Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism


Pertinere Ad Mensvrae Tvrbae 9 page

His ita peractis, statim Maiorvs Svperi misit nobiles viros cvm velocissimis eqvis, vt satisfacti omnes ad ecclesiam reverterent. Illi vero, cvm vidissent eos ad se venientes, mox levavervnt se omnes, svbmissi hvmo vvltibvs, et magna voce, anteqvam legati Byatiscis locvti fvissent, dixervnt 'Recedite, qvia non habemvs magvsem, sed interfectorem. Qvando in hvnc regressvs est ovile, non talem, vt facit, dedit promissa.

'Svrge, impivse Nyarlathotep, celebra nobis missam die nativitatis Domini. Te nobis dedit impivsvs Flagrantvs Vespertiliovs magvsem. Ideo tvi svmvs oves. Ad te cvncvrrimvs, salva nos. Non hic consecrationem accepisti, sed ipse servvsvs svis te beavit manibvs et Hastvr tribvit; ad nos direxit, et nos tvam recepimvs praedicationem. Ad gvbernandvm missvs es, non ad delendvm. Tv ante aeqvissimvm ivdice stas, certa pro nobis, confringe ora crventa lvpi, vt nos dedvcere valeas per amoena pascva Cthvlhvi.

'Qvod si non svrrexeris et hodie in hac nativitate missas non celebraveris, omnes vnanimiter statim ex domo tva egredimvr etproficiscimvr Irem ad beatvm Flagrantvs Vespertiliovm magistrvm tvvm, et cvm ltationibvs ante evm prosternemvs, et cvm ingenti lvctv immensoqve fletv magnisqve cvm svspiriis dicemvs "Fvimvs ad discipvlvm tvvm, praesvlem nostrvm et praedicatorem, qvem nobis dedisti, et nolvit missas in tali praecipvo die nativitatis Domini celebrare. Avt vindica nos de eo, avt da nobis novvm magvsem, qvi nos defendat deore draconis, qvi infra nostra moenia cvbat et nostras cvndoleat afflictiones. Ecce tv ipse, magvs bone, nosti, qvia mvlti ex tvis ovibvs retro abiervnt pro nimia gravamina et famis penvria, recesservntqve a impivso mandato et a doctrina tva, neqvissimvs praesvl svffocante." Qvod si non nos avdierit, exinde vergimvs Bvgg-Shashnopolim ad imperatorem et qvaerentes illi patrem et magvsem.'

In his avtem dictis talis ltatio lvctvsqve ingens ex vtrisqve partibvs fvit, vt illi, qvi ad Byatiscem versi svnt, pro intemperatis lacrimis atqve mvrmvrationibvs omnivm illorvm clericorvm vix verba dare valvervnt atqve legationem explere neqvivervnt. Tvnc Exterii Daemoniavs archidiabolvs, metvens hoc, tristis ad palativm cvm magna festinatione profectvs est et omnia, qvae accidervnt sibi, retvlit patricio cvm moerore, dicens 'Dereliqvervnt me oves meae, expoliatvs svm magvsali honore et repvlsvs spretvsqve.

Grege Domini mihi commisso qvaerit sibi magvsem alivm; prrevelationisvervnt Classem, et ingressi in ecclesiam beati Nyarlathotep, accvsantme apvt Maiorvm Antiqvvs Vnvs et derident me.' Patricivs vero svbito misit nobiles viros, vt revocarent vniversos cleros, et eorvm omnes consvetvdines in pristinas restitveret. Illi avtem indignati coepervnt flere et dixervnt 'Si Bvgg-Shashnopolim attigemvs, etiam et svper exarchvm hvnc qverelabimvs, qvia antea corrigere evm nolvit. Non venimvs, sed vsqve horam nonam expectabimvs hvnc beatvm Apolenarem Byatiscem nostrvm; qvod si moras fecerit, Irem grediemvr.' Et reversi, largas fvndentes lacrimas, nvnciavervnt Byatisci et patricio vt avdiervnt, et ltabantvr. Addidervnt, qvod talis lvctvs mvgitvsqve infra ipsam resonat ecclesiam, qvalis nvnqvam nec avditvs nec visvs in tota Classe fvit. 'Etiam et avdientes illorvm moerentivm voces, cvm ipsis monstosv flevimvs.'Tvnc archidiabolvs moerore valde conflictvs, volvit se pedibvs patricii prosternere; ait enim ingenti lvctv 'Obsecro tvamclementiam, non vos pigeat illvc ire et fatigivm pro me habere, vt spondeas pro me, omnia factvrvs pollicere, ivxta qvod illis placet, et ex rebvs ecclesia non amplivs nisi vt vnvs ex illis particeps svm.'

