Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Zkoumané škály sociálního statusu a jejich hodnoty

Bakalářské kombinované studium

Skupina B7KRPKL

 

SOCIOLOGIE

 

Seminární práce k zápočtu

Téma: Intergenerační syntetický sociální status

 

Přednášející:doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.

 

Vypracoval:Petr Kučera

Učo: 13419

Akademický rok 2006/2007

Zimní semestr

Email:petrkucera.vsfs@seznam.cz

V Kladně dne 9.11.2006

Uacute;vod

 

Sociální status vyjadřuje sociální postavení jednotlivce v definovaném sociálním prostoru ve vztahu k jiným lidem. Toto postavení určuje právě sociální status, jehož zkoumání je předmětem této práce.

Pro tento intergenerační syntetický sociologický výzkum jsem použil metodu dotazování a vyplňování dotazníku vybranými jedinci ve dvou skupinách skupina ekonomicky aktivních jedinců do 30 let a skupina ekonomicky aktivních jedinců do 50 let. Každá skupina bude obsahovat 3 náhodně vybrané jedince. Každý jedinec bude odpovídat na stejné otázky, týkající se sociálního statusu jako je vzdělání, postavení v zaměstnání, výše jeho bohatství, životní styl atd. . Tyto otázky budou měřeny stupnicí celých čísel 1 6, kde 1 je stupeň nejnižší a 6 naopak nejvyšší. Tyto hodnoty budou převedeny do tabulek a vytvoříme průměr jednotlivých naměřených škál, ze kterých na konci získáme průměrnou hodnotu sociálního statusu ekonomicky aktivních jedinců do 30 let a do 50 let.

 

 

Vybraní jedinci k výzkumu

 

- Skupina ekonomicky aktivních jedinců do 30 let:

Jana 20 let, asistentka vedoucího marketingového oddělení, svobodná

Petr 26 let, zedník, rozvedený, 1 dítě

Martin 29 let, soukromá advokátní praxe, ženatý, 1 dítě

 

- Skupina ekonomicky aktivních jedinců do 50 let:

Lukáš 40 let, ekonomický náměstek, svobodný

Kateřina 44 let, prodavačka, vdaná, 2 děti

Matěj 49 let, vedoucí oddělení státní správa, ženatý, 1 dítě 

Zkoumané škály sociálního statusu a jejich hodnoty

 

1) Vzdělání

Základní 1

Vyučen 2

Středoškolské 3

Vyšší odborné 4

Bakalářské 5

Vysokoškolské 6

 

2) Složitost práce

Lehká ( jednotvárná ) 1

Manuální 2

Administrativní 3

Práce na PC a s klienty 4

Vedoucí střední management 5

Řídící práce, samostatná pozice 6

 

3) Moc

Jsem řízen 1

Řídím jednoho pracovníka 2

Řídím 2-10 pracovníků 3

Řídím 11-50 pracovníků 4

Řídím více jak 50 pracovníků 5

Řídím sám sebe 6

 

4) Vliv na politickou situaci

Naprostý nezájem 1

Nepravidelný volič 2

Pravidelný volič 3

Člen strany 4

Funkcionář strany 5

Výkon státní funkce 6

 

5) Příjem

Minimální mzda 1

do 12 tis. Kč 2

13 20 tis. Kč 3

21 30 tis. Kč 4

31 50 tis. Kč 5

nad 50 tis. Kč 6

 

6) Bohatství

Osobní věci ( do 20 tis. Kč ) 1

Osobní automobil 2

Chata 3

Byt v osobním vlastnictví 4

Byt v OV a automobil 5

Rodinný dům 6

7) Doprava do zaměstnání

Pěšky 1

Veřejná doprava 2

Vlastní automobil více osob 3

Vlastní automobil sám 4

Služební automobil 5

Osobní řidič 6

 

8) Dovolená

Žádná 1

Letní dovolená v tuzemsku 2

Letní dovolená v zahraničí 3

Letní a zimní dovolená v tuzemsku 4

Letní a zimní dovolená v zahraničí 5

Zahraniční dovolená vícekrát za rok 6

 

9) Kultura

TV 1

Kino 2

Historické památky 3

Divadlo a koncerty 4

Společenské večírky 5

Kulturně produktivní 6

 

Konkrétní výstupy z dotazování jedinců

- Skupina ekonomicky aktivních jedinců do 30 let:

 

Jana

Petr

 

Martin

 

- Skupina ekonomicky aktivních jedinců do 50 let:

Lukáš

Kateřina

Matěj

 

Výsledek sociálního výzkumu ekonomicky aktivních jedinců

 


Date: 2015-12-24; view: 1349


<== previous page | next page ==>
 | Conciliando la tradición
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.009 sec.)