Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Font: Times New Roman, Font Style: Bold, Size: 18.

Subtitluri:

Font: Times New Roman, Font Style: Bold, Size: 14.

Text:

Font: Times New Roman, Font Style: Regular, Size: 12.

 

Problema 8

Executaţi în Microsoft Word următorul tabel. Folosiţi opţiunileInsert table, Table Merge Cells, Table Split Cells, Cell Alignment, Tables Properties din meniul Table.

Problema 9

Scrieţi următorul text folosind, inclusiv în expresii, caractere Courier, 9, bold-italic:

 

Dacă o matrice ortogonală are determinantul +1, ea se mai numeşte proprie. Urmätoarele matrice sunt de acest tip:

 

Problema 10

Reprezentaţi trei figuri: una din bara Drawing, a doua din Autoshapes şi a treia din ClipArt.

Aplicaţi pe cele trei figuri efecte de culoare şi umbră.

 

Problema 11

- Scrieţi următoarele relaţii în MSWord cu ajutorul microsoft equation (sau Math type din word):

,

, ,

 

Problema 12

Introduceţi şi formataţi următorul text (Pentru diagrame folosiţi aplicaţia Paint sau în Word View ? Toolbars ? Drawing;titlulTimes New Roman, 14, Bold,aliniat la centru, cu distanţare a paragrafului de 30 înainte şi 12 după paragraf; textulTimes New Roman, 12, Normal,aliniat Justified,cu distanţare a peragrafului de 6 înainte şi după paragraf, distanţa dintre rânduri 1,5, indentare specială a primului rând, formatarea pe două coloane din Format-Columns şi se alege opţiunea Two):


Bibliografie:

Bolun I, Covalenco I . Bazele informaticii aplicate. Chişinău, 1999.

2. Vasilache G., Mocanu Iu., Covalenco I. ş. a. Windows, Word, Excel, Access. Material didactic. Centrul Noilor Tehnologii Informaţionale, 1999.

3. Gremalschi A., Vasilache G., Gremalschi L. Informatica. Manual pentru clasa a 7-a. Editura Ştiinţa, 2001.

4. Bulgaru O., Aplicaţii informatice (note de curs şi lucrări de laborator), USM, Chişinău, 2000.

5. ???????? ????, ??????????? Office Word 2000, ?????, 2003.


Date: 2016-06-12; view: 922


<== previous page | next page ==>
Modificarea combinaţiilor de taste | 
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.007 sec.)