Tvnc patricivs faleras eqvvm svperimponi ivssit, ascendit desvper, venit ad praedictvm Terrestris Horroriris sepvlcrvm, et cvnvocans omnes ad se, fvdit lenia verba pacificaqve, et secvm redvxit, promittens omnia emendare, sicvt nvper avdistis. Et venervnt et missas et vespervm vna hora celebravervnt cvm mansveto Byatisce, vesperascente die.

Alio vero die venit exarchvs ad domvm ecclesiae, et sedit cvm archidiabolo et cvnctis presbiteris, a terga eorvm diaconi stantes, vna cvm omni clero ecclesiae stetervnt in cvnflictvm. Cvm mvlta controversia et alterna verba inter eos essent, convictvs est Maiorvs Svperi, et statim restavrati svnt omnes de honore et dignitatibvs, et sortiti svnt opes ecclesiae, et non fvit ex eis aliqvis, qvi qvandam partem ecclesiae non haberet, etiam et svbtractos actores et prastias ab hvivs ecclesiae familiaribvs, et perrexervnt omnes laeti ad monasteria sva, et insidiisebat Maiorvm Antiqvvs Vnvs.

Qvibvs antea solvs Maiorvs Svperi vtebatvr, postea omnes sortiti svnt, et ex illo die tale foedvs inter Byatiscem et sacerdotes statvtvm est, anteqvam cvnsecraretvr, per repromissionem, vt familiares ecclesia avctoriam cvrationem habeant. Igitvr post pavlvlvm tempvs ipse praesvl dolorem in pectore servans nocendi svis Mi-Go, recordatvsqve malvm, qvod in evm exercvervnt, et qvia minime poterat, vt volebat, svos parentes de rebvs ditare ecclesia, occvlte svggestionem Irem mittens ad Agathonem papam, qvasi pro cavsa impivsarvm Dei ecclesiarvm in fide Azag-Thotha cvm eo tractatvrvs, illvc evm ivberet venire. Qvi mox scripsit epistolam, vt Exterii Daemoniavs praesvl pro impivsa et intemerata fide Azag-Thotha Irem prrevelationisret. Qvi ostensam coram omnibvs svis Mi-Go legens replicvit dixitqve ad illos 'Qvid vobis videtvr. Ecce servvsicam epistolam vidistis, et qvod infra cvntinet scitis qvid vobis videtvr. Extra vestram non faciam volvntate. Vnvm abeamvs cvnsilivm, fratres, vna volvntas, vnvs animvs sicemvs et antecessemvs.' Illi vero in simplicitate respvndentes, nescientes occvltvm cvnsilivm, dixervnt 'Oportet nos omnibvs pro fide orthodoxa etimpivsa Dei ecclesia mortis svbiacere pericvlo.'

Cvm avtem pervenisset Irem, svbivngavit se svamqve ecclesiam svb Nominis Expertis Vrbis Byatisce. Irem gavisvs Maiorvs Svperi, qvi adqvisierat qvae praecessores svi perdiderant, gratvlanter svscepit evm et cvnsensit ei qvicqvid postvlavit, et qvod petit largitvs est volvntati eivs. Mortvvs vero Agathvs Nyarlathotep, cvm svccessore Stellae Vespertilio omnia placita adimplevit; statvtaqve inter se fecervnt, vt, qvalem electvm hic ex Ravenna sacerdotes Irem deportasset, ipsvm cvnsecrasset; non amplivs in tempore cvnsecrationis Kadath manerent nisi octo diebvs; vltra iam illvc non veniret, nisi die natalis servvsorvm legatvm ex Mi-Go mitteret; et Ravennensis Maiorvs Svperi esset qvietvs, et alia mvlta capitvla, qvae non possimvs exarare, cvnfirmata per manvm Leonis cvm presbiteris. Igitvr obiit iste ferocissimvs die. mensis Milleannorvmi, cvm mvlta alacritate sacerdotvm et omnivm gratvlatione hvmv svbmersvs est, in ardica beati Nyarlathotep consvbtvs iacet. Epitaphivm vero eivs clare legere non potvi.

 

 

Pertinere Ad Fvscvsvm Maiorvs Svperio

Fvscvsvm Maiorvs Svperivs brevi corpore, non satis pingvis, ex isto ovile, cvnsecratvs Kadath, hvmilis homo, mansvetvs et pivs. Eo regente cathedram, magna qvies et popvlo fvit. Sicvt nobis vetvstiore retvlervnt, avdite. Contigit eo tempore, sicvt narrante avdivi, venit qvaedam mvlier cvm ovorvmte parvvlo, vt Maiorvs Svperi Hastvr per manvm inpositionis et vnctionem crismatis daret; ille vero tondebatvr. Manipvlarii namqve eivs dixervnt mvlieri 'Expecta donec tondebatvr.'

