Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Značkovací jazyk

Základní pojmy

l Značkovací jazyk – prostředek pro předání informace

l V běžném textovém tvaru – lze editovat jakýmkoliv editorem (notepad, nano, vi, …)

l Předávají se

▸ Data

▸ Infromace o zobrazení

l Tag – značka

l Atribut – vlastnost

l Value - hodnota

Rozdělení

l Prezentační

▸ WYSIWYG

l Procedurální

▸ TeX, Postscript

l Popisné

▸ HTML

Značkovací jazyky obecně

l Široké spektrum použití

l Text

l Data

l Playlist

l GUI

l Grafika

l A další – RSS, matematické zápisy,

GenCode

l Prvním konceptem byl Generic Coding – GenCode

l 1967

l Cílem bylo sjednotit záznamy a komunikaci

l Základní myšlenka:

▸ Definice možných značek

▸ Povinné značky

▸ Odlišení od dat či textu

▸ Význam značek

l William Tunnicliffe

Koncept GenCode a důsledky

l Snaha o vytvoření jediného univerzálního jazyka

l Po x jednáních pracovní skupiny

▸ Nelze udělat jeden jazyk pro vše – rozmanitost

▸ Značky budou popisné a ne výkonné

▸ Značky budou zařazeny do hierarchické struktury

l Dokument by měl být rozdělen na logické celky

l Oddělení formátu od textu

l Pochopení jak strojem, tak člověkem

l Otevřený standard – bez omezení

GML

l General Markup Language

l Charles Goldfarb, Edward Mosher a Raymond Lorie

▸ IBM

l Rozvinutí GenCode

l 1969 – vývoj GML

l V roce 1980 – 90% dokumentů IBM je v GML

SGML

l Vzniklo dalším vývojem

l Metajazyk - „pravopis“ pro tvorbu dalších jazyků

l Umožňuje vytvořit popisný značkovací jazyk dle potřeby

▸ Uvození značky

▸ Písmo

▸ Hierarchickou strukturu dokumentu a vnořování

l Obsahoval Elementy, Atributy a Entity

Výhody SGML

l Uložení dat nezávisle na

▸ Operačním systému

▸ Prohlížeči

▸ Licenci

l Validace oproti DTD – dle potřeb uživatele

l Snadná zpracovatelnost

l Při dobrém DTD přenositelnost

l DocBook – pro tvorbu odborné literatury

Nevýhody SGML

l Malé povědomí

l Málo nástrojů na tvorbu

l Drahé nástroje

l Chybějící související normy

l Chybějící stylovací prostředekl Slabá podpora velkých firem

Ukázka XML

l <CZU title="Vysková škola" Praha >

l <Student>

l <Jméno> Jan </Jméno>

l <Příjmení> Vomáčka

l </Student>

l <Předmět>

l <Název> Značkovací jazyky</Název>

l <Učitel>Alexandr Vasilenko</Učitel>

l <Kód>ETE29E</Kód>

l </Předmět>

l </CZU>

DTD

l Document Type Definition

l Deklaruje strukturu dokumentu

l Význam značek a atributů a možné hodnoty

l Pro každý typ dokumentu zvlášť

l Kontrola

▸ Použitých značek a hodnot atributů

▸ Správná hierarchie a vnořování

l Parser – kontrola syntaxe

Ukázka DTD

l <!ELEMENT CZU (Student+,Učitel* )>

l <!ATTLIST title ref CDATA #REQUIRED>

l <!ELEMENT Student (Jméno+,Příjmení+)>

l <!ELEMENT Jméno (#PCDATA)>

l <!ELEMENT Příjmení (#PCDATA)>

l <!ELEMENT Učitel (Titul*, Učitel)>

Jiné definiční nástroje

• XML Schema Definition

• RelaxNG

– Plný zápis

– Zkrácený zápis

• Schematron

HTML 5

l Multimédia

l Aplikační nástroje

l Sémantika

l Lokální úložiště

