Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


C. Kelimelerin dili

Beslenme çantası-.........................................................................................................................

Simit...............................................................................................................................................

Bozuk para-..........................................................................................................................................

Gündelikçi-..........................................................................................................................................

Ertelemek-............................................................................................................................................

Tanımsız-.............................................................................................................................................

Sağanak yağmur-.................................................................................................................................

Alaca karanlık-.....................................................................................................................................

Kavramak-...........................................................................................................................................

 

D. OKUMA-ANLAMA

 

1.Ali kime niçin yardım etmek istiyor?............................................................................................. ............................................................................................................................................

2. Ali yapacağı yardımın bilinmesini neden istemiyor ?.....................................................................

.............................................................................................................................................................

3. Öğretmeni Ali’yi iyilik yapmaktan neden vazgeçirmek istiyor ?....................................................

.............................................................................................................................................................

4. Ali yapacağı iyiliği neden ertelemek istemiyor?............................................................................

..............................................................................................................................................................5. Ali neden çok zengin olmak istiyor? .............................................................................................

6. Siz zengin olsaydınız ne gibi yardımlar yapardınız?......................................................................

..............................................................................................................................................................7. ‘Bazen büyükler küçüklerden ders alır’ sözünü nasıl anlıyorsunuz?..............................................

………………………………………………………………………………………………………

8. Hikayeyle ilgili kendi hislerinizi anlatınız ?...................................................................................

……………………………………………………………………………………………………

 

KISSADAN HİSSE

DENİZ YILDIZI

Yazı yazmak için okyanus sahillerine giden bir yazar, sabaha karşı kumsalda dans eder gibi hareketler yapan birini görür.Biraz yaklaşınca , bu kişinin sahile vuran denizyıldızlarını, okyanusa atan genç bir adam olduğunu fark eder. Genç adama yaklaşır:
- Neden denizyıldızlarını okyanusa atıyorsun?
Genç adam yanıtlar;
- Birazdan güneş yükselip, sular çekilecek. Onları suya atmazsam ölecekler. Yazar sorar;
- Kilometrelerce sahil , binlerce denizyıldızı var. Ne fark eder ki?
Genç adam eğilir, yerden bir denizyıldızı daha alır, okyanusa fırlatır.
- Onun için fark etti ama...


Ben bilmediğimi bildiğim için , öteki insanlardan akıllıyım

SOKRATES

 

A. DERSE HAZIRLIK

 

1.Bazı tablolar, 10 milyon dolara kadar alıcı bulmaktadır.Bunu mantıklı buluyor musunuz ?

2.Tarih boyunca büyük ressamlar hayatta iken değil de öldükten sonra meşhur olmuşlardır. Sizce bunun sebebi ne olabilir?

 

B. OKUMA PARÇASI

YEDİ MEKTUPLA BİR

HİKÂYE

I

M. Florion Arc - en - Ciel,

Ressam

Portreniz tamamlandı. Bedeli olan 500 frank borcunuzu lütfen ödemenizi rica ederim.

Hesabın ödenmesinde gecikmeyeceğinizi ümit eder; saygılarımı sunarım.

Florian ARC en - Ciel (F.Arkanslyel)

Ressam

II

M. A. Mayer, Banka Müdürü

Benden 500 frank alma isteginizi belirttiğiniz mektubunuzu aldım. Fakat benim olduğunu söylediğiniz portrede, kendimi tanıyamadığım gibi gösterdiğim bütün akraba ve tanıdıklarım da aynı kanıda olduklarını söylediler. Bu münasebetle tamamen hayalinizin ürünü olan bu resim için para vermek niyetinde değilim. Tabloyu, yolladığınız hamalla geriye gönderiyorum. Hakkınızı almak için mahkemeye baş vurduğunuz takdirde kesinleşecek hükme uyacağım.

Saygılarımı lütfen kabul buyurunuz

A. Mayer

Banka Müdürü

III

Sanat Galerisi Jüri Heyeti Üyelerine,

"Karanlık Düşünceli Bir Adam" adını verdiğim son tablomu, yeni açılacak sergi için yüksek görüşlerinize sunuyorum. Derin saygılarımı bildirir, eserimin, takdirlerinizi kazanarak sergileneceğini ümit ederim.

Florian ARC - en - Ciel

 


IV

M. Florian Arc - en - Ciel,

"Karanlık Düşünceli Bir Adam" adlı tablonuzun heyetimizce kabul edilerek 317 numara ile galerimizde sergileneceğini bildirmekten şeref duyuyorum.

Jüri Başkanı

V

M. A. Mayer,

Banka Müdürü

"Karanlık Düşünceli Bir Adam" adını koyarak portremi açıkça teşhir etmek kabalığında bulundunuz. Kışkırtıcı biçimde adlandırılan tablonuzu sergiden geri almazsanız, mahkemeye başvurarak hakkınızda takibat yaptıracağımı bildiririm.

A. Mayer

Banka Müdürü

VI

M. Florian Arc - en - Ciel,

Ressam

Son mektubunuzdaki öfkeli ifadeyi bir türlü anlayamadım. Beni mazur görmenizi rica ederim. Sergilenmekte olan tablo ile şahsınızın hiçbir ilgisi bulunmadığı hakkında gerek sizin, gerek yakınlarınızın, dostlarınızın kanılarını bildiren mektup özel dosyamdadır. Bu münasebetle hangi hakla tablonun sergilenmesinden beni yasaklamak istediğinizi sormak hakkımdır, sanıyorum. Mektubunuzda bahsettiğiniz mahkeme kararını ben de soğukkanlılıkla bekliyorum.

NOT: Tablo sergide 1000 franka satılıktır. Belki bir alıcısı bulunur.