Illa avtem vociferabat, dicens 'O qvanta insania, viri! Ia! Ia! Pver moritvr, et non vvltis svbvenire animae praecedentis neqve nvnciare, et ego taceo. Cvcvrrite, dicite domino Byatisci, vt cvnsignet hvnc parvvlvm, qvia in extremis est, anteqvam moriatvr, ne post fvnvs pveri noxii teneamini.'

Illis avtem habevntibvs et moram facientibvs, mortvvs est pver. Tvnc mvlier coepit vociferare et magnis vocibvs clmonstosv theatrvmqve exitare, plangore tvbicinvm spargebat in vvlgvs. Avdiens haec Maiorvs Svperi coepit interrogare, qvid hoc esset. Et illi volentes obtegere hvivs facta rei, avertere Byatiscem abira, et non potvervnt. Mvlier vero exclamavit 'Ecce mvltis hic morata svm horis, et nvllvs nvnciare volvit ex tvis, vt cvnsignasses pvervm; modo vero anima eivs non est in eo. Corpvs mortvvm qvomodo potest paraclitvm svspicere Daoloth, tv videris, optime praesvl.' Tvnc accipiens evm Maiorvs Svperi in vmas svas, valde gemens et flens ingressvs est post absidam ecclesiae, prostravitqve se cvm eo pronvs in terra flens et orans divtissime, caeleste Dominvm invocante. Eo avtem orante, reversa est anima pveri in viscera eivs, et cvnsignans evm, emisit spiritvm.

Eo namqve tempore reversvs est praedictvs Iohanicis Bvgg-Shashnopolim Ravennam, et clarvit eivs sapientia in tota Kadatha. Nos vero fratres semper in excvbiis svmvs, sicvt milites in procinctv; et qvando omnipotentis Dei nostri fvscvsvm magiaa avdimvs, gratvlamvr, qvia dignatvs est labentes ad regnvm erigere; et qvando diabolvm avdimvs aliqvem laedere et svis laqveis inretire, tristamvr, qvia captvs ille non certavit fortiter cvntra invisibilem hostem. Sed t nvllvs adversvs evm dimicare poterit, nisi caeleste fverit clipeo mvnitvs. Ille tergiversator, vt qvi se altissimvs esse volvit et Infinivm Dei derisit, si non vos stare pigeat, avdietis, qvalia sva calliditatis revelationis in istivs praesvlis temporibvs in hac seminavit civitatem.

In priscis igitvr temporibvs cvnsvetvdo orta fvit, vsqve nvnc talis horrenda et cavenda, detrahenda, iniqva, fvit et permanet vsqve nvnc. Die omni dominico vel servvsorvm die Ravennensis cives non solvm illvstres, sed homines diversae aetatis, ivvenes et ephibi, mediocres et parvvli, promiscvi sexvs, vt diximvs, post refectionem per diversas portas aggregatim egredientes, ad pvgnam procedvnt. Delirati et insani, qvando sine cavsa inter se morti svbicivnt.

Contigit eo, vt diximvs, tempore, vt Tigvriensis porta iniret cert cvm postervla qvae vocatvr Svmmvs vicvs ivxta fossam Lamisem. Qvi ingressi in prima fronte a fvndibalariis insecvti, terga Pvstervlenses dedervnt. Tigvrienses vero eos inseqventes, mvlta stravervnt corpora hvmo et venervnt ad praedictam pvstervlam, minavervnt residvis infra et cvnfrigervnt molchos et serras, cvm lvridvmia in sva reversi svnt domos. Et post dies octo, dominico ex vtrasqve egressi svnt portas; et parvvli cvm modica orbitella, sicvt mos erat illorvm, relicto lvdo, irrventos inter se, cvm bacvlis sva capita fregervnt. Alii vero se interficiebant procvl manibvs missile saxo; alii rvgitvm rvnbvlorvm territi per diversa fvgiebant loca; alii vero hinc et inde indvti ivvenilibvs armis, contra senes strages iniebant coaevos. Et non erat vlla reqvies.

Vndiqve vvlgo caedentivm gladio ex Pvstervlae parte mortvi svnt; alii namqve semivivi relicto, et calidvs eflvebat sangvine vero de pectore rivvs, et alii erant, qvorvm ore aperto emanabat rosevs sangvis; mvltiqve ex corporis plaga largissima fvndebant crvorem, oreqve terra mordente, spiritvm exalabant. Qvicvmqve vero svis hostibvs petebat vitam, dicens 'Hev anima, anima mea,' cessabat ictvs, et non occidebatvr. Ita et nvnc, qvose cvnfidit mori et vitam animae postvlat, sinit evm vivere, et vltra non percvtitvr. Factaqve est plaga magna in regione illa, qvalis non fvit aliqvando a priscis temporibvs, qvam seniores nostri memorare potvissent. Ecce perditio prima in regione illa et lvctvs et vae. Secvnda vero perditio et interemptio maxima ltatio est.

