Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


NABÍDKA NA TRHU PRÁCE

 

- nabídku na trhu práce určuje počet lidí, co nabízejí práci

 

- čím je určen počet lidí, co nabízejí práci:

demografický vývoj – určuje: věk (produktivní věk 15-65), strukturu nabídky…

[ v ČR natalita 1,2, nejvyšší natalita Albánie, začínající problémy v Číně ]

sociálně - ekonomické zvyklosti – v jakém věku vstup na trh práce, práce žen…

NABÍKDA PRÁCE

à krátkodobě nabídka práce téměř nepružná

à dlouhodobě nabídka práce částečně pružná – změny na trhu práce probíhají v dlouhodobém horizontu

 

INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKA PRÁCE

 

 

ROVNOVÁHA NA TRHU PRÁCE

 

NEZAMĚSTNANOST

 

= lidé, kteří by byli ochotni při dané mzdě pracovat, ale firmy jim nenabízí volná místa

Převis nabídky práce nad nabídkou trhu práce

 

- vyjádření nezaměstnaných

absolutní číslo - nepřesné, nikdo neví zda je to hodně nebo málo

míra nezaměstnanosti – poměr nezaměstnaných ku pracujícím, říká nám více ne A.Č.

u = U/L [%]

u …… míra nezaměstnanosti

U ….. počet nezaměstnaných

L …... počet pracujících

 

U – osoba, která aktivně hledá zaměstnání – registrace na úřadě práce

 

TYPY NEZAMĚSTNANOSTI

 

  1. FRIKČNÍ NEZAMĚSTNANOST

krátkodobá nezaměstnanost, která je způsobena změnou zaměstnání, nejvyšší v září – absolventi, nejnižší – únor; relativně pozitivní

 

  1. STRUKTURÁLNÍ NEZAMĚSTNANOST

struktura nabídky práce neodpovídá struktuře poptávky práce, postihuje ekonomiky, které prochází nějakou změnou (u nás v 90 letech)

 

  1. CYKLICKÁ NEZAMĚSTNANOST

spojena s hospodářským cyklem – v případě krize – zvyšování nezaměstnanosti, v případě není krize – snižování nezaměstnanosti

 

  1. SEZÓNNÍ NEZAMĚSTNANOST

Některá hospodářská odvětví – zemědělství (sezónní práce), stavebnictví, CR – horský hotel 


Date: 2015-12-11; view: 570


<== previous page | next page ==>
NABÍDKA PO VÝROBNÍCH FAKTORECH | Remedial Versus Developmental Change
doclecture.net - lectures - 2014-2022 year. Copyright infringement or personal data (0.002 sec.)