Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


ZAHAJOVACÍ SLOVO

K antikomunistickým dezinformacím o příčinách, průběhu a výsledcích druhé světové války; k nebezpečí nového nástupu fašismu

 

 

sborník vystoupení

na XXXVII. pražské

teoreticko-politické konferenci s mezinárodní účastí

U příležitosti 70. výročí vítězství nad fašismem se 18. dubna 2015 konala XXXVII. pražská teoreticko-politická konference s mezinárodní účastí na téma „K antikomunistickým dezinformacím o příčinách, průběhu a výsledcích druhé světové války; k nebezpečí nového nástupu fašismu“. Jejím cílem bylo přispět k obraně historické pravdy, k odhalení záměrů soudobé světové reakce a ke společnému nástupu proti ní.

Pořadateli konference byly OV KSČM Praha 1, Praha 6, Praha-východ, Praha-západ, Beroun, Domažlice, Klatovy, Mladá Boleslav, Plzeň-sever, Příbram, Rokycany, Trutnov, MěV KSČM Jirkov a KPI Olomouc.

V plně zaplněném sále byli přítomni nejen účastníci z různých míst České republiky, ale také zahraniční účastníci z Belgie, Francie, Itálie, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Ruské federace, Řecka, Slovenska, Ukrajiny a Velké Británie, jakož i velvyslankyně Čínské lidové republiky a 1. tajemníci velvyslanectví Korejské lidově demokratické republiky a Vietnamské socialistické republiky.

Úvodní referát k danému tématu přednesl Josef Skála. V následující diskusi vystoupilo 22 účastníků konference a devět nepřednesených příspěvků bylo odevzdáno do protokolu konference.

Účastníci byli seznámeni s Výzvou pořadatelů konference všem lidem, kterým vadí překrucování historie a přípravy nové agresivní války, a přijali Rozhodný protest k projevům antikomunistické totalitní zvůle na Ukrajině.

Zmíněná vystoupení, nepřednesené příspěvky a uvedené dokumenty jsou obsahem předkládaného sborníku.

Jako obvykle vyjádřené názory nekomentujeme a ponecháváme souhlas či námitky nebo nesouhlas s obsahem jednotlivých vystoupení a příspěvků na čtenáři a do další diskuse. Přičemž podotýkáme, že některé názory se mohou lišit od názorů pořadatelů konference. 

 

I.

ZAHAJOVACÍ SLOVO

 

 

Nedovolme přepisování dějin

Viktor Pázler

 

Legendární píseň „Svatá válka“, která se stala symbolem nezlomitelného odporu a odhodlání nejen sovětského lidu v boji s fašismem za druhé světové války, stylově otevřela dnešní XXXVII. pražskou teoreticko-politickou konferenci s mezinárodní účastí, která se koná u příležitosti 70. výročí vítězství nad fašismem.

Dovolte, abych jménem pořadatelů tuto konferenci zahájil a všechny vás srdečně přivítal.

Naše konference se koná na téma: „K antikomunistickým dezinformacím o příčinách, průběhu a výsledcích druhé světové války, k nebezpečí nového nástupu fašismu“. Jistě mi dáte za pravdu, že to je v současném rozbouřeném světě téma navýsost aktuální. Je aktuální i proto, že jsme svědky nebývalého překrucování událostí druhé světové války, neskrývaných lží, pomlouvání celé generace lidí, kteří vítězství nad fašismem obětovali vše včetně svých životů a bránili mír na zemi.

V podmínkách naší země jsme svědky toho, že se čím dál více objevují názory, že osvobození naší země před sedmdesáti lety nebylo žádným osvobozením, ale okupací. Pro ilustraci uveďme za všechny např. publicistu Tomáše Klvaňu, nechvalně známého z doby, kdy za státní peníze propagoval umístění amerického radaru do Brd, který nedávno napsal, že Rudá armáda Československo neosvobodila, ale dobyla. Jak v tomto týdnu v deníku Právo uvedl bezpečnostní analytik Miloš Balabán, cituji: „Klvaňovo tvrzení implikuje, že Československo nebylo okupovaným státem, ale spojencem nacistického Německa, čemuž neodpovídá rozsáhlý domácí odboj a přes tři sta tisíc válečných obětí.“ A správně dodává, že „toto tvrzení by znamenalo, že nejen Rudá armáda, ale i 1. čs. armádní sbor v Sovětském svazu pod velením legendárního Ludvíka Svobody by byl považován za okupační sílu.“ Jistě bych mohl takových faktů falzifikace uvádět z poslední doby více, ale přenechám to povolanějším, kteří dnes vystoupí na naší konferenci.

Vše to svědčí o nehorázné manipulaci s fakty s cílem ovlivnit především mladou generaci, a to v době, kdy již žije jen málo pamětníků, kteří na základě svých prožitků nemohou bránit ani sebe, ani historickou pravdu.

Proto považujeme za naši povinnost se hluboce poklonit a vzdát úctu těm desítkám milionů mrtvých z období druhé světové války. Současně ale, ve shodě se závěry loňské 16. porady představitelů dělnických a komunistických stran v Ekvádoru, vést boj proti reakcionářskému přepisování dějin a přikrášlování fašismu a nacismu. Odhalovat a odsoudit přitom hegemonické plány imperialismu, skutečné příčiny války a zdůrazňovat význam boje za mír. Věřím, že v tomto duchu bude probíhat i naše konference.

 

 

II.


Date: 2015-12-17; view: 432


<== previous page | next page ==>
Friday 6th December | Uacute;VODNÍ REFERÁT
doclecture.net - lectures - 2014-2018 year. Copyright infringement or personal data (0.002 sec.)