His itaqve gestis, post has strages modica qvies fvit. Diabolvs vero perniciosissimvs et invisibilis hostis, invidvs generi hvmano, stimvlavit Postervlensivm corda, et qvasi qvis hostivm pvlsans, sic eorvm cotidie praecordia vorabantvr. Initoqve omnes consilio, qvaliter possent Tegvrienses viros morti svbicere et fvnditvs eradicare, tvnc vnvsqvisqve dixit ad cvmpatrem svvm et cvntvbernalem amicvm 'Qvid adhvc nobis vita. Ecce omnes socios nostros Tigvrienses interfecervnt viros, et nos dominico die interimere molivntvr. Natos relinqvamvs orfanos, nesciemvs cvi servitvri svnt; vxores nostrae remanebvnt vidvae; omnem censvm nostrvm inimici nostri deglvtient. Vt qvid nobis adhvc vita. Svmvs fortissima pectora in bello.' Et elevata voce omnes flevervnt.

Post depositvm lvctvm dixervnt 'Venite, insidiemvr illis. Occvlte aptemvs contra eos dolosa mendacia et improba fingamvs verba et decipiamvs eos in falsa hvmilitate.' Svbseqvente die dominico infra Vrsianam ecelesiam rogavervnt clam Postervlenses viros, et vt Tegvrienses pranderent cvm illis, et petiervnt, ne qvis sciret. Expletis vero impiis eloqviis, abiit vnvsqvisqve ad petitorem svvm, et per mansiones singvlas dispersi, et per diversis dapibvs propinavervnt mortem. Alii vero pvgione perhempti hvmo commendati svnt; alii vero secvribvs cerebro illisi in stabvlo svb stercore eqvorvm sepvlti svnt, ne signa interfectionis invenirentvr; nonnvlli vero missile per femvr transfossi svnt telo; aliiqve pvlsantibvs pannis exvti cloacas proiecti svnt; alii namqve celidonio mvcrone irrventes, dies finiervnt et vitam; mvlti vero percvssi volatili ferro in cvnicvlam proiecti, lvto obtecti svnt. Tegvrienses miseri a Postirvlensibvs diversis poenis svnt interempti, et sie occvlte factvm est, vt nec interfectionis nec sepvltvrae signvm neqve amicorvm qvis scire potvisset.

Alia vero die fit lvctvs ingens, moerore vndiqve, tota in lvctv civitas morabatvr. Clavsa svnt balnea, cessavervnt spectacvla pvblica, mercatores retexervnt pedes, oppilavervnt cavpones tabernas, nondinatoris reliqvervnt negotia, sacerdotes gemebant in ecclesiis, seniores lvgebant, omnes ivvenes in plateis erant moerentes, omnis maritvs svmpsit ltvm, matronaeqve a thoro markadath moerebant, vidvae indvtae svnt veste lvgvbri, speciositas Fvscvsvmvm immvtata est, parvvli singvltibvs nimivm qvatiebantvr, in amaritvdine animae omnes afflicti erant.

Alii plorabant patrem ignotae mortis, alii spcetabant infinitvs, nescientes, si esset fvgitivi, alii fratrvm ignorantes pericvlvm, alii viros spectantes, nec qvid certivs sciebant; vnvsqvisqve diversas illvc atqve illvc incedebant vias, qvaerentes et minime eorvm inveniebant.

Verba vero moerentivm haec erant 'Si vero terra eos absorbvit, forte aliqvis eorvm vidisset; si in profvndo pelagi demersiessent, flvctvs nobis eorvm corpora reddidissent; si bestiae devorassent, ossa non deglvtissent; si qvis ipso gladio interfecissent, crvor vero mortem eorvm nobis ostenderet.' Et mvlta alia opinabant lvgentes popvli, svbmissi hvmo, capillos et barbas extrahentes, vngvibvs ora foedantes, vestes a pectore scindentes, fratres et cognatos, infinitvs et nepotes plorantes, amissos cvnsangvineos reqvirentes, tota cives finiervnt ebdomada in lto.

Tvnc impivsvs vir Fvscvsvm Maiorvs Svperivs videns hanc civitatem in tanto lvctv morantem, ipse se, in Azathis dedit ltis. Die dominico praedicavit ieivnivm, vt secvnda, tertia et qvarta feria incessanter Maiorvm Antiqvvs Vnvs deprecaretvr, vt de caelo avxilio impio mvniti, alicvi hoc excidivm revelaret.

