Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


d) Hormon Metalotropowy

Podwzgórze wydziela hormony wyzwalające, w tym wiele hormonów wpływających na funkcjonowanie przysad­ki, wskutek czego gruczoł ten wytwarza własne hormony. Na przykład wydzielany przez podwzgórze hormon wzrostu umożliwia przysadce produkowanie hormonu wzrostu rozprowadzanego następnie po innych obszarach ciała. Prawda czy fałsz?

5. Przysadka mózgowa leży poniżej podwzgórza. Choć jest ona wielkości ziarna grochu, ma jednak tak podstawowe znaczenie dla funkcjonowania organizmu, że była nazywana „supergruczołem". Dziś wiemy, że znaczna część aktywności przysadki jest regulowana przez .............Podwzgórze......................................................

6. Wiele czynności regulowanych hormonalnie pozwala organizmowi zachować stałość jego ......Homostazy................................................... dzięki utrzymaniu na stałym poziomic pewnych parametrów, związanych na przykład z poziomem płynów czy cukru we krwi.

7. Utrzymanie stałości wewnętrznego środowiska organizmu wymaga sprzężenia zwrotnego między stanami organizmu a czynnościami gruczołów dokrewnych. Tego rodzaju system jest nazywany ....ujemnym zprzeżeniam zwrotnym.........................................................................., ponieważ kiedy już odpowiednia ilość hormonu zostanie wydzielona, gruczoł otrzymuje impuls hamujący dalsze jego wydzielanie.

 8. W systemu ujemnego sprzężenia zwrotnego nawet „supergruczoł", przysadka, jest podporządkowany ............. .............Podwzgórze................................................ Z kolei podwzgórze reaguje na sygnały dochodzące do niego z różnych obszarów ciała.

 9. Przedni płat przysadki:

A) Hormon Wzrostowy

B) Hormon Tyreotropowy

C) Hormon Adrenokortykotropowy

d) Hormon Metalotropowy

10. Tylny płat przysadki:

Wazopresyna, hormon antydiuretyczny(ADH) powoduje Oszczędzania przez organizm wody poprzez hamowanie produkcji moczu gdy poziom plynów w organizmie jest niski.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oksytocynastymuluje ..........poród u kobiet................................. i wiąże się z zachowaniami .....rodziecielskimi./ macierzynskimi.................................... u niektórych ssaków.

 11. Szyszynkawydziela melatoninę., która .zwiększa senność..oddzialowywuje na cykl snuczywania ,bierze udzial w rozpoczeniu dojrzewania plciowego ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

12. Tarczyca wytwarza tyroksynę,hormon wpływający na tempo ............................................Metabolizmu................................................................................................................................................................................................................................................................

13. Gruczoł przytarczycznywydziela .....parathormon................................, który podwyższa stężenie wapnia we krwi i obniża stężenie potasu.

14. Grasicawytwarza tymozynę, która wspomaga .......donrzenia limfocytów T/ reakcje odpornościowe.......................................................

15. Nadnercza, umieszczone nad nerkami, składają się z części zewnętrznej, zwanej ...................kora........................., i części wewnętrznej – zwanej ...rdrzeniem...................................

16. Czynność kory nadnerczy jest regulowana przez przysadkę za pośrednictwem hormonu adrenokortykotropowego (ACTH). Kora nadnerczy wydziela hormony nazwane .........................................Kortykostyroid....................., które zwiększają odporność na stres i ułatwiają wzrost mięśni. Hormony te powodują ponadto wydzielanie przez wą­trobę zmagazynowanego w niej ...............cukru/glukozy............................do krwi, dzięki czemu organizm ma dostęp do większej ilości energii, potrzebnej ci w nagłych wypadkach.

..................................aldosteroid................ zmniejsza wydzielanie soli przez nerki.

17. Rdzeń nadnerczy wydziela adrenalinę i noradrenalinę. Współczulna gałąź AUN decyduje o wydzielaniu przez nadnercza mieszanki adrenaliny i no­radrenaliny powodującej .................................................wzrost pobudzenia organizma...................................................................................................... Adrenalina wzmaga .......odczuwanie większości emocji, leku i strachu................................................................................................................ Noradrenalina podnosi ciśnienie krwi, a w układzie nerwowym funkcjonuje jako jeden z ...................................................newroprzekazników.....................................................................................................

18. Trzustkareguluje poziom .......glukozy............................... we krwi i moczu za pośrednictwem insulinyi glukagonu.

19. Wątroba wytwarza ...........somatowedyny................................, które pobudzają procesy wzrostowe.

20. Nerkawytwarzareninę. Renina przekształca jedno z białek krążących we krwi w angiotensynę, która reguluje ciśnienie krwi i bierze udział w powstawaniu pragnienia .................................hiponeolemicznego...............................................

21. Jądra i jajniki, czyli gonady, wydzielają tzw. „hormony płciowe" - estrogeny, progesteron i andro­geny.

Do androgenów zaliczamy zwykle testosteron i kilka innych hormonów. Nazywa się je także „hormonami męskimi", gdyż ...............powoduje rozój męskich ..cech płciowych i ich steżenie jest większe u mężczyzn .........................

22. Pierwszorzędowe cechy płciowe,jak .....jajniki i jądra................................................................................

23. Drugorzędowe cechy płciowe, jak .............srom łechtaczka, pochwa. Morzna nasieniowody pracie........................................................................

 24. Do estrogenów zaliczamy zwykłe estradiol i kilka innych hormonów; nazywamy je „hormonami żeńskimi”, ponieważ ich poziom .....reguluje rozój ..żenskich cech plciowych i ich stężenie jest większe u kobiet.................................

25. Progesteronto kolejny hormon, któ­ry w większych ilościach występuje u kobiet. Przygotowu­je on ......macicę do zagniezdżenia zarodka....................................................................................................................

26. Co by się stało, gdybyśmy wstrzyknęli estrogeny dojrzałym samcom, a androgeny dojrzałym samicom? Czy sprawili­byśmy, że samce zaczęłyby zachowywać się jak samice, i odwrotnie?

Wyniki badań prowadzonych wlatach 50 60 ubiegliego stulecia na różnych gatunkach ptaków i ssaków dawały odpowiedż przecząca. Natomiast podawanie takich hormonów osobników mlodych niesie daleko idące konsekwencje


Date: 2015-12-24; view: 477


<== previous page | next page ==>
Participation Points | Listen for the hidden phrase
doclecture.net - lectures - 2014-2019 year. Copyright infringement or personal data (0.002 sec.)