Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Vlivy působící na měnový kurz

Nabídka a poptávka po měně

Rozsáhlé nákupy a prodeje

Saldo obchodní a platební bilance

Výše úrokových sazeb

Ekonomická a politická situace a aktuální události

 

Teorie optimální měnové oblasti (OCA - Optimum Currency Area) zkoumá podmínky, jejichž splnění umožňuje skupině dvou či více zemí vzdát se svých národních měn a ustavit měnovou unii.[1] Tyto podmínky představuje šest kritérií vycházejících ze závěrů teorie, podle kterých lze rozhodnout, zda se jedná o optimální měnovou oblast. Tři z nich jsou hospodářská, další tři jsou politická. Hlavním problémem, který sledují, je dopad asymetrických šoků na měnovou oblast.

 

13. Úvod do mikroekonomie, poptávka a nabídka, zákon klesajícího mezního užitku, rovnováha na trhu, grafy.

Nabídka a poptávka (anglicky supply and demand) je základní teorie mikroekonomie o vztahu mezi poptávkou a nabídkou na trhu, vyvinutá Alfredem Marshallem. Pokouší se vysvětlit a předpovědět změny v ceně a množství zboží na konkurenčních trzích. Tento model je první aproximací pro popis dokonale konkurenčního trhu. Tvoří jeden z nejzákladnějších principů moderních ekonomických škol.

Nabídka

Podrobnější informace naleznete v článku Nabídka.

Nabídka (značí se S od angl. supply) je množství zboží, které chce obchodník prodat za zvolenou cenu. Popisuje ji nabídková křivka. Nabídka je nejčastěji reprezentovánarostoucí funkcí.

Poptávka

Podrobnější informace naleznete v článku Poptávka.

Poptávka (značí se D od angl. demand) je objem zboží či služeb, které si kupující chce koupit na trhu za určitou cenu. Poptávka je popisována poptávkovou křivkou, která je vyjádřena klesající funkcí.

Elasticita ceny

Elasticita ceny udává jaká je změna množství oproti ceně.

Elasticita v bodě je vyjádřena vzorcem :

cenově neelastická cena příliš nízká cena
cenově elastická cena příliš vysoká cena
jednotková elasticita optimální poměr mezi cenou a množstvím
Date: 2016-01-03; view: 566


<== previous page | next page ==>
Ochranná cla | Elasticita nabídky a poptávky
doclecture.net - lectures - 2014-2018 year. Copyright infringement or personal data (0.002 sec.)