Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Laevade agenteerimine

Selts ja Laevade prahtimise

Meie väljaõppinud ja suurte kogemustega meeskonnad teenindavad ööpäev läbi tankerite, kuivveoste, konteinerite ja reisijateveo ning mereväe sektorit. Teise osa ESTMA laevandusagentuuri edukalt välja arendatud tegevusest moodustab reisilaevade teenus. Reisijatevedu pakutakse nii kiirlaevade kui ka lõbusõidulaevadega.

Tänu sellele, et oleme pühendunud oma alale, on meil tihedad koostöösidemed terminalide operaatoritega, sadamavalitsustega ning teiste sadamateenuse pakkujatega kõikides piirkondades. See aitab täita meie eesmärki tagada aluste kiire ümberlaadimine minimaalse viivituse ja maksumusega.

Meie tugevaks küljeks on jätkuvalt kõrgetasemelise teeninduse pakkumine oma klientidele:

 

eeskujuliku tegevusega seotud hea maine;

teabe kohene edastamine kliendile;

tervishoiu- ja ohutusnõuete range järgimine;

tsentraliseeritud arvepidamissüsteem väljamaksete ja täieliku dokumentatsiooni haldamise tagamiseks kõige kaasaegsema tehnika abil;

kõikide sadamate teenuste koordineeritud ja järjepidev järelevalve.

Piirkondlikud kontorid ja sihtpunktid

Eesti: Tallinn (peakontor), Muuga, Paldiski, Kunda, Pärnu

Läti: Ventspils, Riia

Leedu: Klaipeda, Butinge (kohaliku allagendi kaudu)

Venemaa: Peterburi, Primorsk

Ekskursiooni teenused

3. ESTMA korraldab alates 2000. aastast rannikualade ekskursioone. Teenuste ühendamine tagab dünaamilise korralduse. Tänu teabe oskuslikule koordineerimisele kõigis teenindusetappides suudame täita klientide iga soovi. Rannikualade ekskursioone korraldav meeskond pakub ka kõige kõrgematele ootustele vastavaid fantastilisi ringkäike.

4. Tallinn pakub avastusrõõmu kõige erinevamate huvidega inimestele nii kunstiarmastajatele kui ka neile, kes soovivad tutvuda linna ööeluga; samuti gurmaanidele, ostuhuvilistele, loodusesõpradele ja teistele.

5. Tallinna vanalinna unikaalsus peitub eelkõige hästi säilinud keskaegsetes ehitistes, mis on enamikus Põhja-Euroopa pealinnades hävinenud. Tallinna vanalinn kuulub 1997. aastast UNESCO maailmapärandi nimekirja.

6. Reisilaevadega saabujatele kahekordse turvalisuse tagamiseks on ESTMA sõlminudriikliku vastutuskindlustuslepingu.

PRAKTIKA

 

Praktika käigul sain aru saada kuidas toimuv põhitöö ettevõttes: kes mille eest vastutsab, missugune dokumetatsiooon peab olema täidetud, missiguseid kirjad peab partnerite saatma.

Minu põhiliseks ülesanneks oli dokumenti töötlemine, koostamine ja laeva agenti ette küsida (üks näidis on lisatud lisa1.); firma jooksva dokumentatsiooni korrashoid; logistika osakonna töötajatele aitamine.Kuna firma pakkub rohkem ekspeditori teenuseid, siis olin ekspeditori abi. Oli vaja selgeks tegema millal kaup tuleb sadamasse, millal seda saaks ümberlaadida, millal kaubatellija saab seda vastu võtma, kas tal on vajalik tehnika. Saadamasse on vaja saatma laadimisplaani iga auto jaoks ja veokirjad klentide ja kaubatellijate jaoks.

Laadimise päeval on vaja kontrollida iga autojuhi asukoha ja läbi viia instruktaaži. Seda tehakse telefoni teel: peab selgeks tegema kas autojuht on juba sadama territooriumil või mis kellaks ta jõuab sadamasse; viia instruktaaži mis kaupa ta vedab, kuidas seda peaks kinnitama, millal ta peab objektil olema, mida peab tegema kui kaubaga vigastatakse jne. Autojuhidel võivad teel juhtude ootamatud situatsioonid ja küsimused, siis minu tööks oleks ka nende situatsioonide selgeks tegemine.

Ettevõttes on loodud ühine andmebaas, kus on saadaval kõik tellimused ja nende seisund (aktiivne, ootab töötlemise või on juba kohale toimetanud). Andmebaasi uuendatakse käsitsi ja minu tööks oli kontrollida, mis tellimused on juba tehtud ja teha vastavad muudatused andmebaasis ja kanda arhivisse tellijate taotlused.

 

LISAD

 

 

 


Date: 2015-12-11; view: 1284


<== previous page | next page ==>
Kaupade ekspedeerimine | An overview of the nervous system
doclecture.net - lectures - 2014-2023 year. Copyright infringement or personal data (0.007 sec.)