Puit on

 • taastuv loodusvara

Selle kütuse tähtsaim omadus on detonatsioonikindlus

 • Bensiin

See aine peab olema paraja viskoossusega, et ei voolaks pindade vahelt välja

 • Määrdeõli

Selle kütuse oluline näitaja on hangumistemperatuur

 • Diislikütus

Selle aine eesmärk on vähendada liikuvate pindade hõõrdumist

 • Määrdeõli

Selle kütuse tuntuim ja odavaim antidetonaator oli varem tetraetüülplii

 • Bensiin

Kütus võib pakasega muutuda sültjaks massiks

 • Diislikütus

Selle autokütusega ei juhtu talvel midagi halba

 • Bensiin

Seda kütust iseloomustav suurus on tsetaaniarv

?

Нету предложений

 

November - 13 November

lehter

mõõtesilinder

katseklaas

piirituslamp

pipett

statiiv

termomeeter

хз что такое

kolmjalg

Нету слушания

November - 20 November

Тест Mida sain teada puidust?

puidutööstusel, tähtsam, materjal, võib-olla, rikastavad, tekib, aga, nakatub

 

 1. Puit on kõige tähtsam loodusvara.
 2. Puud rikastavad atmosfääri hapnikuga.
 3. Puit on hea kütus, aga ta niiskub kiiresti.
 4. Niiske puit nakatub seentega.
 5. Seened lõhuvad ........................... ja puit kaotab oma kütteväärtust.
 6. Puidu utmisel tekib puidutõrv.

ТестMida sain teada põlevkivist?

elektrienergiat, tõrv, kerogeen, olulisem, keemiatööstus, atmosfäär, utmisel, madalama, vahel, temperatuur, kaevandamist

 1. Põlevkivi on Eesti kõige olulisem maavara.
 2. Põlevkivikihtide vahel leidub ka lubjakivi.
 3. Põlevkivi nimetatakse kukersiidiks ja selle kaevandamist alustati 1916. aastal.
 4. Põlevkivi tuld tekitav osa on kerogeen.
 5. Põlevkivi utmisel tekib põlevkiviõli.
 6. Utmiseks kasutatakse generaatoreid, kus temperatuur on kuni 450 kraadi.
 7. Põlevkivist toodetakse elektrienergiat.
 8. keemiatööstus valmistab põlevkiviõli.
 9. Diktüoneemakilt on madalama kerogeenisisaldusega. Seda ei ole otstarbekas kasutada.

 


Date: 2016-01-03; view: 1457


<== previous page | next page ==>
Spaziergang durch München | Список БЗС, обслуживающих систему INMARSAT
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.007 sec.)