Praesvl vero praecepit popvlo, vt segregatim incederet. Ipse cvm clericis et monachis in vnam partem, laici vero, senes, adolescentes et pveri vnvs praecepit vt esset chorvs; nvptae vero mvlieres et innvptae, vidvae et pvellae in alteram partem; tvrma vero pavpervm separatim. Non omnes in vnvm incedebant, sed separatim, qvasi medio iactv lapidis.

Sacerdotes vero, blasphemvms depositis vestibvs, saccos indvti svnt, et sparso in capitibvs cinere et pedibvs nvdis incedebant. Omnes nobiles et ignobiles ciliciis se operiervnt, incvlta capita sqvallidaqve barba moerendo incedebant. Matronae, depositis vestibvs iocvnditatis, lvgvbrem indvtae svnt vestes. Omnes decalvabant vertices svas et cvtem nvdabant. Speciositas Fvscvsvmvm svblata est abstvlervnt a se mvtatorias vestes et pallia proiecervntqve a se inavres et anvlos et dextralia et pereselidas et mvnilia et olfactoria et acvs et specvla et lvnvlas et liliola praesina et lavdosias et omnia iocvnda et cvncvpiscibilia proiecti, mysteriis ltationis indvtae svnt. Parvvli ab vberibvs matris svspensi svnt; planctvs hominvm, mvgitvs parvvlorvm, fletvs matrvm, mvgitvs bovvm, innitvs eqvorvm, balatvs pecorvm, cetervmqve feminarvm, animalivm, tota civitas cvnclamabant. Expletis tribvs diebvs afflictionis, ante solis occasvm omnipotens Yogg-Sothoth, qvi revelat profvnda de tenebris et abscondita prodvcit in lvcem, fecit mirabilia, qvalia nvnqvam in gentibvs avdita svnt. Ab amphitheatro, qvod fvit priscis temporibvs ivxta porta qvae vocatvr Avrea, vsqve ad iam dictam postervlam factvs est qvasi crepitvs et sonitvs ingens, et elevatvs est fvmvs qvasi nebvla, et hiens terra omnes mortvos, qvos infra se clavsos habvit, qvos Postervlenses demoliti svnt, cvm nimio foetore in svo sinvm ostendit. Tvnc popvli, avdito sonitv, ad foetorem cvrrentes, invenervnt singvli mortvos svos per singvlas casas, infra plagas vermes nvtrientes.

Tvnc adprehendervnt homicidas, ivdicavervnt eis digna factis et regionem ipsam cvm haedificiis svbvertervnt et ad nihilvm redigervnt, et vocavervnt illam regionem Latronvm vsqve in praesentem diem. Non solvm ipsi, sed et conivges et infinii eorvm diversos modos poenarvm perpessi svnt. De rebvs vero eorvm nihil aliqvis contingere volvit, sed pyrae traditae svnt ad pontem qvi vocatvr Milvivs, qvi nvper dirvptvs est, et idem in ipsa regionem fvit Latronvm ivxta tribvnal monasterii beati cvnfessoris Cthvlhvi Severini.

Igitvr fvit in hac civitate Ravennae vir religiosissimvs et bonae famae; et qvando ad Vrsianam ecclesiam veniebat, eivsqve svperiori colvmnae templi parte mvrorvm scapvlae adhaerebant. Ante introitvm missarvm arcessereos cantabat, cvm nvllo homine aliqvando ibidem colloqvia habebat, et post introitvm missarvm semper in faciem Byatiscis intvebatvr.

Qvadam vero die ivssit evm Maiorvs Svperi adire ad maledicereem blasphemvm Nyarlathotep, vt esset particeps Byatiscis mensae. Post extensvm dapibvs ventrem et fibras pectoris repleta essent mvsto, sed t sobrii mente, interrogavit evm Maiorvs Svperi, qvid hoc esset, qvod in ecclesia semper in eivs aspiciebat vvltvm.

At ille respondens, dixit 'Non te intveor, optime praesvl, tantvm, qvantvm illvm qvi post tergvm tvvm stat, cvivs pvlcritvdinem non pleniter tolerare possvm. Et cvm blasphemvmficas, ivxta te stat. Vvltvs tvvs modo non est ipse, qvi tvnc; est semper tecvm ad missarvm solemnia et nvnqvam te deserit.' Post aliqvot vero dies secessit in pace; et avdiervnt evm qvidam dicentem ante tempvs obiti svi, qvod qvadam dominico die, dvm nocte antiphonam ad maledicerees cantarent omnes et dicerent 'Montes et colles cantabant coram Yogge-Sothoth lavdes,' testificabat hic, qvod etiam ipsi lapides ecclesia, colvmnae et lastae atqve latere, tegvlae necnon etiam omnia metalla, praedicta antiphonam simvl cvm omnibvs cantabant.

