Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Zamiast kropek wstaw wyrazy podane w nawiasie.

To są hotele ... . Zaletą ... jest dobra komunikacja. Uwaga ... jest nie do ... . Kwalifikacje ... nie budzą ... .W pokoju nie ma ... . Czekaliśmy na ... nie długo. Do ... dojechaliśmy taksówką. Na terenie ... jest parking. Posiłki przyrządzane według ... ... polskiej. (tradycja, kuchnia, stolica, dzielnica, recepcjonist(k)a, przyjęcie, kucharz, zastrzeżenie, klimatyzacja, kelner(ka), hotel, obiekt)

2.4. Z podanych wyrazów ułóż zdania.

Wprowadzić się, do, luksusowy, apartament. Nie, obejrzeć, ten, zabytek, architektoniczny. Zachwycony, być, od, życie, kulturalny, miasto. W, ten, hotel nie, mieć, ani, jeden, miejsce, noclegowy. Ten, komfortowy, pokój, i, wyśmienity, posiłek, nie, zapomnieć. Nie, dać się, przecenić, kuchnia, polski. Brakować, ten, hotel, dogodny, lokalizacja, oraz, fachowy, obsługa, personel. Dawno, nie, być, tu, grupa zorganizowany. Idealny, warunek, do, wypoczynek.

2.5. Ułóż pytania do podanych zdań.

Atutem „Orbisu” zawsze była nie tylko największa w Polsce sieć sprzedaży. 115 placówek w kraju podzielone na salony turystyczne i biura obsługi. Orbis zajmuje się nie tylko turystami indywidualnymi. Organizuje podróże służbowe dla polskich i międzynarodowych firm i korporacji. Turystom oferuje się wielki wybór interesujących ofert wakacyjnych. Orbis ciągle wzbogaca swoją ofertę krajową. Kolejnym dowodem dbałości o klientów jest nowy, oryginalny wystrój biur oraz nowe stroje firmowe pracowników.

GRAMATYKA

Rzeczowniki w dopełniaczu liczby pojedynczej

Mianownik Dopełniacz
wszystkie rzeczowniki męskoosobowe i męskożywotne - końcówka -a
pan, nauczyciel, koń, pies pana, nauczyciela, konia, psa
wszystkie rzeczowniki męskożywotne zakończone w M. l. poj. na -a - końcówka -y
poeta, meżczyzna, znawca poety, meżczyzny, znawcy
większość rzeczowników męskonieżywotnych - końcówka -u
bilet, kraj, płot, stół biletu, kraju, płotu, stołu
niektóre rzeczowniki męskonieżywotne - końcówka -a
styczeń, nos, walc, nóż, litr, Mińsk stycznia, nosa, walca, noża, litra, Mińska
wszystkie rzeczowniki rodzaju nijakiego - końcówka -a
dziecko, miasto, jabłko, pole, morze dziecka, miasta, jabłka, pola, morza
rzeczowniki rodzaju żeńskiego - końcówki –y, -i
kobieta, róża, ulica, mysz babcia, powieść, wieś, dłoń, gospodyni kobiety, ruży, ulicy,myszy, babci, powieści, wsi, dłoni, gospodyni

3.1. Zamień podane zdania w formie twierdzącej na przeczącą.Wzór: Wynajmę ten pokój. Nie wynajmę tego pokoju.

a) Opłacam ten rachunek. Zrywamy ten kontakt. Zatrzymuje wasz paszport. Znam twój charakter. Oglądamy mój hotel. Czytam twój artykuł. Lubię swój akademik.

b) Znam tę recepcjonistkę. Odwiedzam moją koleżankę. Zwiedzam tę cerkiew. Rozumiem waszą radość. Zwiedzam tę dzielnicę. Naprawiam wasz sprzęt.

c) Czytam to czasopismo. Rozumiemy wasze pytanie. Cenie twoje zdanie. Pamiętam twoje nazwisko. Uwzględniam twoje postępowanie. Znam to miejsce.

Części mowy określające rzeczowniki w dopełniaczu liczby pojedynczej

Mianownik Dopełniacz
młody pan, stary stół (bez) młodego pana, starego stołu
wysoka kobieta, czysta ulica (bez) wysokiej kobiety, czystej ulicy
duże okno, czerwone jabłko (bez) dużego okna, czerwonego jabłka

3.2. Użyj właściwe formy podanych wyrazów.

To miejsce jest odległe od (wszelka cywilizacja). Chcę mieć odrębny pokój od (wasze mieszkanie). Jestem zmęczony od (twoje ciągłe gadanie). Jesteśmy zadowoleni z (nasza ostatnia wycieczka). Droga jest jeszcze mokra od (ostatni deszcz). Jest znudzony z (ten nieustający hałas). Matka jest zdolna do (ofiarne poświęcenie) dla dzieci.


Date: 2015-12-11; view: 535


<== previous page | next page ==>
Rzeczowniki w miejscowniku liczby pojedynczej | Podaj odpowiedzi na pytania.
doclecture.net - lectures - 2014-2018 year. Copyright infringement or personal data (0.001 sec.)