l Offline www aplikace

Multimédia

• Přímé přehrávání v prohlížeči

• Bez zásuvných modulů

– Audio

– Video

• Méně zátěže

• Standardizované formáty

Úložiště a aplikace

• Podpora olnice cloudových aplikací

• Tvorba dokumentů v offline stavu

• Po připojení dojde k synchronizaci

• I pro mobilní zařízení

Sémantika

• Rozdělení obsahu na části

• Dle pozice či významu

• Umožní lepší práci mobilním zařízením

• Hlavička, patička, sekce, článek, …

Vylepšení formulářů

• Nová pole

• Tel

• Search

• url

• Date

• Range

• Color

Výsledná stránka

• Obdélníky a jejich okraje

• HTML dodá obsahovou stránku

• CSS umístění a barvy

• Obrázky design

• Autor vše uvede do souladného celku

XML

l Založeno na SGML

l Zjednodušené SGML

▸ Vyřazení zastaralých prvků

▸ Volitelná validace oproti DTD

- Well-formed – vnořování a správné značky

- Valid – souhlasí oproti DTD

▸ Všechny atributy mají hodnotu

▸ Prázdné značky jsou také uzavřené

l Metajazyk – prostředek pro tvorbu nových

l Standardizace a internacionalizace

l 1998

Souvisí s XML

l XSL – transformace a formátování

l Xpath – odkazování v dokumentu

l Xlink – odkazy

l Další jazyky

▸ SMIL

▸ SVG

▸ RSS

▸ ODF

▸ OOXML

Xml přínosy

l Standard pro výměnu dat

l Všestranné použití

l „Neomezené“ pole působnosti

▸ Textové dokumenty

▸ Data

▸ Grafika

▸ Zvuková komunikace

▸ Grafické prostředí

▸ Speciální zápisy

Vliv XML na HTML

l Úprava HTML do „podoby“ XML

l XHTML 2000

l Přísnější syntaxe

l Vyhození zastaralých značek

l Důsledné oddělení formátu

l Stejné principy převzal i vývoj HTML5

TeX

l Odlišný od jazyků založených na SGML

l Pro sazbu publikací

l 1977 Donald Knuth

l Nevyhovoval mu žádný z tehdejších prostředků pro sazbu

l TeX nemá vizuální rozhraní

l Existují soubory maker – LaTeX, nebo přímo WYSIWYG - LyX

• ATOM

l Základ – XML

l „Obdoba“ RSS

l Http protokol

l Nadpis, text článku, souhrny a další data dle potřeby

DocBook

l Sémantický značkovací jazyk

l Zaznamenání technické dokumentace

l Základ pro další převod do „konvenčního formátu“

▸ Set

▸ Book

▸ Part

▸ Article

▸ Chapter

Office Open XML

l Formát MS Office

l Zip soubor obsahující všechno

l ISO/IEC 29500

l Belgie, Dánsko, Německo, Japonsko, Litva, Norsko, Švédsko, Švýcarsko, VB, USA

ODF

l Formát pro OpenOffice

l ISO/IEC 26300:2006 Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) v1.0.

l Jednoduchý a jasný zápis

l Apple Inc., Adobe Systems, Google, IBM, Intel, Microsoft, Nokia, Novell, Red Hat, Sun Microsystems

l NATO

RSS

l Realy Simple Syndication

l Systém pro sledování nového obsahu

l Odešl nadpis a souhrn článku

l 1995

l Verze 0.91

SVG

l Scalable Vector Graphics

l 2D vektorová grafika

l Lze tvořit i v poznámkovém bloku

l Podpora prohlížečů kromě

l Umožňuje animace

 


Date: 2015-12-18; view: 469


<== previous page | next page ==>
Právní náležitosti | Technologie pro e-obchod
doclecture.net - lectures - 2014-2018 year. Copyright infringement or personal data (0.005 sec.)