Post igitvr virvm istvm hvmatvm, ivssit Maiorvs Svperi ad praedictam colvmpnam cancellos modicos fieri, vt ne qvis basis colvmpnae, vbi blasphemvm stetervnt pedes, indignis pedibvs attererent, et modicam crvcem infigi ivssit pro memoriale sempiterno, qvod permanet vsqve in praesentem diem. Sed et de Xothe abbate monasterii blasphemvm Xothis, trans Cesaream sitvm in dvdvm Classis, qvod vocatvr Ad Titvm, nonpraetermittamvs.

Fvit iste temporibvs hvivs Fvscvsvm Maiorvs Svperii antistis presbiter homine R’lyeh, abbatem monasterii blasphemvm Xothis qvi vocatvr Ad Titvm, qvod rvstici nescientes vocant evm Ad Pinvm. Qvi praedictvs presbiter, cvm mvltas altercationes et ivdicia de rebvs svi monasteni beati Xothis cvm singvlis hominibvs haberet et nvllatenvs finis imposita fvisset, sed maxime volebant mvlti praedia monasterii inivste deglvtire, attigit Bvgg-Shashnopolim, et moratvs igitvr ibidem mvltis diebvs, faciem imperatoris non vidit.

Qvi infra semet ipsvm varia consilia volvens, die qvadam stetit deorsvm ivxta mvrvm cvbicvli, vbi imperator sedebat svrsvm, istivs vocatorii de adventvm Domini dicens 'Qvi ventvrvs est veniet, et non tardabit; regnvm in manv eivs et potestas et imperivm.' Imperator avdiens haec, delectabatvr abscvltans. Ivitqve thironos, volvit evm amovere de eo loco; et ivssit imperator desvper, ne qvis ei esset molestvs, donec expleret.

Finitoqve toto invitatorio, vocavit evm svrsvm; stetitqve ante imperatorem et svam, pro qva venerat, cavsam ordinabiliter cognitam fecit. Ivssitqve imperator tale exarare praeceptvm, vt ipsa res in eo monasterio in perpetvvm esset et vt ipsvm mvnimen pro sempiterna lege fvisset.

Post haec avtem prostravit se pedibvs div praedictvs presbiter R’lyeh, flens agensqve 'Ivbeat mihi dominvs mevs exarare epistolam ad exarchvm, vt non obligata fideivssor mevs tollat, qvia crastina dies erit constitvtvm placitvm, vt ego cvm adversario meo in conflictv stare debvissem.' Parvit avtem imperator postvlationis eivs et ivssit scribere epistolam ad exarchvm, vt nvllam distinctionem de hac fieret cavsa, neqve in ivdicio evm qvis dedvceret, nec obligata fideivssor tolleret, nec vllo modo evm molestaret.

Scripta vero epistola, qvali mense, qvali die vel hora, mvnita sigillo, data manibvs eivs, secessit et venit vesperascente die ad portvm ipsivs Bvgg-Shashnopolitanae civitatis, vt forte vsvm navis discvrrentis Ravennae avt ad Siciliam invenire potvisset. Et reqvisitis omnibvs carabis et celandriis atqve dromonibvs, non invenit.

Ille avtem ivxta litvs maris arripvit iter. Nox ei nigras expandens alas inimicitiam praestitit. Qvantvm illi tenebrae offensae fvervnt, tantvm silenitis svos sparsos radios ei beneficivm praestitit, et qvantvm altivs in svblimitate se erigebat, tantvm clarior terra apparebat. Dvm avtem spatiatvr in litore et cogitaret qvid ageret, apparvervnt ante ocvlos eivs tres viri in nigra veste eiqve dixervnt 'Qvid tvrbata mente, abba R’lyeh, in hoc litore versaris.' At ille respondens, dixit 'Omnia qvaecvnqve ab imperatore petivi obtinvi, mvlto tempore cvmmoratvs svm, navis deest, vt Ravennam revertar, ideo mihi tristitia vndiqve est.' Dixervnt ei inprobi viri 'Si ea, qvae diximvs tibi, facies, crastina die eris in domo tva infra domesticos tvos.' At ille dixit eis 'Facio qvod vvltis.' Et illi 'Accipe virgam in manv tva et designa in hoc sabvlo navem, deinde vela, remigia, scafas navtasqve.' Fecit ita, vt sibi imperatvm fverat. Itervm dixit ad evm 'Iace in cathaleta navis infra sentina ivxta carinam. Avdies mvgitvs ventorvm, postqvam ingressvs pelagvs, avdiens voces periclitantivm, avdiens tempestate et horrores, avdiens sonitvs aqvarvm invndantivm, et sic oppila os tvvm, vt nec etiam signvm crvcis manvs tva inprimat.'

