Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Activitatea II: Steaua respectului de sine

Elaborat de Vicol Andrei

CHIŞINĂU 2013

Edinţa 1

Tema:„Dezvoltarea imaginii de sine prin autocunoaştere”

 

Timp:45 minute

 

Elev: R. D.

 

Scop: Dezvoltarea imaginii de sine

 

Obiective:

- identificarea caracteristicilor şi calităţilor personale

- recunoaşterea şi apreciera persoanei sale

- cunoaşterea percepţiei de sine şi a persoanei sale percepute de alţii

 

Energizer:

Scop: enerizare şi pregătire pentru activităţi

Timp: 5 minute

Descriere: Elevul este rugat să deseneze un simbol al personalităţii sale din elemente simple. La dorinţă poate să adauge şi să complice desenul oricît de mult ar dori. Pe scurt, trebuie să relateze despre fiecare element în parte şi relaţia dintre acestea.

 

Activitatea I: Analiza SWOT

 

Scop: Identificarea caracteristicilol personale din diferite aspecte

Timp: 15 minute

Descriere: Elevul primeşte o fişă cu tabel, din 4 ferestre (2x2) (Anexa 1). În fiecare trebuie să scrie: 1 – punctele sale tari; 2 – puncte slabe; 3 – oportunităţi, 4 – ameninţări. Cînd elevul completează toate ferestrele, citeşte ce scrie în fiecare şi se discută despre fiecare aspect menţionat. Cînd termină, e întrebat dacă vede o oarecare relaţie între aspectele descrise şi se discută (dacă nu-s, se identifică împreună cu psihologul) şi tot se discută, pentru ca elevul să recunoască aceste relaţii.

 

 

Activitatea II: Steaua respectului de sine

Scop: Recunoaşterea valorilor individuale şi schimbărilor dorite

Timp: 10 minute

Descriere: Elevul primeşte o fişă cu desen (Anexa 2). Trebuie să completeze fiecare din spaţiile conform întrebărilor propuse. Cînd elevul termină, cele scrise se discută, oferindui-se posibilitatea de a se expune liber pe baza celor scrise.

 

Activitatea III: „Totul este posibil”

Scop: Diminuarea blocajelor personale

Timp: 10 minute

Descriere: Timp de 3 – 4 minute, elevul îşi alege trebuie să scrie pe o foaie unul dintre obiectivele pe viitor din activitatea anterioară. Apoi, descrie paşii pentru atingerea acestui obiectiv în aşa mod, precum nu ar fi limitat de resurse materiale şi psihice. După, citeşte fiecare pas. Psihologul întreabă ce în viaţa reală îi stă în cale şi, dacă e ceva imposibil, cu ce s-ar putea înlocuit sau poate înconjurat, pentru a ajunge la acest scop.

 

Refecţie:

Timp: 5 minute

 

Elevul poate să se exprime liber asupra la orice activităţi, să mai spună ceva, dacă a rămas nespus şi, în caz de necesitate, să ceară explicaţii pe baza activităţilor. 

 

Anexa 1

Analiza SWOT

 

Puncte tari Puncte slabe
Oportunităţi Ameninţări

 

 

Anexa 2

Steaua respectului de sine


Date: 2015-12-11; view: 4435


<== previous page | next page ==>
Scientific Library of Al-Farabi Kazakh National University | Spokojenost - nespojenost
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.007 sec.)