Florlan ARC - en - Ciel

VII

Sanat Galerisi Jüri Heyeti Üyelerine,

317 numaralı "Karanlık Düşünceli Bir Adam" adlı tabloyu satın almak istiyorum. Yarına kadar tabloyu adresime yollamanızı rica eder 1000 franklık çekin emrinize yollandığını saygılarımla bildiririm.

A. Mayer

Banka Müdürü

C-KELİMELERİN DİLİ

1. Kanı-....................................................................................................................

2. tablo-..................................................................................................................

3. baş vurmak-.......................................................................................................

4. hüküm-..............................................................................................................

5. heyet-.................................................................................................................

6. teşhir etmek-.....................................................................................................

7. mazur görmek-...................................................................................................

8. bahsetmek-........................................................................................................

9. soğukkanlı-........................................................................................................

10.yollama-...........................................................................................................

D-OKUMA-ANLAMA

1- M.A. Mayer kimdir?................................................................................................

2- M.A. Mayer resmi niçin almak istemiyor?.............................................................

................................................................................................................................

3- Ressam, yaptığı portreye ne ad veriyor?................................................................

4- Portre galeride sergileniyor mu?............................................................................

5- Banka müdürü resmi niçin almak zorunda kalıyor?............................................

................................................................................................................................

6- Resim kaç franka satılıyor?....................................................................................

 


Küçük bir şer içinde içinde çok şer gizlendiği gibi; bir küçük hayır da,çok hayırları gizler

 

A. Derse Hazırlık

 

1. İnsanlar niçin rüşvet verirler?

2. Rüşvetin cezası nasıl olmalı ?

3. Rüşvetin yaygın olduğu ülkelerin geleceği nasıl olur?

B.OKUMA PARÇASI

 

RÜŞVET

Kuvvetli bir rüzgar esiyordu. Avukat Hacı Namık Efendi, kağıtlarım uçmasın diye, dükkanının penceresini kapattı.

Açık olan kapısını iterken, küçük boylu, atının yuları elinde, yuvarlak bir köylünün yaklaştığını gördü.

“Merhaba Ali Hoca”, dedi. “Böyle zamansız ne arıyorsun burada? Daha pazara iki gün var.”

“Merhaba, efendi! Belaya düştüm. Bir dava için geliyorum,” diye başını salladı;

“İyi, gel biraz konuşalım, bakalım.”

“Konuşalım.”

“Derdini anlat bana bakayım.”

“Senden başka zaten kime anlatacağım.”

Atını bir direğe bağladı. Küçük dükkana girdi ve geçip oturdu. Namık efendinin uzattığı sigarayı yakarken problemini anlattı.

Hasmı, köyün muhtarı Kolsuzoğlu'ydu. Ona ait bir arsanın üzerine, Ali Hoca vaktiyle bir ev yaptırmıştı.

Kolsuzoğlu şimdi bu evin yapıldığı arazi benim diyordu. Halbuki bina kimin ise yer de onun demekti.

Namık Efendi. Ali Hoca'yı dinledikten sonra.

“Sen haksızsın Ali Hoca!” dedi.

Haksız mıyım?

Evet.

Hayır, ben haklıyım. Niye binayı yaparken sesini çıkarmadı.

Çıkarmasın.

Ben haklı olduğumu biliyorum, Namık Efendi. Davadan vazgeçmem.

Kaybedeceksin!…

Edeyim, zararı yok. Ama davadan vazgeçmem.

Namık Efendi haksız davalar almazdı. Bu davayı kabul etmek istemiyordu. Ama "Bozüyük" köyünün halkı 30 senelik müşterileri idi. İşleri her düştüğünde Namık Efendi'ye gelirlerdi. Sonunda:

“Pekâlâ, senin bu işine bakayım, kaybedersem bana darılmayasın ama,” dedi.

Darılmam, ama neye kaybedeceksin?

Çünkü haksızsın.

Hakime güzel bir koç göndereyim mi?

Ne?

O vakit davayı kazanamaz mıyım?

O vakit kesinlikle kaybedersin.

Niçin?

Yeni hakim senin bildiğin adamlardan değil…

Ali Hoca, Namık Efendi'den yeni hakimin övgüsünü uzun uzadıya dinledi. Bu kişi rüşvetin hediyenin düşmanıymış. En haklı bir davacı kendisine rüşvet vermeye kalksa, o saatte onu haksız çıkarırmış.

Sonunda Ali Hoca ve Namık Efendi anlaştılar. Avukat çok ümitsizdi. İşi hatır için alıyordu. Haksızlık o kadar meydanda idi ki…

İki hafta sonra Ali Hoca dükkanın kapısında tekrar göründü. Dava sonuçlanmıştı.

Namık Efendi müşterisini görünce güldü;

“Hoş geldin! Ne dersin davayı kazandık!” Dedi.

Bu kadar haksız bir hükmü, hakimin nasıl verdiğine bir haftadır şaşıyordu.

Ali Hoca soğukkanlı:

“Benim gönderdiğim koç sayesinde kazandık!” Cevabını verdi.

Ne!… Sen hakime bir koç mu gönderdin?

Evet.

Buna cesaret ettin ha!…

Evet ama sen bana "Rüşvet düşmanıdır, kim hediye verirse haksız çıkar" dememiş miydin?

Evet.

Ben de koçu gönderirken kendi ismimi vermedim.

Ya ne yaptın?

Hasmım, Muhtar Kolsuzoğlu'nun ismini verdim. !!!…

Ömer Seyfettin


Date: 2015-12-17; view: 844


<== previous page | next page ==>
C. Kelimelerin dili | C. Kelimelerin dili
doclecture.net - lectures - 2014-2022 year. Copyright infringement or personal data (0.007 sec.)