Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Biznes, finanse i strategie globalnej gospodarki

1.1. Anna Maria Berbesz, Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, kierunek Architektura i Urbanistyka, studia doktoranckie, rok 5; Tytuł: Zrównoważony rozwój a obiekty mobilne stacjonujące tymczasowo w kontekście kształtowania miast XXI w.

1.2. Marzanna Chybowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej, III rok studiów III stopnia, Tytuł: O przyszłości raportowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw

1.3. Justyna Cyga,Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, III rok studiów III stopnia, Zarządzanie, Tytuł: Zatrudnianie przyjazne rodzinie. Budowanie równowagi między pracą zawodową i życiem rodzinnym jako element Europejskiej Strategii Zatrudnienia.

1.4. Wiktor Hebda, Uniwersytet Jagielloński, IV rok, nauki o polityce, studia III stopnia. Tytuł: Gazociąg Północ-Południe oraz rozwój sektora gazowego realną szansą dla zrównoważonego rozwoju Polski.

1.5. Łukasz Kozar, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, studia stacjonarne doktoranckie, ekonomia rok II. Tytuł: „Zielone” miejsca pracy jako inicjatywa wspierająca zrównoważony rozwój na przykładzie zatrudnienia w sektorze energetyki odnawialnej.

1.6. Michał Majek, Akademia Morska w Gdyni, IV rok, Zarządzanie Kapitałem Ludzkim. Tytuł: Model pracownika przyszłości w ujęciu koncepcji zrównoważonego rozwoju.

1.7. Magdalena Rajzer, Uniwersytet Opolski, Nauki o polityce, Studia doktoranckie, rok II. Tytuł: Rola Karola, księcia Walii w procesie popularyzacji idei zrównoważonego rozwoju – przykład miasteczka Poundbury.

1.8. Monika Serafin, Zakład Chemii Bioorganicznej, rok studiów: IV, stopień III (studia doktoranckie) kierunek: Biotechnologia. Tytuł: Zrównoważony rozwój w przemyśle chemicznym.

1.9. Waldemar Sobera, Uniwersytet Wrocławski, I rok studiów stacjonarnych III stopnia Nauk o Polityce, Socjologii i Filozofii. Tytuł: Wrocławski Budżet Obywatelski – szansa na zwiększenie partycypacji i zrównoważony rozwój.

1.10. Milena Stettner, Politechnika Wrocławska, I rok studiów doktoranckich, kierunek: Architektura i Urbanistyka. Tytuł: Rewitalizacja śródmiejskiej zabudowy kluczem do zrównoważonego rozwoju małych miast.

1.11. Celina Strzelecka, Uniwersytet Wrocławski, Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk o Kulturze, rok I. Tytuł: Budowa elektrowni jądrowej w Polsce wobec zrównoważonego rozwoju.

1.12. Artur Tim, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, IV rok prawa, jednolite studia stacjonarne magisterskie. Tytuł: Zrównoważony rozwój w dostępie do przestrzeni kosmicznej. 

2. Prawo i polityka instrumentami procesów zmian

2.1. Michał Piotr Boczek, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie doktorant z prawa III rok; Tytuł: „Zrównoważony rozwój ludzki prawem człowieka” Znaczenie świadomości prawnej atrybutem praw i wolności społeczeństwa obywatelskiego.

2.2. Magdalena Brewczyńska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kierunek: prawo. Rok: V. Tytuł: Profilowanie w sieci – konieczny filtr w dobie informacyjnego przeładowania czy cichy sprzymierzeniec dyskryminacji? Analiza zagadnień prawnych.

2.3. Krzysztof Gargula, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; I rok studiów doktoranckich (III stopnia) / Katedra Gospodarki Przestrzennej - Wydział Ekonomii. Tytuł: Budżet obywatelski, jako instrument zrównoważonego rozwoju miast. Analiza przypadku Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

2.4. Bartosz Jankowski, Instytut Politologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, II rok studiów doktoranckich, Nauki o polityce. Tytuł: Rola zrównoważonego rozwoju w Oficjalnej Pomocy Rozwojowej. Wnioski i rekomendacje dla polskiego programu pomocowego.

2.5. Magdalena Maria Jaroń, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, I rok studiów doktoranckich z zakresu literaturoznawstwa, Tytuł: Podmiotowe podstawy zrównoważonego rozwoju.

2.6. Greta Kanownik, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Niestacjonarne Studia Doktoranckie w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie – Rok II. Tytuł: Czy nowy model konkurowania tworzy szansę trwałego rozwoju placówek szpitalnych W Polsce?

2.7. Jarosław Kola, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Prawa i Administracji, Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego, Doktorant, II rok studiów doktoranckich. Tytuł: Jak rozumieć ideę zrównoważonego rozwoju? – rzecz o zrównoważonych zamówieniach publicznych.

2.8. Katarzyna Konieczna, Uniwersytet Opolski, Nauki o polityce, Studia doktoranckie, rok II, Tytuł: Konflikty przestrzenne na tle zasady zrównoważonego rozwoju w polskim systemie prawnym.

2.9. Katarzyna Kuczyńska, Studia doktoranckie na Politechnice Wrocławskiej, Tytuł: W stronę zrównoważonego Londynu.

2.10. Natalia Małgorzata Kurek, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Prawa i Administracji. Kierunek Prawo. Rok IV. Tytuł: Zrównoważony rozwój a prawo do ochrony zdrowia.

