Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


?????????????? ?????? ?1

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

DEPARTAMENTUL DE INFORMATICĂ

Indicaţii metodice

Pentru realizarea lucrărilor de laborator la disciplina

?Proiectarea Sistemelor Informatice?,

Ciclul I

Autor:

N.Pleşca, lector universitar

Chişinău


Prescurtări:

SI Sistem Informatic
Sil Sistem Informaţional
DFD Diagrama Fluxurilor de Date
DFDL Diagrama Fluxurilor de Date Logice
DFDF Diagrama Fluxurilor de Date Fizice
DFD de context Diagrama fluxurilor de date de nivel superior, care prezintă sistemul ca un tot întreg, care interactionează cu entităţile externe. Are topologie de tip stea.
DFD de nivel 0 Diagrama care detaliază diagrama de context, prezentând principalele subsisteme (componente) ale sistemului şi legăturile dintre subsisteme cu entităţile externe, prezentate deja în diagrama de context.
DFD de nivel 1 Diagramele (până la 7) care detaliază fiecare subsistem evidenţiat în cadrul sistemului. Sunt prezentate procesele de prelucrare ale fiecărui subsistem. Se recomandă numerotarea corectă a proceselor.
DFD de nivel 2 Aceste diagrame (până la 49 la număr) detaliază funcţionalităţile fiecărui proces evidenţiat în diagramele de nivel 1.
BD Bază de Date
ATM Automated Teller Machine
POS Point of Sale (punct de plăţi)

?Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.?

Steve Jobs

 

 

Aceste indicaţii metodice conţin cerinţele pentru elaborarea lucrărilor de laborator la disciplina ?Proiectarea sistemelor informatice?, utilizând notaţii grafice structurate.

Lucrările de laborator au drept obiective:

? Cunoaşterea şi înţelegerea nivelului de informatizare a organizaţiilor (în baza unui studiu) care activează în economia naţională, sfera educaţională şi socială etc. Compararea nivelului de informatizare la nivel de ţară cu cel existent la nivel mondial în diferite domenii de activitate;

? Aprofundarea cunoştinţelor acumulate la orele de curs;

? Aplicarea cunoştinţelor, obţinute în cadrul orelor de curs, pentru descrierea unui sistem informaţional din cadrul unei organizaţii şi a sistemelor informatice, deja existente în cadrul sistemelor informaţionale ale organizaţiilor;

? Formularea clară a cerinţelor necesare dezvoltării unui sistem informatic funcţional, cu delimitarea cerinţelor funcţionale şi nefuncţionale;

? Aplicarea cunoştinţelor pentru analiza şi proiectarea unui nou SI în cadrul unei întreprinderi, astfel încât acesta să se integreze eficient cu sistemele informatice deja existente;? Evidenţierea clară a intrărilor, prelucrărilor şi ale ieşirilor într-un SI şi părţile lui componente;

? Utilizarea corectă a notaţiilor grafice recomandate pentru proiectarea logicii sistemului informatic şi a structurii bazei de date;

? Prezentarea informaţiilor de ieşire dintr-un sistem informatic astfel încât să fie posibilă analiza, interpretarea şi luarea deciziilor tactice şi strategice în activitatea întreprinderii în care este exploatat sistemul informatic;

? Planificarea activităţilor şi ale resurselor necesare realizării SI.

 

 


CUPRINS

Lucrarea individuală Nr.1. 5

Tema: Analiza sistemelor informatice existente astăzi în organizaţii, a tipurilor şi a modalităţilor de utilizare a acestora 5

Obiective urmărite. 5

Cerinţe. 5

Noţiuni necesare a fi cunoscute pentru realizarea lucrării 5

Teme pentru referat 7

Lista problemelor propuse. 9

Lucrarea de laborator Nr.2. 11

Tema: Formularea problemei şi analiza domeniului de studiu. Formularea şi specificarea cerinţelor faţă de SI 11

Obiective urmărite. 11

Cerinţe. 11

Noţiuni necesare a fi cunoscute pentru realizarea lucrării 13

Exemple de artefacte specifice lucrării de laborator nr.2. 15

Sarcini propuse pentru rezolvare. 20

Lucrarea de laborator Nr.3. 22

Tema: Proiectarea sistemului informatic. 22

Obiective urmărite. 22

Cerinţe. 22

Noţiuni necesare a fi cunoscute pentru realizarea lucrării 23

Exemple de artefacte specifice lucrării de laborator nr.3. 25

Sarcini propuse pentru rezolvare. 28

Lucrarea de laborator nr. 4. 30

Tema: Planificarea iniţială a proiectului SI. 30

Obiective urmărite. 30

Cerinţe. 30

Noţiuni necesare a fi cunoscute pentru realizarea lucrării 31

Exemple de artefacte specifice lucrării de laborator nr.4. 33

Sarcini propuse pentru rezolvare. 35

BIBLIOGRAFIE.. 37

ANEXA 1. 38

ANEXA 2. 40

ANEXA 3. 41

?????????????? ?????? ?1


Date: 2016-06-13; view: 801


<== previous page | next page ==>
 | 
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.009 sec.)