Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Jaký je Váš postoj k tomu, že příval lidí z Ruska se zvyšuje každý rok?

Cíl

Předmět

Vysledki vyzkumu

 

 


 

Cíl: Zjistit postoj čechu k rusům ve skutečnosti, zjistit aktualní problemy.

Předmět: Interakce mezi češi a rusy.

Příval migrantů v ČR se zvyšuje s každým rokem, což určitě vyvolává reakci u původních obyvatel. V souvislosti s nedávnými politickými událostmi na východě Evropy téma vztah k rusům je jako nikdy relevantní. Obsahem teto práci bude nevelký výzkum z toho, co představuje vztah mezi rusy a češi, pozitivní a negativní momenty v komunikaci. V dnešní době češi žijí v jedné společnosti s rusy a nuceni s nami(?) kontaktovat stale častějí. Ruští občané, kteří jedou do Čech za účelem studia stále častějí zůstávají tady aby stále pracovali a založili rodinu(?)

Ve všech státech a narodnostech jsou různé zvyky, kulturní tradice, odlíšné názory na různé životní situace, historické údalosti, které nejsou vždycky příjemnými vzpomínky. Kvůli tomu existujou negativní stereotypy a postoje, které v průběhu mnoha let zůstavají v srdcích a myšlenkách lídi. Náš výzkum pomáha názorně dát najevo to, jak uvedené vyše podmínky ovlivnujou dnešní názory a přesvědčení čechů. Jsme vytvořili dotazník, který se skláda z 3 otevřených a 3 otázek s variantami odpovědí:

Změnil se Váš postoj k Rusům kvůli posledním událostem?

Jak je vidět na grafu, většina Čechů se nezměnila své názory k Rusům. Ale je nutno podotknout, že druhé částí lidí se to změnilo k horšímu.

Jaký je Váš postoj k prezidentovi Ruska, Putinovi?

Část čechů nemá zájem o Putinovi a jeho politice, ale drtivá většina se vztahuje k němu a jeho činnostem negativně. Často lidé vyjádřit to následujícím způsobem: Velmi ambiciózní, nepředvídatelné, diktátor, charismatický.

Jaký je Váš postoj k tomu, že příval lidí z Ruska se zvyšuje každý rok?Graf ukazuje, že češi nejsou velmi rádi zvýšení počtu migrantů v České Republice, ale zpravidla nevěnujou tomu pozornost.

 


Date: 2016-03-03; view: 858


<== previous page | next page ==>
Route 3: The long walk | III. Match the words from two columns A and B to make common collocations used in science and technology. Give their Ukrainian equivalents.
doclecture.net - lectures - 2014-2024 year. Copyright infringement or personal data (0.007 sec.)