2.11. Kamil Mateusz Kuśmider, Uniwersytet Łódzki, Studia: stacjonarne – I rok/ III stopień, Kierunek: Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie. Tytuł: Polska prezydencja w Unii Europejskiej a zrównoważony rozwój.

2.12. Adam Pander, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach. Seminarium doktoranckie – kierunek: zarządzanie. Tytuł: (Ni)e-administracja w polskich gminach.

2.13. Kseniia Pyryn, Wyższa Szkoła Menedżerska, absolwentka wydziału Menedżerskiego, kierunek Zarządzanie przedsiębiorstwem w zintegrowanej Europie. Tytuł: Rozwój zrównoważony Ukrainy oraz jej współpraca z UE w trakcie konfliktu wojskowego z Rosją.

2.14. Agata Pyrzyńska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji, Centrum Studiów Wyborczych UMK, II rok studiów doktoranckich z zakresu nauk prawnych. Tytuł: Zrównoważony rozwój w procedurze wyborczej do Parlamentu Europejskiego.

2.15. Beata StepaniukKuśmierzak, Studia doktoranckie niestacjonarne, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Tytuł: Demokracja XXI wieku. Krytyczna analiza.

 

3. Socjologia, demografia, czyli aspekt społeczny i kulturowy w procesach transformacji

3.1. Katarzyna Archanowicz - Kudelska, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, III rok studiów doktoranckich, socjologia, Tytuł: Żyj i daj żyć(ie) innym czyli dyskryminacja rodziców w przestrzeni publicznej zagrożeniem dla zrównoważonego rozwoju.

3.2. Monika Białas, Uniwersytet Śląski w Katowicach, II rok studiów magisterskich uzupełniających, pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, Tytuł: Zrównoważony rozwój dzieci agresywnych klas I szkoły podstawowej na podstawie autorskiego programu profilaktycznego „Agresja to nie żart – pokaż ile jesteś wart”.

3.3. Beata Heller, Uniwersytet Jagielloński, filologia polska, II rok studiów uzupełniających magisterskich, Tytuł: Zrównoważony rozwój w kontekście tożsamości narodowej młodych Polaków mieszkających na Zaolziu,

3.4. Łukasz Janiszewski, Uniwersytet Łódzki, II rok, stacjonarne studia doktoranckie ekonomii. Tytuł: Usługi społeczne zrównoważonym źródłem zaspokojenia potrzeb.

3.5. Nikola Janusek-Krysińska, Uniwersytet Opolski, II rok, Nauki o Polityce (studia III stopnia), Tytuł: Migracje zarobkowe jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju województwa opolskiego – wybrane aspekty społeczno-demograficzne.

3.6. Konrad Kulikowski, II rok, studia doktoranckie, Wydział Filozoficzny Uniwersytet Jagielloński. Tytuł: Kreowanie zaangażowania w pracę poprzez zrównoważony rozwój wymagań i zasobów pracy.

3.7. Anna Małyszko, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie. Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na kierunku Kulturoznawstwo, rok IV. Tytuł: Żywność lokalna – żywność zrównoważona. Rozwój regionalnej kultury kulinarnej jako model strategii adaptacyjno – innowacyjnej społeczności lokalnych w warunkach globalizmu.

3.8. Tomasz Rudowski, Uniwersytet Warszawski, WDiNP, III rok studiów doktoranckich. Tytuł: Idea rozwoju a Ameryka Łacińska. Dwa spojrzenia na ten sam problem: „nowoczesność” / zachodniość vs tradycja / tubylczość.

3.9. Jagoda Sałaj, Uniwersytet Łódzki, Studium Doktoranckie Języka, Literatury i Kultury, III rok stacjonarne. Tytuł: Jakość komunikacji w społeczeństwie cyfryzacji i informacji. Zrównoważony rozwój we współczesnej kulturze.

3.10. Marcin Adam Szurpicki, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, II rok studiów doktoranckich nauk prawnych. Tytuł: Zasada Zrównoważonego Rozwoju a koncepcja dóbr osobistych.

3.11. Janusz Tomczak, mgr Politologii Uniwersytetu Opolskiego; & Mirela Lubińska-Tomczak, doktorantka III roku Pedagogiki Uniwersytetu Opolskiego. Tytuł: Stowarzyszenie „Kraina Świętej Anny” jako przykład realizacji idei zrównoważonego rozwoju w środowiskach lokalnych w Polsce.

3.12. Łukasz Żabski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Stacjonarne Studia Doktoranckie na Wydziale Nauk Ekonomicznych, III rok. Tytuł: Nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi a zrównoważony rozwój społeczności lokalnych.

3.13. Joanna Żak, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, II rok studiów doktoranckich nauk prawnych. Tytuł: Prawa socjalne i polityka społeczna Unii Europejskiej a urzeczywistnianie zasady zrównoważonego rozwoju – wstęp do rozważań.

3.14. Stanisław Żukowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, rok II studia III stopnia, socjologia. Tytuł: Zrównoważony rozwój poprzez elastyczne formy zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych.

 


Date: 2015-12-24; view: 1579


<== previous page | next page ==>
Osborne Joan - One Of Us | Nowe wyzwania wobec edukacji, sportu i turystyki
doclecture.net - lectures - 2014-2023 year. Copyright infringement or personal data (0.016 sec.)