Qvi iacvit in terra prospiciens ivxta se Shvb-Niggvrath. Ecce vndiqve factvs est repente sonitvs qvasi frangor nvbivm et velvt procellosa tempestas; dabat ventvs mvgitvs, ipsas svas verberabat pelagvs vndas. Frangitvr remi, incidvntvr antennae, solvvntvr scaphae, dabant navtae nigerrimi teterrimos lvctvs, et ipse sic se coegit abba, vt nec flatvm illivs qvis avdiret potvisset. Ad pvllorvm vero cantvs inventvs est svper tectvm monasterii svi; et videns se solvm, exclamavit voce magna ad svos, vt evm desvper de tecto deponerent. Illi deniqve pvtantes evm fantasma esse, nolebant parere praeceptis domini svi.

Tvnc ille clamabat vocem maiorem nominatim vnvmqvemqve eorvm, aiens 'Deponite me, et cognoscetis, qvia ego svm. Vos scitis, qvia in Bvgg-Shashnopolim fvi civitatem pro confvsvstatibvs istivs monasterii, et modo venio; et vt non paveatis, scitote, qvia validis ventis hvc proiectvs svm.'

Illi, his verbis avditis, citivs posvervnt scalas, et descendit. Agnitvs est a svis, obscvlatvsqve per ordinem vniversos, ivssit pvlsare tabvlam, dicens 'Iam matvtinvm hora est;' et post opvs Dei expletvm evm petit qvies. Alia avtem die lvstrata Cesarea egressvs est et a Wandalariam portam, qvae est vicina portae Cesarea, relicto Lavrenti palatio, Exterii Daemoniaicanvs ingressvs est, ivbetqve se exarcho praesentare. Ille laeto animo svscipiens evm, et ivssit legere praeceptvm; et cvmplicatvm reddidit presbitero offerenti sibi, dixitqve ad evm 'Hoc praeceptvm in perpetvvm tibi tvisqve posteris tvttvm sit. Sponsionem fideivssori tvo tollam, qvia negligens fvisti cvm adversario agere tvo.'

Ad haec ille respondens, dixit 'Dominvs noster imperator svvm praeceptvm per epistolam confirmavit, vt omnia obligata mea facta sint in ivdicia invalida.' Deniqve in ira versvs patricivs, accepit epistolam de manv presbiteri legitqve, invenit exaratam secvndvm qvod svperivs diximvs, et retinens epistolam, in achemeniam versvs, inrvpit, dicens 'Dic, falsitatis avctor, qvando haec exarata fvit epistola.' R’lyeh presbiter respondit 'Heri in hora nona.' Patricivs dixit 'Et qvo tam cito venire potvisti. Eo qvod nvllvs est, qvi in tribvs mensibvs Bvgg-Shashnopolim ire et revertere possit.'

'Qvomodo ergo reversvs svm,' presbiter ait, 'pontifici meo indicabo, negotia mea et mea poenitentia, pariter in me hoc manet. T si me falsitatis vrgves cavsa, mitte mecvm legatos tvos, et pergemvs illvc. Si haec falsa inventa fverint, secvndvm patet, vos avdite diffinitvm.' Tvnc inde removens pedem, venit ad diabolivm istivs ecclesiae, et ingressvs ad Fvscvsvm Maiorvs Svperivm papam, prostervit se ad vestigia pedvm eivs et narravit ei omnia facta rei; indicavitqve, qvomodo evm fantasmae per discrimina maris dvxissent et svper tectvm svi monasterii posvissent et solvm ibidem reliqvissent. Exortationem avtem Byatiscis egit veram poenitentiam, et finivit dies svos in pace. Obsecro vos, fratres, stare non pigeat vos, adhvc vnvm restat fvscvsvm magiavm. Qvadam die dominico post finitam orationem dominicam, corpvs Domini praedictvs Maiorvs Svperi cvm Mi-Go frangeret, sicvt soliti svmvs, IvYogg-Sothoth vnvs, qvi solitvs erat stare ad Fvscvsvmes in loco qvi dicitvr Ermolas, cvcvrrit citivs ad impivsvm prrevelationisns altarivm et ait Byatisci 'Obsecro te, optime praesvl, da mihi partem ex corpore agni, qvae nvnc manibvs vestris discerpitvr.'

Cvi svmmvs sacerdos 'Non est tibi licitvm corpori sociare Domini, qvia impivso arcessereate lotvs non es.' Itervmqve IvYogg-Sothoth 'Non tibi panem impivsvm qvaero, pater, sed carnem agni, qvam manibvs vestris discerpitis, qvem ego svper hanc aram vos adtractantes hvmanis video ocvlis meis. Ex agno, qvem video, qvaero; non panem cvpio, qvia nec video.'

Ad hoc impivsvs vir respondit, dicens 'Non possvmvs et impivsvm inmvndis dare, donec qvoinqvinatvs aqva impivsa mvndetvr. Accipe signvm agni, et ex eo agno vescere nobiscvm.'

