Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Schematisk bild över urinvägarna

Ett skelett

Skelettet är kroppens stomme. Det består av ben. Det ställe där två eller flera ben möts heter en led.

Musklerna sitter fast på skelettet. Benen sitter stadigt ihop med hjälp av ledband och muskler.

När musklerna drar ihop sig, rör sig ”stommen”.

Matens väg genom kroppen

 

Mag-tarmkanalen

1. Munhålan med tänder, tunga och salivkörtlar

2. Matstrupen

3. Magsäcken

4. Lever, gallgångarna, bukspottkörtel

5. Tunntarm, blindtarm och tjocktarm

6. Ändtarm

 

Maten ger kroppen energi och näring som den behöver för att fungera. Matspjälknings- eller matsmältningssystemet består av tänder, tunga, mage, tarmar och ett antalkörtlar.

 

Tänderna klipper och mal sönder maten i mindre bitar. I munhålan blandas maten med saliv. Tungan är en mycket rörlig muskel. På dess ovansida finns fullt med små knölar och vårtor, smaklökarna. Olika delar av tungan känner beskt, sött, salt och surt.

 

Saliven innehåller bland annat vissa enzymer som bearbetar födan. Saliven gör det också lättare att svälja maten.

 

Matstrupen leder maten från munhålan till magsäcken.

 

Magsäcken är en elastisk säck i vilken maten bearbetas under några timmar. Magsäcken ger ifrån sig saltsyra och matspjälkande enzymer.

 

Levern deltar i matspjälkningen genom att producera galla, som förs via gallgångarna till gallblåsan. I anslutning till en måltid stimuleras gallblåsan till sammandragningar och galla insöndras i tarmkanalen.

 

Tunntarmen är fyra till fem meter lång och dess inre yta är täckt av tarmludd.

 

Tarmluddet består av millimeterhöga luddliknande utskott. Utskotten innehåller blodkärl och lymfkärl som tar upp näringsämnen. En del av dessa ämnen förs direkt till levern, andra, går till blodbanan.


I tjocktarmen koncentreras tarminnehållet genom att vatten tas upp från tarminnehållet så att avföringen får en fastare konsistens

När tarmen fyllts går avföringen ut genom ändtarmen.

Andningssystemet

 

Schematisk bild över andningssystemet

1. Näshålan

2. Munhålan

3. Svalg och struphuvud

4. Luftstrupe

5. Bronker

6. Höger lunga

7. Vänster lunga

 

Andningsorganen består av de kanaler som för luften till lungorna. Systemet transporterar även bort koldioxid.

 

Normalt andas vi in luften genom näsan. Luftrören (bronkerna) leder luften från näsgångar och svalg ner i lungorna, där huvudstammen delar upp sig i allt finare grenar, som leder fram till de minsta strukturerna, de heter lungblåsorna. Det finns hundratals miljoner sådana lungblåsor (alveoler). I alveoler äger utbytet av gaser. 

Schematisk bild över urinvägarna

1. Njurarna

2. Urinledarna

3. Urinblåsan

4. Urinröret

 

Njurarna sitter i bukens bakre del på var sin sida om ryggraden. Här filtreras blodets avfallsprodukter bort och lämnar kroppen med urinen.

 

Från njurarna urinen förs vidare via urinledarna till urinblåsan. Blåsan töms sedan genom urinröret.


Många läkemedel bryts först ned i levern för att därefter försvinna ur kroppen via njurarna och urinen.

 

Det var allt!

 


Date: 2015-12-24; view: 960


<== previous page | next page ==>
Metaphorical group of stylistic devices. Mechanism of metaphoric transfer of name. Types of metaphor. | Ex. Change from active into passive.
doclecture.net - lectures - 2014-2023 year. Copyright infringement or personal data (0.014 sec.)