Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Sociální dávky

Stabilizační funkce veřejných výdajů

= financování stabilizační činnosti státu, především (i když ne výhradně) ze státního rozpočtu.

Stát jimi ovlivňuje ekonomický růst a zaměstnanost (viz fiskální politika)

Na ústřední úrovni (úrovni státního rozpočtu):

V = G + Tr

V = (Gc + Gi) + Tr

V veřejné výdaje

G vládní výdaje

Gc vládní výdaje spotřební

Gi vládní výdaje investiční

Tr transferové platby

 

Vládní výdaje prostředky sloužící k financování institucí, programů a projektů. Jejich důsledkem je produkce zboží a služeb.

Transferové platby princip neekvivalence, poskytovány s určitým cílem bez protiplnění

Agregátní poptávka :

AD = C + I + G + NX

AD agregátní poptávka (produkt)

C výdaje na soukromou spotřebu

I soukromé investiční výdaje (firem, v malé míře i domácností)

NX čistý export

Vládní výdaje G jsou součástí agregátní poptávky, mohou působit multiplikačně a stimulovat ekonomický růst (viz fiskální politika státu)

Záleží ale na způsobu užití na spotřebu Gc nebo na investice Gi

Diskuse nakolik může být multiplikační efekt významný, vládní výdaje tvoří v agregátní poptávce jen cca 20-25%

Transfery Tr ovlivňují agregátní poptávku zprostředkovaně především prostřednictvím soukromé spotřeby

 

Transferové platby součástí osobního důchodu (PI) a disponibilního důchodu (YD)

PI = NI + Tr (daně ze zisků korporací vč. odvodů do fondů sociálního zabezpečení + nerozdělené zisky)

YD = PI Ta tY YD = C + S

Ta autonomní daně, nezávislé na důchodu

tY indukované daně, t sazba důchodové daně

Makroekonomické dopady veřejných výdajů:

● jsou součástí koloběhu příjmů a výdajů v ekonomice,

● tvoří důležitý prvek ovlivňující agregátní poptávku,● mohou působit jako multiplikátor aktivní fiskální politiky státu (i když se vede diskuse o tom, jak významný je multiplikační efekt),

● jejich růst ovlivňuje celkovou zaměstnanost a produkci v ekonomice,

● mohou být zdrojem krátkodobé i dlouhodobé fiskální nerovnováhy.

Hledisko časové

a) běžné,

b) kapitálové.

Ad a) Financování běžných, každoročně se opakujících potřeb v rozpočtovém roce (u státního rozpočtu cca 90 %)

Mandatorní výdaje dané zákonem, nelze je bez změny zákona omezit.

Ad b) Slouží k financování dlouhodobých, investičních potřeb, které přesahují jedno rozpočtové období.


Date: 2015-12-24; view: 884


<== previous page | next page ==>
Daňový mix. | Hledisko návratnosti
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.008 sec.)