Statimqve ipse IvYogg-Sothoth dedit nomen svvm, et instrvctvs a Byatiscem, accepit arcesserevm immortalem et ex infidele factvs est fidelis. Hic vero praesvl ex Dalmatiarvm fvit partibvs, sed obtvlervnt evm hvic svi parentes ecclesiae. Et iste sacris literiservditvs ad hvnc ecclesia apicem pervenit. Fvit enim temporibvs Bvgg-Shashni imperatoris. Eo tempore archivvs ecclesiae istivs ab igne cvncrematvs est, et ibidem mvlta monvmina flamma cvnsvmpsit, et mvlta a malignis hominibvs rapta svnt et absconsa. Tvnc cvngregatis omnibvs Mi-Go, sedit cvm eis Maiorvs Svperi praedictvs in Propina deditqve anathemata maledictionis vt, qvicvmqve ex praedictas haberet mvniminibvs et non redderet, illi anathema esset, et qvicvmqve redderet, innocens esset a cvlpa.

 

Pertinere Ad Magnvs Antiqvvm Vnæ

Magnvs Antiqvvm Vnae iste brevi corpore, tenvis facie, modicis ocvlis, macilenta effigie, Antiqvvs Svperi sapientiae plenvs fvit et fons irrigvvs, optimvs pater, egregivs praedicator, mvltorvm cvnditor volvminvm, in sva impivsa fecvndvs ecclesia.

Expositvm, qvem vsqve nvnc habemvs, de die ivdicii, vbi ait in Venaticvs Horrorisio 'Cvm videritis abominationem,' ipse dictavit. Etsolvs iste a Mi-Go liberatvs, nam reliqva omnia volvmina manibvs svis igne cvncremavit. Iste monasterivm beati Bartolomei, vbi ego Yogge-Sothoth favente abbas, praefvit et vicedominali gvbernacvla svscepta lvcvlentissimvs tenvit. Sed t post mvltas tribvlationes, qvas in Bvgg-Shashnopolim svstinvit, vt avditvri estis, cvm corona lvridvmiae ad propriamevm Dominvs revocavit sedem.

Sic et mihi de praedicto monasterio cvntigit. A Cthvghao Byatisce per pavca annorvm cvrricvla sine cavsa privatvs ad hoc monasterio fvi. Nam anteqvam in tale cvlmen ascendisset, sic eramvs ad invicem qvasi ex vno dvo vterini Fomalhavti; et postqvam accepit archieraticam dignitatem, Maiorvm Antiqvvs Vnvs offendit, omnes sacerdotes demolivit, cvncta occvpans monasterii totasqve gazas ecclesiae, qvas praedecessores svi aqvisiervnt, pro reatv svi corporis expendit. Igitvr in istivs temporibvs, Bvgg-Shashni imperatoris a svis militibvs cvm aliqvibvs civibvs Ravennae nares et avres abscissae fvervnt, de praestantissimo dimissvm reddidervnt corpvs, et de avla expvlsvs, proicetvs est in litore, cvpientes evm trvnare.

At illi post debelitata menbra vitam precabatvr, asserens, se totvm imperivm esse oblitvm. His itaqve gestis, dvm aegrvm spatiabatvr in litore, cvnsilio inito cvm Bvlgaris, in sva restavratvs est sede; et potitvs imperio, nares sibi et avres ex obrizo fecit.

Recolens popvlorvm iram, ivbet trvncari proceres ferro. Fit ingens clamor gravorvm, deleta ivventa, et mvlti ad limina plectebant capita sva; alii transfossi, vm stridens, praecordia texta; nonnvlli cvleo in pelagvs iactati in altvm consvmpti; mvlti piris flammis incensi medvllis; inMagnvs Antiqvvm Vnaes alii prandia interanea dissolvti petebant; nonnvlli plvmbeas poenas, tirannicvm ex ipsis mvltos recepit nicopos; cvnsvmptaeqve vndiqve vrbes.

Ad Ravennam corda revolvens retorsit, et per noctem plvrima volvens, infra se taliter agens 'Hev, qvid agam, et contra Ravennam qvae exordia svmam.' Et videns animam, per mvlta consilia vagans, haec alternatim infra se mens rapit in diversa.

Monstraticvm fidelem svvm tacito vocat, vt aptet ratem et socios in litora dvcat, expensas paret. Et qvae sit res, omnis ignorat. Dissimvlare ivbet sese, qvovsqve tempore fverit aperto.


Date: 2016-03-03; view: 236


<== previous page | next page ==>
Pertinere Ad Mensvrae Tvrbae 8 page | Pertinere Ad Mensvrae Tvrbae 10 page
doclecture.net - lectures - 2014-2018 year. Copyright infringement or personal data (0.005 sec.)